Education

Kortnieuws

InbraakInbrekers hebben maandagavond grote schade aangericht op één van de gangen van de universiteitsdienst op de tweede verdieping in het hoofdgebouw.

Negen deuren werden met een speedboor doorboord, waarna ze zijn ingetrapt. Dinsdagmorgen vonden de werknemers voor hun deuren hopen zaagselkrullen. Onder meer de secretariaten van het bureau bedrijfsvoering en de directie bestuurlijke en juridische zaken kregen bezoek van de dieven. Zij hebben uit geldkluisjes tussen de vijf- en zeshonderd euro buitgemaakt. Verder hebben zij met grof geweld geprobeerd ladenblokken te openen. Waarschijnlijk zijn de inbrekers gestoord door het alarm. Toen het beveiligingsbedrijf ter plekke arriveerde, waren zij al gevlogen.
Mobiliteit

De reorganisatie van het ondersteunend personeel werpt haar schaduwen vooruit. De directie personeelszaken is versterkt met een mobiliteitscoördinator, om boventallige medewerkers aan nieuwe loopbanen te kunnen helpen. Per 1 juni vervult Wil Schuite, hoofd personeelszaken van de facilitaire dienst, deze functie gedurende een halve werkweek.
Prepensioen

De afdeling P&O van de universiteit maakt zich geen zorgen over de onderhandelingen tussen het kabinet en de vakbonden over de eventuele afschaffing van het prepensioen. Deze regeling, die binnen de TU de fpu-regeling heet, is onderdeel van het sociale plan dat is opgesteld in het kader van de OOD.

Mensen van 55 jaar en ouder kunnen er bij ontslag voor kiezen met fpu te gaan. Dat is voor de universiteit goedkoper dan een wachtgeldregeling, omdat werknemers zelf premie hebben betaald. Het sociale plan voorziet erin deze mensen een toeslag te geven, zodat het totaal iets hoger ligt dan het wachtgeld. Als het prepensioen al wordt afgeschaft, blijft het geld dat werknemers tot nu toe hebben gespaard hebben, gewoon staan.
Technopolis (1)

Om het dichtslibben van de kruising Voorhofdreef-Kruithuisweg door de aanleg van het bedrijventerrein Technopolis te voorkomen, moet de kruising ongelijkvloers worden gemaakt. Dat schrijft advies- en ingenieursbureau Tauw in de milieueffectrapportage ‘Technopolis Business Campus’.

Volgens het bureau ontstaan er aan de zuidkant van de TU-campus ‘onoverkomelijke problemen’ op de kruispunten, ‘met als gevolg lange wachtrijen op het terrein zelf en de doorgaande wegen’. Een betere doorstroming op de kruising Voorhofdreef-Kruithuisweg is daarom nodig. De gemeente Delft en de TU hebben deze maatregel samen met andere verkeersmaatregelen overgenomen in hun voorkeursalternatief voor Technopolis. De ongelijkvloerse kruising moet rond 2010 klaar zijn.
Technopolis (2)

De gemeente Delft en de TU vinden dat de capaciteit van het kruispunt Schoemakerstraat-Kruithuisweg in de toekomst verdubbeld dient te worden, om het bedrijventerrein Technopolis bereikbaar te houden. Ook moet er een brug komen over de Schie en moet de capaciteit van het kruispunt Schieweg-Kruithuisweg worden verdubbeld. Pas op de langere termijn, na 2015, is het nodig Technopolis rechtstreeks aan te sluiten op de A13.
Grunberg
De Techniek van het Lijden. Dat zal volgend jaar het thema zijn van het gastschrijverschap van Arnon Grunberg aan de TU Delft. Grunberg (1970) geldt als de beste van een nieuwe generatie Nederlandse schrijvers. Hij debuteerde in 1994 met ‘Blauwe Maandagen’, dat ook in het buitenland uitstekende kritieken kreeg. Met ‘Fantoompijn’ (2000) won Grunberg de AKO Literatuurprijs. Zijn laatste boeken zijn de roman ‘De asielzoeker’ (2003) en ‘Grunberg rond de wereld’ (2004), een verzameling reisverhalen. Gerrit Krol, Henk Hofland, Hugo Brandt Corstius en Nelleke Noordervliet gingen Grunberg voor.

Huur

Met reusachtige huurstijgingen zullen studenten waarschijnlijk niet te maken krijgen. In plannen van minister Dekker van volkshuisvesting staat dat een deel van de huurwoningen beschermd zal blijven. De minister wil de corporaties meer woningen laten bouwen, en om dit rendabel te maken wil zij in 2008 de huurstijgingen voor een aanzienlijk deel vrijlaten. Dat zou betekenen dat de huurverhogingen niet meer aan de inflatie gekoppeld zijn en dat de woningbouwcorporaties mogen vragen wat ze willen.

Maar niet de hele markt wordt geliberaliseerd. Een deel blijft nog altijd beschermd. Volgens PvdA-kamerlid Staf Depla hebben de plannen vooral op de duurste huurwoningen betrekking. De studenten blijven dus waarschijnlijk buiten schot.
Uitwonenden

Studenten die komend studiejaar aan een nieuwe opleiding beginnen en niet geregistreerd staan op hetzelfde adres als hun ouders, gelden bij de IB-Groep als ‘uitwonend’. Staan ze wel ingeschreven bij hun ouders en ontvangen ze desondanks een uitwonendenbeurs, dan krijgen ze van de Groningse beurzenverstrekker de kans om te bewijzen dat ze daar toch recht op hebben. Hoe dat precies moet, laat de IB-Groep in het midden, blijkt uit een brief van het ministerie van OCW aan de studentenbonden ISO en Lsvb.

Vorig jaar kreeg de beurzenverstrekker nog een tik op de vingers. In een door de Lsvb aangespannen kort geding werd bepaald dat de IB-Groep zonder duidelijke vooraankondiging of overgangsregeling begonnen was met een uitwonendencontrole via de nieuwe mogelijkheden van de koppelingswet.
Kinderloos

Hoger opgeleide vrouwen zien minder luiers en rammelaars dan lager opgeleide vrouwen. Zij blijven vaker kinderloos. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de hoger opgeleide vrouwen boven de 45 jaar is een kwart kinderloos gebleven, terwijl van de overige vrouwen slechts negen procent geen kinderen heeft.
Salaris

De hoger opgeleide starter heeft nog altijd een streepje voor op de arbeidsmarkt. Anderhalf jaar na afstuderen zit slechts drie procent van de hbo’ers en vier procent van de academici zonder baan. Dat blijkt uit het jaarlijkse Studie en Werk-onderzoek van het weekblad Elsevier en de Stichting voor Economische Onderzoek (SEO) van de UvA, waarvoor bijna negenduizend mensen werden geënquèteerd. Toch hebben starters last van de economische tegenwind. Zo verdienen goed geschoolde beginners sinds 2002 gemiddeld tien procent minder en zijn ze weer aanbeland op het niveau van 1999. Academici moeten vijf maanden zoeken naar een baan op niveau, hbo’ers gaan gemiddeld na 3,6 maanden aan de slag.
Plagiaat

De Britse student Michael Gunn, die grote delen van zijn werkstukken van het internet heeft geplukt en uiteindelijk betrapt is, wil zijn universiteit voor de rechter slepen. Die had hem eerder moeten waarschuwen, zegt hij. “Ik had nooit gedacht dat het een probleem zou zijn”, zegt hij op de website van BBC News. Hij is betrapt dankzij een nieuw soort antiplagiaatsoftware. De Universiteit van Kent wil hem nu niet laten afstuderen.
Oudste universiteit

Poolse archeologen hebben in Egypte overblijfselen ontdekt van wat algemeen beschouwd wordt als de eerste universiteit in de wereldgeschiedenis. De universiteit van Alexandrië was een aanzienlijk complex: dertien identieke collegezalen, die ruimte zouden bieden aan maar liefst vijfduizend studenten. Volgens de overlevering is de universiteit de eerste belangrijke grote leerschool ter wereld. De grootste denkers en schrijvers van de oude wereld, zoals Plato en Socrates, hebben er gestudeerd. Het grote gebouw is tweeduizend jaar oud. Tot dusver bestonden alleen aanwijzingen voor het bestaan van de universiteit in de vorm van overleveringen en documenten.

Inbraak

Inbrekers hebben maandagavond grote schade aangericht op één van de gangen van de universiteitsdienst op de tweede verdieping in het hoofdgebouw. Negen deuren werden met een speedboor doorboord, waarna ze zijn ingetrapt. Dinsdagmorgen vonden de werknemers voor hun deuren hopen zaagselkrullen. Onder meer de secretariaten van het bureau bedrijfsvoering en de directie bestuurlijke en juridische zaken kregen bezoek van de dieven. Zij hebben uit geldkluisjes tussen de vijf- en zeshonderd euro buitgemaakt. Verder hebben zij met grof geweld geprobeerd ladenblokken te openen. Waarschijnlijk zijn de inbrekers gestoord door het alarm. Toen het beveiligingsbedrijf ter plekke arriveerde, waren zij al gevlogen.
Mobiliteit

De reorganisatie van het ondersteunend personeel werpt haar schaduwen vooruit. De directie personeelszaken is versterkt met een mobiliteitscoördinator, om boventallige medewerkers aan nieuwe loopbanen te kunnen helpen. Per 1 juni vervult Wil Schuite, hoofd personeelszaken van de facilitaire dienst, deze functie gedurende een halve werkweek.
Prepensioen

De afdeling P&O van de universiteit maakt zich geen zorgen over de onderhandelingen tussen het kabinet en de vakbonden over de eventuele afschaffing van het prepensioen. Deze regeling, die binnen de TU de fpu-regeling heet, is onderdeel van het sociale plan dat is opgesteld in het kader van de OOD.

Mensen van 55 jaar en ouder kunnen er bij ontslag voor kiezen met fpu te gaan. Dat is voor de universiteit goedkoper dan een wachtgeldregeling, omdat werknemers zelf premie hebben betaald. Het sociale plan voorziet erin deze mensen een toeslag te geven, zodat het totaal iets hoger ligt dan het wachtgeld. Als het prepensioen al wordt afgeschaft, blijft het geld dat werknemers tot nu toe hebben gespaard hebben, gewoon staan.
Technopolis (1)

Om het dichtslibben van de kruising Voorhofdreef-Kruithuisweg door de aanleg van het bedrijventerrein Technopolis te voorkomen, moet de kruising ongelijkvloers worden gemaakt. Dat schrijft advies- en ingenieursbureau Tauw in de milieueffectrapportage ‘Technopolis Business Campus’.

Volgens het bureau ontstaan er aan de zuidkant van de TU-campus ‘onoverkomelijke problemen’ op de kruispunten, ‘met als gevolg lange wachtrijen op het terrein zelf en de doorgaande wegen’. Een betere doorstroming op de kruising Voorhofdreef-Kruithuisweg is daarom nodig. De gemeente Delft en de TU hebben deze maatregel samen met andere verkeersmaatregelen overgenomen in hun voorkeursalternatief voor Technopolis. De ongelijkvloerse kruising moet rond 2010 klaar zijn.
Technopolis (2)

De gemeente Delft en de TU vinden dat de capaciteit van het kruispunt Schoemakerstraat-Kruithuisweg in de toekomst verdubbeld dient te worden, om het bedrijventerrein Technopolis bereikbaar te houden. Ook moet er een brug komen over de Schie en moet de capaciteit van het kruispunt Schieweg-Kruithuisweg worden verdubbeld. Pas op de langere termijn, na 2015, is het nodig Technopolis rechtstreeks aan te sluiten op de A13.
Grunberg
De Techniek van het Lijden. Dat zal volgend jaar het thema zijn van het gastschrijverschap van Arnon Grunberg aan de TU Delft. Grunberg (1970) geldt als de beste van een nieuwe generatie Nederlandse schrijvers. Hij debuteerde in 1994 met ‘Blauwe Maandagen’, dat ook in het buitenland uitstekende kritieken kreeg. Met ‘Fantoompijn’ (2000) won Grunberg de AKO Literatuurprijs. Zijn laatste boeken zijn de roman ‘De asielzoeker’ (2003) en ‘Grunberg rond de wereld’ (2004), een verzameling reisverhalen. Gerrit Krol, Henk Hofland, Hugo Brandt Corstius en Nelleke Noordervliet gingen Grunberg voor.

Huur

Met reusachtige huurstijgingen zullen studenten waarschijnlijk niet te maken krijgen. In plannen van minister Dekker van volkshuisvesting staat dat een deel van de huurwoningen beschermd zal blijven. De minister wil de corporaties meer woningen laten bouwen, en om dit rendabel te maken wil zij in 2008 de huurstijgingen voor een aanzienlijk deel vrijlaten. Dat zou betekenen dat de huurverhogingen niet meer aan de inflatie gekoppeld zijn en dat de woningbouwcorporaties mogen vragen wat ze willen.

Maar niet de hele markt wordt geliberaliseerd. Een deel blijft nog altijd beschermd. Volgens PvdA-kamerlid Staf Depla hebben de plannen vooral op de duurste huurwoningen betrekking. De studenten blijven dus waarschijnlijk buiten schot.
Uitwonenden

Studenten die komend studiejaar aan een nieuwe opleiding beginnen en niet geregistreerd staan op hetzelfde adres als hun ouders, gelden bij de IB-Groep als ‘uitwonend’. Staan ze wel ingeschreven bij hun ouders en ontvangen ze desondanks een uitwonendenbeurs, dan krijgen ze van de Groningse beurzenverstrekker de kans om te bewijzen dat ze daar toch recht op hebben. Hoe dat precies moet, laat de IB-Groep in het midden, blijkt uit een brief van het ministerie van OCW aan de studentenbonden ISO en Lsvb.

Vorig jaar kreeg de beurzenverstrekker nog een tik op de vingers. In een door de Lsvb aangespannen kort geding werd bepaald dat de IB-Groep zonder duidelijke vooraankondiging of overgangsregeling begonnen was met een uitwonendencontrole via de nieuwe mogelijkheden van de koppelingswet.
Kinderloos

Hoger opgeleide vrouwen zien minder luiers en rammelaars dan lager opgeleide vrouwen. Zij blijven vaker kinderloos. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de hoger opgeleide vrouwen boven de 45 jaar is een kwart kinderloos gebleven, terwijl van de overige vrouwen slechts negen procent geen kinderen heeft.
Salaris

De hoger opgeleide starter heeft nog altijd een streepje voor op de arbeidsmarkt. Anderhalf jaar na afstuderen zit slechts drie procent van de hbo’ers en vier procent van de academici zonder baan. Dat blijkt uit het jaarlijkse Studie en Werk-onderzoek van het weekblad Elsevier en de Stichting voor Economische Onderzoek (SEO) van de UvA, waarvoor bijna negenduizend mensen werden geënquèteerd. Toch hebben starters last van de economische tegenwind. Zo verdienen goed geschoolde beginners sinds 2002 gemiddeld tien procent minder en zijn ze weer aanbeland op het niveau van 1999. Academici moeten vijf maanden zoeken naar een baan op niveau, hbo’ers gaan gemiddeld na 3,6 maanden aan de slag.
Plagiaat

De Britse student Michael Gunn, die grote delen van zijn werkstukken van het internet heeft geplukt en uiteindelijk betrapt is, wil zijn universiteit voor de rechter slepen. Die had hem eerder moeten waarschuwen, zegt hij. “Ik had nooit gedacht dat het een probleem zou zijn”, zegt hij op de website van BBC News. Hij is betrapt dankzij een nieuw soort antiplagiaatsoftware. De Universiteit van Kent wil hem nu niet laten afstuderen.
Oudste universiteit

Poolse archeologen hebben in Egypte overblijfselen ontdekt van wat algemeen beschouwd wordt als de eerste universiteit in de wereldgeschiedenis. De universiteit van Alexandrië was een aanzienlijk complex: dertien identieke collegezalen, die ruimte zouden bieden aan maar liefst vijfduizend studenten. Volgens de overlevering is de universiteit de eerste belangrijke grote leerschool ter wereld. De grootste denkers en schrijvers van de oude wereld, zoals Plato en Socrates, hebben er gestudeerd. Het grote gebouw is tweeduizend jaar oud. Tot dusver bestonden alleen aanwijzingen voor het bestaan van de universiteit in de vorm van overleveringen en documenten.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.