Science

Kosten fraude-onderzoek lopen verder op

Moet een universiteit of hogeschool inzage geven in studentendossiers met cijferlijsten, adresgegevens en misschien ook de informatie over de financiën van de student?

Moet een universiteit of hogeschool inzage geven in studentendossiers met cijferlijsten, adresgegevens en misschien ook de informatie over de financiën van de student?

De commissie-Schutte, die voor de overheid de fraude met inschrijvingsgegevens in het hoger onderwijs onderzoekt, vindt dat een blik in de dossiers is geoorloofd in de jacht op spookstudenten. ,,Daar hebben we dan grote bezwaren tegen”, zeggen de koepelorganisaties HBO-raad en Vsnu, ,,want de privacy van studenten is in het geding”. Ze hebben over de kwestie advies gevraagd van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Bestuursvoorzitter Norbert Verbraak van Fontys Hogescholen raamde de onderzoekskosten in zijn nieuwjaarstoespraak op honderd miljoen euro – ruim dertig keer de 3,1 miljoen waarmee staatssecretaris Nijs de commissie op pad had willen sturen. De boodschap: dat onderzoek loopt uit de klauwen.

De kille ontvangst suggereert dat een aantal onderwijsinstellingen boter op het hoofd heeft. Inderdaad heeft de Algemene Rekenkamer gezinspeeld op een veelvoud van het bedrag van vijftig miljoen euro, dat al boven water is. Anderzijds heeft niemand behoefte aan imagoschade door slecht onderzoek.

De geloofwaardigheid van Schutte liep een deuk op toen hij probeerde de bestedingen van de universiteiten in beeld te krijgen. De instellingen protesteerden luid en kregen gelijk van Ruud Louw, oud-ambtenaar op het ministerie van onderwijs die de bekostigingsregels grotendeels heeft geschreven. Alleen de inkomstenkant was relevant. Schutte moest buigen. En met hem zijn opdrachtgever, staatssecretaris Nijs.

Met het nieuwe geschil over de privacy kan het nog spannend worden. Nijs heeft de commissie wel toegestaan de stukken op te vragen, maar zijn de instellingen ook verplicht om ze te geven? De doorgaans zo behoedzame universiteitenvereniging Vsnu gelooft er niets van. (PH/HOP)

Moet een universiteit of hogeschool inzage geven in studentendossiers met cijferlijsten, adresgegevens en misschien ook de informatie over de financiën van de student?

De commissie-Schutte, die voor de overheid de fraude met inschrijvingsgegevens in het hoger onderwijs onderzoekt, vindt dat een blik in de dossiers is geoorloofd in de jacht op spookstudenten. ,,Daar hebben we dan grote bezwaren tegen”, zeggen de koepelorganisaties HBO-raad en Vsnu, ,,want de privacy van studenten is in het geding”. Ze hebben over de kwestie advies gevraagd van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Bestuursvoorzitter Norbert Verbraak van Fontys Hogescholen raamde de onderzoekskosten in zijn nieuwjaarstoespraak op honderd miljoen euro – ruim dertig keer de 3,1 miljoen waarmee staatssecretaris Nijs de commissie op pad had willen sturen. De boodschap: dat onderzoek loopt uit de klauwen.

De kille ontvangst suggereert dat een aantal onderwijsinstellingen boter op het hoofd heeft. Inderdaad heeft de Algemene Rekenkamer gezinspeeld op een veelvoud van het bedrag van vijftig miljoen euro, dat al boven water is. Anderzijds heeft niemand behoefte aan imagoschade door slecht onderzoek.

De geloofwaardigheid van Schutte liep een deuk op toen hij probeerde de bestedingen van de universiteiten in beeld te krijgen. De instellingen protesteerden luid en kregen gelijk van Ruud Louw, oud-ambtenaar op het ministerie van onderwijs die de bekostigingsregels grotendeels heeft geschreven. Alleen de inkomstenkant was relevant. Schutte moest buigen. En met hem zijn opdrachtgever, staatssecretaris Nijs.

Met het nieuwe geschil over de privacy kan het nog spannend worden. Nijs heeft de commissie wel toegestaan de stukken op te vragen, maar zijn de instellingen ook verplicht om ze te geven? De doorgaans zo behoedzame universiteitenvereniging Vsnu gelooft er niets van. (PH/HOP)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.