Education

Kort Nieuws

Nieuwe decaan
De TU heeft een nieuwe decaan gevonden voor de faculteit Bouwkunde. Dat zei rector Luyben afgelopen donderdag in een vergadering met de ondernemingsraad (or).

De opvolger van Wytze Patijn kan al per 1 januari 2011 beginnen. Om wie het gaat wil Luyben nog niet zeggen. De TU zoekt nog twee decanen: voor de faculteiten Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) en Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI). De or wilde donderdag van Luyben weten of het lukt vrouwen te vinden die willen solliciteren. Bij CiTG loopt de procedure nog niet; er wordt nog gewerkt aan een profielschets. Bij EWI en onlangs bij Technische Natuurwetenschappen hebben zich volgens Luyben geen vrouwen gemeld. “Bij Bouwkunde ligt dat anders”, voegde hij daaraan toe, zonder te zeggen of de nieuwe decaan ook daadwerkelijk een vrouw is.


Elektrische auto

De tweede conferentie over elektrisch vervoer kent een stevige inbreng van D-incert (Dutch innovation centre for electric road transport). De bijeenkomst is volgende week dinsdag en woensdag in Martiniplaza in Groningen. Het programma vermeldt workshops op het gebied van batterijen en voertuigen, oplaadpunten en proefprojecten. Vanuit Delft spreken IO-decaan en D-incert voorzitter prof.dr. Cees de Bont, dr. Antonia Terzi (ontwerpster van de Superbus) en prof.dr. Jan Schoormans (over gebruikerservaringen). Tijdens de conferentie presenteert D-incert de onderzoeksagenda die ontwikkeld is in opdracht van de ‘taskforce’ elektrische mobiliteit. Woensdag wordt de conferentie afgesloten met de uitreiking van de scriptieprijs voor het beste bachelor- of afstudeerverslag over elektrisch vervoer ingesteld door NRC-journalist Joris Luyendijk. Prins Maurits, voorzitter van de taskforce, verzorgt de overhandiging.


Veggiedag

Aan de universiteit van Gent eet men donderdags vegetarisch, vertelde de Leuvense milieukundige Peter Tom Jones afgelopen maandag tijdens zijn Studium Generale-lezing. Maakt een dergelijk initiatief ook kans in Delft? Accountmanager Patrick Weijers van Sodexo voelt zich een beetje overvallen door de vraag, maar vindt het ‘goed om naar te kijken. De komende weken overlegt hij erover met de betrokken partijen. Half december weet hij meer.


Numerus fixus

Het college van bestuur (cvb) kiest voor een numerus fixus van 450 eerstejaars bij Bouwkunde en 330 bij Industrieel Ontwerpen. Volgens collegelid Paul Rullmann hebben daarbij twee afwegingen een rol gespeeld: de capaciteit van de faculteiten en het effect van deze maatregel. “Dat effect is nu nog onbekend, maar bij voorkeur willen we dat studenten die niet voor hun eerste keus in aanmerking komen, wel voor een andere studie binnen de TU kiezen. We gaan nu aan de top van onze capaciteit zitten.” Vorige week al besloot het cvb om de numerus fixus voor Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R) een jaar uit te stellen omdat gewogen loting nadelig is voor buitenlandse studenten. De studentenraad noemt dat een ‘verstandige keuze’ en wil dat bij de decentrale selectie die voor L&R volgt in 2012 de nadruk ligt op studiesucces.


Korrelslibtechniek

Rioolwaterzuivering kan driekwart kleiner en een kwart zuiniger dankzij de in Delft ontwikkelde aerobe korrelslibtechniek. Afgelopen vrijdag bereikte de bouw van de eerste fullscale korrelslibinstallatie in Epe het hoogste punt. Rector Luyben woonde de plechtigheid bij. De Delftse techniek wordt onder de naam ‘Nereda’ op de markt gebracht. De installatie in Epe wordt in april 2011 opgestart, maar pas in 2012 officieel geopend. In de tussentijd worden onderzoeksmetingen gedaan.


Omfietsen

De Abtswoudsefietstunnel is van 1 december 2010 tot september 2012 afgesloten. Reden is het verleggen van het riool vanwege de aanleg van de spoortunnel. Dat betekent dat fietsers een stukje langer moeten fietsen om op de campus te komen. Vanuit de omgeving van het station worden fietsers omgeleid via de Prinses Irenetunnel, een omweg van minimaal zevenhonderd meter. Fietsers uit Voorhof worden ook langs de Kruithuisweg geleid. De aanleg van de spoortunnel start leidt in het centrum van de stad tot belemmeringen op de kruising van de Binnenwatersloot met de Phoenixstraat. In januari wordt de Binnenwatersloot voor vijf maanden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Tijdens de eerste twee weken van die afsluiting kunnen ook fietsers niet over de Binnenwatersloot van en naar de Phoenixstraat. Voor voetgangers staan er in die periode op de kruising containers waar ze doorheen kunnen lopen.


www.spoorzonedelft.nl


Veilig zwaard

Maarten Kamphuis heeft de Nationale Sport Innovatie Prijs NSIP) gewonnen. Zijn ontwerp voor een veilig stalen zwaard was een van de vijf genomineerde inzendingen. De vierkoppige jury, onder voorzitterschap van rector Luyben, verkoos het ontwerp van Kamphuis boven onder meer een bobsleeproject, een vrijwilligersproject en een innovatieve EHBO-koffer. Kamphuis, fanatiek beoefenaar van de sport Europees zwaardvechten, studeerde in april bij Industrieel Ontwerpen af op het ontwerp van een veilig stalen zwaard met rubberen stootranden. Hij richtte ook een eigen bedrijf op. De prijs bestaat uit een geldbedrag van vijfduizend euro plus de hulp van experts bij de verdere opzet van zijn bedrijf. De NSIP is een initiatief van stichting Sports and Technology en InnoSportNL, bedoeld om innovatie en creativiteit in de sport aan te moedigen en te belonen. 


www.delta.tudelft.nl/21150


Nominatie

De woontoren Mariastichting van architectuurcentrale Thijs Asselbergs (aTA) is door de gemeente Haarlem genomineerd voor de Lieven de Key Penning 2010. Asselbergs is sinds september 2008 hoogleraar Bouwconstructieve Integratie & Coördinatie en oud-bouwkundestudent (1982). De 66 meter hoge woontoren is onderdeel van een groter project van aTA. De Lieven de Key Penning is een jaarlijkse prijs. 


www.haarlem.nl/haarlem-a-z/lieven-de-keypenning


Rust

De Delftse gemeenteraadsfractie van GroenLinks vraagt zich af of het handig is 245 studentenwoningen te bouwen direct naast begraafplaats Jaffa. ‘Doet dat recht aan de rust die een begraafplaats verdient?’, schrijft de partij op haar site. GroenLinks reageert op de recent verschenen milieueffectrapportage voor het TU-gebied. Daarin is een ‘meest milieuvriendelijk alternatief’ opgesteld dat de bouw van drieduizend studentenwoningen mogelijk maakt.


Biobrandstoffen

Hoe geschikt is biomassa-afval zoals stro of mest eigenlijk als brandstof? Dr. Jacopo Giuntoli bestudeerde in zijn promotieonderzoek verbranding en pyrolyse (verhitting zonder zuurstof) van organische afvalstromen. Want naast het voordeel van energieproductie uit afval is er het probleem van grote hoeveelheden as met kalium, fosfor en chloor.  


Characterization of 2nd generation Biomass under thermal conversion and the fate of nitrogen, promotor prof. Ad Verkooijen.

Na vier overwinningen in de tweejaarlijkse zonnewagenrace van Darwin naar Adelaide behaalt het Nuon Solar Team eind oktober zilver. Japanse studenten kloppen de Delftenaren. De Nuna 5 finisht na een zenuwslopende nek-aan-nekrace vlak voor de Infinium, de wagen van de universiteit van Michigan. De Delftenaren kunnen niet veel proefrijden, omdat de wagen pal voor de race crasht.

Nieuwe decaan
De TU heeft een nieuwe decaan gevonden voor de faculteit Bouwkunde. Dat zei rector Luyben afgelopen donderdag in een vergadering met de ondernemingsraad (or). De opvolger van Wytze Patijn kan al per 1 januari 2011 beginnen. Om wie het gaat wil Luyben nog niet zeggen. De TU zoekt nog twee decanen: voor de faculteiten Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) en Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI). De or wilde donderdag van Luyben weten of het lukt vrouwen te vinden die willen solliciteren. Bij CiTG loopt de procedure nog niet; er wordt nog gewerkt aan een profielschets. Bij EWI en onlangs bij Technische Natuurwetenschappen hebben zich volgens Luyben geen vrouwen gemeld. “Bij Bouwkunde ligt dat anders”, voegde hij daaraan toe, zonder te zeggen of de nieuwe decaan ook daadwerkelijk een vrouw is.

Elektrische auto
De tweede conferentie over elektrisch vervoer kent een stevige inbreng van D-incert (Dutch innovation centre for electric road transport). De bijeenkomst is volgende week dinsdag en woensdag in Martiniplaza in Groningen. Het programma vermeldt workshops op het gebied van batterijen en voertuigen, oplaadpunten en proefprojecten. Vanuit Delft spreken IO-decaan en D-incert voorzitter prof.dr. Cees de Bont, dr. Antonia Terzi (ontwerpster van de Superbus) en prof.dr. Jan Schoormans (over gebruikerservaringen). Tijdens de conferentie presenteert D-incert de onderzoeksagenda die ontwikkeld is in opdracht van de ‘taskforce’ elektrische mobiliteit. Woensdag wordt de conferentie afgesloten met de uitreiking van de scriptieprijs voor het beste bachelor- of afstudeerverslag over elektrisch vervoer ingesteld door NRC-journalist Joris Luyendijk. Prins Maurits, voorzitter van de taskforce, verzorgt de overhandiging.

Veggiedag
Aan de universiteit van Gent eet men donderdags vegetarisch, vertelde de Leuvense milieukundige Peter Tom Jones afgelopen maandag tijdens zijn Studium Generale-lezing. Maakt een dergelijk initiatief ook kans in Delft? Accountmanager Patrick Weijers van Sodexo voelt zich een beetje overvallen door de vraag, maar vindt het ‘goed om naar te kijken. De komende weken overlegt hij erover met de betrokken partijen. Half december weet hij meer.

Numerus fixus
Het college van bestuur (cvb) kiest voor een numerus fixus van 450 eerstejaars bij Bouwkunde en 330 bij Industrieel Ontwerpen. Volgens collegelid Paul Rullmann hebben daarbij twee afwegingen een rol gespeeld: de capaciteit van de faculteiten en het effect van deze maatregel. “Dat effect is nu nog onbekend, maar bij voorkeur willen we dat studenten die niet voor hun eerste keus in aanmerking komen, wel voor een andere studie binnen de TU kiezen. We gaan nu aan de top van onze capaciteit zitten.” Vorige week al besloot het cvb om de numerus fixus voor Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R) een jaar uit te stellen omdat gewogen loting nadelig is voor buitenlandse studenten. De studentenraad noemt dat een ‘verstandige keuze’ en wil dat bij de decentrale selectie die voor L&R volgt in 2012 de nadruk ligt op studiesucces.

Korrelslibtechniek
Rioolwaterzuivering kan driekwart kleiner en een kwart zuiniger dankzij de in Delft ontwikkelde aerobe korrelslibtechniek. Afgelopen vrijdag bereikte de bouw van de eerste fullscale korrelslibinstallatie in Epe het hoogste punt. Rector Luyben woonde de plechtigheid bij. De Delftse techniek wordt onder de naam ‘Nereda’ op de markt gebracht. De installatie in Epe wordt in april 2011 opgestart, maar pas in 2012 officieel geopend. In de tussentijd worden onderzoeksmetingen gedaan.

Omfietsen
De Abtswoudsefietstunnel is van 1 december 2010 tot september 2012 afgesloten. Reden is het verleggen van het riool vanwege de aanleg van de spoortunnel. Dat betekent dat fietsers een stukje langer moeten fietsen om op de campus te komen. Vanuit de omgeving van het station worden fietsers omgeleid via de Prinses Irenetunnel, een omweg van minimaal zevenhonderd meter. Fietsers uit Voorhof worden ook langs de Kruithuisweg geleid. De aanleg van de spoortunnel start leidt in het centrum van de stad tot belemmeringen op de kruising van de Binnenwatersloot met de Phoenixstraat. In januari wordt de Binnenwatersloot voor vijf maanden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Tijdens de eerste twee weken van die afsluiting kunnen ook fietsers niet over de Binnenwatersloot van en naar de Phoenixstraat. Voor voetgangers staan er in die periode op de kruising containers waar ze doorheen kunnen lopen.

www.spoorzonedelft.nl

Nominatie
De woontoren Mariastichting van architectuurcentrale Thijs Asselbergs (aTA) is door de gemeente Haarlem genomineerd voor de Lieven de Key Penning 2010. Asselbergs is sinds september 2008 hoogleraar Bouwconstructieve Integratie & Coördinatie en oud-bouwkundestudent (1982). De 66 meter hoge woontoren is onderdeel van een groter project van aTA. De Lieven de Key Penning is een jaarlijkse prijs. 

www.haarlem.nl/haarlem-a-z/lieven-de-keypenning

Rust
De Delftse gemeenteraadsfractie van GroenLinks vraagt zich af of het handig is 245 studentenwoningen te bouwen direct naast begraafplaats Jaffa. ‘Doet dat recht aan de rust die een begraafplaats verdient?’, schrijft de partij op haar site. GroenLinks reageert op de recent verschenen milieueffectrapportage voor het TU-gebied. Daarin is een ‘meest milieuvriendelijk alternatief’ opgesteld dat de bouw van drieduizend studentenwoningen mogelijk maakt.

Biobrandstoffen
Hoe geschikt is biomassa-afval zoals stro of mest eigenlijk als brandstof? Dr. Jacopo Giuntoli bestudeerde in zijn promotieonderzoek verbranding en pyrolyse (verhitting zonder zuurstof) van organische afvalstromen. Want naast het voordeel van energieproductie uit afval is er het probleem van grote hoeveelheden as met kalium, fosfor en chloor.  

Characterization of 2nd generation Biomass under thermal conversion and the fate of nitrogen, promotor prof. Ad Verkooijen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.