Education

Kranslegging

‘Het schild was zwak maar sterk is het betrouwen’, luidt de tekst op de gedenkplaat in de hal van het hoofdgebouw waarbij vandaag om 12.00 uur een krans wordt gelegd ter nagedachtenis aan de TH-medewerkers en -studenten die tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven lieten.