Education

Kort nieuws

RealistEen essaywedstrijd met als onderwerp de toekomst van de faculteit Bouwkunde. Bart Cosijn won de eerste prijs . drieduizend euro .

met een ‘Manifest voor het Realisme’ dat de huidige faculteit kritisch onder de loep neemt. Maandag gaf de vorig jaar afgestudeerde Cosijn ten overstaan van een aantal bouwkundehoogleraren een toelichting op zijn essay. “Sommige hoogleraren reageerden enthousiast, anderen vonden mijn stellingen te kort door de bocht”, zegt Cosijn. “Maar een prikkelend essay is natuurlijk niet hetzelfde als het rapport van een visitatiecommissie.” Cosijn, die eerder hielp het succesvolle Explore Lab op Bouwkunde te lanceren, richt zijn pijlen onder meer op verschoolsing, vastgeroeste medewerkers en de moeite die de faculteit heeft om jonge succesvolle architecten als hoogleraar aan te trekken.

www.atelierNUL15.com/cosijn/omega.pdf
Ballonhal

Tennissers van het sportcentrum kunnen volgend jaar weer binnen spelen. In de derde week van januari wordt er weer een nieuwe ballonhal opgebouwd. Begin februari kunnen de tennislessen in de hal dan weer beginnen. De oude ballonhal waaide op 25 november kapot, de beruchte vrijdag waarop in Nederland door het noodweer meer dan achthonderd kilometer file stond en mensen in hun auto moesten overnachten.
Tussenpaus

Een betere samenwerking tussen de afdelingen bouwtechnologie en architectuur was de laatste jaren een heet hangijzer bij Bouwkunde. Daarom is het opvallend dat de voorzitter van de afdeling bouwtechnologie, prof.dr.ir. Jan Rots, per 1 januari zal aantreden als ad interim decaan. Hij vervult die functie voor maximaal zes maanden: die tijd heeft de beoogde definitieve opvolger van decaan Hans Beunderman nodig om haar huidige werkzaamheden af te ronden. Rots, die cum laude afstudeerde en promoveerde bij Civiele Techniek, is sinds 1999 hoogleraar krachtswerking in gebouwen op de faculteit Bouwkunde. Daarvoor werkte hij ruim tien jaar bij TNO Bouw en de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Hans Beunderman was ruim zeven jaar decaan van Bouwkunde en wordt per 1 januari de nieuwe directeur van het domein bestuurlijke en managementondersteuning.
Glas water

Hoogleraren op de drie TU’s hoeven niet bang te zijn dat de plannen voor intensieve samenwerking tussen onderzoeksgroepen van de drie TU’s zullen leiden tot nieuwe bureaucratie of een stoelendans om hoogleraarposten. Dat zegt rector Fokkema in een reactie op de ophef die vorige maand ontstond aan de TU Eindhoven toen decanen tijdens een bijeenkomst vernamen dat de drie TU’s werkten aan zogeheten ‘leerstoelenplannen.’ Fokkema spreekt van een storm in een glas water. “Aan het opheffen van leerstoelen zijn we nog lang niet toe”, aldus Fokkema. “Als een hoogleraar met pensioen gaat, is het mogelijk dat we die optie bekijken, maar van zomaar afstoten van onderzoeksgroepen kan geen sprake zijn. Al zou Den Haag dat misschien graag zien.” In januari presenteren de drie TU’s hun samenwerkingsplannen aan het kabinet-Balkenende.
De Jonge Akademie

Dr. Nynke Dekker, universitair docent in de molecular biophysics group van het Kavli Instituut voor nanoscience (TNW), is voorgedragen voor De Jonge Akademie (DJA). DJA is begin dit jaar opgericht door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) voor jonge wetenschappers die aan het begin van hun loopbaan staan, en zich nog onvoldoende hebben kunnen onderscheiden om voor het lidmaatschap van de KNAW in aanmerking te komen. Dekker is opgeleid als atoomfysicus, maar werkt inmiddels binnen het terrein van de biofysica en doet daarnaast puur-moleculair werk. Haar fundamentele onderzoek is relevant voor de behandeling van kanker. In maart haalde zij de cover van Nature, en in juli ontving zij tevens de Vidi-subsidie.
Elektrotechniek

De EE Times plaatst de TU Delft in de top tien van werelds beste opleidingen tot elektrotechnisch ingenieur. Naast Delft staan drie andere Europese universiteiten in de top tien: de universiteit van Cambridge, de TU Múnchen en de école Polytechnique in Parijs. Volgens de EE Times onderscheiden de topuniversiteiten zich door de instroom van goede studenten, de aanpak van het onderwijs, de goede faciliteiten en de hechte banden met de industrie.
Abonnement Delta

Een jaarabonnement op Delta kost vanaf volgend jaar 35 euro, in plaats van de huidige 32,50. De abonnementsprijs geldt voor iedereen die Delta thuisbezorgd wil krijgen. Abonneren kan via het secretariaat van Delta, mw. W. Abramsz-Witte, W.M.S.Abramsz-Witte@tudelft.nl, tel. 015-278 8858.
Studiesfeer

Studenten kiezen hun opleiding nog altijd vaker uit op ‘sfeer’ en op reisafstand dan op onderwijskenmerken. De meesten gaan er vanuit dat het voor de onderwijskwaliteit niet uitmaakt bij welke instelling ze studeren. Uit de jaarlijkse Instroommonitor van het Nijmeegse adviesbureau IOWO blijkt dat universitaire studenten zich bij hun instellingskeuze vooral laten leiden door de ‘uitstraling’ van de instelling (56 procent), de aantrekkelijkheid van de stad (55 procent) en de reistijd (49 procent). Met de kwaliteit van de opleiding houdt veertig procent rekening. Slechts 13 procent van de universitaire studenten laat zich beïnvloeden door onafhankelijke informatiebronnen als de Keuzegids Hoger Onderwijs en de Elsevier-enquête. Volgens IOWO is het niet zo dat studiekiezers geen waarde hechten aan onderwijskwaliteit. Wel denken ze kennelijk dat die kwaliteit bij alle opleidingen even goed is.
Risicomanagement

Prof.dr. Roger Cooke, hoogleraar toegepaste besliskunde aan de faculteit EWI, heeft donderdag de Risk Management Oeuvre Award ontvangen. Cooke kreeg de prijs van het Genootschap voor Risicomanagement en de NVRB als erkenning voor zijn ‘waardevolle bijdragen die hij de afgelopen dertig jaar aan het vakgebied heeft geleverd’. Volgens het juryrapport speelt Cooke ‘al geruime tijd een leidende rol. Zijn bijdragen aan risicoanalyse en onzekerheidsanalyse worden breed erkend en hebben geleid tot verbetering en toepassing van zijn inzichten op het gebied van de beslissingstheorie.’
Kennismakingstijd

De tweede week van de kennismakingstijd (KMT) gaat op de schop. De week krijgt een ‘educatief karakter’, zo blijkt uit een bericht van studentenraadsfractie Oras. KMT-lopers krijgen straks onder meer een cursus timemanagement en minstens acht uur per dag rust om te studeren. Met deze overeenkomst met het college van bestuur van de TU Delft hebben de studenten van Oras, het Owee-bestuur, studie- en studentenverenigingen en gemeenteraadspartij Stip weten te voorkomen dat de tweede week van de KMT zou verdwijnen, of dat de Owee een week naar voren zou worden geschoven. Beide maatregelen waren voorstellen van het cvb, dat wilde dat de overlap tussen de KMT en de eerste collegeweek van een nieuw studiejaar zou verdwijnen zodat de eerstejaars beter zouden gaan presteren.
Ledenraad

Om verwarring met de centrale studentenraad (sr) te voorkomen, zal de studentenvakbond VSSD in het vervolg naar buiten toe niet meer de afkorting DSR gebruiken. DSR staat voor Delftsche Studenten Raad en is een ledenraad binnen de vakbond. Gebleken is, dat veel studenten het onderscheid tussen de studentenraad (sr) en de DSR niet kunnen maken. Mede door deze verwarring was de opkomst bij de afgelopen DSR-verkiezingen zo laag, denkt de studentenvakbond. Maar zeven procent van de VSSD-leden nam de moeite een stem uit te brengen voor de eigen ledenraad. Een andere maatregel om zo’n lage opkomst in de toekomst te voorkomen, is het sturen van een e-mail naar alle leden op het moment van de verkiezingen. Uit een enquête is namelijk gebleken, dat de helft van de leden niet wist dat er verkiezingen waren.
Studieprijs

De alumnivereniging voor Delftse fysisch technologen reikte vrijdag de eerste studieprijs uit voor de beste afstudeerder van het Kramers laboratorium voor fysische technologie van de faculteit TNW. Omdat het de eerste keer was, kwamen alle afstudeerders van de afdeling multiscale physics uit de periode 2000 tot 2004 in aanmerking voor de prijs van duizend euro. Uit de selectie koos de jury Hugo Hartmann als prijswinnaar. Hartmann studeerde in 2001 af bij prof.dr.ir. Tim van der Hagen op een onderzoek naar de kookverschijnselen en instabiliteit in kokend-waterreactoren. Vorige maand promoveerde Hartmann bij prof.dr.ir. Harrie van den Akker.

Realist

Een essaywedstrijd met als onderwerp de toekomst van de faculteit Bouwkunde. Bart Cosijn won de eerste prijs . drieduizend euro . met een ‘Manifest voor het Realisme’ dat de huidige faculteit kritisch onder de loep neemt. Maandag gaf de vorig jaar afgestudeerde Cosijn ten overstaan van een aantal bouwkundehoogleraren een toelichting op zijn essay. “Sommige hoogleraren reageerden enthousiast, anderen vonden mijn stellingen te kort door de bocht”, zegt Cosijn. “Maar een prikkelend essay is natuurlijk niet hetzelfde als het rapport van een visitatiecommissie.” Cosijn, die eerder hielp het succesvolle Explore Lab op Bouwkunde te lanceren, richt zijn pijlen onder meer op verschoolsing, vastgeroeste medewerkers en de moeite die de faculteit heeft om jonge succesvolle architecten als hoogleraar aan te trekken.

www.atelierNUL15.com/cosijn/omega.pdf
Ballonhal

Tennissers van het sportcentrum kunnen volgend jaar weer binnen spelen. In de derde week van januari wordt er weer een nieuwe ballonhal opgebouwd. Begin februari kunnen de tennislessen in de hal dan weer beginnen. De oude ballonhal waaide op 25 november kapot, de beruchte vrijdag waarop in Nederland door het noodweer meer dan achthonderd kilometer file stond en mensen in hun auto moesten overnachten.
Tussenpaus

Een betere samenwerking tussen de afdelingen bouwtechnologie en architectuur was de laatste jaren een heet hangijzer bij Bouwkunde. Daarom is het opvallend dat de voorzitter van de afdeling bouwtechnologie, prof.dr.ir. Jan Rots, per 1 januari zal aantreden als ad interim decaan. Hij vervult die functie voor maximaal zes maanden: die tijd heeft de beoogde definitieve opvolger van decaan Hans Beunderman nodig om haar huidige werkzaamheden af te ronden. Rots, die cum laude afstudeerde en promoveerde bij Civiele Techniek, is sinds 1999 hoogleraar krachtswerking in gebouwen op de faculteit Bouwkunde. Daarvoor werkte hij ruim tien jaar bij TNO Bouw en de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. Hans Beunderman was ruim zeven jaar decaan van Bouwkunde en wordt per 1 januari de nieuwe directeur van het domein bestuurlijke en managementondersteuning.
Glas water

Hoogleraren op de drie TU’s hoeven niet bang te zijn dat de plannen voor intensieve samenwerking tussen onderzoeksgroepen van de drie TU’s zullen leiden tot nieuwe bureaucratie of een stoelendans om hoogleraarposten. Dat zegt rector Fokkema in een reactie op de ophef die vorige maand ontstond aan de TU Eindhoven toen decanen tijdens een bijeenkomst vernamen dat de drie TU’s werkten aan zogeheten ‘leerstoelenplannen.’ Fokkema spreekt van een storm in een glas water. “Aan het opheffen van leerstoelen zijn we nog lang niet toe”, aldus Fokkema. “Als een hoogleraar met pensioen gaat, is het mogelijk dat we die optie bekijken, maar van zomaar afstoten van onderzoeksgroepen kan geen sprake zijn. Al zou Den Haag dat misschien graag zien.” In januari presenteren de drie TU’s hun samenwerkingsplannen aan het kabinet-Balkenende.
De Jonge Akademie

Dr. Nynke Dekker, universitair docent in de molecular biophysics group van het Kavli Instituut voor nanoscience (TNW), is voorgedragen voor De Jonge Akademie (DJA). DJA is begin dit jaar opgericht door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) voor jonge wetenschappers die aan het begin van hun loopbaan staan, en zich nog onvoldoende hebben kunnen onderscheiden om voor het lidmaatschap van de KNAW in aanmerking te komen. Dekker is opgeleid als atoomfysicus, maar werkt inmiddels binnen het terrein van de biofysica en doet daarnaast puur-moleculair werk. Haar fundamentele onderzoek is relevant voor de behandeling van kanker. In maart haalde zij de cover van Nature, en in juli ontving zij tevens de Vidi-subsidie.
Elektrotechniek

De EE Times plaatst de TU Delft in de top tien van werelds beste opleidingen tot elektrotechnisch ingenieur. Naast Delft staan drie andere Europese universiteiten in de top tien: de universiteit van Cambridge, de TU Múnchen en de école Polytechnique in Parijs. Volgens de EE Times onderscheiden de topuniversiteiten zich door de instroom van goede studenten, de aanpak van het onderwijs, de goede faciliteiten en de hechte banden met de industrie.
Abonnement Delta

Een jaarabonnement op Delta kost vanaf volgend jaar 35 euro, in plaats van de huidige 32,50. De abonnementsprijs geldt voor iedereen die Delta thuisbezorgd wil krijgen. Abonneren kan via het secretariaat van Delta, mw. W. Abramsz-Witte, W.M.S.Abramsz-Witte@tudelft.nl, tel. 015-278 8858.
Studiesfeer

Studenten kiezen hun opleiding nog altijd vaker uit op ‘sfeer’ en op reisafstand dan op onderwijskenmerken. De meesten gaan er vanuit dat het voor de onderwijskwaliteit niet uitmaakt bij welke instelling ze studeren. Uit de jaarlijkse Instroommonitor van het Nijmeegse adviesbureau IOWO blijkt dat universitaire studenten zich bij hun instellingskeuze vooral laten leiden door de ‘uitstraling’ van de instelling (56 procent), de aantrekkelijkheid van de stad (55 procent) en de reistijd (49 procent). Met de kwaliteit van de opleiding houdt veertig procent rekening. Slechts 13 procent van de universitaire studenten laat zich beïnvloeden door onafhankelijke informatiebronnen als de Keuzegids Hoger Onderwijs en de Elsevier-enquête. Volgens IOWO is het niet zo dat studiekiezers geen waarde hechten aan onderwijskwaliteit. Wel denken ze kennelijk dat die kwaliteit bij alle opleidingen even goed is.
Risicomanagement

Prof.dr. Roger Cooke, hoogleraar toegepaste besliskunde aan de faculteit EWI, heeft donderdag de Risk Management Oeuvre Award ontvangen. Cooke kreeg de prijs van het Genootschap voor Risicomanagement en de NVRB als erkenning voor zijn ‘waardevolle bijdragen die hij de afgelopen dertig jaar aan het vakgebied heeft geleverd’. Volgens het juryrapport speelt Cooke ‘al geruime tijd een leidende rol. Zijn bijdragen aan risicoanalyse en onzekerheidsanalyse worden breed erkend en hebben geleid tot verbetering en toepassing van zijn inzichten op het gebied van de beslissingstheorie.’
Kennismakingstijd

De tweede week van de kennismakingstijd (KMT) gaat op de schop. De week krijgt een ‘educatief karakter’, zo blijkt uit een bericht van studentenraadsfractie Oras. KMT-lopers krijgen straks onder meer een cursus timemanagement en minstens acht uur per dag rust om te studeren. Met deze overeenkomst met het college van bestuur van de TU Delft hebben de studenten van Oras, het Owee-bestuur, studie- en studentenverenigingen en gemeenteraadspartij Stip weten te voorkomen dat de tweede week van de KMT zou verdwijnen, of dat de Owee een week naar voren zou worden geschoven. Beide maatregelen waren voorstellen van het cvb, dat wilde dat de overlap tussen de KMT en de eerste collegeweek van een nieuw studiejaar zou verdwijnen zodat de eerstejaars beter zouden gaan presteren.
Ledenraad

Om verwarring met de centrale studentenraad (sr) te voorkomen, zal de studentenvakbond VSSD in het vervolg naar buiten toe niet meer de afkorting DSR gebruiken. DSR staat voor Delftsche Studenten Raad en is een ledenraad binnen de vakbond. Gebleken is, dat veel studenten het onderscheid tussen de studentenraad (sr) en de DSR niet kunnen maken. Mede door deze verwarring was de opkomst bij de afgelopen DSR-verkiezingen zo laag, denkt de studentenvakbond. Maar zeven procent van de VSSD-leden nam de moeite een stem uit te brengen voor de eigen ledenraad. Een andere maatregel om zo’n lage opkomst in de toekomst te voorkomen, is het sturen van een e-mail naar alle leden op het moment van de verkiezingen. Uit een enquête is namelijk gebleken, dat de helft van de leden niet wist dat er verkiezingen waren.
Studieprijs

De alumnivereniging voor Delftse fysisch technologen reikte vrijdag de eerste studieprijs uit voor de beste afstudeerder van het Kramers laboratorium voor fysische technologie van de faculteit TNW. Omdat het de eerste keer was, kwamen alle afstudeerders van de afdeling multiscale physics uit de periode 2000 tot 2004 in aanmerking voor de prijs van duizend euro. Uit de selectie koos de jury Hugo Hartmann als prijswinnaar. Hartmann studeerde in 2001 af bij prof.dr.ir. Tim van der Hagen op een onderzoek naar de kookverschijnselen en instabiliteit in kokend-waterreactoren. Vorige maand promoveerde Hartmann bij prof.dr.ir. Harrie van den Akker.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.