Education

Kort Nieuws

Cd-romDe cd-rom met informatie voor eerstejaars gaat niet door. De stichting OnLine Internet (OLI), die de cd-rom zou gaan produceren, krijgt de financiering niet op tijd rond.

Een deel van de plannen die ten behoeve van de cd-rom gemaakt zijn, zullen hun weg vinden naar de website van OLI.
Vrouwenvelder

Prof.ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder heeft van TNO de erkenning Senior Research Fellow gekregen. Vrouwenvelder, die ook aan TNO verbonden is, krijgt de erkenning voor zijn werk aan de veiligheid van gebouwde constructies. De erkenning, die tot stand komt na consultatie van internationale vakgenoten over de mate van excellentie van de kandidaat, houdt onder meer in dat de onderzoeker voor een periode van vijf jaar extra budget krijgt voor bijvoorbeeld bezoek aan congressen. Nog twee andere TNO-onderzoekers viel dezelfde eer te beurt.
Koffie

De nieuwe koffie-automaten zullen de TU pas eind september bereiken, dit vanwege productieproblemen bij de Duitse leverancier. Na de installatie van de automaten zullen koffiedrinkers een kwartje extra moeten betalen als zij niet hun eigen mok meebrengen. Ook zal vanaf dat moment Max Havelaar koffie geschonken worden.
ISO 9001

De Centrale Werkplaats (CW) heeft een verlenging van drie jaar ontvangen van het ISO 9001 certificaat, dat zij in 1995 behaalde. ISO 9001 is een kwaliteitssysteem dat eisen stelt aan de manier waarop producten en diensten tot stand komen, zodat een constante kwaliteit geleverd kan worden. De Kema, die het certificaat van de CW uitreikte, constateerde dat de werkplaats zich goed aan de normen houdt en kende daarom de verlenging toe. De CW wil nu koers zetten naar ‘Total Quality Management’, een nog uitegbreider systeem van kwaliteitseisen.
Kantines

De kantine van Technische Aardwetenschappen hangt opheffing boven het hoofd. Een algehele renovatie is namelijk nodig om te voldoen aan de wettelijke eisen en het is nog de vraag of dat financieel nog wel verantwoord is. De kantine van Bouwkunde gaat van 29 juni tot 13 juli dicht voor vernieuwing van de spoelkeuken en verwijdering van asbest.
Milieuprijs

Om milieuvriendelijke technologie te stimuleren reikt de gemeente Delft dit jaar voor de vijfde keer de milieuprijs’Duurzaam Delft’ uit. Inzendingen moeten dit jaar op de een of andere manier met het thema ‘water’ te maken hebben. De prijs, 25.000 gulden groot, is nadrukkelijk bedoeld voor zelf uit te voeren projecten, niet voor ideeën die de gemeente zelf zou moeten uitvoeren.
VVV

Het hoofd van de stafeenheid Marketing en Communicatie van de TU Delft, dr. A. Rima, is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de VVV Delft. Zij zal zich vooral gaan richten op samenwerking tussen TU, gemeente en VVV.


Cd-rom

De cd-rom met informatie voor eerstejaars gaat niet door. De stichting OnLine Internet (OLI), die de cd-rom zou gaan produceren, krijgt de financiering niet op tijd rond. Een deel van de plannen die ten behoeve van de cd-rom gemaakt zijn, zullen hun weg vinden naar de website van OLI.
Vrouwenvelder

Prof.ir. A.C.W.M. Vrouwenvelder heeft van TNO de erkenning Senior Research Fellow gekregen. Vrouwenvelder, die ook aan TNO verbonden is, krijgt de erkenning voor zijn werk aan de veiligheid van gebouwde constructies. De erkenning, die tot stand komt na consultatie van internationale vakgenoten over de mate van excellentie van de kandidaat, houdt onder meer in dat de onderzoeker voor een periode van vijf jaar extra budget krijgt voor bijvoorbeeld bezoek aan congressen. Nog twee andere TNO-onderzoekers viel dezelfde eer te beurt.
Koffie

De nieuwe koffie-automaten zullen de TU pas eind september bereiken, dit vanwege productieproblemen bij de Duitse leverancier. Na de installatie van de automaten zullen koffiedrinkers een kwartje extra moeten betalen als zij niet hun eigen mok meebrengen. Ook zal vanaf dat moment Max Havelaar koffie geschonken worden.
ISO 9001

De Centrale Werkplaats (CW) heeft een verlenging van drie jaar ontvangen van het ISO 9001 certificaat, dat zij in 1995 behaalde. ISO 9001 is een kwaliteitssysteem dat eisen stelt aan de manier waarop producten en diensten tot stand komen, zodat een constante kwaliteit geleverd kan worden. De Kema, die het certificaat van de CW uitreikte, constateerde dat de werkplaats zich goed aan de normen houdt en kende daarom de verlenging toe. De CW wil nu koers zetten naar ‘Total Quality Management’, een nog uitegbreider systeem van kwaliteitseisen.
Kantines

De kantine van Technische Aardwetenschappen hangt opheffing boven het hoofd. Een algehele renovatie is namelijk nodig om te voldoen aan de wettelijke eisen en het is nog de vraag of dat financieel nog wel verantwoord is. De kantine van Bouwkunde gaat van 29 juni tot 13 juli dicht voor vernieuwing van de spoelkeuken en verwijdering van asbest.
Milieuprijs

Om milieuvriendelijke technologie te stimuleren reikt de gemeente Delft dit jaar voor de vijfde keer de milieuprijs’Duurzaam Delft’ uit. Inzendingen moeten dit jaar op de een of andere manier met het thema ‘water’ te maken hebben. De prijs, 25.000 gulden groot, is nadrukkelijk bedoeld voor zelf uit te voeren projecten, niet voor ideeën die de gemeente zelf zou moeten uitvoeren.
VVV

Het hoofd van de stafeenheid Marketing en Communicatie van de TU Delft, dr. A. Rima, is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de VVV Delft. Zij zal zich vooral gaan richten op samenwerking tussen TU, gemeente en VVV.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.