Education

Kort Nieuws

Veilige TUDe afdeling integrale veiligheid van de TU wil meer mankracht om meteen te kunnen reageren op incidenten, die ‘als niet direct wordt ingegrepen, mede kunnen leiden tot straf- of civielrechtelijke aansprakelijkheid of reputatieschade’ voor de TU.

Dat schrijft manager integrale veiligheid Ron Massink in zijn beleidsplan risico en bescherming, dat onlangs naar de ondernemingsraad is gestuurd. Massink heeft nu 2,5 fte tot zijn beschikking en heeft er 4,5 nodig, schrijft hij. Bij incidenten die een directe reactie vragen, noemt Massink ‘interne onderzoeken in relatie tot terreurdreiging, diefstal, fraude, stalking en ongevallen’. “Deze zaken komen regelmatig voor en vragen veel capaciteit.” Volgens Massink is er nu sprake van een ‘structurele overwerksituatie’ om de integrale veiligheid ‘op het huidige niveau te handhaven’. Binnen het college van bestuur is rector magnificus Karel Luyben verantwoordelijk voor personeelszaken. Hij was niet bereikbaar voor commentaar.

Leefbaar station
De veiligheid en leefbaarheid rond de stations Delft Centraal en Delft-Zuid krijgen een impuls. Dat hebben de gemeente Delft, het Openbaar Ministerie, de politie Haaglanden, het Korps Landelijke Politiediensten en de ov-bedrijven NS, Prorail, Veolia en HTM afgesproken. Vorige week ondertekenden ze een lokaal veilgheidsarrangement. De aanpak voorziet in toezicht, handhaving en infrastructurele maatregelen op beide stations. Prioriteiten zijn fietsen(stallingen), mogelijke criminele activiteiten, het schoon en heel houden van gebouwen en voorzieningen en het verblijven van (groepen) personen op de stations. Doel is beperking van criminaliteit en overlast. Het arrangement is een vervolg op een eerder handhavingsarrangement en beheerconvenant uit 2006. Dat het de partijen ernst is, bleek afgelopen zaterdag. Bij een handhavingsactie werden twintig mensen gearresteerd en vijftig bekeuringen uitgedeeld. Ruim tweehonderd reizigers werden betrapt op zwartreizen, van wie 155 in de tram.

3TU
3TU krijgt vanaf 2011 structureel 11 miljoen euro van het rijk. Het samenwerkingsverband tussen de TU Eindhoven, de Universiteit Twente en de TU Delft kan daarmee het eerder opgestelde strategieplan verder gaan uitwerken, aldus collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg. “Mocht er geld overblijven, dan is er wellicht ruimte voor nieuwe ideeën.” De drie universiteiten werken sinds februari 2007 samen op de gebieden onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie.

www.3tu.nl

Aanbestedingsregels
Architecten en opdrachtgevers worstelen met Europese aanbestedingsregels. Dit is het thema van het symposium ‘Opdrachtgever zoekt architect’ op donderdag 30 september bij Bouwkunde. Eén van de sprekers is dr.ir. Leentje Volker. Zij heeft tijdens haar promotieonderzoek de kloof onderzocht tussen creatief ontwerpen en de strikte Europese aanbestedingsregels. 

www.cpibc.nl

Innovatie Top 100
Vier bij YesDelft gevestigde technobedrijven zijn doorgedrongen tot de MKB Innovatie Top 100 van 2010. Het hoogst scoort I-Optics, op de tweede plek. Het bedrijf ontwikkelt hoge-kwaliteitcamera’s voor medisch gebruik. Op plaats 17 staat Holland Container Innovations, dat opvouwbare zeecontainers heeft ontwikkeld. ChemSIX heeft ‘rugnummer’ 85. De onderneming regelt ketencommunicatie voor partijen die chemische stoffen maken, vervoeren, verhandelen en gebruiken. Op plaats 93 staat Tabdeelee. Hun programma Inbox2 moet gebruikers flexibeler met mail en data laten werken.

www.syntens.nl/innovatietop100

Lichtacrobatiek
Lichtgolven die achteruit lopen, of die in een gouden fuik gevangen worden om te eindigen in een ruimte veel kleiner dan de golflengte. Dergelijke experimenten in de nano-optica leverden FOM-promovendus dr. Ewold Verhagen vijf prestigieuze publicaties op, en nu ook de FOM Natuurkunde Proefschriftprijs. Verhagen kan de tienduizend euro op het komende jaarcongres van FOM in januari tegemoet zien. 

www.fom.nl/prijzen

Amsterdam-Noord
Rotterdam heeft de Kop van Zuid, Amsterdam worstelt nog met zijn overkant. Ideeën voor versterking en verbetering van Amsterdam-Noord van 31 Delftse bouwkunde- studenten zijn nu tentoongesteld onder de titel ‘Noord Publiek, voorstellen voor een ongedeelde stad’. Locatie: de Kromhouthal in Amsterdam-Noord. Het betreft een keuze uit 120 afstudeerprojecten van de afgelopen vier jaar. De tentoonstelling duurt tot 17 oktober. 

www.noordpubliek.nl

Supersnel
“Ik ben geen topsporter, maar een semi-topsporter”, zei middenafstandloper Coos van Buuren vorige week in Delta. Het weerhield de student civiele techniek er niet van om het NK estafette 4×800 meter te winnen, met zijn estafetteploeg Leiden Atletiek. Zijn tijd: 7.47.44. “Het was een heel andere race dan vorig jaar”, vertelt Van Buuren, die toen met zijn teammaten een supersnelle tijd van 7.42 liet noteren. “We hebben vanaf de start gasgegeven en zijn niet meer ingehaald.”

Microfrees
Een freeskopje dat met 150 duizend toeren per minuut draait, met een maximale afwijking van minder dan acht micrometer. Dat zijn de specificaties van de microfrees met actieve magnetische lagering die dr.ir. Maarten Kimman (3mE) afgelopen dinsdag presenteerde. Miniaturisering zet ook buiten de elektronica door. Dat vraagt om steeds nauwkeuriger mechanische bewerkingen. De microfrees (diameter kleiner dan een millimeter) van Kamman is daartoe een aanzet. De positionering moet nog verder ontwikkeld worden.

Milieubelasting
Heeft u al belastingaangifte gedaan voor de bruto afgenomen waarde? Gekke vraag? Niet volgens hoogleraar klimaatontwerp en duurzaamheid Andy van den Dobbelsteen. In de krant ‘Cobouw’ pleitte hij er vorige week voor om in de toekomst behalve btw ook deze zogenaamde baw te heffen. De baw moet de bouw veel duurzamer maken. Hebben bouwmaterialen een lange cyclus en zijn ze goed te hergebruiken, dan is de bruto afgenomen waarde laag en betaal je dus minder belasting. Dobbelsteens collega, hoogleraar environmental design Dirk Sijmons, breekt in hetzelfde artikel een lans voor een btk, een belasting op de bruto toegevoegde koolstof, die moet helpen de koolstofdioxide-uitstoot te verminderen. “Je zou in iedere transactie in de productie- en consumptieketen de toegevoegde koolstof kunnen afrekenen”, aldus de professor in ‘Cobouw’. Het duo wil met economen en fiscalisten om de tafel om het idee verder uit te werken.

Sloppenboek
Tijdens het Peepoople IDP-Project in Kenia (biologisch afbreekbare poepzakjes), kwam student Bastiaan Tolhuijs  in contact met Chris Makau, een 23-jarige inwoner van Kibera, Nairobi’s grootste sloppenwijk. De extreme manier van (over)leven in deze ‘illegale’ stad inspireerde hem tot het boek ‘Kibera, an anonymous life’.  Dit boek is te koop in de webshop van waterforum.net. De opbrengst gaat naar Makau, zodat hij zijn school kan afmaken en hij kan helpen bij de ontwikkeling van Kibera.

Kan binnenvaart een oplossing bieden voor de transportstroom? Econoom drs. Rob Konings onderzocht bij OTB de mogelijkheden voor de ‘verwaarloosde’ binnenvaart. Hij ziet kansen in ‘intermodaal’ transport van zeecontainers, waarbij vrachtwagens begin en eind van het traject verzorgen, en de binnenvaart de hoofdmoot. Deze vorm is geschikt voor grote vervoerstromen en flinke afstanden. Naarmate de weg meer verstopt, wordt binnenvaart aantrekkelijker. Promotie 13 oktober om 12.30 uur in de aula.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.