Education

Kort nieuws

Weg stoommachineDe balansstoommachine, de grootste machine van het Techniek Museum, verdwijnt uit de expositiehal. Het gevaarte uit 1843, herkenbaar aan het meters grote aandrijfwiel, wordt overgenomen door het nieuwe Spoorwegmuseum dat in Utrecht wordt gebouwd.

Dat wilde het apparaat terughebben dat sinds 1988 in bruikleen was bij het Delftse Techniek Museum.

De balansstoommachine gaat over twee maanden terug naar zijn oorspronkelijke eigenaar. Dit wordt een flinke operatie. Niet alleen vanwege de vele tonnen die de machine weegt. Het grote wiel van de machine neemt zoveel ruimte in beslag dat het dwars door de vloer van de tweede verdieping is gebouwd. Een deel van de expositiezaal zal daarom herbouwd moeten worden.

De machine, gebouwd door Dudok van Heel, was tot 1912 bij de Spoorwegmaatschappij in gebruik voor de fabricage van spoormaterieel.
European research

Nederland moet zich in zijn onderzoeks- en innovatiebeleid niet teveel laten leiden door Europese initiatieven. De nog op te richten de European Research Council (ERC), een soort NWO, belooft weinig goeds. Die harde eurosceptische noten kraakt de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). ,,In tijden van mondialisering van onderzoek en intensivering van Europees beleid is het juist belangrijk nationale zwaartepunten te creëren. Bepaalde kennis moeten wij ‘dicht bij huis’ houden.”

De AWT verwacht dat de ERC niet of nauwelijks zal bijdragen aan een betere benutting van ontwikkelde kennis, doordat de scheiding tussen wetenschappelijke onderzoekers en andere belanghebbenden groter zal worden. De concentratie van toponderzoek zal leiden tot verschraling.
Vette bek

De frietindustrie en de branche van voedingsautomaten hebben de handen ineen geslagen om binnenkort de frietautomaat te introduceren, zo meldt het Algemeen Dagblad afgelopen zaterdag. Honderden automaten wil de industrie in Nederland verkopen aan attractieparken, treinstations en discotheken, maar ook aan universiteiten. De apparaten kunnen binnen zeventig seconden een frietje met saus leveren zonder dat er frituurvet of -olie aan te pas komt. Om veiligheidsredenen wordt de friet met hete-luchttechniek bij 240 graden Celsius gebakken.
Nowee

De Nowee, de kleine en gezellige variant van de Owee, is er weer. Van maandag 16 tot en met donderdag 19 februari vieren de kleine studentenverenigingen hun jaarlijkse feestje. Dit jaar is de Nowee (genoemd naar het oude café Nobel) opgezet als een soort kroegentochtvierdaagse. Via de Bolk (cocktailnight op maandag), kun je dinsdag bijkomen op de door de Europese studentenvereniging Aegee georganiseerde internationale koffie- en theeavond bij Wolbodo. Daarna optredens van de Vixy Big Band en Spector bij Wolbodo. Woensdag gokken en wijn nippen op de casino- en wijnavond bij de Koornbeurs en donderdag toetjesproeven bij DWH. De Delftsche Zwervers nemen dit jaar de organisatie van het eindfeest in de Koornbeurs voor hun rekening.
Uitvinder

Zelfs de stofzuiger is door een man uitgevonden. Deze weinig verrassende conclusie kan nu ook met cijfers worden onderbouwd. Maar liefst 98 procent van alle uitvinders is man, tussen de dertig en veertig jaar en bij een groot bedrijf werkzaam. Dit blijkt uit de evaluatie van alle in Nederland aangevraagde patenten. Dit onderzoek wordt op Europees niveau uitgevoerd onder de naam Pat-Val-enquête.

Naast geslacht speelt een universitaire opleiding (51 procent) een belangrijke rol. Van de uitvinders geeft 84 procent aan dat de uitwisseling van ideeën tussen collega’s doorslaggevend was. Eén cliché hoeft dus niet te kloppen. Uitvinders zijn geen eenzame zolderkamerbewoners.
Fietsendieven

Twee Delftse studenten werden deze week ‘s nachts betrapt door de politie terwijl ze met een gestolen racefiets over de Nieuwe Langendijk liepen. De studenten zetten de fiets tegen de Koepoortbrug aan, en beweerden even later dat ze de fiets alleen hadden willen verplaatsen. De politie vond dit verhaal niet geloofwaardig: beide studenten kregen een boete van 220 euro en moesten de nacht in de cel doorbrengen.
Asielkamers

Nederland heeft een overschot aan asielzoekerscentra en daarom worden die omgebouwd tot studentenkamers. Minister Dekker heeft er 4,8 miljoen euro voor over om de gebouwen aan te passen. Daartoe gaf ze vorige week een symbolische cheque aan de gezamenlijke studentenhuisvesters. De hele operatie moet meer dan 750 woningen opleveren die aan zo’n drieduizend studenten onderdak bieden. De appartementen worden op korte termijn opgeleverd in onder meer Utrecht, Amsterdam, Tilburg, Nijmegen, Enschede en Eindhoven.

Voor de nieuwe bewoners van de complexen geldt overigens hetzelfde als voor hun veelbesproken voorgangers: het is zeker niet de bedoeling dat ze in de vrijgekomen panden blijven hangen. De omgebouwde azc’s moeten de nood onder de studenten tijdelijk ledigen.
Draadloos

Online chatten en gamen tijdens een saai college? Daarvoor moet je voorlopig nog in Twente studeren. De hele campus is daar volgebouwd met zogenaamde wireless accespoints van het lokale computernetwerk. Overal kunnen studenten via hun laptop met elf megabit per seconde bestanden uitwisselen. De TU Delft is nu druk aan het experimenteren met draadloze internettoepassingen. Recent is tijdens een congres een proef gedaan met een combinatie van umts en gps: de aanwezigen konden draadloos met elkaar communiceren en een digitale routebeschrijving naar, bijvoorbeeld, het toilet opvragen.
Cateraar

Emiel Kempen is de nieuwe manager restauratieve voorzieningen op de TU Delft. Dat heeft niets te maken met het opknappen van afbrokkelende TU-gebouwen, maar alles met het voedsel dat studenten en medewerkers dagelijks op hun bord laden. Kempen, die in Wageningen facilitaire dienstverlening studeerde, heeft ruime cateringervaring: zo was hij voor cateraar Sodexho de accountmanager voor Endemol. En wat goed genoeg is voor de soapies%
VN

Krijgen in Nederland Kamerleden vaak het verwijt zich te verliezen in de petieterigste details, in Boston pakken dertig Nederlandse studenten het deze week anders aan. Ze participeren in een jaarlijks door Harvard georganiseerde simulatie van een VN-conferentie, waarbij in totaal tweeduizend studenten hun tanden mogen zetten in mondiale vraagstukken. De Nederlandse studenten, onder wie de 24-jarige Delfse bouwkundestudent Stefan Al, zijn op eigen initiatief bij elkaar gekomen.

www.hnmun.org . .
Energiebesparing

Sinds eind vorig jaar hebben studentenhuisvester Duwo en het Delfts Energie Agentschap al tientallen adviezen op maat gegeven aan studentenhuizen om energie te besparen. De belangstelling is groot. Geen wonder: het scheelt in de portemonnee en het helpt ook nog eens bij het halen van de doelstellingen van het Kyoto-verdrag, bedoeld om het broeikaseffect terug te dringen. De adviezen vloeien voort uit een project van Vrom. De voorgestelde maatregelen kosten nauwelijks geld. Sommige Delfse studenten zijn zo enthousiast over het initiatief, dat ze met eigen energiebesparende maatregelen op de proppen komen.

Weg stoommachine

De balansstoommachine, de grootste machine van het Techniek Museum, verdwijnt uit de expositiehal. Het gevaarte uit 1843, herkenbaar aan het meters grote aandrijfwiel, wordt overgenomen door het nieuwe Spoorwegmuseum dat in Utrecht wordt gebouwd. Dat wilde het apparaat terughebben dat sinds 1988 in bruikleen was bij het Delftse Techniek Museum.

De balansstoommachine gaat over twee maanden terug naar zijn oorspronkelijke eigenaar. Dit wordt een flinke operatie. Niet alleen vanwege de vele tonnen die de machine weegt. Het grote wiel van de machine neemt zoveel ruimte in beslag dat het dwars door de vloer van de tweede verdieping is gebouwd. Een deel van de expositiezaal zal daarom herbouwd moeten worden.

De machine, gebouwd door Dudok van Heel, was tot 1912 bij de Spoorwegmaatschappij in gebruik voor de fabricage van spoormaterieel.
European research

Nederland moet zich in zijn onderzoeks- en innovatiebeleid niet teveel laten leiden door Europese initiatieven. De nog op te richten de European Research Council (ERC), een soort NWO, belooft weinig goeds. Die harde eurosceptische noten kraakt de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). ,,In tijden van mondialisering van onderzoek en intensivering van Europees beleid is het juist belangrijk nationale zwaartepunten te creëren. Bepaalde kennis moeten wij ‘dicht bij huis’ houden.”

De AWT verwacht dat de ERC niet of nauwelijks zal bijdragen aan een betere benutting van ontwikkelde kennis, doordat de scheiding tussen wetenschappelijke onderzoekers en andere belanghebbenden groter zal worden. De concentratie van toponderzoek zal leiden tot verschraling.
Vette bek

De frietindustrie en de branche van voedingsautomaten hebben de handen ineen geslagen om binnenkort de frietautomaat te introduceren, zo meldt het Algemeen Dagblad afgelopen zaterdag. Honderden automaten wil de industrie in Nederland verkopen aan attractieparken, treinstations en discotheken, maar ook aan universiteiten. De apparaten kunnen binnen zeventig seconden een frietje met saus leveren zonder dat er frituurvet of -olie aan te pas komt. Om veiligheidsredenen wordt de friet met hete-luchttechniek bij 240 graden Celsius gebakken.
Nowee

De Nowee, de kleine en gezellige variant van de Owee, is er weer. Van maandag 16 tot en met donderdag 19 februari vieren de kleine studentenverenigingen hun jaarlijkse feestje. Dit jaar is de Nowee (genoemd naar het oude café Nobel) opgezet als een soort kroegentochtvierdaagse. Via de Bolk (cocktailnight op maandag), kun je dinsdag bijkomen op de door de Europese studentenvereniging Aegee georganiseerde internationale koffie- en theeavond bij Wolbodo. Daarna optredens van de Vixy Big Band en Spector bij Wolbodo. Woensdag gokken en wijn nippen op de casino- en wijnavond bij de Koornbeurs en donderdag toetjesproeven bij DWH. De Delftsche Zwervers nemen dit jaar de organisatie van het eindfeest in de Koornbeurs voor hun rekening.
Uitvinder

Zelfs de stofzuiger is door een man uitgevonden. Deze weinig verrassende conclusie kan nu ook met cijfers worden onderbouwd. Maar liefst 98 procent van alle uitvinders is man, tussen de dertig en veertig jaar en bij een groot bedrijf werkzaam. Dit blijkt uit de evaluatie van alle in Nederland aangevraagde patenten. Dit onderzoek wordt op Europees niveau uitgevoerd onder de naam Pat-Val-enquête.

Naast geslacht speelt een universitaire opleiding (51 procent) een belangrijke rol. Van de uitvinders geeft 84 procent aan dat de uitwisseling van ideeën tussen collega’s doorslaggevend was. Eén cliché hoeft dus niet te kloppen. Uitvinders zijn geen eenzame zolderkamerbewoners.
Fietsendieven

Twee Delftse studenten werden deze week ‘s nachts betrapt door de politie terwijl ze met een gestolen racefiets over de Nieuwe Langendijk liepen. De studenten zetten de fiets tegen de Koepoortbrug aan, en beweerden even later dat ze de fiets alleen hadden willen verplaatsen. De politie vond dit verhaal niet geloofwaardig: beide studenten kregen een boete van 220 euro en moesten de nacht in de cel doorbrengen.
Asielkamers

Nederland heeft een overschot aan asielzoekerscentra en daarom worden die omgebouwd tot studentenkamers. Minister Dekker heeft er 4,8 miljoen euro voor over om de gebouwen aan te passen. Daartoe gaf ze vorige week een symbolische cheque aan de gezamenlijke studentenhuisvesters. De hele operatie moet meer dan 750 woningen opleveren die aan zo’n drieduizend studenten onderdak bieden. De appartementen worden op korte termijn opgeleverd in onder meer Utrecht, Amsterdam, Tilburg, Nijmegen, Enschede en Eindhoven.

Voor de nieuwe bewoners van de complexen geldt overigens hetzelfde als voor hun veelbesproken voorgangers: het is zeker niet de bedoeling dat ze in de vrijgekomen panden blijven hangen. De omgebouwde azc’s moeten de nood onder de studenten tijdelijk ledigen.
Draadloos

Online chatten en gamen tijdens een saai college? Daarvoor moet je voorlopig nog in Twente studeren. De hele campus is daar volgebouwd met zogenaamde wireless accespoints van het lokale computernetwerk. Overal kunnen studenten via hun laptop met elf megabit per seconde bestanden uitwisselen. De TU Delft is nu druk aan het experimenteren met draadloze internettoepassingen. Recent is tijdens een congres een proef gedaan met een combinatie van umts en gps: de aanwezigen konden draadloos met elkaar communiceren en een digitale routebeschrijving naar, bijvoorbeeld, het toilet opvragen.
Cateraar

Emiel Kempen is de nieuwe manager restauratieve voorzieningen op de TU Delft. Dat heeft niets te maken met het opknappen van afbrokkelende TU-gebouwen, maar alles met het voedsel dat studenten en medewerkers dagelijks op hun bord laden. Kempen, die in Wageningen facilitaire dienstverlening studeerde, heeft ruime cateringervaring: zo was hij voor cateraar Sodexho de accountmanager voor Endemol. En wat goed genoeg is voor de soapies%
VN

Krijgen in Nederland Kamerleden vaak het verwijt zich te verliezen in de petieterigste details, in Boston pakken dertig Nederlandse studenten het deze week anders aan. Ze participeren in een jaarlijks door Harvard georganiseerde simulatie van een VN-conferentie, waarbij in totaal tweeduizend studenten hun tanden mogen zetten in mondiale vraagstukken. De Nederlandse studenten, onder wie de 24-jarige Delfse bouwkundestudent Stefan Al, zijn op eigen initiatief bij elkaar gekomen.

www.hnmun.org . .
Energiebesparing

Sinds eind vorig jaar hebben studentenhuisvester Duwo en het Delfts Energie Agentschap al tientallen adviezen op maat gegeven aan studentenhuizen om energie te besparen. De belangstelling is groot. Geen wonder: het scheelt in de portemonnee en het helpt ook nog eens bij het halen van de doelstellingen van het Kyoto-verdrag, bedoeld om het broeikaseffect terug te dringen. De adviezen vloeien voort uit een project van Vrom. De voorgestelde maatregelen kosten nauwelijks geld. Sommige Delfse studenten zijn zo enthousiast over het initiatief, dat ze met eigen energiebesparende maatregelen op de proppen komen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.