Education

korte berichten

CollegeramaDe diensten onderwijs en studentenzaken en multimedia services organiseerden woensdag een bijeenkomst over het Collegeramasysteem, college per internet.

Het Delftse systeem biedt dubbel beeld (lezing en presentatie) met audio over internet. Dienst O&S wil het medium onder de aandacht brengen van docenten om het onderwijsaanbod te verbeteren. Volgens hoofd Multimedia Services Ruud van Zijl is Collegerama erg populair. Vier jaar geleden begonnen de eerste experimenten. Nu maken twintig studenten opnames van 60 tot 80 uur college per week.Volgens Van Zijl is het systeem voor docenten erg gebruikersvriendelijk. In principe hoeft een docent zijn college alleen te geven met powerpoint plaatjes. Andere universiteiten hebben het systeem overgenomen. Behalve de Technische Universiteiten ook de Universiteit van Amsterdam. Op de site van Collegerama staan enkele tientallen registraties als demonstratie. Het overgrote deel staat op Blackboard.

@01 kort nieuws kopje:Poliobrace

Industrieel ontwerper ir. Koos Munneke heeft stevigere ortheses gemaakt voor Ethiopische kinderen met polio. “De huidige gaan wel drie maal per jaar stuk”, zegt Munneke, die vorige week is afgestudeerd op zijn ontwerp. Munneke sleutelde zijn braces samen met lokale technici in elkaar in een Ethiopische poliokliniek. “De materialen zijn allemaal op de markt te vinden”, vertelt Munneke. “Als er geen gebreken zijn aan het nieuwe ontwerp, gaan medewerkers van de kliniek de braces zelf maken.”

@01 kort nieuws kopje:OOD-evaluatie

De ondernemingsraad heeft het uitstel van de evaluatie van de OOD opnieuw aangekaart bij het college van bestuur. De or wees er op dat uitstel naar het voorjaar nadelig is, omdat correcties zo niet op tijd kunnen worden uitgevoerd. “We krijgen heel veel signalen dat het op deze manier niet goed gaat”, zei AbvaKabo-lid Arie Romeijn tijdens een overleg met het college. Collegevoorzitter Hans van Luijk beaamde dat een aantal dingen niet goed gaat. Vooral op financiën, de crediteurenadministratie. Dat was volgens hem ook de reden voor het uitstel. “We willen eerst de patiënt genezen en dan kijken”, zei Van Luijk. “We slaan de ontwikkelingen met zorg gade. Als er andere processen zijn die niet goed lopen, willen we dat graag weten.” Op de vraag van de or of dat kan betekenen dat er meer mankracht wordt ingezet, antwoordde Van Luijk dat hij ‘niets uitsluit’.

@01 kort nieuws kopje:Investeringscapaciteit

Het college van bestuur maakt zich zorgen over de investeringscapaciteit van de TU nu universiteiten van de rijksoverheid 100 miljoen euro minder krijgen. “Dat dit niet in één klap gebeurt, is het goede nieuws”, zei collegevoorzitter Hans van Luijk tijdens een overlegvergadering met de ondernemingsraad. “De pijn wordt in drie jaar doorgevoerd. Maar ik zou toch bijna het woord ‘dramatisch’ willen gebruiken. Je raakt geld kwijt. We moeten de begroting aanpassen.” Vooral op de langere termijn is dat volgens Van Luijk vervelend. “Ons marktaandeel bij die 100 miljoen euro was achttien procent, ofwel achttien miljoen. We hebben een tienjarig investeringsprogramma van 220 tot 230 miljoen euro. Als je tien jaar achttien miljoen mist, is dat 180 miljoen. Dat is een aantasting van onze investeringscapaciteit. We kijken nog hoe we ons moeten opstellen.” Faculteiten zullen hun begrotingen op korte termijn moeten aanpassen.”

@01 kort nieuws kopje:Bètasteun

De middelbare scholen in Zuid-Holland werken samen met de TU Delft en de Haagse Hogeschool aan themagericht bèta- en techniekonderwijs. Daartoe is op 30 oktober in het gebouw van de faculteit industrieel ontwerpen van de TU een steunpunt geopend. Met een gezamenlijk expertisecentrum hopen de instellingen scholieren te helpen bij hun studiekeuze en ze te enthousiasmeren voor technische opleidingen. Vanuit het ‘Bèta Steunpunt Zuid-Holland’ worden lesmodules ontwikkeld, maar ook regionale carrièredagen georganiseerd. Verder regelt het steunpunt gastlessen op middelbare scholen, die worden verzorgd door docenten en studenten van de Haagse Hogeschool en de TU Delft.

De aansluiting tussen voortgezet onderwijs en bèta- en techniekopleidingen is overigens al beter dan voorheen, stellen de initiatiefnemers. De keuzevakken wiskunde-d en vooral ‘natuur, leven en technologie’ worden steeds vaker ‘contextrijk’ aangeboden via thema’s als transport, energieproblematiek of vergrijzing. (HOP)

@01 kort nieuws kopje:Transportprijs

Dr.ir. Caspar Chorus heeft de BIVEC-GIBET transport onderzoeksprijs gekregen voor zijn proefschrift ‘Traveler Response to Information’ (Delta 7, jaargang 39). Chorus promoveerde 26 februari cum laude in Delft. Hij heeft bestudeerd hoe reizigers omgaan met reisinformatie en hoe ze hun gedrag aanpassen. Chorus concludeerde dat reizigers behoorlijk goed in staat zijn om intelligent om te gaan met complexe reissituaties en informatiediensten. De prijs komt van de vereniging van transporteconomen in de Benelux en wordt tweejaarlijks toegekend.

@01 kort nieuws kopje:Techniekpromovendi

Tweederde van de buitenlandse promovendi van technologiestichting STW werkt een paar jaar na hun promotie nog altijd in Nederland. Dat meldt de stichting in haar jaarrapport. STW subsidieert toegepast technologisch onderzoek aan de Nederlandse universiteiten. De projecten moeten patenten en commerciële toepassingen opleveren. Twee van de vijf STW-promovendi komen uit het buitenland. Van de Nederlandse techniekpromovendi vertrekt ongeveer een kwart naar het buitenland. Maar de instroom van talent is – althans in de eerste jaren – een stuk groter dan de uitstroom. Ongeveer elf procent van de STW-promovendi vindt werk aan de Nederlandse universiteiten. Bijna tien procent komt terecht in het bedrijfsleven, een medisch centrum of een kennisinstelling. Eén op de drie buitenlandse STW-promovendi is vrouw. Van de Nederlandse onderzoekers is dat haast de helft lager. Er promoveren te weinig Nederlandse vrouwen in de technische wetenschappen, concludeert STW. (HOP)

@01 kort nieuws kopje:Designprijs

Twee van de elf Nederlandse Designprijzen die 20 oktober werden uitgereikt, gingen naar Delftse ontwerpers. Sanne Kistemakers kreeg de ‘Design for All Award’ voor het communicatiemiddel voor ouderen. Ze ontwierp haar ‘Piece of family’, een soort digitaal schrijfblok met scanner, voor haar afstuderen bij industrieel ontwerpen (IO). De stormvaste ‘Senz umbrella’ won de publieksprijs voor het beste ontwerp van vorig jaar. Het drietal dat de paraplu ontwierp is bezig ook de Amerikaanse markt te veroveren. Ze tekenden vorige week een contract met een grote Amerikaanse parapluverkoper. Naast de Nederlandse Designprijzen werd dezelfde dag ook de Toon van Tuijl Designprijs uitgereikt in Eindhoven. Deze prijs voor ontwerpen die bijdragen aan betere leefomstandigheden in ontwikkelingslanden, ging naar de ‘High-spot’. IO-studenten Stephanie Reintjens, Imke Schepers, Sietse Cieraad en Rutger Bonsel ontwierpen de fiets voor gehandicapten tijdens een stage in Ghana. De fiets is bedoeld als rijdend verkooppunt van ijsjes.

@01 kort nieuws kopje:Stemcomputers

Het plan van studentenpartij Stip om samen met de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica een ontwerpwedsrijd uit te schrijven voor nieuwe stemcomputers is naar de prullenbak verwezen. De Delftse fracties van de SP, PvdA, VVD, ChristenUnie/SGP en D66 vinden de motie van Stip overbodig. Stip bedacht het plan omdat huidige stemcomputers volgens de commissie Korthals Altes niet voldoen en handmatig stemmen nadelen met zich meebrengt.

@01 kort nieuws kopje:Techniekeducatie

De Delftse studentenpartij Stip is bezorgd dat scholen gaan korten op hun uren voor techniekeducatie als zij daarvoor tijdelijk niet meer in het Techniek Museum terechtkunnen. De partij is bang dat de technieklessen door de verhuizing van het Techniek Museum uit het lespakket verdwijnen en wellicht worden vervangen door andere lessen. Wethouder Dick Rensen verzekert echter dat er geen gevaar is voor het wegvallen van uren techniekeducatie.

@01 kort nieuws kopje:Blackboard

Malaria, aids, tekort aan schoon drinkwater.Bij veel mensen zullen dergelijke narigheden te binnen schieten wanneer ze geconfronteerd worden met problemen in Afrika. Maar wat zij nou echt de onderliggende problemen en wat kan een ingenieur doen om te helpen? Over die vragen buigen studenten bij Bouwkunde zich samen met studiegenoten van de universiteit van Nairobi in Kenia. Sinds enkele weken doen de studenten mee aan het vak Intercultural virtual seminar. Door met elkaar te discussiëren via blackboard hopen de studenten concrete antwoorden te vinden op de vraag welke rol ingenieurs kunnen spelen in duurzame ontwikkeling. “De groep is in drieën verdeeld”, vertelt ir. Martine van der Does van Bouwkunde, die het vak samen met bouwkundehoogleraar prof.ir. Kees Duijvestein heeft opgezet. “Een groep richt zich op water, een andere op ondernemerschap en de derde op gezondheid.” In december schrijven de Keniaanse en Delftse studenten samen een onderzoeksverslag.

Collegerama

De diensten onderwijs en studentenzaken en multimedia services organiseerden woensdag een bijeenkomst over het Collegeramasysteem, college per internet. Het Delftse systeem biedt dubbel beeld (lezing en presentatie) met audio over internet. Dienst O&S wil het medium onder de aandacht brengen van docenten om het onderwijsaanbod te verbeteren. Volgens hoofd Multimedia Services Ruud van Zijl is Collegerama erg populair. Vier jaar geleden begonnen de eerste experimenten. Nu maken twintig studenten opnames van 60 tot 80 uur college per week.Volgens Van Zijl is het systeem voor docenten erg gebruikersvriendelijk. In principe hoeft een docent zijn college alleen te geven met powerpoint plaatjes. Andere universiteiten hebben het systeem overgenomen. Behalve de Technische Universiteiten ook de Universiteit van Amsterdam. Op de site van Collegerama staan enkele tientallen registraties als demonstratie. Het overgrote deel staat op Blackboard.

@01 kort nieuws kopje:Poliobrace

Industrieel ontwerper ir. Koos Munneke heeft stevigere ortheses gemaakt voor Ethiopische kinderen met polio. “De huidige gaan wel drie maal per jaar stuk”, zegt Munneke, die vorige week is afgestudeerd op zijn ontwerp. Munneke sleutelde zijn braces samen met lokale technici in elkaar in een Ethiopische poliokliniek. “De materialen zijn allemaal op de markt te vinden”, vertelt Munneke. “Als er geen gebreken zijn aan het nieuwe ontwerp, gaan medewerkers van de kliniek de braces zelf maken.”

@01 kort nieuws kopje:OOD-evaluatie

De ondernemingsraad heeft het uitstel van de evaluatie van de OOD opnieuw aangekaart bij het college van bestuur. De or wees er op dat uitstel naar het voorjaar nadelig is, omdat correcties zo niet op tijd kunnen worden uitgevoerd. “We krijgen heel veel signalen dat het op deze manier niet goed gaat”, zei AbvaKabo-lid Arie Romeijn tijdens een overleg met het college. Collegevoorzitter Hans van Luijk beaamde dat een aantal dingen niet goed gaat. Vooral op financiën, de crediteurenadministratie. Dat was volgens hem ook de reden voor het uitstel. “We willen eerst de patiënt genezen en dan kijken”, zei Van Luijk. “We slaan de ontwikkelingen met zorg gade. Als er andere processen zijn die niet goed lopen, willen we dat graag weten.” Op de vraag van de or of dat kan betekenen dat er meer mankracht wordt ingezet, antwoordde Van Luijk dat hij ‘niets uitsluit’.

@01 kort nieuws kopje:Investeringscapaciteit

Het college van bestuur maakt zich zorgen over de investeringscapaciteit van de TU nu universiteiten van de rijksoverheid 100 miljoen euro minder krijgen. “Dat dit niet in één klap gebeurt, is het goede nieuws”, zei collegevoorzitter Hans van Luijk tijdens een overlegvergadering met de ondernemingsraad. “De pijn wordt in drie jaar doorgevoerd. Maar ik zou toch bijna het woord ‘dramatisch’ willen gebruiken. Je raakt geld kwijt. We moeten de begroting aanpassen.” Vooral op de langere termijn is dat volgens Van Luijk vervelend. “Ons marktaandeel bij die 100 miljoen euro was achttien procent, ofwel achttien miljoen. We hebben een tienjarig investeringsprogramma van 220 tot 230 miljoen euro. Als je tien jaar achttien miljoen mist, is dat 180 miljoen. Dat is een aantasting van onze investeringscapaciteit. We kijken nog hoe we ons moeten opstellen.” Faculteiten zullen hun begrotingen op korte termijn moeten aanpassen.”

@01 kort nieuws kopje:Bètasteun

De middelbare scholen in Zuid-Holland werken samen met de TU Delft en de Haagse Hogeschool aan themagericht bèta- en techniekonderwijs. Daartoe is op 30 oktober in het gebouw van de faculteit industrieel ontwerpen van de TU een steunpunt geopend. Met een gezamenlijk expertisecentrum hopen de instellingen scholieren te helpen bij hun studiekeuze en ze te enthousiasmeren voor technische opleidingen. Vanuit het ‘Bèta Steunpunt Zuid-Holland’ worden lesmodules ontwikkeld, maar ook regionale carrièredagen georganiseerd. Verder regelt het steunpunt gastlessen op middelbare scholen, die worden verzorgd door docenten en studenten van de Haagse Hogeschool en de TU Delft.

De aansluiting tussen voortgezet onderwijs en bèta- en techniekopleidingen is overigens al beter dan voorheen, stellen de initiatiefnemers. De keuzevakken wiskunde-d en vooral ‘natuur, leven en technologie’ worden steeds vaker ‘contextrijk’ aangeboden via thema’s als transport, energieproblematiek of vergrijzing. (HOP)

@01 kort nieuws kopje:Transportprijs

Dr.ir. Caspar Chorus heeft de BIVEC-GIBET transport onderzoeksprijs gekregen voor zijn proefschrift ‘Traveler Response to Information’ (Delta 7, jaargang 39). Chorus promoveerde 26 februari cum laude in Delft. Hij heeft bestudeerd hoe reizigers omgaan met reisinformatie en hoe ze hun gedrag aanpassen. Chorus concludeerde dat reizigers behoorlijk goed in staat zijn om intelligent om te gaan met complexe reissituaties en informatiediensten. De prijs komt van de vereniging van transporteconomen in de Benelux en wordt tweejaarlijks toegekend.

@01 kort nieuws kopje:Techniekpromovendi

Tweederde van de buitenlandse promovendi van technologiestichting STW werkt een paar jaar na hun promotie nog altijd in Nederland. Dat meldt de stichting in haar jaarrapport. STW subsidieert toegepast technologisch onderzoek aan de Nederlandse universiteiten. De projecten moeten patenten en commerciële toepassingen opleveren. Twee van de vijf STW-promovendi komen uit het buitenland. Van de Nederlandse techniekpromovendi vertrekt ongeveer een kwart naar het buitenland. Maar de instroom van talent is – althans in de eerste jaren – een stuk groter dan de uitstroom. Ongeveer elf procent van de STW-promovendi vindt werk aan de Nederlandse universiteiten. Bijna tien procent komt terecht in het bedrijfsleven, een medisch centrum of een kennisinstelling. Eén op de drie buitenlandse STW-promovendi is vrouw. Van de Nederlandse onderzoekers is dat haast de helft lager. Er promoveren te weinig Nederlandse vrouwen in de technische wetenschappen, concludeert STW. (HOP)

@01 kort nieuws kopje:Designprijs

Twee van de elf Nederlandse Designprijzen die 20 oktober werden uitgereikt, gingen naar Delftse ontwerpers. Sanne Kistemakers kreeg de ‘Design for All Award’ voor het communicatiemiddel voor ouderen. Ze ontwierp haar ‘Piece of family’, een soort digitaal schrijfblok met scanner, voor haar afstuderen bij industrieel ontwerpen (IO). De stormvaste ‘Senz umbrella’ won de publieksprijs voor het beste ontwerp van vorig jaar. Het drietal dat de paraplu ontwierp is bezig ook de Amerikaanse markt te veroveren. Ze tekenden vorige week een contract met een grote Amerikaanse parapluverkoper. Naast de Nederlandse Designprijzen werd dezelfde dag ook de Toon van Tuijl Designprijs uitgereikt in Eindhoven. Deze prijs voor ontwerpen die bijdragen aan betere leefomstandigheden in ontwikkelingslanden, ging naar de ‘High-spot’. IO-studenten Stephanie Reintjens, Imke Schepers, Sietse Cieraad en Rutger Bonsel ontwierpen de fiets voor gehandicapten tijdens een stage in Ghana. De fiets is bedoeld als rijdend verkooppunt van ijsjes.

@01 kort nieuws kopje:Stemcomputers

Het plan van studentenpartij Stip om samen met de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica een ontwerpwedsrijd uit te schrijven voor nieuwe stemcomputers is naar de prullenbak verwezen. De Delftse fracties van de SP, PvdA, VVD, ChristenUnie/SGP en D66 vinden de motie van Stip overbodig. Stip bedacht het plan omdat huidige stemcomputers volgens de commissie Korthals Altes niet voldoen en handmatig stemmen nadelen met zich meebrengt.

@01 kort nieuws kopje:Techniekeducatie

De Delftse studentenpartij Stip is bezorgd dat scholen gaan korten op hun uren voor techniekeducatie als zij daarvoor tijdelijk niet meer in het Techniek Museum terechtkunnen. De partij is bang dat de technieklessen door de verhuizing van het Techniek Museum uit het lespakket verdwijnen en wellicht worden vervangen door andere lessen. Wethouder Dick Rensen verzekert echter dat er geen gevaar is voor het wegvallen van uren techniekeducatie.

@01 kort nieuws kopje:Blackboard

Malaria, aids, tekort aan schoon drinkwater.Bij veel mensen zullen dergelijke narigheden te binnen schieten wanneer ze geconfronteerd worden met problemen in Afrika. Maar wat zij nou echt de onderliggende problemen en wat kan een ingenieur doen om te helpen? Over die vragen buigen studenten bij Bouwkunde zich samen met studiegenoten van de universiteit van Nairobi in Kenia. Sinds enkele weken doen de studenten mee aan het vak Intercultural virtual seminar. Door met elkaar te discussiëren via blackboard hopen de studenten concrete antwoorden te vinden op de vraag welke rol ingenieurs kunnen spelen in duurzame ontwikkeling. “De groep is in drieën verdeeld”, vertelt ir. Martine van der Does van Bouwkunde, die het vak samen met bouwkundehoogleraar prof.ir. Kees Duijvestein heeft opgezet. “Een groep richt zich op water, een andere op ondernemerschap en de derde op gezondheid.” In december schrijven de Keniaanse en Delftse studenten samen een onderzoeksverslag.

Collegerama

De diensten onderwijs en studentenzaken en multimedia services organiseerden woensdag een bijeenkomst over het Collegeramasysteem, college per internet. Het Delftse systeem biedt dubbel beeld (lezing en presentatie) met audio over internet. Dienst O&S wil het medium onder de aandacht brengen van docenten om het onderwijsaanbod te verbeteren. Volgens hoofd Multimedia Services Ruud van Zijl is Collegerama erg populair. Vier jaar geleden begonnen de eerste experimenten. Nu maken twintig studenten opnames van 60 tot 80 uur college per week.Volgens Van Zijl is het systeem voor docenten erg gebruikersvriendelijk. In principe hoeft een docent zijn college alleen te geven met powerpoint plaatjes. Andere universiteiten hebben het systeem overgenomen. Behalve de Technische Universiteiten ook de Universiteit van Amsterdam. Op de site van Collegerama staan enkele tientallen registraties als demonstratie. Het overgrote deel staat op Blackboard.

@01 kort nieuws kopje:Poliobrace

Industrieel ontwerper ir. Koos Munneke heeft stevigere ortheses gemaakt voor Ethiopische kinderen met polio. “De huidige gaan wel drie maal per jaar stuk”, zegt Munneke, die vorige week is afgestudeerd op zijn ontwerp. Munneke sleutelde zijn braces samen met lokale technici in elkaar in een Ethiopische poliokliniek. “De materialen zijn allemaal op de markt te vinden”, vertelt Munneke. “Als er geen gebreken zijn aan het nieuwe ontwerp, gaan medewerkers van de kliniek de braces zelf maken.”

@01 kort nieuws kopje:OOD-evaluatie

De ondernemingsraad heeft het uitstel van de evaluatie van de OOD opnieuw aangekaart bij het college van bestuur. De or wees er op dat uitstel naar het voorjaar nadelig is, omdat correcties zo niet op tijd kunnen worden uitgevoerd. “We krijgen heel veel signalen dat het op deze manier niet goed gaat”, zei AbvaKabo-lid Arie Romeijn tijdens een overleg met het college. Collegevoorzitter Hans van Luijk beaamde dat een aantal dingen niet goed gaat. Vooral op financiën, de crediteurenadministratie. Dat was volgens hem ook de reden voor het uitstel. “We willen eerst de patiënt genezen en dan kijken”, zei Van Luijk. “We slaan de ontwikkelingen met zorg gade. Als er andere processen zijn die niet goed lopen, willen we dat graag weten.” Op de vraag van de or of dat kan betekenen dat er meer mankracht wordt ingezet, antwoordde Van Luijk dat hij ‘niets uitsluit’.

@01 kort nieuws kopje:Investeringscapaciteit

Het college van bestuur maakt zich zorgen over de investeringscapaciteit van de TU nu universiteiten van de rijksoverheid 100 miljoen euro minder krijgen. “Dat dit niet in één klap gebeurt, is het goede nieuws”, zei collegevoorzitter Hans van Luijk tijdens een overlegvergadering met de ondernemingsraad. “De pijn wordt in drie jaar doorgevoerd. Maar ik zou toch bijna het woord ‘dramatisch’ willen gebruiken. Je raakt geld kwijt. We moeten de begroting aanpassen.” Vooral op de langere termijn is dat volgens Van Luijk vervelend. “Ons marktaandeel bij die 100 miljoen euro was achttien procent, ofwel achttien miljoen. We hebben een tienjarig investeringsprogramma van 220 tot 230 miljoen euro. Als je tien jaar achttien miljoen mist, is dat 180 miljoen. Dat is een aantasting van onze investeringscapaciteit. We kijken nog hoe we ons moeten opstellen.” Faculteiten zullen hun begrotingen op korte termijn moeten aanpassen.”

@01 kort nieuws kopje:Bètasteun

De middelbare scholen in Zuid-Holland werken samen met de TU Delft en de Haagse Hogeschool aan themagericht bèta- en techniekonderwijs. Daartoe is op 30 oktober in het gebouw van de faculteit industrieel ontwerpen van de TU een steunpunt geopend. Met een gezamenlijk expertisecentrum hopen de instellingen scholieren te helpen bij hun studiekeuze en ze te enthousiasmeren voor technische opleidingen. Vanuit het ‘Bèta Steunpunt Zuid-Holland’ worden lesmodules ontwikkeld, maar ook regionale carrièredagen georganiseerd. Verder regelt het steunpunt gastlessen op middelbare scholen, die worden verzorgd door docenten en studenten van de Haagse Hogeschool en de TU Delft.

De aansluiting tussen voortgezet onderwijs en bèta- en techniekopleidingen is overigens al beter dan voorheen, stellen de initiatiefnemers. De keuzevakken wiskunde-d en vooral ‘natuur, leven en technologie’ worden steeds vaker ‘contextrijk’ aangeboden via thema’s als transport, energieproblematiek of vergrijzing. (HOP)

@01 kort nieuws kopje:Transportprijs

Dr.ir. Caspar Chorus heeft de BIVEC-GIBET transport onderzoeksprijs gekregen voor zijn proefschrift ‘Traveler Response to Information’ (Delta 7, jaargang 39). Chorus promoveerde 26 februari cum laude in Delft. Hij heeft bestudeerd hoe reizigers omgaan met reisinformatie en hoe ze hun gedrag aanpassen. Chorus concludeerde dat reizigers behoorlijk goed in staat zijn om intelligent om te gaan met complexe reissituaties en informatiediensten. De prijs komt van de vereniging van transporteconomen in de Benelux en wordt tweejaarlijks toegekend.

@01 kort nieuws kopje:Techniekpromovendi

Tweederde van de buitenlandse promovendi van technologiestichting STW werkt een paar jaar na hun promotie nog altijd in Nederland. Dat meldt de stichting in haar jaarrapport. STW subsidieert toegepast technologisch onderzoek aan de Nederlandse universiteiten. De projecten moeten patenten en commerciële toepassingen opleveren. Twee van de vijf STW-promovendi komen uit het buitenland. Van de Nederlandse techniekpromovendi vertrekt ongeveer een kwart naar het buitenland. Maar de instroom van talent is – althans in de eerste jaren – een stuk groter dan de uitstroom. Ongeveer elf procent van de STW-promovendi vindt werk aan de Nederlandse universiteiten. Bijna tien procent komt terecht in het bedrijfsleven, een medisch centrum of een kennisinstelling. Eén op de drie buitenlandse STW-promovendi is vrouw. Van de Nederlandse onderzoekers is dat haast de helft lager. Er promoveren te weinig Nederlandse vrouwen in de technische wetenschappen, concludeert STW. (HOP)

@01 kort nieuws kopje:Designprijs

Twee van de elf Nederlandse Designprijzen die 20 oktober werden uitgereikt, gingen naar Delftse ontwerpers. Sanne Kistemakers kreeg de ‘Design for All Award’ voor het communicatiemiddel voor ouderen. Ze ontwierp haar ‘Piece of family’, een soort digitaal schrijfblok met scanner, voor haar afstuderen bij industrieel ontwerpen (IO). De stormvaste ‘Senz umbrella’ won de publieksprijs voor het beste ontwerp van vorig jaar. Het drietal dat de paraplu ontwierp is bezig ook de Amerikaanse markt te veroveren. Ze tekenden vorige week een contract met een grote Amerikaanse parapluverkoper. Naast de Nederlandse Designprijzen werd dezelfde dag ook de Toon van Tuijl Designprijs uitgereikt in Eindhoven. Deze prijs voor ontwerpen die bijdragen aan betere leefomstandigheden in ontwikkelingslanden, ging naar de ‘High-spot’. IO-studenten Stephanie Reintjens, Imke Schepers, Sietse Cieraad en Rutger Bonsel ontwierpen de fiets voor gehandicapten tijdens een stage in Ghana. De fiets is bedoeld als rijdend verkooppunt van ijsjes.

@01 kort nieuws kopje:Stemcomputers

Het plan van studentenpartij Stip om samen met de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica een ontwerpwedsrijd uit te schrijven voor nieuwe stemcomputers is naar de prullenbak verwezen. De Delftse fracties van de SP, PvdA, VVD, ChristenUnie/SGP en D66 vinden de motie van Stip overbodig. Stip bedacht het plan omdat huidige stemcomputers volgens de commissie Korthals Altes niet voldoen en handmatig stemmen nadelen met zich meebrengt.

@01 kort nieuws kopje:Techniekeducatie

De Delftse studentenpartij Stip is bezorgd dat scholen gaan korten op hun uren voor techniekeducatie als zij daarvoor tijdelijk niet meer in het Techniek Museum terechtkunnen. De partij is bang dat de technieklessen door de verhuizing van het Techniek Museum uit het lespakket verdwijnen en wellicht worden vervangen door andere lessen. Wethouder Dick Rensen verzekert echter dat er geen gevaar is voor het wegvallen van uren techniekeducatie.

@01 kort nieuws kopje:Blackboard

Malaria, aids, tekort aan schoon drinkwater.Bij veel mensen zullen dergelijke narigheden te binnen schieten wanneer ze geconfronteerd worden met problemen in Afrika. Maar wat zij nou echt de onderliggende problemen en wat kan een ingenieur doen om te helpen? Over die vragen buigen studenten bij Bouwkunde zich samen met studiegenoten van de universiteit van Nairobi in Kenia. Sinds enkele weken doen de studenten mee aan het vak Intercultural virtual seminar. Door met elkaar te discussiëren via blackboard hopen de studenten concrete antwoorden te vinden op de vraag welke rol ingenieurs kunnen spelen in duurzame ontwikkeling. “De groep is in drieën verdeeld”, vertelt ir. Martine van der Does van Bouwkunde, die het vak samen met bouwkundehoogleraar prof.ir. Kees Duijvestein heeft opgezet. “Een groep richt zich op water, een andere op ondernemerschap en de derde op gezondheid.” In december schrijven de Keniaanse en Delftse studenten samen een onderzoeksverslag.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.