Education

Kort Nieuws

AziëDe universiteiten van Amsterdam, Utrecht, Leiden en Groningen openen binnenkort een filiaal in Hong Kong, om studenten te werven in Zuidoost-Azië.

De TU neemt vermoedelijk niet deel aan het project. De wervingsacties richten zich met name op studenten uit China, Taiwan, Japan en Indonesië. Collegevoorzitter De Voogd was afgelopen week naar eigen zeggen nog niet op de hoogte van de plannen. Volgens De Voogd beschikt de TU op dit moment over goede contacten in Indonesië en in Peking en Taiwan. Deelname aan het project ligt dan ook niet zonder meer voor de hand.
Poen

Het halfjaarlijks supplement van het Poenboek is uit. Het Poenboek, een uitgave van de studentenbond VSSD, staat bol van informatie over alle financiële regelingen die voor jongeren belangrijk kunnen zijn. De halfjaarlijkse aanvulling, gratis voor poenboekhouders, geeft een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen op financieel gebied. Zo staat er onder meer alles in over de studiefinanciering en over veranderde normbedragen in het beurzenstelsel.
Grondbeleid

Met steun van het ministerie van VROM en de grondbedrijven van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag heeft de faculteit Geodesie een nieuwe leerstoel Grondbeleid ingesteld. De nog te zoeken hoogleraar zal zich gaan bezig houden met de rol van de overheid bij het vormgeven van het ruimtelijke beleid.
Rectificatie

In Delta nr. 6 staat in het artikel ‘Elke student krijgt TU-trui’ abusievelijk vermeld dat de motie was ingediend door de studentenfracties van Oras en Aag; dit was alleen gedaan door de Oras. De motie is niet zoals vermeld, aangenomen, maar ingetrokken na toezegging van het college. Verder is de naam van de woordvoerder van Oras niet De Munnik, maar De Mönnink.
Grenslanden

Acht hogescholen en twee universiteiten krijgen bijna 20 miljoen gulden van minister Ritzen om de banden aan te halen met instellingen in Noordrijn-Westfalen, Bremen, Nedersaksen en Vlaanderen. De bodem van de grenslandenpot – waarmee Ritzen de internationalisering ‘op de fiets’ wil bevorderen – komt na deze subsidieronde al aardig in zicht: de resterende 8,5 miljoen gulden zal Ritzen in het najaar toekennen.
Deeltijd

De universiteiten willen hun personeel het recht geven om indeeltijd te gaan werken. De universiteiten, verenigd in de VSNU, willen het plan over deeltijd opnemen in de cao waarover zij nu onderhandelen met de vakbonden. Het voorstel houdt in dat werknemers die tenminste een jaar in dienst zijn bij een universiteit het recht krijgen minder te gaan werken – tenzij zwaarwegende redenen dat verhinderen.

Azië

De universiteiten van Amsterdam, Utrecht, Leiden en Groningen openen binnenkort een filiaal in Hong Kong, om studenten te werven in Zuidoost-Azië. De TU neemt vermoedelijk niet deel aan het project. De wervingsacties richten zich met name op studenten uit China, Taiwan, Japan en Indonesië. Collegevoorzitter De Voogd was afgelopen week naar eigen zeggen nog niet op de hoogte van de plannen. Volgens De Voogd beschikt de TU op dit moment over goede contacten in Indonesië en in Peking en Taiwan. Deelname aan het project ligt dan ook niet zonder meer voor de hand.
Poen

Het halfjaarlijks supplement van het Poenboek is uit. Het Poenboek, een uitgave van de studentenbond VSSD, staat bol van informatie over alle financiële regelingen die voor jongeren belangrijk kunnen zijn. De halfjaarlijkse aanvulling, gratis voor poenboekhouders, geeft een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen op financieel gebied. Zo staat er onder meer alles in over de studiefinanciering en over veranderde normbedragen in het beurzenstelsel.
Grondbeleid

Met steun van het ministerie van VROM en de grondbedrijven van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag heeft de faculteit Geodesie een nieuwe leerstoel Grondbeleid ingesteld. De nog te zoeken hoogleraar zal zich gaan bezig houden met de rol van de overheid bij het vormgeven van het ruimtelijke beleid.
Rectificatie

In Delta nr. 6 staat in het artikel ‘Elke student krijgt TU-trui’ abusievelijk vermeld dat de motie was ingediend door de studentenfracties van Oras en Aag; dit was alleen gedaan door de Oras. De motie is niet zoals vermeld, aangenomen, maar ingetrokken na toezegging van het college. Verder is de naam van de woordvoerder van Oras niet De Munnik, maar De Mönnink.
Grenslanden

Acht hogescholen en twee universiteiten krijgen bijna 20 miljoen gulden van minister Ritzen om de banden aan te halen met instellingen in Noordrijn-Westfalen, Bremen, Nedersaksen en Vlaanderen. De bodem van de grenslandenpot – waarmee Ritzen de internationalisering ‘op de fiets’ wil bevorderen – komt na deze subsidieronde al aardig in zicht: de resterende 8,5 miljoen gulden zal Ritzen in het najaar toekennen.
Deeltijd

De universiteiten willen hun personeel het recht geven om indeeltijd te gaan werken. De universiteiten, verenigd in de VSNU, willen het plan over deeltijd opnemen in de cao waarover zij nu onderhandelen met de vakbonden. Het voorstel houdt in dat werknemers die tenminste een jaar in dienst zijn bij een universiteit het recht krijgen minder te gaan werken – tenzij zwaarwegende redenen dat verhinderen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.