Education

Kort nieuws

MonetStudenten moeten meer te zeggen krijgen over de opleiding die ze volgen. Er moeten gekozen opleidingsraden komen waarin zij de helft van de zetels bezetten, aldus de LSVb in het boekje ‘MUB of Monet’.

De studentenvakbond geeft daarin een alternatief voor het wetsvoorstel voor de modernisering van de universitaire bestuursorganisatie (MUB). Volgens de bond kunnen alleen gekozen raden de onderwijskwaliteit waarborgen.

De LSVb organiseert vrijdag van 14 tot 16 uur een mini-symposium over het thema in het Haags gemeentemuseum. Deelnemer is onder andere TU-hoogleraar en Delta-columnist Koolhaas, die ook bij het opstellen van het boekje betrokken was.
Statuut

De meeste universiteiten hebben hun nieuwe studentenstatuut niet op tijd af. In de zogeheten Stuurgroep voor Kwaliteit en Studeerbaarheid was vorig jaar afgesproken dat in deze nieuwe statuten de rechten en plichten van studenten beter worden omschreven. De universiteiten hebben tot 3 september de tijd, maar op dit moment ligt alleen in Limburg een nieuw statuut klaar. Ritzen heeft de onderwijsinspectie ingeschakeld om te onderzoeken waar de rest blijft. Delft is vrijwel klaar, maar wil nog een landelijke symposium over dit onderwerp bijwonen om het statuut te vervolmaken.
KIvI

Het avondprogramma van de diës van het KIvI, die op 14 september aan de TU gehouden wordt, is geschrapt. Wegens ‘personele onderbemensing’ vervallen de wedstrijd voor studentenpopbands en het feest. Het thema van de (gratis toegankelijke) diës is Muziek & Techniek. Dat wordt onder meer vertaald in een wereldpremière van een geluid-kunst-installatie, demonstraties van bijzondere instrumenten en een lezing van prof.dr.ir. A.J. Berkhout over vernieuwingen in de weergave van geluid.
Medaille

Oud-universitair hoofddocent W. Beukelman, tot 1992 werkzaam bij de sectie scheepshydromechanica van Werktuigbouw en Maritieme Techniek, is onlangs in St. Petersburg onderscheiden met de Peter de Grote-Medaille. De medaille werd uitgereikt ter herdenking aan het 300-jarig bestaan van de Russische staatsvloot, opgericht door Peter de Grote. Beukelman kreeg de medaille voor zijn bijdrage aan de theorievorming over de koersinstabiliteit van passagiersschepen op ondiep water. Na de ramp met de Herald of Free Enterprise bleek namelijk ook dat het schip 180 graden was gedraaid.
Correctie

Aan de TU Delft studeren op dit moment geen tweehonderd Chinese studenten, zoals vorige week werd gemeld, maar 49 stuks.

Monet

Studenten moeten meer te zeggen krijgen over de opleiding die ze volgen. Er moeten gekozen opleidingsraden komen waarin zij de helft van de zetels bezetten, aldus de LSVb in het boekje ‘MUB of Monet’. De studentenvakbond geeft daarin een alternatief voor het wetsvoorstel voor de modernisering van de universitaire bestuursorganisatie (MUB). Volgens de bond kunnen alleen gekozen raden de onderwijskwaliteit waarborgen.

De LSVb organiseert vrijdag van 14 tot 16 uur een mini-symposium over het thema in het Haags gemeentemuseum. Deelnemer is onder andere TU-hoogleraar en Delta-columnist Koolhaas, die ook bij het opstellen van het boekje betrokken was.
Statuut

De meeste universiteiten hebben hun nieuwe studentenstatuut niet op tijd af. In de zogeheten Stuurgroep voor Kwaliteit en Studeerbaarheid was vorig jaar afgesproken dat in deze nieuwe statuten de rechten en plichten van studenten beter worden omschreven. De universiteiten hebben tot 3 september de tijd, maar op dit moment ligt alleen in Limburg een nieuw statuut klaar. Ritzen heeft de onderwijsinspectie ingeschakeld om te onderzoeken waar de rest blijft. Delft is vrijwel klaar, maar wil nog een landelijke symposium over dit onderwerp bijwonen om het statuut te vervolmaken.
KIvI

Het avondprogramma van de diës van het KIvI, die op 14 september aan de TU gehouden wordt, is geschrapt. Wegens ‘personele onderbemensing’ vervallen de wedstrijd voor studentenpopbands en het feest. Het thema van de (gratis toegankelijke) diës is Muziek & Techniek. Dat wordt onder meer vertaald in een wereldpremière van een geluid-kunst-installatie, demonstraties van bijzondere instrumenten en een lezing van prof.dr.ir. A.J. Berkhout over vernieuwingen in de weergave van geluid.
Medaille

Oud-universitair hoofddocent W. Beukelman, tot 1992 werkzaam bij de sectie scheepshydromechanica van Werktuigbouw en Maritieme Techniek, is onlangs in St. Petersburg onderscheiden met de Peter de Grote-Medaille. De medaille werd uitgereikt ter herdenking aan het 300-jarig bestaan van de Russische staatsvloot, opgericht door Peter de Grote. Beukelman kreeg de medaille voor zijn bijdrage aan de theorievorming over de koersinstabiliteit van passagiersschepen op ondiep water. Na de ramp met de Herald of Free Enterprise bleek namelijk ook dat het schip 180 graden was gedraaid.
Correctie

Aan de TU Delft studeren op dit moment geen tweehonderd Chinese studenten, zoals vorige week werd gemeld, maar 49 stuks.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.