Education

Kort Nieuws

BouwenDe faculteit Bouwkunde is verbaasd dat het college van bestuur van de TU haar niet geraadpleegd heeft bij het ontwikkelen van de vastgoedplannen, waarin het de komende vijftien jaar eenmiljard gulden wil investeren.

Dekaan Dam heeft het cvb geschreven dat hij de cvb-plannen nog niet goed kan beoordelen, maar met zijn faculteit ,,een bijdrage wil leveren aan een zinvolle discussie”.

Bouwkunde richt zich met name op de toekomst van ‘TU-Noord’ (het gebied van WTM, Mijnbouw, Scheikunde en het Bureau) waar het cvb onder andere woningen voor studenten, gastdocenten en ‘burgers’ wil laten bouwen. Bouwkunde vindt echter: ,,Een analyse met als uitgangspunt handhaven van bestaande gebouwen ontbreekt ons.” Vervolgens doet de faculteit haar aanbod: ,,Wij zouden graag een bijdrage aan het behoud van gebouwen leveren, door bijvoorbeeld in bestaande gebouwen ateliers voor tweehonderd studenten te bouwen.”
Economen

De faculteiten WTM en TB zoeken samen twee hoogleraren economie. Een ‘internationale topper’ is gewenst, reden waarom niet alleen in NRC Handelsblad en het vakblad Economisch-Statistische Berichten is geadverteerd, maar ook in The Economist en The Times Educational Supplement. De nieuwe hoogleraren (voor Economics and technology en Economics of infrastructures) zullen nauw gaan samenwerken, zeker als de twee faculteiten ‘geclusterd’ worden. Voor hen is een gemeenschappelijk informatiepakket gemaakt en één benoemingsadviescommissie geformeerd.
Huisstijl

Honderdduizend gulden vraagt het college van bestuur aan de universiteitsraad voor een nieuwe huisstijl voor de TU. De financiële commissie van de raad vroeg zich maandag af of dit ‘proces’ niet te lang ging duren. Cvb-voorzitter De Voogd vertelde dat het idee van één gemeenschappelijke huisstijl binnen de TU ,,als zeer wonderlijk wordt ervaren; er is een ongelooflijke weerstand tegen”. De commissieleden deden de suggestie dit nu eens, bij wijze van uitzondering, ‘per decreet’ op te lossen. De Voogd was aangenaam verrast, maar antwoordde: ,,Daar ben ik te democratisch voor.”
Decaan

De plaatsvervangend decaan van Scheikunde, hoogleraar procesintegratie prof.ir. J. Grievink, is door de faculteitsraad tot 1 januari als tijdelijke decaan aangesteld. Een definitieve opvolger van de huidige decaan, prof.dr. J. Schoonman, is nog niet bekend. Schoonman legt zijn functie per 1 november neer. Volgens Grievink verloopt de zoekprocedure naar een opvolger ‘minder snel dan verwacht’. Grievink is zelfgeen kandidaat.

Bouwen

De faculteit Bouwkunde is verbaasd dat het college van bestuur van de TU haar niet geraadpleegd heeft bij het ontwikkelen van de vastgoedplannen, waarin het de komende vijftien jaar eenmiljard gulden wil investeren. Dekaan Dam heeft het cvb geschreven dat hij de cvb-plannen nog niet goed kan beoordelen, maar met zijn faculteit ,,een bijdrage wil leveren aan een zinvolle discussie”.

Bouwkunde richt zich met name op de toekomst van ‘TU-Noord’ (het gebied van WTM, Mijnbouw, Scheikunde en het Bureau) waar het cvb onder andere woningen voor studenten, gastdocenten en ‘burgers’ wil laten bouwen. Bouwkunde vindt echter: ,,Een analyse met als uitgangspunt handhaven van bestaande gebouwen ontbreekt ons.” Vervolgens doet de faculteit haar aanbod: ,,Wij zouden graag een bijdrage aan het behoud van gebouwen leveren, door bijvoorbeeld in bestaande gebouwen ateliers voor tweehonderd studenten te bouwen.”
Economen

De faculteiten WTM en TB zoeken samen twee hoogleraren economie. Een ‘internationale topper’ is gewenst, reden waarom niet alleen in NRC Handelsblad en het vakblad Economisch-Statistische Berichten is geadverteerd, maar ook in The Economist en The Times Educational Supplement. De nieuwe hoogleraren (voor Economics and technology en Economics of infrastructures) zullen nauw gaan samenwerken, zeker als de twee faculteiten ‘geclusterd’ worden. Voor hen is een gemeenschappelijk informatiepakket gemaakt en één benoemingsadviescommissie geformeerd.
Huisstijl

Honderdduizend gulden vraagt het college van bestuur aan de universiteitsraad voor een nieuwe huisstijl voor de TU. De financiële commissie van de raad vroeg zich maandag af of dit ‘proces’ niet te lang ging duren. Cvb-voorzitter De Voogd vertelde dat het idee van één gemeenschappelijke huisstijl binnen de TU ,,als zeer wonderlijk wordt ervaren; er is een ongelooflijke weerstand tegen”. De commissieleden deden de suggestie dit nu eens, bij wijze van uitzondering, ‘per decreet’ op te lossen. De Voogd was aangenaam verrast, maar antwoordde: ,,Daar ben ik te democratisch voor.”
Decaan

De plaatsvervangend decaan van Scheikunde, hoogleraar procesintegratie prof.ir. J. Grievink, is door de faculteitsraad tot 1 januari als tijdelijke decaan aangesteld. Een definitieve opvolger van de huidige decaan, prof.dr. J. Schoonman, is nog niet bekend. Schoonman legt zijn functie per 1 november neer. Volgens Grievink verloopt de zoekprocedure naar een opvolger ‘minder snel dan verwacht’. Grievink is zelfgeen kandidaat.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.