Education

Kort Nieuws

BeagleDe reis is nu echt begonnen, schrijft kapitein Richard Slootweg van de Stad Amsterdam. Op 1 september verliet de klipper, in navolging van Charles Darwin op HMS Beagle 178 jaar eerder, de haven van Plymouth voor een reis om de wereld.

Vrijwel alle universiteiten haakten aan bij dit grootste mediaproject uit de vaderlandse geschiedenis. De TU zal in maart 2010 aanmonsteren. Dr. Bert Vermeersen (L&R) vaart dan mee vanaf Perth, Australië naar Mauritius. Aan boord zal hij met gps het zeeniveau meten. Door verschillende dichtheden in de aardkorst vertoont de oceaan namelijk flinke kuilen. Met eigen ogen zien hoe de aarde ervoor staat, is de missie die het project Beagle van VPRO, Teleac en Canvas zich heeft gesteld. Te volgen via internet en televisie.

Zondag 13 september, 21.20 uur, Nederland 2.
beagle.vpro.nl

,Cijferlijsten

De privacy van studenten is een groot goed, maar we moeten niet verkrampen. Dat blijkt uit de reactie van collegelid Paul Rullmann op het verbieden van openbare cijferlijsten aan de Hogeschool Utrecht. De HU heeft een online studieplatform voor publicatie van tentamencijfers. Een student kan alleen zijn eigen cijfers opvragen. Niettemin hangen sommige faculteiten nog lijsten op met studentnummers en resultaten. Dat wordt nu verboden. Op de TU, onder meer bij civiele techniek, wordt volgens de studentenraad soms ook nog gewerkt met papieren lijsten. Volgens Rullmann mogen cijferlijsten op nummer, al doen de meeste opleidingen dit niet. Hij heeft er geen probleem mee dat docenten voor een groep toegankelijke tentamenresultaten op Blackboard zetten. “Natuurlijk respecteren wij de privacywet, maar we moeten niet doorschieten.” 

,Duurzaamheidsprijs

De Delftse promovendus Hjalmar van Raemdonck en zijn broer, TU-alumnus Gandert, hebben tijdens Duurzame Dinsdag de Rabobank Jongerenprijs gewonnen. Zij kregen de prijs van duizend euro op 1 september uitgereikt in de Oude Zaal van de Tweede Kamer in Den Haag. De jury prees hen als innovatieve ondernemerstudenten die met het plaatsen van zijvleugels aan opleggers hun steentje willen bijdragen aan het verduurzamen van de samenleving.

,Koornbeurs

Ter gelegenheid van Open Monumentenweekend verzorgt de Koornbeurs dit weekend gratis rondleidingen in het pand aan de Voldersgracht. Bijzonder zijn de veertiende-eeuwse kelders, omdat dit een van de weinige plekken is waar deze nog toegankelijk zijn. Ook de geschiedenis van het gebouw is interessant. De Koornbeurs is zaterdag open van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

www.koornbeurs.nl

,Extra handjes

Dankzij overheidssubsidie kunnen 1472 door de crisis bedreigde onderzoekers tijdelijk aan de slag bij universiteiten, hogescholen en instellingen als TNO. Zeventig hiervan komen op korte termijn een jaar bij de TU. De meesten gaan werken bij projecten van Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen. De rest gaat aan de slag bij vier projecten van Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, bij twee projecten van zowel Industrieel Ontwerpen als Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en bij één project van Techniek, Bestuur en Management. De overheid heeft verdeeld over 2009 en 2010 in totaal 180 miljoen euro beschikbaar gesteld om onderzoekers te behouden voor de Nederlandse kenniseconomie. Zestig procent komt bij een universiteit. De meesten bij de TU Eindhoven, gevolgd door de TU Delft en de Universiteit Twente. Ruim dertig procent gaat naar een TNO-instelling en enkelen naar technologische topinstituten en hogescholen.

,Gastschrijver

Herman Koch is volgend jaar gastschrijver op de TU. Hij is bekend van onder meer de boeken ‘Red ons, Maria Montanelli’ (1989) en ‘Het diner’ (2009) en van het televisieprogramma Jiskefet. Zijn gastschrijverschap begint met een openbaar openingscollege op 22 april 2010. Daarna volgt – uitsluitend voor studenten van de TU Delft – een masterclass van acht bijeenkomsten. Koch gaat zorgen voor een ‘spectaculair project’. Studenten moeten auditie doen voor deelname.

,Griep

Bij de grieplijn van de TU hebben zich in de eerste week zo’n twintig studenten gemeld. Een van hen had de diagnose Mexicaanse griep. De rest heeft hoestklachten, lichte verhoging en andere verschijnselen van griep of verkoudheid. Dat zegt de voorzitter van het pandemie-team Cees Schotsman. Voor medewerkers is er geen meldpunt. Na ziekmelding wordt hen gevraagd een ‘eigen verklaring’ over hun ziekte in te vullen, maar dat hoeft niet. Het aantal griepgevallen is niet anders dan vorig jaar.

Het hoger onderwijs moet jaarlijks twee procent energie besparen. In 2020 willen de hogescholen en universiteiten dertig procent minder energie uitstoten ten opzichte van 2005. De HBO-raad en VSNU hebben deze meerjarenafspraak vorige week gemaakt met minister Cramer (Vrom). Ook is er een overeenkomst getekend over duurzamer inkopen. Deze al eerder aangekondigde overeenkomst moet ervoor zorgen dat het hoger onderwijs in 2012 voor minstens vijftig procent producten duurzaam gaat inkopen. Vrom heeft criteria opgesteld waaraan duurzame producten moeten voldoen.

Beagle

De reis is nu echt begonnen, schrijft kapitein Richard Slootweg van de Stad Amsterdam. Op 1 september verliet de klipper, in navolging van Charles Darwin op HMS Beagle 178 jaar eerder, de haven van Plymouth voor een reis om de wereld. Vrijwel alle universiteiten haakten aan bij dit grootste mediaproject uit de vaderlandse geschiedenis. De TU zal in maart 2010 aanmonsteren. Dr. Bert Vermeersen (L&R) vaart dan mee vanaf Perth, Australië naar Mauritius. Aan boord zal hij met gps het zeeniveau meten. Door verschillende dichtheden in de aardkorst vertoont de oceaan namelijk flinke kuilen. Met eigen ogen zien hoe de aarde ervoor staat, is de missie die het project Beagle van VPRO, Teleac en Canvas zich heeft gesteld. Te volgen via internet en televisie.

Zondag 13 september, 21.20 uur, Nederland 2.
beagle.vpro.nl

Cijferlijsten

De privacy van studenten is een groot goed, maar we moeten niet verkrampen. Dat blijkt uit de reactie van collegelid Paul Rullmann op het verbieden van openbare cijferlijsten aan de Hogeschool Utrecht. De HU heeft een online studieplatform voor publicatie van tentamencijfers. Een student kan alleen zijn eigen cijfers opvragen. Niettemin hangen sommige faculteiten nog lijsten op met studentnummers en resultaten. Dat wordt nu verboden. Op de TU, onder meer bij civiele techniek, wordt volgens de studentenraad soms ook nog gewerkt met papieren lijsten. Volgens Rullmann mogen cijferlijsten op nummer, al doen de meeste opleidingen dit niet. Hij heeft er geen probleem mee dat docenten voor een groep toegankelijke tentamenresultaten op Blackboard zetten. “Natuurlijk respecteren wij de privacywet, maar we moeten niet doorschieten.” 

Koornbeurs

Ter gelegenheid van Open Monumentenweekend verzorgt de Koornbeurs dit weekend gratis rondleidingen in het pand aan de Voldersgracht. Bijzonder zijn de veertiende-eeuwse kelders, omdat dit een van de weinige plekken is waar deze nog toegankelijk zijn. Ook de geschiedenis van het gebouw is interessant. De Koornbeurs is zaterdag open van 10.00 tot 18.00 uur en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

www.koornbeurs.nl

Extra handjes

Dankzij overheidssubsidie kunnen 1472 door de crisis bedreigde onderzoekers tijdelijk aan de slag bij universiteiten, hogescholen en instellingen als TNO. Zeventig hiervan komen op korte termijn een jaar bij de TU. De meesten gaan werken bij projecten van Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen. De rest gaat aan de slag bij vier projecten van Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica, bij twee projecten van zowel Industrieel Ontwerpen als Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en bij één project van Techniek, Bestuur en Management. De overheid heeft verdeeld over 2009 en 2010 in totaal 180 miljoen euro beschikbaar gesteld om onderzoekers te behouden voor de Nederlandse kenniseconomie. Zestig procent komt bij een universiteit. De meesten bij de TU Eindhoven, gevolgd door de TU Delft en de Universiteit Twente. Ruim dertig procent gaat naar een TNO-instelling en enkelen naar technologische topinstituten en hogescholen.

Gastschrijver

Herman Koch is volgend jaar gastschrijver op de TU. Hij is bekend van onder meer de boeken ‘Red ons, Maria Montanelli’ (1989) en ‘Het diner’ (2009) en van het televisieprogramma Jiskefet. Zijn gastschrijverschap begint met een openbaar openingscollege op 22 april 2010. Daarna volgt – uitsluitend voor studenten van de TU Delft – een masterclass van acht bijeenkomsten. Koch gaat zorgen voor een ‘spectaculair project’. Studenten moeten auditie doen voor deelname.

Griep

Bij de grieplijn van de TU hebben zich in de eerste week zo’n twintig studenten gemeld. Een van hen had de diagnose Mexicaanse griep. De rest heeft hoestklachten, lichte verhoging en andere verschijnselen van griep of verkoudheid. Dat zegt de voorzitter van het pandemie-team Cees Schotsman. Voor medewerkers is er geen meldpunt. Na ziekmelding wordt hen gevraagd een ‘eigen verklaring’ over hun ziekte in te vullen, maar dat hoeft niet. Het aantal griepgevallen is niet anders dan vorig jaar.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.