Education

Kort nieuws

Bibliotheek (1)De universiteitsraad heeft zich vorige week neergelegd bij het besluit van het college van bestuur om niet verder te gaan met de nieuwbouwplannen voor de Bibliotheek.

Het overleg over het controversiële project achter de Aula werd voor het grootste deel achter gesloten deuren gevoerd. Na afloop deelde voorzitter Knippenberg mee dat ,,de raad had kennis genomen van het besluit van het cvb”. Cvb-voorzitter De Voogd zei dat de TU ,,nu de handen vrij heeft en in de nabije toekomst nieuwe stappen zal zetten”.
Bibliotheek (2)

In het openbare gedeelte van het debat over de bouw van de bibliotheek kreeg het college van bestuur al vrij brede steun voor zijn beslissing. De buiten-universitaire leden, alsmede de personeelspartijen THAkkoord en TU-2000 gaven die steun onomwonden. Studentenpartij Aag zag zowel voor- als nadelen aan de beslissing. De studenten van de Oras wilden zich pas uitspreken nadat ze in het vertrouwelijk gedeelte meer informatie hadden gekregen.
Bibliotheek (3)

De personeelsfractie van Demokratisch Beleid liet in de u-raad duidelijk merken de beslissing van het cvb af te keuren. ,,De procedure is op een ongebruikelijk moment afgebroken. Het project lag keurig op koers en kon binnen het budget gerealiseerd worden. Dit is niet in het belang van de TU”, aldus woordvoerder Oldenburg. Overdijk van THA sprak het spiegelbeeld daarvan uit:,,Misschien zeggen rapporten wel dat het voor 58 miljoen gulden kan, maar we komen niemand tegen die het voor 58 miljoen wil doen.”
350ste keer

De universiteitsraad vergaderde vorige week voor de 350ste keer. Voorzitter Knippenberg zei naar aanleiding daarvan dat het ‘duale’ bestuursstelsel van de universiteit dwingt tot eensgezindheid. ,,Het cvb moet zich altijd afvragen: wat vindt de raad ervan? En de raad moet zich altijd afvragen: wil het cvb dit wel uitvoeren?” Hij noemde het een fraai systeem dat past bij de Nederlandse cultuur. Cvb-voorzitter De Voogd sprak later van de ‘twee polen’ van het universiteitsbestuur ,,die zo nu en dan wel eens met elkaar botsen, maar alleen omdat zij beiden positief geladen zijn”.
Ramingen

Het CDA plaatst vraagtekens bij het aantal eerstejaars studenten dat volgens het ministerie in september is gaan studeren. De fractie vermoedt dat minister Ritzen teoptimistisch stelt dat het aantal inschrijvingen niet zal dalen. Het aantal vooraanmeldingen was echter medio augustus 9 procent minder dan een jaar eerder. Dit najaar worden de definitieve aantallen bekend.
Wachtgelden

Minister Ritzen is er niet in geslaagd orde op zaken te stellen bij de uitkeringen aan werkloos onderwijspersoneel door de Informatie Beheer Groep (IBG) in Groningen. Hij moet zich nu bij het parlement verantwoorden voor een bedrag van tien miljoen gulden aan onterecht uitgekeerde wachtgelden, tenzij hij voor 10 oktober alsnog een oplossing vindt. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een onderzoek naar de uitgaven van alle ministeries.

Bibliotheek (1)

De universiteitsraad heeft zich vorige week neergelegd bij het besluit van het college van bestuur om niet verder te gaan met de nieuwbouwplannen voor de Bibliotheek. Het overleg over het controversiële project achter de Aula werd voor het grootste deel achter gesloten deuren gevoerd. Na afloop deelde voorzitter Knippenberg mee dat ,,de raad had kennis genomen van het besluit van het cvb”. Cvb-voorzitter De Voogd zei dat de TU ,,nu de handen vrij heeft en in de nabije toekomst nieuwe stappen zal zetten”.
Bibliotheek (2)

In het openbare gedeelte van het debat over de bouw van de bibliotheek kreeg het college van bestuur al vrij brede steun voor zijn beslissing. De buiten-universitaire leden, alsmede de personeelspartijen THAkkoord en TU-2000 gaven die steun onomwonden. Studentenpartij Aag zag zowel voor- als nadelen aan de beslissing. De studenten van de Oras wilden zich pas uitspreken nadat ze in het vertrouwelijk gedeelte meer informatie hadden gekregen.
Bibliotheek (3)

De personeelsfractie van Demokratisch Beleid liet in de u-raad duidelijk merken de beslissing van het cvb af te keuren. ,,De procedure is op een ongebruikelijk moment afgebroken. Het project lag keurig op koers en kon binnen het budget gerealiseerd worden. Dit is niet in het belang van de TU”, aldus woordvoerder Oldenburg. Overdijk van THA sprak het spiegelbeeld daarvan uit:,,Misschien zeggen rapporten wel dat het voor 58 miljoen gulden kan, maar we komen niemand tegen die het voor 58 miljoen wil doen.”
350ste keer

De universiteitsraad vergaderde vorige week voor de 350ste keer. Voorzitter Knippenberg zei naar aanleiding daarvan dat het ‘duale’ bestuursstelsel van de universiteit dwingt tot eensgezindheid. ,,Het cvb moet zich altijd afvragen: wat vindt de raad ervan? En de raad moet zich altijd afvragen: wil het cvb dit wel uitvoeren?” Hij noemde het een fraai systeem dat past bij de Nederlandse cultuur. Cvb-voorzitter De Voogd sprak later van de ‘twee polen’ van het universiteitsbestuur ,,die zo nu en dan wel eens met elkaar botsen, maar alleen omdat zij beiden positief geladen zijn”.
Ramingen

Het CDA plaatst vraagtekens bij het aantal eerstejaars studenten dat volgens het ministerie in september is gaan studeren. De fractie vermoedt dat minister Ritzen teoptimistisch stelt dat het aantal inschrijvingen niet zal dalen. Het aantal vooraanmeldingen was echter medio augustus 9 procent minder dan een jaar eerder. Dit najaar worden de definitieve aantallen bekend.
Wachtgelden

Minister Ritzen is er niet in geslaagd orde op zaken te stellen bij de uitkeringen aan werkloos onderwijspersoneel door de Informatie Beheer Groep (IBG) in Groningen. Hij moet zich nu bij het parlement verantwoorden voor een bedrag van tien miljoen gulden aan onterecht uitgekeerde wachtgelden, tenzij hij voor 10 oktober alsnog een oplossing vindt. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een onderzoek naar de uitgaven van alle ministeries.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.