Education

Kort nieuws

VSSD-protestVSSD-voorzitter Diederik Samson zal maandag het woord voeren bij de opening van het academisch jaar. Het college van bestuur heeft hem tien minuten gegeven om te protesteren tegen de plannen van het kabinet-Kok met de bezuinigingen op de studiefinanciering en het hoger onderwijs.

Het cvb heeft als voorwaarde gesteld dat verder ‘geen heibel wordt geschopt’. De VSSD bereidt wel acties voor tegen het regeringsbeleid, maar die zullen pas later uitgevoerd worden.
Technologiebeleid

Prof.dr.ir. A.J. Berkhout is door het cvb aangewezen als voorzitter van de nieuwe adviescommissie voor het technologiebeleid. Berkhout is hoogleraar theoretische en toegepaste natuurkunde aan de faculteit Technische Natuurkunde. De nieuwe adviescommissie komt in de plaats van de commissies-Beek en -Hoogendoorn (onderzoeksstimulering en onderzoekscholen).
Utiliteitsbouw

Civiele Techniek lijkt geen hindernissen te ondervinden in de reorganisatie van de vakgroep utiliteitsbouw. Het cvb merkt de uitbouw van de vakgroep tot ‘bouwtechniek en bouwproces’ aan als een ‘eenvoudige reorganisatie’. En ook in het Overlegorgaan Personeelszaken worden geen bedenkingen van de kant van de vakcentrales verwacht. Het is de bedoeling utiliteitsbouw aan te vullen met medewerkers – vijf in totaal – van algemene constructieleer, civiele bedrijfskunde en bouwinformatica. Zo wil Civiele Techniek ook beter in staat zijn met Bouwkunde samen te werken.
Rectificatie

Via CWIS is alleen informatie over CCOD op te vragen, en niet het CCOD zelf, zoals in de vorige Delta vermeld stond. CCOD is alleen door TU-medewerkers en studenten met DUneT-aansluiting te gebruiken. Via CWIS kan wel rechtstreeks worden gezocht in ondermeer de bibliotheekcatalogus AUBID. Medewerkers met een gebruikerspas kunnen rechtstreeks, anderen via het e-mail-adres Request@Library.TUDelft.NL documenten aanvragen uit AUBID.
Bruggenbouwer

Buiten-universitair u-raadslid Oosterdag is bij zijn afscheid van de TU door zijn collega-bullen symbolisch onderscheiden met de eretitel ‘bruggenbouwer van Delft’. ,,Hij sloeg bruggen tussen de fracties als die elkaar in de haren zaten. Hij sloeg bruggen tussen raad en college en bedacht compromis-voorstellen. Hij probeerde bruggen te slaan tussen vwo en wo om de aansluiting te verbeteren”, aldus het ‘juryrapport’. Oosterdag zelf had de eretitel ‘tunnelbouwer’ beter gevonden.,,Het meeste werk onttrok zich immers aan ieders waarneming”, zei hij.

VSSD-protest

VSSD-voorzitter Diederik Samson zal maandag het woord voeren bij de opening van het academisch jaar. Het college van bestuur heeft hem tien minuten gegeven om te protesteren tegen de plannen van het kabinet-Kok met de bezuinigingen op de studiefinanciering en het hoger onderwijs. Het cvb heeft als voorwaarde gesteld dat verder ‘geen heibel wordt geschopt’. De VSSD bereidt wel acties voor tegen het regeringsbeleid, maar die zullen pas later uitgevoerd worden.
Technologiebeleid

Prof.dr.ir. A.J. Berkhout is door het cvb aangewezen als voorzitter van de nieuwe adviescommissie voor het technologiebeleid. Berkhout is hoogleraar theoretische en toegepaste natuurkunde aan de faculteit Technische Natuurkunde. De nieuwe adviescommissie komt in de plaats van de commissies-Beek en -Hoogendoorn (onderzoeksstimulering en onderzoekscholen).
Utiliteitsbouw

Civiele Techniek lijkt geen hindernissen te ondervinden in de reorganisatie van de vakgroep utiliteitsbouw. Het cvb merkt de uitbouw van de vakgroep tot ‘bouwtechniek en bouwproces’ aan als een ‘eenvoudige reorganisatie’. En ook in het Overlegorgaan Personeelszaken worden geen bedenkingen van de kant van de vakcentrales verwacht. Het is de bedoeling utiliteitsbouw aan te vullen met medewerkers – vijf in totaal – van algemene constructieleer, civiele bedrijfskunde en bouwinformatica. Zo wil Civiele Techniek ook beter in staat zijn met Bouwkunde samen te werken.
Rectificatie

Via CWIS is alleen informatie over CCOD op te vragen, en niet het CCOD zelf, zoals in de vorige Delta vermeld stond. CCOD is alleen door TU-medewerkers en studenten met DUneT-aansluiting te gebruiken. Via CWIS kan wel rechtstreeks worden gezocht in ondermeer de bibliotheekcatalogus AUBID. Medewerkers met een gebruikerspas kunnen rechtstreeks, anderen via het e-mail-adres Request@Library.TUDelft.NL documenten aanvragen uit AUBID.
Bruggenbouwer

Buiten-universitair u-raadslid Oosterdag is bij zijn afscheid van de TU door zijn collega-bullen symbolisch onderscheiden met de eretitel ‘bruggenbouwer van Delft’. ,,Hij sloeg bruggen tussen de fracties als die elkaar in de haren zaten. Hij sloeg bruggen tussen raad en college en bedacht compromis-voorstellen. Hij probeerde bruggen te slaan tussen vwo en wo om de aansluiting te verbeteren”, aldus het ‘juryrapport’. Oosterdag zelf had de eretitel ‘tunnelbouwer’ beter gevonden.,,Het meeste werk onttrok zich immers aan ieders waarneming”, zei hij.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.