Education

Kort nieuws

EremedailleVoor veertig jaar dienstverband bij de TU Delft heeft J. de Knegt vorige week de gouden eremedaille ontvangen die verbonden is aan de orde van Oranje-Nassau.

De Knegt, die op zijn veertiende als leerling-boekbinder bij de voormalige Technische Hogeschool begon, is als chef protocol verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij officiële plechtigheden.
Houtprijs

Ir. A. Leijten, wetenschappelijk medewerker van de groep Houtconstructies bij Civiel, is genomineerd voor de IBC-prijs voor milieuvriendelijk gebruik van bouwmaterialen. Leijten ontwikkelde een revolutionaire verbinding, die bouwers in staat stelt aanzienlijk minder hout te gebruiken. De vondst maakt het gebruik van hout als constructiemateriaal aantrekkelijker en wordt van groot belang geacht voor de Nederlandse industrie. Oud-milieuminister E. Nijpels zal de prijs op 28 september uitreiken in Wassenaar.
Flauwekul

Het is flauwekul om te spreken over het slechte imago van de leraar. Dat zei minister Ritzen vorige week op een symposium. Volgens hem is, na een inzinking tien jaar geleden, de stroom studenten naar de lerarenopleidingen hersteld. Uit een imago-onderzoek blijkt dat de buitenwacht wel zeer zwart-wit over de leraar denkt, maar ook het percentage positieve meningen is dus hoog. Een kwart van de Nederlanders vindt het leraarschap een aansprekend beroep; alleen artsen scoren hoger. Als er iets mis is met leraren dan is het hun ‘zelfbeeld’, betoogde Ritzen.
Ministersstoel

Minister Ritzen heeft een stoel ‘gekocht’ in het Delftse Filmhuis in aanbouw. De symbolische stoelenverkoop is een vorm van financiële steun voor het Filmhuis, het enige in Nederland dat zijn eigen accommodatie bezit. Andere prominente Delftenaren met zitplaatsen in het nieuwe theater zijn oud-wethouders Ton Jacobs en Corina Heuvelman. De gemeenteraadsleden van de PvdA bezitten gezamenlijk een ‘fractiezetel’.

Raad van State

Vier universiteiten hebben begin september eindelijk bij de Raad van State hun bezwaren kunnen toelichten tegen twee ingrepen van minister Ritzen uit 1992 en 1993. In beide zaken wordt een herverdeling van geld tussen universiteiten aangevochten, en in geval van succes zit de bewindsman met een gat van bijna 100 miljoen gulden. De grootste zaak die de Raadvan State behandelde was de herverdeling van 30 miljoen gulden onderzoeksbudget uit 1992. Met die maatregel wilde de minister de vermeende historische achterstand van de vier jongste universiteiten compenseren.
Studium Generale

De activiteiten van Studium Generale vinden in het vervolg plaats in het Techniekmuseum. SG opent het nieuwe seizoen met een programma dat verband houdt met de Wetenschap- en Techniekweek, van 7 tot en met 15 oktober.
Oud papier

In Delta nr. 25 van 31 augustus stond een artikel over het promotie-onderzoek van drs. J. Havermans, getiteld ‘Papier langer houdbaar dan floppy’s’. Daarin is niet vermeld dat prof.dr.ir. J. van Turnhout ook promotor is van Havermans.

Eremedaille

Voor veertig jaar dienstverband bij de TU Delft heeft J. de Knegt vorige week de gouden eremedaille ontvangen die verbonden is aan de orde van Oranje-Nassau. De Knegt, die op zijn veertiende als leerling-boekbinder bij de voormalige Technische Hogeschool begon, is als chef protocol verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij officiële plechtigheden.
Houtprijs

Ir. A. Leijten, wetenschappelijk medewerker van de groep Houtconstructies bij Civiel, is genomineerd voor de IBC-prijs voor milieuvriendelijk gebruik van bouwmaterialen. Leijten ontwikkelde een revolutionaire verbinding, die bouwers in staat stelt aanzienlijk minder hout te gebruiken. De vondst maakt het gebruik van hout als constructiemateriaal aantrekkelijker en wordt van groot belang geacht voor de Nederlandse industrie. Oud-milieuminister E. Nijpels zal de prijs op 28 september uitreiken in Wassenaar.
Flauwekul

Het is flauwekul om te spreken over het slechte imago van de leraar. Dat zei minister Ritzen vorige week op een symposium. Volgens hem is, na een inzinking tien jaar geleden, de stroom studenten naar de lerarenopleidingen hersteld. Uit een imago-onderzoek blijkt dat de buitenwacht wel zeer zwart-wit over de leraar denkt, maar ook het percentage positieve meningen is dus hoog. Een kwart van de Nederlanders vindt het leraarschap een aansprekend beroep; alleen artsen scoren hoger. Als er iets mis is met leraren dan is het hun ‘zelfbeeld’, betoogde Ritzen.
Ministersstoel

Minister Ritzen heeft een stoel ‘gekocht’ in het Delftse Filmhuis in aanbouw. De symbolische stoelenverkoop is een vorm van financiële steun voor het Filmhuis, het enige in Nederland dat zijn eigen accommodatie bezit. Andere prominente Delftenaren met zitplaatsen in het nieuwe theater zijn oud-wethouders Ton Jacobs en Corina Heuvelman. De gemeenteraadsleden van de PvdA bezitten gezamenlijk een ‘fractiezetel’.

Raad van State

Vier universiteiten hebben begin september eindelijk bij de Raad van State hun bezwaren kunnen toelichten tegen twee ingrepen van minister Ritzen uit 1992 en 1993. In beide zaken wordt een herverdeling van geld tussen universiteiten aangevochten, en in geval van succes zit de bewindsman met een gat van bijna 100 miljoen gulden. De grootste zaak die de Raadvan State behandelde was de herverdeling van 30 miljoen gulden onderzoeksbudget uit 1992. Met die maatregel wilde de minister de vermeende historische achterstand van de vier jongste universiteiten compenseren.
Studium Generale

De activiteiten van Studium Generale vinden in het vervolg plaats in het Techniekmuseum. SG opent het nieuwe seizoen met een programma dat verband houdt met de Wetenschap- en Techniekweek, van 7 tot en met 15 oktober.
Oud papier

In Delta nr. 25 van 31 augustus stond een artikel over het promotie-onderzoek van drs. J. Havermans, getiteld ‘Papier langer houdbaar dan floppy’s’. Daarin is niet vermeld dat prof.dr.ir. J. van Turnhout ook promotor is van Havermans.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.