Education

Kort nieuws

Promovendi (1)Denigrerend en kwetsend. Zo zullen veel jonge wetenschappers het plan ervaren om promovendi de status van student te geven.

Dat stelt het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) in een vernietigende reactie op een rapport van universiteitenkoepel Vsnu over een nieuw promotiestelsel. Promovendi doen onderzoekswerk en moeten daarvoor betaald worden, zegt PNN-voorzitter Marijn van Ballegooijen. Hij weet zich daarin gesteund door rechterlijke uitspraken. Niet voor niets hebben aio’s (assistenten in opleiding) vorig jaar loonsverhoging gekregen. Maar dit stelsel is voor universiteiten kennelijk te duur geworden, al wordt dat argument ontkend. Een werkgroep van de Vsnu stelt daarom voor promoveren met een beurs mogelijk te maken.
Emoties

Don Norman, bekend van de boeken ‘The design of everyday things’, ‘Things that makes us smart’ en ‘The invisible computer’, geeft maandag 8 november om 11.00 uur een lezing in zaal A in de aula. Norman zal daar met name over zijn nieuwe boek ‘Emotional Design: why we love (or hate) everyday things’ praten, dat de rol benadrukt van emoties in productontwerpen.

Don Norman is verbonden aan de Northwestern University en de University of California als professor in de computer- en cognitieve wetenschappen en psychologie. Hij was vice-president van Apple computer’s advanced technology group en leidinggevende bij computerbouwer Hewlett Packard.
Promovendi (2)

Jonge onderzoekers komen moeilijk aan het werk. Daarom moet de overheid investeren in vervolgfuncties voor gepromoveerde onderzoekers. Ook moet zij prestatieafspraken maken over promotierendementen. Die wensen van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) staan in een brief aan minister Van der Hoeven, staatssecretaris Rutte en de onderwijscommissies van de Eerste en Tweede Kamer. De organisatie rept van een paradox, omdat ervaren onderzoekers in de nabije toekomst hard nodig zijn om de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt op te vullen. De gebrekkige carriÈreperspectieven maken de universiteit volgens PNN een onaantrekkelijke werkgever. Gepromoveerde onderzoekers verlaten de wetenschap of vertrekken naar het buitenland. “Een verspilling van talent, wat negatieve gevolgen heeft voor de Nederlandse kennisinfrastructuur.”
Ambassadricefonds

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Delftsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging heeft de lustrumcommissie een fonds ingesteld bij het Universiteitsfonds Delft (UfD). Het Ambassadricefonds heeft tot doel getalenteerde meisjes uit het vwo te stimuleren techniek te gaan studeren in Delft. Elk jaar worden vijf eerstejaars studentes geselecteerd om op te treden als ‘studentambassadrice’. Zij krijgen hiervoor een beloning. Dit fonds wordt volledig bijeengebracht door vrouwelijke oud-studenten aan de TU. Het streefbedrag is 25 duizend euro.

www.dvsv100.info
Studieadviseurs

De studentenraad (sr) heeft het college van bestuur gisteren een advies aangeboden waarin zij ervoor pleit de kerntaken van studieadviseurs, zoals die zijn beschreven in het onlangs verschenen rapport ‘Ontwerp OOD’, te verruimen. In het OOD-rapport staat dat de kerntaken in hoofdlijnen zijn het ‘voorlichten, adviseren en begeleiden van studenten inzake aanpak van de studie, studievoortgang en wijze van studeren’. De sr vindt dat te mager, omdat studieadviseurs meer moeten doen dan alleen de directe begeleiding bij de studie, zoals begeleiding bij persoonlijke problemen, doorverwijzing naar andere hulpverleners en hulp bij het maken van keuzes.

www.ood.tudelft.nl
Boeing

De faculteit Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek (L&R) kan voortaan elk jaar een student stage laten lopen bij Boeing in Madrid. Dit zijn Boeing en de TU vorige week overeengekomen. L&R ziet de deal als het begin van een internationale samenwerking op het gebied van onderwijs- en onderzoek. Verder sluit de overeenkomst aan bij onderzoeksprogramma’s op het gebied van besturings- en simulatietechnieken van het Aerospace Software and Technologies Institute (Asti) van L&R.
Stufitoerisme

Een open Europese onderwijsruimte met onbeperkte internationale studentenmobiliteit. Een holle frase zolang je als student in het buitenland niet de beurs krijgt waar je in eigen land recht op hebt. Een Europees beurzenfonds zou uitkomst kunnen brengen. Komend voorjaar valt de beslissing in de rechtszaak die een Franse student aanspande bij het Europese Hof. Zijn eis: als hij in Engeland wil studeren, heeft hij daar recht op een vergoeding. Stelt het hof hem in het gelijk, dan heeft dit enorme gevolgen voor de studiefinanciering. In dat geval kunnen alle EU-studenten voortaan studeren met een beurs van het land waar zij hun opleiding volgen. Nederland zit hier niet op te wachten. Studenten van eigen bodem mogen dan ontevreden zijn over hun beurs, de studiefinanciering in een willekeurig Oost-Europees land is veel lager. En dus loopt Nederland het risico om slachtoffer te worden van stufitoerisme.
Studentenparlement

In Den Haag zijn gisteren 125 Nederlandse studenten, onder wie twee Delftenaren, samengekomen in het zogenoemde Europese Simulatieparlement om te discussiëren over de toekomst van de Europese Unie. De bijeenkomst duurt drie dagen en de studenten zullen het in vijf commissies hebben over onder meer cultuur, mensenrechten, externe handel en justitie. Het simulatieparlement is georganiseerd door het Student Forum for European Affairs (Sfea). Morgen worden er verschillende resoluties aangenomen, die worden aangeboden aan de voorzitter van het Europese Parlement.
Biomassa

De Twentse hoogleraar proceskunde Wim van Swaaij heeft de Shell Prijs gewonnen voor zijn pionierswerk om biomassa om te zetten in vloeibare of gasvormige brandstof. Hierdoor is de alternatieve energie makkelijker te transporteren. De jury omschrijft Van Swaaij als ‘een chemisch technoloog die tot de wereldtop behoort en veel betekent voor Nederland’.

Momenteel komt tien procent van het wereldwijde energieverbruik van biomassa. Volgens Van Swaaij moet dit percentage tot minimaal dertig procent toenemen om de groei van de energieconsumptie op te vangen en het CO2-probleem op te lossen. Op 9 november ontvangt Van Swaaij de prijs, die bestaat uit honderdduizend euro.
Wetenschapsquiz

Delftse studenten hebben het enigszins laten afweten bij de inschrijving voor de Nationale Wetenschapsquiz Student, die plaatsvindt op 12 en 26 november in Eindhoven. In totaal hebben zich 101 teams ingeschreven, elk van drie personen. Nog eens dertien teams staan op een wachtlijst. Van al die teams zijn er slechts vier Delfts. Daarnaast doen er nog vijf Delftenaren mee in gemengde teams. Volgens de organisatie van de quiz zijn de universiteiten van Enschede en Eindhoven beter vertegenwoordigd.
Bruggenjaar

Waarom zijn er geen hangbruggen in Nederland? Antwoord op deze en andere vragen over bruggen worden beantwoord in de onlangs geopende tentoonstelling ‘Naar de overkant’ in het Techniek Museum Delft. De tentoonstelling wordt gehouden in het kader van het Jaar van de brug, een initiatief van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, het Techniekmuseum en de Nederlandse bruggenstichting. Naast de expositie zijn er komend brugjaar bruggenbouw- en ontwerpwedstrijden om basisschoolscholieren en scholieren uit het voortgezet onderwijs te interesseren voor een studie civiele techniek.

www.jaarvandebrug.nl
Plankenkoorts

De 287 leden tellende studenten windsurfvereniging Plankenkoorts heeft dit jaar een zeskoppig bestuur dat volledig uit vrouwen bestaat. Bij de studentenvakbonden ISO en Lsvb is het al jaren eerder regel dan uitzondering dat de voorzitter een vrouw is. Ook in de studentensport zijn vrouwelijke bestuursvoorzitters inmiddels ruim in de meerderheid. Maar liefst zestig procent van de lokale sportraadbesturen is vrouw, meldt Studentensport Nederland. Toch is het nog altijd zo dat studentensportbesturen meer mannelijke dan vrouwelijke leden hebben. Alles bij elkaar is zo’n zestig procent man en stagneert het aantal vrouwelijke bestuurders.

Promovendi (1)

Denigrerend en kwetsend. Zo zullen veel jonge wetenschappers het plan ervaren om promovendi de status van student te geven. Dat stelt het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) in een vernietigende reactie op een rapport van universiteitenkoepel Vsnu over een nieuw promotiestelsel. Promovendi doen onderzoekswerk en moeten daarvoor betaald worden, zegt PNN-voorzitter Marijn van Ballegooijen. Hij weet zich daarin gesteund door rechterlijke uitspraken. Niet voor niets hebben aio’s (assistenten in opleiding) vorig jaar loonsverhoging gekregen. Maar dit stelsel is voor universiteiten kennelijk te duur geworden, al wordt dat argument ontkend. Een werkgroep van de Vsnu stelt daarom voor promoveren met een beurs mogelijk te maken.
Emoties

Don Norman, bekend van de boeken ‘The design of everyday things’, ‘Things that makes us smart’ en ‘The invisible computer’, geeft maandag 8 november om 11.00 uur een lezing in zaal A in de aula. Norman zal daar met name over zijn nieuwe boek ‘Emotional Design: why we love (or hate) everyday things’ praten, dat de rol benadrukt van emoties in productontwerpen.

Don Norman is verbonden aan de Northwestern University en de University of California als professor in de computer- en cognitieve wetenschappen en psychologie. Hij was vice-president van Apple computer’s advanced technology group en leidinggevende bij computerbouwer Hewlett Packard.
Promovendi (2)

Jonge onderzoekers komen moeilijk aan het werk. Daarom moet de overheid investeren in vervolgfuncties voor gepromoveerde onderzoekers. Ook moet zij prestatieafspraken maken over promotierendementen. Die wensen van het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) staan in een brief aan minister Van der Hoeven, staatssecretaris Rutte en de onderwijscommissies van de Eerste en Tweede Kamer. De organisatie rept van een paradox, omdat ervaren onderzoekers in de nabije toekomst hard nodig zijn om de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt op te vullen. De gebrekkige carriÈreperspectieven maken de universiteit volgens PNN een onaantrekkelijke werkgever. Gepromoveerde onderzoekers verlaten de wetenschap of vertrekken naar het buitenland. “Een verspilling van talent, wat negatieve gevolgen heeft voor de Nederlandse kennisinfrastructuur.”
Ambassadricefonds

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Delftsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging heeft de lustrumcommissie een fonds ingesteld bij het Universiteitsfonds Delft (UfD). Het Ambassadricefonds heeft tot doel getalenteerde meisjes uit het vwo te stimuleren techniek te gaan studeren in Delft. Elk jaar worden vijf eerstejaars studentes geselecteerd om op te treden als ‘studentambassadrice’. Zij krijgen hiervoor een beloning. Dit fonds wordt volledig bijeengebracht door vrouwelijke oud-studenten aan de TU. Het streefbedrag is 25 duizend euro.

www.dvsv100.info
Studieadviseurs

De studentenraad (sr) heeft het college van bestuur gisteren een advies aangeboden waarin zij ervoor pleit de kerntaken van studieadviseurs, zoals die zijn beschreven in het onlangs verschenen rapport ‘Ontwerp OOD’, te verruimen. In het OOD-rapport staat dat de kerntaken in hoofdlijnen zijn het ‘voorlichten, adviseren en begeleiden van studenten inzake aanpak van de studie, studievoortgang en wijze van studeren’. De sr vindt dat te mager, omdat studieadviseurs meer moeten doen dan alleen de directe begeleiding bij de studie, zoals begeleiding bij persoonlijke problemen, doorverwijzing naar andere hulpverleners en hulp bij het maken van keuzes.

www.ood.tudelft.nl
Boeing

De faculteit Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek (L&R) kan voortaan elk jaar een student stage laten lopen bij Boeing in Madrid. Dit zijn Boeing en de TU vorige week overeengekomen. L&R ziet de deal als het begin van een internationale samenwerking op het gebied van onderwijs- en onderzoek. Verder sluit de overeenkomst aan bij onderzoeksprogramma’s op het gebied van besturings- en simulatietechnieken van het Aerospace Software and Technologies Institute (Asti) van L&R.
Stufitoerisme

Een open Europese onderwijsruimte met onbeperkte internationale studentenmobiliteit. Een holle frase zolang je als student in het buitenland niet de beurs krijgt waar je in eigen land recht op hebt. Een Europees beurzenfonds zou uitkomst kunnen brengen. Komend voorjaar valt de beslissing in de rechtszaak die een Franse student aanspande bij het Europese Hof. Zijn eis: als hij in Engeland wil studeren, heeft hij daar recht op een vergoeding. Stelt het hof hem in het gelijk, dan heeft dit enorme gevolgen voor de studiefinanciering. In dat geval kunnen alle EU-studenten voortaan studeren met een beurs van het land waar zij hun opleiding volgen. Nederland zit hier niet op te wachten. Studenten van eigen bodem mogen dan ontevreden zijn over hun beurs, de studiefinanciering in een willekeurig Oost-Europees land is veel lager. En dus loopt Nederland het risico om slachtoffer te worden van stufitoerisme.
Studentenparlement

In Den Haag zijn gisteren 125 Nederlandse studenten, onder wie twee Delftenaren, samengekomen in het zogenoemde Europese Simulatieparlement om te discussiëren over de toekomst van de Europese Unie. De bijeenkomst duurt drie dagen en de studenten zullen het in vijf commissies hebben over onder meer cultuur, mensenrechten, externe handel en justitie. Het simulatieparlement is georganiseerd door het Student Forum for European Affairs (Sfea). Morgen worden er verschillende resoluties aangenomen, die worden aangeboden aan de voorzitter van het Europese Parlement.
Biomassa

De Twentse hoogleraar proceskunde Wim van Swaaij heeft de Shell Prijs gewonnen voor zijn pionierswerk om biomassa om te zetten in vloeibare of gasvormige brandstof. Hierdoor is de alternatieve energie makkelijker te transporteren. De jury omschrijft Van Swaaij als ‘een chemisch technoloog die tot de wereldtop behoort en veel betekent voor Nederland’.

Momenteel komt tien procent van het wereldwijde energieverbruik van biomassa. Volgens Van Swaaij moet dit percentage tot minimaal dertig procent toenemen om de groei van de energieconsumptie op te vangen en het CO2-probleem op te lossen. Op 9 november ontvangt Van Swaaij de prijs, die bestaat uit honderdduizend euro.
Wetenschapsquiz

Delftse studenten hebben het enigszins laten afweten bij de inschrijving voor de Nationale Wetenschapsquiz Student, die plaatsvindt op 12 en 26 november in Eindhoven. In totaal hebben zich 101 teams ingeschreven, elk van drie personen. Nog eens dertien teams staan op een wachtlijst. Van al die teams zijn er slechts vier Delfts. Daarnaast doen er nog vijf Delftenaren mee in gemengde teams. Volgens de organisatie van de quiz zijn de universiteiten van Enschede en Eindhoven beter vertegenwoordigd.
Bruggenjaar

Waarom zijn er geen hangbruggen in Nederland? Antwoord op deze en andere vragen over bruggen worden beantwoord in de onlangs geopende tentoonstelling ‘Naar de overkant’ in het Techniek Museum Delft. De tentoonstelling wordt gehouden in het kader van het Jaar van de brug, een initiatief van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, het Techniekmuseum en de Nederlandse bruggenstichting. Naast de expositie zijn er komend brugjaar bruggenbouw- en ontwerpwedstrijden om basisschoolscholieren en scholieren uit het voortgezet onderwijs te interesseren voor een studie civiele techniek.

www.jaarvandebrug.nl
Plankenkoorts

De 287 leden tellende studenten windsurfvereniging Plankenkoorts heeft dit jaar een zeskoppig bestuur dat volledig uit vrouwen bestaat. Bij de studentenvakbonden ISO en Lsvb is het al jaren eerder regel dan uitzondering dat de voorzitter een vrouw is. Ook in de studentensport zijn vrouwelijke bestuursvoorzitters inmiddels ruim in de meerderheid. Maar liefst zestig procent van de lokale sportraadbesturen is vrouw, meldt Studentensport Nederland. Toch is het nog altijd zo dat studentensportbesturen meer mannelijke dan vrouwelijke leden hebben. Alles bij elkaar is zo’n zestig procent man en stagneert het aantal vrouwelijke bestuurders.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.