Education

Kort nieuws

SedimentatieOnderzoeker dr. Robert Hoogendoorn van Civiele Techniek en Geowetenschappen is vorige week gepromoveerd op een nieuwe manier om het effect van zeespiegelstijging op sedimentatie in rivierdelta’s in kaart te brengen.

Sedimentatie wordt meestal bestudeerd door te kijken naar de volgorde van sedimentslagen. Probleem hierbij is dat de deltasystemen behalve periodes van depositie ook periodes van erosie kennen, waardoor de sedimentslagen geen continue geschiedenis weergeven. Om dit probleem te ondervangen heeft Hoogendoorn de huidige sedimentatieprocessen van verschillende rivierdelta’s, waaronder de Azerbeidjaanse Kura en de Indonesische Mahkam, met elkaar vergeleken en de hieruit voortvloeiende gegevens gebruikt in een simulatiemodel waarmee evolutionaire afzettingsprocessen beter beschreven kunnen worden.
Heskett

Hoog bezoek bij IO: de bekende Amerikaanse ontwerphoogleraar John Heskett houdt vrijdag een lunchlezing, onder de ambitieuze titel ‘To design is to be human; an attempt to redefine design history.’ Heskett werkt sinds de zomer aan de Polytechnische Universiteit van Hongkong; daarvoor was hij verbonden aan het Illinois Institute of Technology in Chicago. Bekend is hij vooral vanwege zijn boeken, zoals het handboek ‘Industrial Design’ (1980) en de bestseller ‘Toothpicks and Logos’ (2002).
Campusappartementen

De twee woontorentjes van architectenbureau Inbo uit Rijswijk, die vanaf het voorjaar tegenover het hoofdgebouw aan het Zuidplantsoen verrijzen, zullen uit vijf verdiepingen bestaan. Elk complex moet vijftien appartementen van ongeveer honderd vierkante meter gaan tellen, drie per woonlaag en alledrie anders ingedeeld. De toekomstige bewoners kunnen hun auto’s kwijt in een ondergrondse parkeergarage. Hoeveel de appartementen gaan kosten, is nog niet bekend. Het idee voor de woontorentjes komt van projectontwikkelaar William Properties. Dat gaat op de plaats waar nu nog het gebouw van TU-vastgoed staat later nog eens negentig nieuwbouwappartementen neerzetten. Het hoofdgebouw is wat William Properties betreft in juni of juli 2007 aan de beurt. Daarin komen 170 tot 190 woningen. Momenteel onderhandelt de projectontwikkelaar met monumentenzorg over de sloop van een klein deel van het hoofdgebouw.
Stap terug

De studentpromovendus is ‘een stap terug’ ten opzichte van de werknemerpromovendus. Het ministerie van onderwijs zal de ‘bursaal’ niet stimuleren of faciliteren. Dat standpunt herhaalde minister Van der Hoeven vorige week op een symposium van het Promovendi Netwerk Nederland en het Landelijke Postdoc Platform over loopbanen in de wetenschap. Zij benadrukte de lijn die ze een paar maanden geleden al in een nota over onderzoekstalent had beschreven. Haar standpunt kreeg een gemengde ontvangst in de paneldiscussie. Peter Baggen van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) noemde de beurspromovendus ‘denkbaar’, omdat universiteiten wetenschappers opleiden voor de samenleving. Als de promotie bedoeld is om hen tot werknemer van de universiteit op te leiden, ligt een arbeidscontract voor de hand, vindt Baggen. Volgens het hoofd beleid van de VSNU, Jeroen Bartelse, zal het stelsel van de werknemerpromovendus waarschijnlijk dominant blijven, maar kunnen er daarnaast ook bursalen komen.
Vertegenwoordiging

De studentenraad (sr) gaat samen met de afdeling juridische zaken van de TU Delft inventariseren hoe de verhoudingen zijn tussen facultaire studentenraden en onderdeelcommissies. De sr zei in de overlegvergadering met het college van bestuur vorige week donderdag gemerkt te hebben, dat het op verschillende faculteiten niet duidelijk is hoe de verantwoordelijkheden tussen de lokale vertegenwoordigingsorganen van studenten en medewerkers verdeeld zijn. De inventarisatie moet ‘verbeterpunten’ opleveren.
Vertrouwenspersoon

De TU Delft moet meer ruchtbaarheid geven aan het bestaan van een vertrouwenspersoon voor ondersteuners die zich tekort voelen gedaan in de reorganisatie. Dat staat deze maand in de nieuwsbrief van de ondernemingsraad. Tot nu toe hebben zo’n dertig medewerkers contact opgenomen met vertrouwenspersoon dr.ir. Wim van Horssen, en volgens lid Arthur Mac Gillavry (Democratisch Beleid) kan dat slechts het topje van de ijsberg zijn. Het or-lid signaleert overigens dat veel klagers van de domeinen ict en marketing en communicatie afkomstig zijn.

De vertrouwenspersoon is er niet alleen voor ondersteuners die niet geplaatst zijn, maar ook voor geplaatste ondersteuners die bijvoorbeeld van mening zijn dat ze ten onrechte in een lagere salarisschaal terecht zijn gekomen. Horssen (72), ooit werkzaam op de toenmalige faculteit Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek, opereert onafhankelijk. Als hij klachten van ondersteuners bespreekt met collegelid Paul Rullmann, blijven de werknemers in kwestie anoniem. Horssen is overigens bereikbaar via het e-mailadres vertrouwensman-OOD@tudelft.nl.

www.or.tudelft.nl
Infuusrollator

Een infuuspaal die tevens gebruikt kan worden als rollator. Daar studeerde IO-student Martijn Hessels onlangs op af. Zijn nieuwe ontwerp rust niet op de gebruikelijke stervormige vijfpoot, maar heeft een opengewerkte onderkant met vier wielen. Daardoor biedt zijn infuuspaal ruimte om te lopen, en kunnen de palen bovendien als winkelwagentjes in elkaar geschoven worden. Dat betekent niet alleen een grote ruimtebesparing van opgeslagen infuuspalen, maar ook dat ziekenhuispersoneel eenvoudig meerdere infuuspalen tegelijk kan vervoeren. Hessels testte drie prototypen van zijn ontwerp in verschillende ziekenhuizen. Op basis van de testresultaten brengt fabrikant Endomed de infuuspaal binnenkort op de markt. Hessels infuuspaal zal in de duurdere prijsklasse terecht komen. Maar volgens hem zijn de investeringskosten snel terug verdiend, doordat zijn ontwerp een besparing van de personeelsuren oplevert. Hessels: “Patiënten hebben minder hulp nodig bij het in- en uit bed stappen, en kunnen zelfstandig rondwandelen.”
Dicht

De bibliotheek en het sport- en cultuurcentrum moeten in de kerstvakanties open zijn voor studenten. Dat vindt de studentenraad (sr). Tijdens de afgelopen kerstvakantie waren deze instellingen dicht. Volgens de sr waren veel studenten daar niet blij mee. Paul Rullmann zegt namens het college van bestuur dat de TU in principe helemaal dicht is rond kerstmis en oud en nieuw. Maar, als blijkt dat veel studenten er inderdaad behoefte aan hebben tijdens de kerstvakantie te studeren in de bibliotheek en te ontspannen in het sport- en cultuurcentrum, dan wil hij wel een uitzondering maken.
Holografisch

Promovendus ing. Wouter Koek (TNW) heeft een methode ontwikkeld om met behulp van het lichtgevoelige eiwitbacteriorhodopsin (BR) driedimensionale beelden op te nemen van lucht-en waterstromen. Volgende week maandag verdedigt de onderzoeker zijn proefschrift waarin hij deze methode heeft beschreven.

Omdat water en lucht doorzichtig zijn, worden de stromingen zichtbaar gemaakt door er kleine deeltjes, zogenaamde traceerdeeltjes, aan toe te voegen. Driedimensionale holografische beeldopnamen van deze deeltjes worden zelden voor stromingsmetingen gebruikt, omdat aan fotografische film, het standaardmateriaal voor dergelijke opnametechnieken, allerlei nadelen kleven. Zo is het minder nauwkeurig en moet het chemisch ontwikkeld worden, wat een tijdrovend proces is. De zogenaamde BR-film is nauwkeuriger en praktischer. Het bacteriorhodopsin-molecuul wordt transparanter nadat het een foton heeft geabsorbeerd. Die transparantie behoudt het tot enkele minuten na belichting. Een BR-film is daarom handig voor tijdelijke opslag van holografische informatie. Bovendien kan het vele male opnieuw gebruikt worden.
Wiskunde

Hoe kun je een draadloos netwerk van sensoren die branden detecteren het beste vormgeven en met welke tijdsinterval moet je nieuwe software-updates introduceren? Het zijn enkele van de vragen die vorige week centraal stonden tijdens de jaarlijkse – één week durende – bijeenkomst ‘Wiskunde met Industrie’, waarbij bedrijven hun wiskundige problemen voorleggen aan academici. Het evenement wordt elk jaar door een andere universiteit georganiseerd. Voor veel wiskundigen is het puzzelen aan de mathematische vragen vooral een leuke uitje.

Dit jaar kwamen ongeveer zestig wetenschappers bijeen in Eindhoven. Een van hen was de Delftse promovendus Henri van den Esker (EWI), die zich bezig hield met de vraag over sensoren. Van den Esker: “De bedrijven kunnen niet verwachten dat wij in zo’n kort tijdsbestek pasklare antwoorden vinden. Maar ons werk geeft hen wel nieuwe inzichten. Ik beschouw de week vooral als vakantie. Even neem ik afstand van mijn dagelijkse onderzoeksproblemen en onderwijsverplichtingen.”
Please disturb

Studentenraadsfractie AAG voert deze week actie op de campus van de TU om de communicatie tussen universiteit en student meer op gang te helpen. Reden waarom AAG op alle faculteiten deurhangers met de titel ‘please disturb‘ heeft opgehangen en her en der collegepraatjes houdt, is de uitkomst van de monitor logistieke kwaliteit 2005. Daaruit bleek dat studenten vinden dat de TU niet goed met ze communiceert. Maar de studenten kunnen ook zelf in actie komen, vindt AAG. Daarom wijst de fractie hen deze week de weg op de universiteit. AAG startte de actieweek maandagmorgen in het kantoor van rector Fokkema.

Sedimentatie

Onderzoeker dr. Robert Hoogendoorn van Civiele Techniek en Geowetenschappen is vorige week gepromoveerd op een nieuwe manier om het effect van zeespiegelstijging op sedimentatie in rivierdelta’s in kaart te brengen. Sedimentatie wordt meestal bestudeerd door te kijken naar de volgorde van sedimentslagen. Probleem hierbij is dat de deltasystemen behalve periodes van depositie ook periodes van erosie kennen, waardoor de sedimentslagen geen continue geschiedenis weergeven. Om dit probleem te ondervangen heeft Hoogendoorn de huidige sedimentatieprocessen van verschillende rivierdelta’s, waaronder de Azerbeidjaanse Kura en de Indonesische Mahkam, met elkaar vergeleken en de hieruit voortvloeiende gegevens gebruikt in een simulatiemodel waarmee evolutionaire afzettingsprocessen beter beschreven kunnen worden.
Heskett

Hoog bezoek bij IO: de bekende Amerikaanse ontwerphoogleraar John Heskett houdt vrijdag een lunchlezing, onder de ambitieuze titel ‘To design is to be human; an attempt to redefine design history.’ Heskett werkt sinds de zomer aan de Polytechnische Universiteit van Hongkong; daarvoor was hij verbonden aan het Illinois Institute of Technology in Chicago. Bekend is hij vooral vanwege zijn boeken, zoals het handboek ‘Industrial Design’ (1980) en de bestseller ‘Toothpicks and Logos’ (2002).
Campusappartementen

De twee woontorentjes van architectenbureau Inbo uit Rijswijk, die vanaf het voorjaar tegenover het hoofdgebouw aan het Zuidplantsoen verrijzen, zullen uit vijf verdiepingen bestaan. Elk complex moet vijftien appartementen van ongeveer honderd vierkante meter gaan tellen, drie per woonlaag en alledrie anders ingedeeld. De toekomstige bewoners kunnen hun auto’s kwijt in een ondergrondse parkeergarage. Hoeveel de appartementen gaan kosten, is nog niet bekend. Het idee voor de woontorentjes komt van projectontwikkelaar William Properties. Dat gaat op de plaats waar nu nog het gebouw van TU-vastgoed staat later nog eens negentig nieuwbouwappartementen neerzetten. Het hoofdgebouw is wat William Properties betreft in juni of juli 2007 aan de beurt. Daarin komen 170 tot 190 woningen. Momenteel onderhandelt de projectontwikkelaar met monumentenzorg over de sloop van een klein deel van het hoofdgebouw.
Stap terug

De studentpromovendus is ‘een stap terug’ ten opzichte van de werknemerpromovendus. Het ministerie van onderwijs zal de ‘bursaal’ niet stimuleren of faciliteren. Dat standpunt herhaalde minister Van der Hoeven vorige week op een symposium van het Promovendi Netwerk Nederland en het Landelijke Postdoc Platform over loopbanen in de wetenschap. Zij benadrukte de lijn die ze een paar maanden geleden al in een nota over onderzoekstalent had beschreven. Haar standpunt kreeg een gemengde ontvangst in de paneldiscussie. Peter Baggen van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) noemde de beurspromovendus ‘denkbaar’, omdat universiteiten wetenschappers opleiden voor de samenleving. Als de promotie bedoeld is om hen tot werknemer van de universiteit op te leiden, ligt een arbeidscontract voor de hand, vindt Baggen. Volgens het hoofd beleid van de VSNU, Jeroen Bartelse, zal het stelsel van de werknemerpromovendus waarschijnlijk dominant blijven, maar kunnen er daarnaast ook bursalen komen.
Vertegenwoordiging

De studentenraad (sr) gaat samen met de afdeling juridische zaken van de TU Delft inventariseren hoe de verhoudingen zijn tussen facultaire studentenraden en onderdeelcommissies. De sr zei in de overlegvergadering met het college van bestuur vorige week donderdag gemerkt te hebben, dat het op verschillende faculteiten niet duidelijk is hoe de verantwoordelijkheden tussen de lokale vertegenwoordigingsorganen van studenten en medewerkers verdeeld zijn. De inventarisatie moet ‘verbeterpunten’ opleveren.
Vertrouwenspersoon

De TU Delft moet meer ruchtbaarheid geven aan het bestaan van een vertrouwenspersoon voor ondersteuners die zich tekort voelen gedaan in de reorganisatie. Dat staat deze maand in de nieuwsbrief van de ondernemingsraad. Tot nu toe hebben zo’n dertig medewerkers contact opgenomen met vertrouwenspersoon dr.ir. Wim van Horssen, en volgens lid Arthur Mac Gillavry (Democratisch Beleid) kan dat slechts het topje van de ijsberg zijn. Het or-lid signaleert overigens dat veel klagers van de domeinen ict en marketing en communicatie afkomstig zijn.

De vertrouwenspersoon is er niet alleen voor ondersteuners die niet geplaatst zijn, maar ook voor geplaatste ondersteuners die bijvoorbeeld van mening zijn dat ze ten onrechte in een lagere salarisschaal terecht zijn gekomen. Horssen (72), ooit werkzaam op de toenmalige faculteit Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek, opereert onafhankelijk. Als hij klachten van ondersteuners bespreekt met collegelid Paul Rullmann, blijven de werknemers in kwestie anoniem. Horssen is overigens bereikbaar via het e-mailadres vertrouwensman-OOD@tudelft.nl.

www.or.tudelft.nl
Infuusrollator

Een infuuspaal die tevens gebruikt kan worden als rollator. Daar studeerde IO-student Martijn Hessels onlangs op af. Zijn nieuwe ontwerp rust niet op de gebruikelijke stervormige vijfpoot, maar heeft een opengewerkte onderkant met vier wielen. Daardoor biedt zijn infuuspaal ruimte om te lopen, en kunnen de palen bovendien als winkelwagentjes in elkaar geschoven worden. Dat betekent niet alleen een grote ruimtebesparing van opgeslagen infuuspalen, maar ook dat ziekenhuispersoneel eenvoudig meerdere infuuspalen tegelijk kan vervoeren. Hessels testte drie prototypen van zijn ontwerp in verschillende ziekenhuizen. Op basis van de testresultaten brengt fabrikant Endomed de infuuspaal binnenkort op de markt. Hessels infuuspaal zal in de duurdere prijsklasse terecht komen. Maar volgens hem zijn de investeringskosten snel terug verdiend, doordat zijn ontwerp een besparing van de personeelsuren oplevert. Hessels: “Patiënten hebben minder hulp nodig bij het in- en uit bed stappen, en kunnen zelfstandig rondwandelen.”
Dicht

De bibliotheek en het sport- en cultuurcentrum moeten in de kerstvakanties open zijn voor studenten. Dat vindt de studentenraad (sr). Tijdens de afgelopen kerstvakantie waren deze instellingen dicht. Volgens de sr waren veel studenten daar niet blij mee. Paul Rullmann zegt namens het college van bestuur dat de TU in principe helemaal dicht is rond kerstmis en oud en nieuw. Maar, als blijkt dat veel studenten er inderdaad behoefte aan hebben tijdens de kerstvakantie te studeren in de bibliotheek en te ontspannen in het sport- en cultuurcentrum, dan wil hij wel een uitzondering maken.
Holografisch

Promovendus ing. Wouter Koek (TNW) heeft een methode ontwikkeld om met behulp van het lichtgevoelige eiwitbacteriorhodopsin (BR) driedimensionale beelden op te nemen van lucht-en waterstromen. Volgende week maandag verdedigt de onderzoeker zijn proefschrift waarin hij deze methode heeft beschreven.

Omdat water en lucht doorzichtig zijn, worden de stromingen zichtbaar gemaakt door er kleine deeltjes, zogenaamde traceerdeeltjes, aan toe te voegen. Driedimensionale holografische beeldopnamen van deze deeltjes worden zelden voor stromingsmetingen gebruikt, omdat aan fotografische film, het standaardmateriaal voor dergelijke opnametechnieken, allerlei nadelen kleven. Zo is het minder nauwkeurig en moet het chemisch ontwikkeld worden, wat een tijdrovend proces is. De zogenaamde BR-film is nauwkeuriger en praktischer. Het bacteriorhodopsin-molecuul wordt transparanter nadat het een foton heeft geabsorbeerd. Die transparantie behoudt het tot enkele minuten na belichting. Een BR-film is daarom handig voor tijdelijke opslag van holografische informatie. Bovendien kan het vele male opnieuw gebruikt worden.
Wiskunde

Hoe kun je een draadloos netwerk van sensoren die branden detecteren het beste vormgeven en met welke tijdsinterval moet je nieuwe software-updates introduceren? Het zijn enkele van de vragen die vorige week centraal stonden tijdens de jaarlijkse – één week durende – bijeenkomst ‘Wiskunde met Industrie’, waarbij bedrijven hun wiskundige problemen voorleggen aan academici. Het evenement wordt elk jaar door een andere universiteit georganiseerd. Voor veel wiskundigen is het puzzelen aan de mathematische vragen vooral een leuke uitje.

Dit jaar kwamen ongeveer zestig wetenschappers bijeen in Eindhoven. Een van hen was de Delftse promovendus Henri van den Esker (EWI), die zich bezig hield met de vraag over sensoren. Van den Esker: “De bedrijven kunnen niet verwachten dat wij in zo’n kort tijdsbestek pasklare antwoorden vinden. Maar ons werk geeft hen wel nieuwe inzichten. Ik beschouw de week vooral als vakantie. Even neem ik afstand van mijn dagelijkse onderzoeksproblemen en onderwijsverplichtingen.”
Please disturb

Studentenraadsfractie AAG voert deze week actie op de campus van de TU om de communicatie tussen universiteit en student meer op gang te helpen. Reden waarom AAG op alle faculteiten deurhangers met de titel ‘please disturb‘ heeft opgehangen en her en der collegepraatjes houdt, is de uitkomst van de monitor logistieke kwaliteit 2005. Daaruit bleek dat studenten vinden dat de TU niet goed met ze communiceert. Maar de studenten kunnen ook zelf in actie komen, vindt AAG. Daarom wijst de fractie hen deze week de weg op de universiteit. AAG startte de actieweek maandagmorgen in het kantoor van rector Fokkema.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.