Education

Kort nieuws

BrandmeldingEen oververhitte ventilator heeft maandagochtend in de kelder van Natuurkunde voor nogal wat rookontwikkeling gezorgd.

Een medewerker sloeg omstreeks negen uur alarm. Brandweer en bedrijfshulpverlening waren snel ter plaatse, maar konden de brandhaard eerst niet ontdekken.

Nadat de keldergang geventileerd was en de brandweer ingerukt, ontdekte men de oververhitting in de afzuigkast. Door een ingebouwde beveiliging kon de brand zich niet verder ontwikkelen. Het incident vond plaats in de E-vleugel, waar nog geen rookmelders geïnstalleerd zijn. Volgens het hoofd bedrijfshulpverlening hebben de veiligheidsmaatregelen desondanks goed gewerkt. In de gang staat elektrische apparatuur opgesteld, maar deze werd niet beschadigd.
Record

Studenten aan de TU Delft doen het langst over hun studie – zo’n 6,2 jaar. Het gemiddelde voor heel Nederland ligt op 5,5 jaar. De overgrote meerderheid (zeventig procent) van de eerstejaars deed langer dan een jaar over de propedeuse en minder dan een op de tien studenten studeert in vier jaar af. Er zijn grote verschillen per universiteit: studenten aan de Vrije Universiteit zijn bijvoorbeeld met gemiddeld 4,6 jaar het snelst klaar. Die verschillen laten zich deels verklaren door het gegeven dat technische studies veel tijd blijken te vergen (namelijk 5,9 jaar). Ook rechtenstudenten doen lang over hun studie (gemiddeld 5,8 jaar).
Evaluatie

De universiteitsraadcommissie voor onderwijs en onderzoek (urcoo) heeft een evaluatie van het college van bestuur naar het functioneren van de faculteitsraden en opleidingscommissies afgekeurd. Volgens het college toonde het onderzoek aan dat er geen extra opleiding en ondersteuning voor leden van beide organen nodig is. De u-raad had hier eerder om gevraagd. De urcoo keurde het onderzoek af omdat het college alleen de beheerders van faculteiten ondervraagd had en niet de faculteitsraden en opleidingscommissies zelf. Daarom vond zij de conclusie van het college niet gerechtvaardigd. Rector Wakker zegde toe te bekijken of er aanvullend onderzoek gedaan moet worden.
Gedragscode

De urcoo gaat voorlopig evenmin akkoord met de gedragscode buitenlandse talen van het college van bestuur. De urcoo is het inhoudelijk wel met het college eens, maar vindt dat de gedragscode niet duidelijk genoeg is opgesteld. Met de code wil het college aan de faculteiten duidelijk maken onder welke voorwaarden onderwijs in een buitenlandse taal gegeven kan worden. De rector zei met een aangepaste gedragscode te komen.Deze wordt in oktober in de u-raad behandeld.

Brandmelding

Een oververhitte ventilator heeft maandagochtend in de kelder van Natuurkunde voor nogal wat rookontwikkeling gezorgd. Een medewerker sloeg omstreeks negen uur alarm. Brandweer en bedrijfshulpverlening waren snel ter plaatse, maar konden de brandhaard eerst niet ontdekken.

Nadat de keldergang geventileerd was en de brandweer ingerukt, ontdekte men de oververhitting in de afzuigkast. Door een ingebouwde beveiliging kon de brand zich niet verder ontwikkelen. Het incident vond plaats in de E-vleugel, waar nog geen rookmelders geïnstalleerd zijn. Volgens het hoofd bedrijfshulpverlening hebben de veiligheidsmaatregelen desondanks goed gewerkt. In de gang staat elektrische apparatuur opgesteld, maar deze werd niet beschadigd.
Record

Studenten aan de TU Delft doen het langst over hun studie – zo’n 6,2 jaar. Het gemiddelde voor heel Nederland ligt op 5,5 jaar. De overgrote meerderheid (zeventig procent) van de eerstejaars deed langer dan een jaar over de propedeuse en minder dan een op de tien studenten studeert in vier jaar af. Er zijn grote verschillen per universiteit: studenten aan de Vrije Universiteit zijn bijvoorbeeld met gemiddeld 4,6 jaar het snelst klaar. Die verschillen laten zich deels verklaren door het gegeven dat technische studies veel tijd blijken te vergen (namelijk 5,9 jaar). Ook rechtenstudenten doen lang over hun studie (gemiddeld 5,8 jaar).
Evaluatie

De universiteitsraadcommissie voor onderwijs en onderzoek (urcoo) heeft een evaluatie van het college van bestuur naar het functioneren van de faculteitsraden en opleidingscommissies afgekeurd. Volgens het college toonde het onderzoek aan dat er geen extra opleiding en ondersteuning voor leden van beide organen nodig is. De u-raad had hier eerder om gevraagd. De urcoo keurde het onderzoek af omdat het college alleen de beheerders van faculteiten ondervraagd had en niet de faculteitsraden en opleidingscommissies zelf. Daarom vond zij de conclusie van het college niet gerechtvaardigd. Rector Wakker zegde toe te bekijken of er aanvullend onderzoek gedaan moet worden.
Gedragscode

De urcoo gaat voorlopig evenmin akkoord met de gedragscode buitenlandse talen van het college van bestuur. De urcoo is het inhoudelijk wel met het college eens, maar vindt dat de gedragscode niet duidelijk genoeg is opgesteld. Met de code wil het college aan de faculteiten duidelijk maken onder welke voorwaarden onderwijs in een buitenlandse taal gegeven kan worden. De rector zei met een aangepaste gedragscode te komen.Deze wordt in oktober in de u-raad behandeld.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.