Education

KRT NWS

BasisbeursEen verkeerd bericht van de Informatiebeheergroep (IBG) leidde onlangs tot grote verontrusting onder studenten die in 1995 zijn begonnen aan een technische studie.

De IBG meldde dat zij na vijf jaar basisbeurs nog drie jaar recht hadden op een lening. Daarbij vergat de IBG te melden dat het zesde jaar alsnog zal worden omgezet in een gift indien de studenten binnen acht jaar afstuderen.
Computerregeling

Ook TU-medewerkers kunnnen vanaf nu gebruik maken van een fiscaal aantrekkelijke regeling om een computer voor thuis aan te schaffen. Mits de computer wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden (zoals het voeren van e-mailcorrespondentie en het verzamelen van informatie via het world wide web) kunnen de kosten worden verrekend met het brutoloon. De kosten voor de TU Delft zijn volgens de bedenkers van het plan ‘nihil’.
Gift

De Tweede Kamer wil dat studenten niet langer het risico lopen dat hun aanvullende beurs wordt omgezet in een lening. Een voorstel daarvoor werd vorige week ingediend door Groenlinks. Zij vinden dat arme studenten die matig presteren nu zwaarder gestraft worden dan kinderen van rijke ouders; die laatste groep heeft immers geen aanvullende beurs nodig en betaalt dus alleen de basisbeurs terug. Het voorstel wordt behalve door de oppositie ook door de PvdA en D66 gesteund.
Overval

Het Postkantoor aan de Mekelweg heeft het de afgelopen week zwaar te verduren gehad. Na een overval vorige week werden dit weekend enkele ramen ingegooid en raakte de brievenbus beschadigd. De brievenbus moest afgelopen maandag door de PTT worden vervangen.
Windenergie

Er moet meer eenduidigheid komen in het windenergiebeleid. Daarvoor pleit een groot aantal vertegenwoordigers van industrie, ingenieursbureaus, projectontwikkelaars, banken, consultancybureaus, energiebedrijven en belangenbehartigingsorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer. Een van de initiatiefnemers van de brief is de Delftse hoogleraar prof.dr.ir. G. van Kuik. Vandaag vergadert de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken over de voortgang van duurzame energie in Nederland.
Profielen

Het bureau Hay Consultants gaat voor de TU ‘competentieprofielen’ opstellen voor universitaire docenten en hoofddocenten. In die profielen moeten de ‘TU-brede’ criteria voor succesvolle uitoefening van de functies opgenomen worden. Speciale interviews met ud’s en uhd’s zullen onder andere duidelijk moeten maken wat tot succesvol gedrag leidt. Het project, waarmee ongeveer een ton gemoeid is, past in het beleid de werving en selectie van medewerkers te verbeteren.


Basisbeurs

Een verkeerd bericht van de Informatiebeheergroep (IBG) leidde onlangs tot grote verontrusting onder studenten die in 1995 zijn begonnen aan een technische studie. De IBG meldde dat zij na vijf jaar basisbeurs nog drie jaar recht hadden op een lening. Daarbij vergat de IBG te melden dat het zesde jaar alsnog zal worden omgezet in een gift indien de studenten binnen acht jaar afstuderen.
Computerregeling

Ook TU-medewerkers kunnnen vanaf nu gebruik maken van een fiscaal aantrekkelijke regeling om een computer voor thuis aan te schaffen. Mits de computer wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden (zoals het voeren van e-mailcorrespondentie en het verzamelen van informatie via het world wide web) kunnen de kosten worden verrekend met het brutoloon. De kosten voor de TU Delft zijn volgens de bedenkers van het plan ‘nihil’.
Gift

De Tweede Kamer wil dat studenten niet langer het risico lopen dat hun aanvullende beurs wordt omgezet in een lening. Een voorstel daarvoor werd vorige week ingediend door Groenlinks. Zij vinden dat arme studenten die matig presteren nu zwaarder gestraft worden dan kinderen van rijke ouders; die laatste groep heeft immers geen aanvullende beurs nodig en betaalt dus alleen de basisbeurs terug. Het voorstel wordt behalve door de oppositie ook door de PvdA en D66 gesteund.
Overval

Het Postkantoor aan de Mekelweg heeft het de afgelopen week zwaar te verduren gehad. Na een overval vorige week werden dit weekend enkele ramen ingegooid en raakte de brievenbus beschadigd. De brievenbus moest afgelopen maandag door de PTT worden vervangen.
Windenergie

Er moet meer eenduidigheid komen in het windenergiebeleid. Daarvoor pleit een groot aantal vertegenwoordigers van industrie, ingenieursbureaus, projectontwikkelaars, banken, consultancybureaus, energiebedrijven en belangenbehartigingsorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer. Een van de initiatiefnemers van de brief is de Delftse hoogleraar prof.dr.ir. G. van Kuik. Vandaag vergadert de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken over de voortgang van duurzame energie in Nederland.
Profielen

Het bureau Hay Consultants gaat voor de TU ‘competentieprofielen’ opstellen voor universitaire docenten en hoofddocenten. In die profielen moeten de ‘TU-brede’ criteria voor succesvolle uitoefening van de functies opgenomen worden. Speciale interviews met ud’s en uhd’s zullen onder andere duidelijk moeten maken wat tot succesvol gedrag leidt. Het project, waarmee ongeveer een ton gemoeid is, past in het beleid de werving en selectie van medewerkers te verbeteren.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.