Education

Kort Nieuws – Delta 8

Robotdag
Zondag 18 maart staat het science centre Delft geheel in het teken van robots. Deze Robotdag kent een vol programma met diverse workshops, lezingen en demonstraties van de robots EVA en TUlip.

Het prototype zorgrobot EVA is ontwikkeld door TU-studenten en ondersteunt eenvoudige huishoudelijke taken. TUlip is een voetbalrobot die meedoet aan de hoogste klasse van het robotvoetbal. Hoofd robotlab bij de TU dr.ir. Martijn Wisse verzorgt een lezing.

www.sciencecentre.tudelft.nl


Bsa-twist

De studentenraad (sr) en het college van bestuur (cvb) botsten vorige week in een overleg over de verhoging van de bsa-norm naar 45 studiepunten per 1 september. Collegelid Paul Rullmann gebruikte als argument dat de Universiteit Twente heeft besloten de norm naar 45 te verhogen en dat Leiden van 42 naar 50 wil voor de eerste twee studiejaren. Ook noemde hij de uitslag van een poll in Delta als argument. Hieruit bleek dat 47 procent van de respondenten op een bsa-norm van 45 studiepunten stemt. De sr verwacht echter een hoge uitval van studenten bij sommige faculteiten en pleit voor invoering per faculteit en alleen als die er klaar voor is. Ook wijst de sr op de uitslag van de enquête naar studiedruk (Delta 07), die aantoont dat Delftse studenten last hebben van zeer grote studiestress. Rullmann was niet onder de indruk en daarom vraagt de sr juridisch advies. De raad heeft volgens het cvb echter geen medezeggenschaprecht bij de verhoging van de bsa-norm.

www.delta.tudelft.nl/24790


‘Aanslag’ bij TBM

De dienst persoonsverlening van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) neemt dinsdag 20 maart een trainingsvideo op voor de entree van de faculteit TBM aan de Jaffalaan. In de video wordt de aanslag op een hoogwaardigheidsbekleder in scène gezet. De video zal worden gebruikt voor het trainen van persoonsbeveiligers. De opnamen vinden plaats van 08.00 tot 16.00 uur. Wie niet gefilmd wil worden, kan de ingang van de faculteit aan de Landbergstraat gebruiken.


Collegeldvrij jaar

De Delta-poll van afgelopen week ging over de vraag of actieve studenten een collegegeldvrij jaar moeten krijgen. 79 Procent van de respondenten vindt dat actieve studenten voor zowel medezeggenschap aan de universiteit als voor inzet voor een studie- of gezelligheidsvereniging een collegegeldvrij jaar verdienen. Zij vinden dat studenten alle ruimte moeten krijgen om zich te ontplooien. Dertien procent van de stemmers is tegen een collegegeldvrij jaar voor actieve studenten. Volgens hen moeten die activiteiten een hobby zijn die studenten in hun eigen tijd beoefenen. Slechts één procent van de stemmers vindt dat alleen studenten die zich inzetten voor een gezelligheidsvereniging een jaar geen collegegeld moeten betalen. Verder is vijf procent van de stemmers voor een jaar zonder collegegeld voor studenten die actief zijn voor een studievereniging en twee procent vindt dat studenten die zich inzetten voor de universiteit geen collegegeld moeten betalen.

Bekijk de nieuwe poll op www.facebook.com/tudelta


Grote grap

Cabaretier Youp van ’t Hek hield 8 maart zijn openingslezing als cultureel professor aan de TU Delft. Het thema dit jaar is ‘Los van alles’. Volgens Defne Osmanoglou, één van de deelnemers van Van ’t Heks masterclasses, stond het verhaal over zijn imaginaire jeugdvriendje Willem centraal. Als kleine jongen was Van ’t Hek dikke vrienden met Willem, totdat deze volgens zijn moeder op een dag verhuisd was. Als Van ’t Hek tegenwoordig nadenkt over het leven, stelt hij zijn levensvragen nog steeds aan Willem. “De conclusie van het verhaal was dat iedereen een Willem heeft. Iedereen moet meer fantaseren, niet alleen als kind maar ook als volwassene,” zegt Osmanoglou. Verder grapte Van ’t Hek over dat hij mavo heeft gedaan, niet heeft gestudeerd en nu professor is aan de TU Delft. “Het leven is één grote grap.”


All Energy

Tien studenten uit Delft, Leiden en Utrecht organiseren op 23 maart de All Energy Day. Ze willen studenten in contact brengen met wetenschap, bedrijfsleven en politiek over het thema duurzame energietechnologie. Het programma vermeldt workshops, pitch competities en een beursvloer. Prominente sprekers zijn er ook: ex-premier Balkenende en duurzaam ondernemer Ruud Koornstra. Bedrijven als Tennet, Ernst & Young en Alliander verzorgen workshops.

www.allenergyday.nl

In 2010 leenden bijna 160 duizend studenten gemiddeld 378 euro per maand. Wie zijn best deed, kon bij de Dienst Uitvoering Onderwijs al uitrekenen wat zijn lening hem in de toekomst zou gaan kosten, maar daarvoor moest je wel flink wat gegevens bij de hand hebben, merkte afgestudeerd bewegingswetenschapper Maarten van de Heuvel.

Hij bouwde daarom watkostmijnstudieschuld.nl, waarop studenten de hoogte van hun studieschuld kunnen invullen en kunnen kiezen hoeveel ze maandelijks willen aflossen. Het systeem berekent vervolgens hoe lang het aflossen duurt en welk bedrag weglekt aan rente. Ook is eenvoudig te zien wat een tussentijdse aflossing oplevert en wat het tijdelijk stopzetten van de lening kost.

Bijvoorbeeld: met een maandaflossing van honderd euro is de gemiddelde lenende student – met de huidige lage rente van anderhalf procent – 13,5 jaar zoet. Ondertussen heeft hij bovendien meer dan dertienhonderd euro rente betaald. Wie het minimumbedrag van 45,41 zou aflossen is ruim 34 jaar onder de pannen, maar omdat DUO wil dat je binnen vijftien jaar (als de plannen van het kabinet doorgaan straks twintig jaar) terugbetaalt, moet je dus een hoger bedrag aflossen. Tenzij je jaarlijks minder dan zestienduizend euro verdiend.

Van de Heuvel is sinds kort zelf zijn studieschuld aan het afbetalen. “Na mijn afstuderen had ik al eens in een excellsheet zitten rekenen wat het zou opleveren om meteen een deel van het bedrag af te lossen. Het scheelde best een hoop. Een vriend spoorde me aan om dat wereldkundig te maken.”

Ook in zijn eigen omgeving merkte Van de Heuvel dat men niet precies wist wat die lening nu uiteindelijk kost. “DUO en het Nibud hebben allerhande voorlichting, maar misschien zijn studenten te laks of vinden ze de informatie te abstract”, gist hij. “Ik heb geprobeerd zo min mogelijk te moraliseren op mijn site, maar ik hoop dat studenten het advies oppikken.”

Op de site is ook rekening gehouden met de zestig ‘jokermaanden’ die aflossers vanaf januari 2012 kunnen inzetten bij DUO. Maar de rente loopt ondertussen wel door, en de site rekent uit wat dat kost.

De berekende bedragen kunnen overigens iets afwijken van de realiteit. Het rentepercentage wordt immers elke vijf jaar opnieuw vastgesteld. Gaat de rente omhoog, dan moet er dus meer en langer worden afbetaald.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.