Education

Kort nieuws

Siberisch Het dispuut van offshore engineering organiseert samen met het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs een lezing over olieboren in Siberië.

Shell-ingenieur Jeroen van Beek vertelt op donderdagavond 25 november over zijn ervaringen met het Sakhalin-project en over de technische hindernissen die overwonnen moeten worden bij zeventig graden onder nul. De lezing start om zeven uur in zaal E van het civiele-techniekgebouw en heeft als bijbedoeling de nieuwe master offshore engineering onder nationale aandacht te brengen.
Lustrum

Studentenpartij AAG viert zaterdag haar zevende lustrum. In zalencentrum Delftstede komen een kleine honderd oud-leden bij elkaar om te praten over studentenactivisme. In workshops en een forum gaan zij op zoek naar het antwoord op de vraag of studentenactivisme nog van deze tijd is. Op de lustrumsite is te lezen dat de AAG-leden in het begin ‘lang haar en baarden’ droegen, barricades opwierpen, de wereldproblemen oplosten ‘met behulp van obscure werkjes van lang vergeten filosofen’ en ten strijde trokken ‘tegen het grootkapitaal’. Zaterdag zal volgens de site blijken dat ‘AAG al lang niet meer geïnspireerd [wordt] door Marx, maar nog steeds progressief en kritisch [is]’. De dag wordt afgesloten met een diner en een borrel bij Sint Jansbrug.
Fietsen

Studentenpartij Stip heeft samen met Groenlinks een raadsbreed gesteunde motie ingediend waarin zij het college van burgemeester en wethouders vraagt om meer fietsenstallingen bij station Delft. De partijen kregen de afgelopen tijd regelmatig klachten over overvolle fietsrekken. Mensen stalden hun fietsen daardoor buiten de rekken, maar daar werden ze door de gemeente weggehaald. De gemeente was overigens vlak voor de motie werd ingediend al een onderzoek gestart naar mogelijkheden voor meer fietsenstallingen bij het station. De gemeente ziet het probleem dus, maar blijft gewoon handhaven, al is er volgens gemeentewoordvoerder Willem van de Ven wel een grijs gebied. “Als er driehonderd fietsen buiten de rekken staan en er zijn nog maar honderd plaatsen open in de rekken, wie verdient er dan meer straf?”
Arbeidsvoorwaarden (1)

Minder dan de helft van alle TU-medewerkers heeft gebruik gemaakt van het Individueel Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden (IKA). 2448 van de 5700 medewerkers hebben voor 1 november, de sluitdatum, doorgegeven hoe zij hun pakket arbeidsvoorwaarden willen samenstellen. Toch is de oogst groter dan vorig jaar, toen er maar 1200 belangstellenden waren. Vervoercoördinator Yvonne Smits is niet ontevreden, maar had liever gezien dat alle medewerkers van de regeling gebruik hadden gemaakt. “De mobiliteitsvergoeding is er bijvoorbeeld voor iedereen.”
Arbeidsvoorwaarden (2)

Volgens vervoercoördinator Yvonne Smits is het nog niet meegevallen medewerkers te laten warmlopen voor het IKA. Uit een onderzoek blijkt dat veel werknemers ten onrechte denken dat het IKA niet voor hen is bedoeld, vertelt Smits. “Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze vorig jaar al een pc hadden gekocht, dus dat ze nu wel nergens voor in aanmerking zullen komen. Dat is onterecht.” Veel mensen hebben bovendien niet de moeite genomen de IKA-site te bekijken. “Ze zeggen het te druk te hebben gehad, of ze hebben er gewoon niet aan gedacht. Dat is jammer.” Pas nadat mensen persoonlijk zijn benaderd, hebben ze het model ingevuld. Algemeen verstuurde mails blijken veel medewerkers namelijk niet of nauwelijks te lezen.
Isapp

In Rijswijk wordt vandaag bij Shell Exploration and Production de officiële krul geplaatst onder het contract dat de TU samen met Shell en TNO sluit. Daarmee is het kenniscentrum Isapp formeel een feit. In dit nieuwe olie-instituut moeten tientallen promovendi de komende vijf jaar aan de slag gaan om nieuwe methodes van oliewinning op haalbaarheid te testen. Hoofdmoot vormt het onderzoek naar de zogeheten smart wells van prof.ir. Cor van Kruijsdijk, oliewinning waarmee door slimme meet- en regeltechniek tot tien procent meer olie of gas uit een bron gehaald kan worden. De methode lijkt op blaasvoetbal. In de putten wordt water geïnjecteerd, waarbij met sensoren en kleppen de vloeistofstroom zo gestuurd wordt dat er meer olie naar de plaats van winning wordt getransporteerd.
Ademend raam

Student productontwikkeling Yannic Dekking heeft een prototype gemaakt voor een nieuwe, milieuvriendelijke vorm van ventilatie: een ademend raam. Het is een ventilatiesysteem dat de lucht in huis ververst met een warmtewisselaar. Het ademende raam waarvoor Dekking speciale luchtkanalen ontwierp, heeft de afmetingen van een doos met een lengte van 75 centimeter, een breedte van 24 en een hoogte van 45 centimeter en kan in elk nieuwbouwhuis worden ingebouwd.

Het idee voor deze nieuwe ventilator komt van architectbureau Kristinsson-Reitsema. De warmtewisselaar bestaat uit een bed van dunne draden waar afwisselend de in- en uitgaande luchtstromen doorheen lopen. De warme en vieze lucht van binnen verwarmt de dunne draden. Deze draden verwarmen op hun beurt de koude en frisse lucht die van buiten komt. Nieuwbouwhuizen worden tegenwoordig zo kierdicht afgeleverd, dat ze ingewikkelde stelsels van buizen nodig hebben voor ventilatie. Maar het ademende raam is als ‘blok’ gemakkelijk in een kozijn te installeren, laat Dekking weten, en ‘bespaart dertig tot 35 procent op de stookkosten’ die je zou hebben bij andere vormen van ventilatie. Dekking maakte zijn apparaat overigens bij zijn ouders thuis in de schuur, omdat er in de werkplaats bij IO geen ruimte was voor de afstudeerder.
Directeur

De directeur marketing en communicatie van de TU, Michel Beer, heeft zijn vertrek aangekondigd. Beer zag voor zichzelf onvoldoende interessante perspectieven in de nieuwe organisatiestructuur die onder de OOD-reorganisatie zal ontstaan. Het college van bestuur heeft Helmi Geeve, hoofd communicatie van de faculteit Citg, benoemd tot trekker van de reorganisatie op het werkterrein van Beer. Het is de bedoeling dat Geeve vanaf 1 januari diens verantwoordelijkheden overneemt. Beer vervult zijn functie nu ruim twee jaar. Via zijn lidmaatschap van de taskforce communicatie blijft hij de komende tijd betrokken bij de OOD.
Beijerinck

De Beijerinck-virologieprijs is dit jaar door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen toegekend aan de plantkundige David Baulcombe. De Brit doet al meer dan tien jaar onderzoek naar de manier waarop planten zich tegen virussen verdedigen. Baulcombe ontdekte dat planten in staat zijn specifieke fragmentjes virus-RNA te herkennen en die vervolgens te vernietigen. De Beijerinck virologieprijs van 34 duizend euro wordt voor de derde keer uitgereikt. Het geld wordt beschikbaar gesteld door het Beijerinck-virologiefonds, dat sinds 1961 de nalatenschap van deze founding father van de Delftse biotechnologie in ere houdt. Martinus Beijerinck was de eerste wetenschapper ter wereld die virussen bij planten ontdekte.
Drie TU’s

De Delftse collegevoorzitter Hans van Luijk heeft afgelopen vrijdag de samenwerkingsplannen van de drie TU’s overhandigd aan minister Van der Hoeven en staatssecretaris Rutte van onderwijs. Ook de directeur-generaal voor ondernemingsklimaat bij Economische Zaken kreeg een exemplaar. Delft, Eindhoven en Twente willen uiterlijk in 2010 één federatieve technische universiteit vormen en de minister heeft daar zes miljoen euro voor over. De drie TU’s gaan hun onderzoek op elkaar afstemmen en bundelen in het Institute of Science and Technology. Ook de masteropleidingen worden afgestemd en gebundeld in de Graduate School. De activiteiten op het gebied van kennisvalorisatie worden versterkt en ondergebracht in het Innovation Lab. Deze nieuwe groepen zijn inmiddels van start gegaan en hebben hun plan van aanpak gepresenteerd.
Digitaal

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is samen met IBM een ‘e-Depot’ begonnen, waarin publicaties veilig bewaard kunnen worden. Dat moet ervoor zorgen dat het werk van wetenschappers altijd toegankelijk blijft, ook als de computers vastlopen of de software veroudert. Veel wetenschappers publiceren immers alleen nog digitaal. In het digitale depot komt waarschijnlijk tachtig procent van het hele wereldaanbod aan wetenschappelijke artikelen.

Siberisch

Het dispuut van offshore engineering organiseert samen met het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs een lezing over olieboren in Siberië. Shell-ingenieur Jeroen van Beek vertelt op donderdagavond 25 november over zijn ervaringen met het Sakhalin-project en over de technische hindernissen die overwonnen moeten worden bij zeventig graden onder nul. De lezing start om zeven uur in zaal E van het civiele-techniekgebouw en heeft als bijbedoeling de nieuwe master offshore engineering onder nationale aandacht te brengen.
Lustrum

Studentenpartij AAG viert zaterdag haar zevende lustrum. In zalencentrum Delftstede komen een kleine honderd oud-leden bij elkaar om te praten over studentenactivisme. In workshops en een forum gaan zij op zoek naar het antwoord op de vraag of studentenactivisme nog van deze tijd is. Op de lustrumsite is te lezen dat de AAG-leden in het begin ‘lang haar en baarden’ droegen, barricades opwierpen, de wereldproblemen oplosten ‘met behulp van obscure werkjes van lang vergeten filosofen’ en ten strijde trokken ‘tegen het grootkapitaal’. Zaterdag zal volgens de site blijken dat ‘AAG al lang niet meer geïnspireerd [wordt] door Marx, maar nog steeds progressief en kritisch [is]’. De dag wordt afgesloten met een diner en een borrel bij Sint Jansbrug.
Fietsen

Studentenpartij Stip heeft samen met Groenlinks een raadsbreed gesteunde motie ingediend waarin zij het college van burgemeester en wethouders vraagt om meer fietsenstallingen bij station Delft. De partijen kregen de afgelopen tijd regelmatig klachten over overvolle fietsrekken. Mensen stalden hun fietsen daardoor buiten de rekken, maar daar werden ze door de gemeente weggehaald. De gemeente was overigens vlak voor de motie werd ingediend al een onderzoek gestart naar mogelijkheden voor meer fietsenstallingen bij het station. De gemeente ziet het probleem dus, maar blijft gewoon handhaven, al is er volgens gemeentewoordvoerder Willem van de Ven wel een grijs gebied. “Als er driehonderd fietsen buiten de rekken staan en er zijn nog maar honderd plaatsen open in de rekken, wie verdient er dan meer straf?”
Arbeidsvoorwaarden (1)

Minder dan de helft van alle TU-medewerkers heeft gebruik gemaakt van het Individueel Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden (IKA). 2448 van de 5700 medewerkers hebben voor 1 november, de sluitdatum, doorgegeven hoe zij hun pakket arbeidsvoorwaarden willen samenstellen. Toch is de oogst groter dan vorig jaar, toen er maar 1200 belangstellenden waren. Vervoercoördinator Yvonne Smits is niet ontevreden, maar had liever gezien dat alle medewerkers van de regeling gebruik hadden gemaakt. “De mobiliteitsvergoeding is er bijvoorbeeld voor iedereen.”
Arbeidsvoorwaarden (2)

Volgens vervoercoördinator Yvonne Smits is het nog niet meegevallen medewerkers te laten warmlopen voor het IKA. Uit een onderzoek blijkt dat veel werknemers ten onrechte denken dat het IKA niet voor hen is bedoeld, vertelt Smits. “Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze vorig jaar al een pc hadden gekocht, dus dat ze nu wel nergens voor in aanmerking zullen komen. Dat is onterecht.” Veel mensen hebben bovendien niet de moeite genomen de IKA-site te bekijken. “Ze zeggen het te druk te hebben gehad, of ze hebben er gewoon niet aan gedacht. Dat is jammer.” Pas nadat mensen persoonlijk zijn benaderd, hebben ze het model ingevuld. Algemeen verstuurde mails blijken veel medewerkers namelijk niet of nauwelijks te lezen.
Isapp

In Rijswijk wordt vandaag bij Shell Exploration and Production de officiële krul geplaatst onder het contract dat de TU samen met Shell en TNO sluit. Daarmee is het kenniscentrum Isapp formeel een feit. In dit nieuwe olie-instituut moeten tientallen promovendi de komende vijf jaar aan de slag gaan om nieuwe methodes van oliewinning op haalbaarheid te testen. Hoofdmoot vormt het onderzoek naar de zogeheten smart wells van prof.ir. Cor van Kruijsdijk, oliewinning waarmee door slimme meet- en regeltechniek tot tien procent meer olie of gas uit een bron gehaald kan worden. De methode lijkt op blaasvoetbal. In de putten wordt water geïnjecteerd, waarbij met sensoren en kleppen de vloeistofstroom zo gestuurd wordt dat er meer olie naar de plaats van winning wordt getransporteerd.
Ademend raam

Student productontwikkeling Yannic Dekking heeft een prototype gemaakt voor een nieuwe, milieuvriendelijke vorm van ventilatie: een ademend raam. Het is een ventilatiesysteem dat de lucht in huis ververst met een warmtewisselaar. Het ademende raam waarvoor Dekking speciale luchtkanalen ontwierp, heeft de afmetingen van een doos met een lengte van 75 centimeter, een breedte van 24 en een hoogte van 45 centimeter en kan in elk nieuwbouwhuis worden ingebouwd.

Het idee voor deze nieuwe ventilator komt van architectbureau Kristinsson-Reitsema. De warmtewisselaar bestaat uit een bed van dunne draden waar afwisselend de in- en uitgaande luchtstromen doorheen lopen. De warme en vieze lucht van binnen verwarmt de dunne draden. Deze draden verwarmen op hun beurt de koude en frisse lucht die van buiten komt. Nieuwbouwhuizen worden tegenwoordig zo kierdicht afgeleverd, dat ze ingewikkelde stelsels van buizen nodig hebben voor ventilatie. Maar het ademende raam is als ‘blok’ gemakkelijk in een kozijn te installeren, laat Dekking weten, en ‘bespaart dertig tot 35 procent op de stookkosten’ die je zou hebben bij andere vormen van ventilatie. Dekking maakte zijn apparaat overigens bij zijn ouders thuis in de schuur, omdat er in de werkplaats bij IO geen ruimte was voor de afstudeerder.
Directeur

De directeur marketing en communicatie van de TU, Michel Beer, heeft zijn vertrek aangekondigd. Beer zag voor zichzelf onvoldoende interessante perspectieven in de nieuwe organisatiestructuur die onder de OOD-reorganisatie zal ontstaan. Het college van bestuur heeft Helmi Geeve, hoofd communicatie van de faculteit Citg, benoemd tot trekker van de reorganisatie op het werkterrein van Beer. Het is de bedoeling dat Geeve vanaf 1 januari diens verantwoordelijkheden overneemt. Beer vervult zijn functie nu ruim twee jaar. Via zijn lidmaatschap van de taskforce communicatie blijft hij de komende tijd betrokken bij de OOD.
Beijerinck

De Beijerinck-virologieprijs is dit jaar door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen toegekend aan de plantkundige David Baulcombe. De Brit doet al meer dan tien jaar onderzoek naar de manier waarop planten zich tegen virussen verdedigen. Baulcombe ontdekte dat planten in staat zijn specifieke fragmentjes virus-RNA te herkennen en die vervolgens te vernietigen. De Beijerinck virologieprijs van 34 duizend euro wordt voor de derde keer uitgereikt. Het geld wordt beschikbaar gesteld door het Beijerinck-virologiefonds, dat sinds 1961 de nalatenschap van deze founding father van de Delftse biotechnologie in ere houdt. Martinus Beijerinck was de eerste wetenschapper ter wereld die virussen bij planten ontdekte.
Drie TU’s

De Delftse collegevoorzitter Hans van Luijk heeft afgelopen vrijdag de samenwerkingsplannen van de drie TU’s overhandigd aan minister Van der Hoeven en staatssecretaris Rutte van onderwijs. Ook de directeur-generaal voor ondernemingsklimaat bij Economische Zaken kreeg een exemplaar. Delft, Eindhoven en Twente willen uiterlijk in 2010 één federatieve technische universiteit vormen en de minister heeft daar zes miljoen euro voor over. De drie TU’s gaan hun onderzoek op elkaar afstemmen en bundelen in het Institute of Science and Technology. Ook de masteropleidingen worden afgestemd en gebundeld in de Graduate School. De activiteiten op het gebied van kennisvalorisatie worden versterkt en ondergebracht in het Innovation Lab. Deze nieuwe groepen zijn inmiddels van start gegaan en hebben hun plan van aanpak gepresenteerd.
Digitaal

De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is samen met IBM een ‘e-Depot’ begonnen, waarin publicaties veilig bewaard kunnen worden. Dat moet ervoor zorgen dat het werk van wetenschappers altijd toegankelijk blijft, ook als de computers vastlopen of de software veroudert. Veel wetenschappers publiceren immers alleen nog digitaal. In het digitale depot komt waarschijnlijk tachtig procent van het hele wereldaanbod aan wetenschappelijke artikelen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.