Education

Kort Nieuws

SportoverlegHet management van sport en cultuur is bereid om met alle verenigingen specifiek in overleg te treden en zo vaak als nodig. Dat zei het hoofd van de unit, Raymond Browne, tijdens de overlegvergadering tussen studentenraad en college van bestuur, afgelopen vrijdag.

Ter tafel lag het rapport dat het Delftsch Studenten Sport Overleg (DSSO) had opgesteld, na een inventarisatie van de klachten onder de verenigingen. Daarin werd het management slechte communicatie en onvoldoende oog voor de wensen en belangen van de clubs verweten. Door de welwillende houding van Browne dreef de studentenraad de zaak niet op de spits. Manuel Harmsen, van DSSO, is blij met de handreiking. “Browne erkende eerder alleen de studentenraad als officiële gesprekspartner namens de studenten. Dat hij nu rechtstreeks met de clubs wil praten, en met het DSSO, geeft vertrouwen dat er meer te bereiken is in de komende periode.”

,Van Leeuwenhoek

De TU heeft de elektrotechnicus dr. Kofi Makinwa (EWI) benoemd tot Antoni van Leeuwenhoek hoogleraar. De Antoni van Leeuwenhoek leerstoelen zijn bedoeld om jonge, excellente wetenschappers vroegtijdig te bevorderen tot hoogleraar zodat zij hun wetenschappelijke carrière maximaal kunnen ontwikkelen. Makinwa (1964) richt zich op het ontwerp van geïntegreerde schakelingen en slimme sensor-systemen. “In de toekomst wil ik me toeleggen op autonome sensor-systemen”, vertelt hij. “Deze moeten genoeg energie kunnen putten uit omgevingsbronnen als trillingen, zonlicht, temperatuurverschillen en radiogolven.” Makinwa is ook lid van De Jonge Akademie van de KNAW. Hij heeft dertien octrooien en meer dan tachtig wetenschappelijke publicaties op zijn naam.

,Dreamteams

Studentenprojecten als Nuna, Formula Student, Fomula Zero en Solar boat worden niet langer studentenprojecten genoemd maar D:Dreamteams, kort voor Delft Dream Realisation of Extremely Advanced Machines. De teams hebben een gezamenlijk onderkomen in het voormalige Stevinlab 1, nu omgedoopt tot D:Dream hall. Verder wordt gewerkt aan een speciale minor waarbinnen studenten werk voor het team kunnen combineren met relevante vakken.

,Ferrari

Het nieuwe racemonster van Ferrari dankt zijn verbeterde wegligging voor een belangrijk deel aan een uitvinding van Delftse technostarters. De 599XX werd deze week gepresenteerd op een autosalon in Genève. Het bedrijf Actiflow ontwikkelde voor de autofabrikant een systeem dat lucht onder de auto wegzuigt waardoor de luchtweerstand daalt en de wegligging verbetert. “Onze kennis is voornamelijk afkomstig van de TU”, zegt medeoprichter van het bedrijf, Roy Campe, die bij Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek is afgestudeerd. “De TU doet al 20 jaar onderzoek naar grenslaagafzuiging bij vliegtuigen. Uit dat onderzoek is ons bedrijf ontstaan.”

www.actiflow.nl

,Noord-Zuidlijn

Een expeditie naar de maan. Daarmee vergelijkt het stadbestuur van Amsterdam de aanleg van de Noord-Zuidlijn, aldus De Volkskrant. Een commissie waarin hoogleraar waterbouwkunde, prof.dr.ir. Han Vrijling (CiTG) zitting heeft, moet voor de zomer aangeven of het niet beter is om deze expeditie af te blazen. De geraamde kosten zijn al met bijna een miljard euro overschreden, de opleverdatum is verschoven van 2011 naar 2017 en de binnenstad kampt door de werkzaamheden met verzakkende panden.

,Randvoorwaarden

Hoewel de studentenraad naar eigen zeggen nog steeds ‘principieel tegen’ is, neemt zij geen juridische stappen tegen het bindend studieadvies. In plaats daarvan komen de studenten met een lijst met twaalf randvoorwaarden die moeten zorgen voor een ‘geslaagde invoering’. “Onze advocaat vertelde ons dat het op basis van alleen een principieel bezwaar lastig is om een rechtszaak te winnen”, vertelt Menno van der Kamp van studentenpartij Oras. Toch is daarmee het verhaal niet af. Op de invulling van het bindend studieadvies (bsa) kan de studentenraad (sr) eventueel wel bezwaar maken. Daarmee blijft de mogelijkheid van juridische stappen op tafel. Daarom komen de studenten nu met de randvoorwaarden. 

Studentenraad stelt voorwaarden aan BSA

Roeivereniging Laga heeft dit jaar uitzonderlijk veel nieuwe leden binnengehaald. Werden vorig jaar nog honderd eerstejaars studenten lid, nu zijn het er 241. Bestuurslid Lisanne van Niekerk schrijft dat hoge aantal toe aan het enthousiasme van de Lagaaiers, die gedurende de Owee in groten getale op de vereniging aanwezig waren. “De Owee-commissie heeft ook ontzettend veel gedaan en we hadden veel sponsorgeld, dus alles zag er erg gelikt uit.” Proteus-Eretes, de andere roeivereniging, deed het door het succes van Laga minder goed dan voorgaande jaren. Honderd eerstejaars schreven zich in, tegen 130 vorig jaar. Bestuurslid Sara Tijmensen zegt dat haar vereniging de afgelopen Owee uitgebreid zal evalueren. Verklaringen heeft ze echter al. “Laga heeft een heel goede Owee gedraaid. En bij onze Owee-commissie liep het niet helemaal soepel.” 

Noord-Zuidlijn

Een expeditie naar de maan. Daarmee vergelijkt het stadbestuur van Amsterdam de aanleg van de Noord-Zuidlijn, aldus De Volkskrant. Een commissie waarin hoogleraar waterbouwkunde, prof.dr.ir. Han Vrijling (CiTG) zitting heeft, moet voor de zomer aangeven of het niet beter is om deze expeditie af te blazen. De geraamde kosten zijn al met bijna een miljard euro overschreden, de opleverdatum is verschoven van 2011 naar 2017 en de binnenstad kampt door de werkzaamheden met verzakkende panden.

Sportoverleg

Het management van sport en cultuur is bereid om met alle verenigingen specifiek in overleg te treden en zo vaak als nodig. Dat zei het hoofd van de unit, Raymond Browne, tijdens de overlegvergadering tussen studentenraad en college van bestuur, afgelopen vrijdag. Ter tafel lag het rapport dat het Delftsch Studenten Sport Overleg (DSSO) had opgesteld, na een inventarisatie van de klachten onder de verenigingen. Daarin werd het management slechte communicatie en onvoldoende oog voor de wensen en belangen van de clubs verweten. Door de welwillende houding van Browne dreef de studentenraad de zaak niet op de spits. Manuel Harmsen, van DSSO, is blij met de handreiking. “Browne erkende eerder alleen de studentenraad als officiële gesprekspartner namens de studenten. Dat hij nu rechtstreeks met de clubs wil praten, en met het DSSO, geeft vertrouwen dat er meer te bereiken is in de komende periode.”

Van Leeuwenhoek

De TU heeft de elektrotechnicus dr. Kofi Makinwa (EWI) benoemd tot Antoni van Leeuwenhoek hoogleraar. De Antoni van Leeuwenhoek leerstoelen zijn bedoeld om jonge, excellente wetenschappers vroegtijdig te bevorderen tot hoogleraar zodat zij hun wetenschappelijke carrière maximaal kunnen ontwikkelen. Makinwa (1964) richt zich op het ontwerp van geïntegreerde schakelingen en slimme sensor-systemen. “In de toekomst wil ik me toeleggen op autonome sensor-systemen”, vertelt hij. “Deze moeten genoeg energie kunnen putten uit omgevingsbronnen als trillingen, zonlicht, temperatuurverschillen en radiogolven.” Makinwa is ook lid van De Jonge Akademie van de KNAW. Hij heeft dertien octrooien en meer dan tachtig wetenschappelijke publicaties op zijn naam.

Dreamteams

Studentenprojecten als Nuna, Formula Student, Fomula Zero en Solar boat worden niet langer studentenprojecten genoemd maar D:Dreamteams, kort voor Delft Dream Realisation of Extremely Advanced Machines. De teams hebben een gezamenlijk onderkomen in het voormalige Stevinlab 1, nu omgedoopt tot D:Dream hall. Verder wordt gewerkt aan een speciale minor waarbinnen studenten werk voor het team kunnen combineren met relevante vakken.

Ferrari

Het nieuwe racemonster van Ferrari dankt zijn verbeterde wegligging voor een belangrijk deel aan een uitvinding van Delftse technostarters. De 599XX werd deze week gepresenteerd op een autosalon in Genève. Het bedrijf Actiflow ontwikkelde voor de autofabrikant een systeem dat lucht onder de auto wegzuigt waardoor de luchtweerstand daalt en de wegligging verbetert. “Onze kennis is voornamelijk afkomstig van de TU”, zegt medeoprichter van het bedrijf, Roy Campe, die bij Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek is afgestudeerd. “De TU doet al 20 jaar onderzoek naar grenslaagafzuiging bij vliegtuigen. Uit dat onderzoek is ons bedrijf ontstaan.”

www.actiflow.nl

Randvoorwaarden

Hoewel de studentenraad naar eigen zeggen nog steeds ‘principieel tegen’ is, neemt zij geen juridische stappen tegen het bindend studieadvies. In plaats daarvan komen de studenten met een lijst met twaalf randvoorwaarden die moeten zorgen voor een ‘geslaagde invoering’. “Onze advocaat vertelde ons dat het op basis van alleen een principieel bezwaar lastig is om een rechtszaak te winnen”, vertelt Menno van der Kamp van studentenpartij Oras. Toch is daarmee het verhaal niet af. Op de invulling van het bindend studieadvies (bsa) kan de studentenraad (sr) eventueel wel bezwaar maken. Daarmee blijft de mogelijkheid van juridische stappen op tafel. Daarom komen de studenten nu met de randvoorwaarden. 

Studentenraad stelt voorwaarden aan BSA

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.