Education

Kort nieuws

Aio-beleidFinanciële prikkels gaan er mogelijk voor zorgen dat aio’s sneller promoveren. Zo’n bonus-malussysteem is een van de voorstellen die het college van bestuur heeft gedaan in een discussienota over het verbeteren van het promotiebeleid.

In de nota wordt geconstateerd dat de meeste vierjarige aio’s meer dan 48 maanden nodig hebben om te promoveren en dat het rendement laag is (67 procent). De discussienota bevat voorstellen om de aanstelling en begeleiding van aio’s te verbeteren, en stelt de faculteiten financieel voordeel in het vooruitzicht als ze hun promovendi er snel doorheen loodsen.
Roadshow

Grote bedrijven in Nederland krijgen de komende maanden een roadshow van de TU op bezoek. Akzo was deze zomer als eerste aan de beurt, Siemens zal de volgende zijn, Philips staat in de planning en ook sectoren uit het midden- en kleinbedrijf krijgen een kans om met het college van bestuur en groepjes hoogleraren kennis te maken. Doel is ,,laten zien dat we het bedrijfsleven belangrijk vinden, het etaleren van onze capaciteiten en het verkopen van onze ingenieurs”, aldus cvb-voorziter De Voogd.
Internationaal

NWO, de organisatie voor wetenschappelijk onderzoek, heeft aan drie onderzoekscholen elk een miljoen gulden toegekend om in Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen en Bremen tot meer samenwerking te komen. De onderzoekscholen Dimes en Mesa (micro-electronica) behoren tot de begunstigden. Zij gaan met Duitse en Vlaamse onderzoekers werken aan nieuwe sensoren voor het meten van de stroming van vloeistoffen op basis van roestvrij staal. Ook zoeken ze naar nieuwe legeringen van silicium met germanium.
Alumni

Aan tachtig afgestudeerden van de TU Delft die ondertussen leidinggevende topposities bekleden in het bedrijfsleven heeft de TU de recent verschenen algemene en financiële jaarverslagen toegezonden. In een begeleidend schrijven vraagt de TU om ‘morele steun’ bij het versterken van haar internationale positie. Het cvb overweegt ook dit netwerk van alumni voor een speciale samenkomst naar Delft uit te nodigen.
Hoogovens

Prof. dr. J.H.W. de Wit, sinds 1985 hoogleraar corrosietechnologie en elektrochemie aan de faculteit der Scheikundige Technologie en Materiaalkunde, is per 1 september benoemd tot directeur Research en Development bij Hoogovens. De Wit was ook directeur van de onderzoekschool Mideg, hetinstituut voor materiaalkunde van de universiteiten van Delft, Eindhoven en Groningen.
Diploma’s

De eerste diploma’s van de tweejarige ontwerpersopleiding Bioprocestechnologie zijn eind juni uitgereikt aan ir. Henry van Veldhuizen en ir. Jan Ouwehand. Van de twaalf sinds 1994 toegelaten studenten zijn zij de eerste twee die de opleiding hebben afgerond.

Aio-beleid

Financiële prikkels gaan er mogelijk voor zorgen dat aio’s sneller promoveren. Zo’n bonus-malussysteem is een van de voorstellen die het college van bestuur heeft gedaan in een discussienota over het verbeteren van het promotiebeleid. In de nota wordt geconstateerd dat de meeste vierjarige aio’s meer dan 48 maanden nodig hebben om te promoveren en dat het rendement laag is (67 procent). De discussienota bevat voorstellen om de aanstelling en begeleiding van aio’s te verbeteren, en stelt de faculteiten financieel voordeel in het vooruitzicht als ze hun promovendi er snel doorheen loodsen.
Roadshow

Grote bedrijven in Nederland krijgen de komende maanden een roadshow van de TU op bezoek. Akzo was deze zomer als eerste aan de beurt, Siemens zal de volgende zijn, Philips staat in de planning en ook sectoren uit het midden- en kleinbedrijf krijgen een kans om met het college van bestuur en groepjes hoogleraren kennis te maken. Doel is ,,laten zien dat we het bedrijfsleven belangrijk vinden, het etaleren van onze capaciteiten en het verkopen van onze ingenieurs”, aldus cvb-voorziter De Voogd.
Internationaal

NWO, de organisatie voor wetenschappelijk onderzoek, heeft aan drie onderzoekscholen elk een miljoen gulden toegekend om in Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen en Bremen tot meer samenwerking te komen. De onderzoekscholen Dimes en Mesa (micro-electronica) behoren tot de begunstigden. Zij gaan met Duitse en Vlaamse onderzoekers werken aan nieuwe sensoren voor het meten van de stroming van vloeistoffen op basis van roestvrij staal. Ook zoeken ze naar nieuwe legeringen van silicium met germanium.
Alumni

Aan tachtig afgestudeerden van de TU Delft die ondertussen leidinggevende topposities bekleden in het bedrijfsleven heeft de TU de recent verschenen algemene en financiële jaarverslagen toegezonden. In een begeleidend schrijven vraagt de TU om ‘morele steun’ bij het versterken van haar internationale positie. Het cvb overweegt ook dit netwerk van alumni voor een speciale samenkomst naar Delft uit te nodigen.
Hoogovens

Prof. dr. J.H.W. de Wit, sinds 1985 hoogleraar corrosietechnologie en elektrochemie aan de faculteit der Scheikundige Technologie en Materiaalkunde, is per 1 september benoemd tot directeur Research en Development bij Hoogovens. De Wit was ook directeur van de onderzoekschool Mideg, hetinstituut voor materiaalkunde van de universiteiten van Delft, Eindhoven en Groningen.
Diploma’s

De eerste diploma’s van de tweejarige ontwerpersopleiding Bioprocestechnologie zijn eind juni uitgereikt aan ir. Henry van Veldhuizen en ir. Jan Ouwehand. Van de twaalf sinds 1994 toegelaten studenten zijn zij de eerste twee die de opleiding hebben afgerond.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.