Education

Kort Nieuws

StagebeloningDe universiteitsraad vindt dat studenten door de faculteiten beter beloond moeten worden voor hun stages. Studentenpartij Oras had voor de u-raadsvergadering over het Instellingsplan, vorige week woensdag, een motie voorbereid die na wat herschrijven op brede steun kon rekenen.

Het aanvankelijke pleidooi voor een stage van minimaal acht weken en een beloning van acht studiepunten moest in het debat vorige week afgezwakt worden. De u-raad vraagt de faculteiten nu om ,,een evenredige beloning”.
Opleidingscommissies

De TU moet wat doen aan de versterking van de faculteitsraden en de opleidingscommissies. Die uitspraak is op voorstel van studentenpartij Aag door de u-raad in het Instellingsplan opgenomen. Nog dit jaar moet bekeken worden of de raden en commissies voldoende ambtelijk ondersteund worden op de faculteiten en bijvoorbeeld een reglement van orde kennen. De TU moet ook een ,,pakket trainingen en cursussen” ontwikkelen om de bestuurders op decentraal niveau beter op hun werk voor te bereiden.
Niet bindend

Het cvb mag van de u-raad in het Instellingsplan niet voorzichtig een achterdeurtje naar een bindend studieadvies openzetten. Het cvb vindt dat propaedeuse-studenten een advies moeten krijgen over al of niet verder studeren. En zo’n advies moet ook verwijzen naar een meer geschikte opleiding. ,,Vooralsnog heeft het studieadvies geen bindend karakter”, stelde het cvb voor. De u-raad heeft het vooralsnog geschrapt. ,,De raad heeft in het verleden meermalen een duidelijk standpunt ingenomen. Als er aanleiding toe is kan de discussie heropend worden, maar wij hebben daar vooralsnog geen behoefte aan”, aldus de toelichting op het amendement.
Engagement

De fractie van de Aag-studenten vond het maatschappelijk engagement van de TU in het Instellingsplan er afkomen als ,,gebakken lucht”. TU zegt zich te engageren aan de belangrijkste maatschappelijke en technisch-wetenschappelijke problemen en bij te dragen aan de oplossingen hiervan. Wat is daarvan terechtgekomen? Het Instellingsplan meldt: er is een Raad van Advies ingesteld die bestaat uit vooraanstaande vertegenwoordigers van bedrijfsleven en overheid. Een poging van de Aag om daar wat meer inhoud aan te geven strandde echter.

Stagebeloning

De universiteitsraad vindt dat studenten door de faculteiten beter beloond moeten worden voor hun stages. Studentenpartij Oras had voor de u-raadsvergadering over het Instellingsplan, vorige week woensdag, een motie voorbereid die na wat herschrijven op brede steun kon rekenen. Het aanvankelijke pleidooi voor een stage van minimaal acht weken en een beloning van acht studiepunten moest in het debat vorige week afgezwakt worden. De u-raad vraagt de faculteiten nu om ,,een evenredige beloning”.
Opleidingscommissies

De TU moet wat doen aan de versterking van de faculteitsraden en de opleidingscommissies. Die uitspraak is op voorstel van studentenpartij Aag door de u-raad in het Instellingsplan opgenomen. Nog dit jaar moet bekeken worden of de raden en commissies voldoende ambtelijk ondersteund worden op de faculteiten en bijvoorbeeld een reglement van orde kennen. De TU moet ook een ,,pakket trainingen en cursussen” ontwikkelen om de bestuurders op decentraal niveau beter op hun werk voor te bereiden.
Niet bindend

Het cvb mag van de u-raad in het Instellingsplan niet voorzichtig een achterdeurtje naar een bindend studieadvies openzetten. Het cvb vindt dat propaedeuse-studenten een advies moeten krijgen over al of niet verder studeren. En zo’n advies moet ook verwijzen naar een meer geschikte opleiding. ,,Vooralsnog heeft het studieadvies geen bindend karakter”, stelde het cvb voor. De u-raad heeft het vooralsnog geschrapt. ,,De raad heeft in het verleden meermalen een duidelijk standpunt ingenomen. Als er aanleiding toe is kan de discussie heropend worden, maar wij hebben daar vooralsnog geen behoefte aan”, aldus de toelichting op het amendement.
Engagement

De fractie van de Aag-studenten vond het maatschappelijk engagement van de TU in het Instellingsplan er afkomen als ,,gebakken lucht”. TU zegt zich te engageren aan de belangrijkste maatschappelijke en technisch-wetenschappelijke problemen en bij te dragen aan de oplossingen hiervan. Wat is daarvan terechtgekomen? Het Instellingsplan meldt: er is een Raad van Advies ingesteld die bestaat uit vooraanstaande vertegenwoordigers van bedrijfsleven en overheid. Een poging van de Aag om daar wat meer inhoud aan te geven strandde echter.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.