Education

Kort nieuws

In de plusDe universiteiten hebben het boekjaar 2004 afgesloten met een gezamenlijk positief resultaat van 45 miljoen euro, meldt het CBS.

Dat is 29 miljoen euro meer dan in 2003. Inkomsten uit contractactiviteiten zijn belangrijker geworden. Het aandeel van de rijksbijdrage daalde. Volgens een woordvoerder van de VSNU bevestigen de CBS-cijfers dat de bekostiging per student structureel daalt en dat de overheid relatief steeds minder geld uitgeeft aan universitair onderwijs. Volgende maand presenteren de universiteiten hun eigen onderzoeksresultaten.
Kansenzone

In navolging van Delft beginnen ook Eindhoven en Enschede een zogeheten ‘kansenzone’: een gebied waarin jonge ondernemers extra worden ondersteund door het ministerie van economische zaken en de plaatselijke TU. Daartoe hebben de TU Eindhoven en de Universiteit Twente een convenant gesloten met de gemeenten en economische zaken. Startende ondernemers en snel groeiende concerns krijgen in de aangewezen ‘zone’ meer mogelijkheden. Een door het departement aangestelde ‘formulemanager’ regelt samen met de ondernemers vergunningen en subsidies en zorgt dat alle aanvragen binnen drie weken zijn afgehandeld. Ook fungeert hij als schakel tussen ondernemer en universiteit. De eerste zone werd vorig jaar door staatssecretaris Van Gennip geopend in Delft. Economische Zaken meldt dat inmiddels veertig bedrijven worden ondersteund. Daarmee is het succes volgens het departement aangetoond.
Misverstand

De student die vorige week om het leven kwam nadat hij zichzelf in zijn woning aan de Brasserskade in brand stak, studeerde niet aan de TU Delft. Dat heeft de politie bekendgemaakt. In eerste instantie verklaarde de politie tegen onder meer Delta dat het slachtoffer wel degelijk een TU-student was. Maar die mededeling klopte niet, zo erkent de persafdeling van de politie nu. “Vorige week wees het onderzoek uit dat we hier te maken hadden met een TU-student. Dat is echter onjuist gebleken.” Wel onderhield de student, die tandtechniek studeerde, persoonlijke contacten met een medewerker van de TU Delft. Vandaar het misverstand, zegt de perswoordvoerder van de politie achteraf. Het drama joeg een schok van afgrijzen door de buurt, nadat diverse buurtbewoners de student brandend in zijn woonkamer zagen staan.
Tramlijn

De aanleg van tramlijn 19, die medio 2008 ook over de campus van de TU Delft gaat rijden, is deze week officieel begonnen. Zondag gaven de deelnemende partijen . TU, gemeente Delft en stadsgewest Haaglanden . in Leidschendam het startschot voor de werkzaamheden. Leidschendam is het beginpunt van de tramlijn. Op de TU-campus komen drie haltes. De tram zal op het zogenoemde Mekelpark, de parkachtige omgeving waarin de campus de komende jaren wordt omgetoverd, niet harder rijden dan dertig kilometer per uur.
Tienduizend hits

Dagelijks bezoeken ruim tienduizend mensen een website van de TU. Dit blijkt metingen van Marketing en Communicatie. Een duidelijk overzicht van het totale aantal universitaire websites is er niet. De gegevens zijn gebaseerd op de pagina’s waarvoor gebruik gemaakt is van het contentmanagementsysteem van M&C. Dit zijn er een paar honderd. Daarnaast zijn er onderzoeksgroepen die onafhankelijk van de TU een site hebben. “Die tienduizend klinkt als een ontzettend hoog aantal’, zegt Martijn Krenn van M&C. “Maar het komt waarschijnlijk deels doordat veel medewerkers een pagina van de TU als startpagina hebben ingesteld.”
Schone benzine

Gewonnen olie wordt door toenemende schaarste steeds zwaarder en ‘vuiler’, terwijl de eisen voor aromaten- en zwavelgehaltes steeds strenger worden. Ir. Xander Dupain (TNW) promoveerde vrijdag op een methode die de techniek van het katalytisch kraken combineert met de zogenaamde Fischer-Tropsch-synthese, om zo schonere benzine te maken. Katalytisch kraken wordt nu gebruikt om uit olie benzine te maken, maar daarbij is vaak nog een dure bewerking nodig om de benzine en diesel voldoende schoon te krijgen. De Fischer-Tropsch synthese wordt toegepast om uit aardgas relatief schone, synthetische diesel te maken met extreem lage zwavel-, stikstof-, en aromaatconcentraties. Volgens Dupain kan het economisch en milieutechnisch interessant zijn om de ‘zware’ fractie die ontstaat bij Fischer-Tropsch-synthese katalytisch te kraken. Daarnaast is het mogelijk om diesel, propeen en buteen als bijproduct te produceren.
Partner voor TUe

De TU Eindhoven en Fontys Hogescholen gaan een gezamenlijk instituut oprichten dat zich concentreert op lerarenopleidingen, onderwijsonderzoek en onderwijsinnovatie. Directeur wordt hoogleraar Wim Jochems, die overkomt van de Open Universiteit. Het is de bedoeling dat vanuit het kenniscentrum een wetenschappelijke master in science education wordt opgezet, zoals afgesproken binnen het 3TU-verband. Verder richt het instituut zich vooral op de innovatie bij onderwijsinstellingen in Zuid-Nederland. Fontys en de TU Eindhoven gelden als gelijkwaardige partners.
Zwaar weer

De faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen gaat de komende jaren vijf miljoen euro bezuinigen. Er verdwijnen 52 formatieplaatsen, waarvan zo’n twintig via gedwongen ontslag. Volgens de universiteitskrant van Groningen worden er acht complete onderzoeksgroepen of onderzoeksthema’s opgeheven. Ook de vier wetenschapswinkels van de faculteit moeten na ruim 25 jaar sluiten. Een deel van de financiële problemen wordt veroorzaakt door de sterk gestegen energierekening van de faculteit. In 2006 bedraagt die naar verwachting 5,5 miljoen euro. De stijging zou te wijten zijn aan de verouderde, minder zuinige gebouwen van de bètafaculteit. Faculteitsdecaan Wiersma is boos over de Haagse bezuinigingen en noemt het overheidsbeleid ‘belachelijk’: “De enige conclusie die je kunt trekken is dat men het niet serieus meent van die kenniseconomie.” Hij heeft Balkenende een brief geschreven, zegt hij in de universiteitskrant.
Alarm van NWO

De Nederlandse wetenschap heeft grote financiële problemen. Na de geesteswetenschappen en de wiskunde komen nu ook de chemie en natuurkunde steeds meer in de verdrukking. Er moet hoognodig rust komen in de bekostiging, vindt onderzoeksfinancier NWO. Dat zeggen Annejet Meijler, gebiedsdirecteur exacte wetenschappen, en Mark Kas, coördinator informatica, in een interview met het Hoger Onderwijs Persbureau. ‘Er gaat precies hetzelfde gebeuren als in het middelbaar- en lager onderwijs’, zegt Kas. “Iedere keer gaat er een dun plakje vanaf en opeens is de situatie zo dramatisch dat iedereen vraagt: wie heeft dit laten gebeuren? En dan hebben we een decennium nodig om het allemaal weer op te bouwen.” Het NWO-gebied exacte wetenschappen heeft zelf een gat in de financiering. Begin dit jaar kondigde Meijler aan het budget van 2006 alvast uit te geven aan de voorstellen die in 2005 waren ingediend.
Harvard-soap

Lawrence Summers, de omstreden president van Harvard University, is afgetreden. Na vijf bestuursjaren vol aanvaringen met vrouwen en minderheidsgroeperingen acht hij zijn positie niet langer houdbaar. Directe aanleiding waren zijn uitspraken over aangeboren verschillen tussen de seksen, die volgens Summers de oorzaak zouden zijn van de ongelijke man-vrouwverhoudingen op de bètafaculteiten. Excuses mochten niet baten. De leiding komt nu in handen van Derek Bok, die al van 1971 tot 1991 Harvard-president was.
Quiz

Alle veertien Nederlandse universiteiten gaan in een nieuwe universiteitsquiz van de VPRO, UQ2006, strijden om de ‘Gouden Universiteitsgraal’. Elke universiteit vaardigt haar drie slimste masterstudenten af uit de alfa-, bèta- of gammawetenschappen. De TU selecteerde acht masterstudenten (van L&R, IO, TNW, TBM en CT) waaruit de VPRO het Delftse team zal samenstellen. Vanaf maandag 3 april strijden wekelijks twee teams tegen elkaar in verschillende rondes. Naast een algemene kennisronde wordt de kennis op het persoonlijk vakgebied van de studenten getest en hun creatieve en verbale talenten. De deelnemers moeten een betoog van twee minuten houden volgens de wetten van de klassieke retorica. Het Delftse team zal te zien zijn in de aflevering van 1 mei. Na zeven rondes treffen de twee universiteiten met de meeste punten elkaar in de finale, op 29 mei. Quizmaster is historicus Maarten van Rossem.
Anonieme tentamens

Tentamens moeten objectiever worden beoordeeld, vindt de Studenten Organisatie Groningen. Daarom moeten er nummers in plaats van namen boven het tentamenformulier komen. Collegevoorzitter Simon Kuipers denkt daar echter anders over. “Soms had een goede student een slechte dag bij het tentamen. Dan stond het er wel niet helemaal, maar keurden we het toch goed”, herinnert hij zich zijn eigen tijd als docent. Vice-voorzitter Stef Beek van de studentenvakbond LSVB ziet geen nadelen in anonieme tentamens. “Ik denk dat het bij sommige vakken nuttiger is dan bij andere. Een wiskundesom klopt, of klopt niet. Daar komt weinig subjectiviteit bij kijken.” Onderwijskundige Filip Dochy vindt het voorstel slecht, omdat hij bang is dat docenten dan meer willen standaardiseren. “Dat betekent meer multiple-choicevragen. Terwijl de praktijk juist uitwijst dat het vooral zinnig is om een combinatie van multiple choice, open en mondelinge tentamenvragen te bedenken.”
Owee

‘Get OWeek!’. Dat is het thema van de volgende ontvangstweek (OWee), die zal plaatsvinden van zondag 20 tot en met donderdag 24 augustus 2006. Het OWee-bestuur presenteerde gisteren het nieuwe thema, dat zij uitlegde met ‘ontwaak in Delft en ontdek alle mogelijkheden’. De OWee moet niet worden verward met de NoWee, die deze week plaatsvindt. Daarbij stellen verschillende kleinere studentenverenigingen nog eens hun deuren open voor nieuwe leden.

@04 fotokopje:NoWee

De kleinste studentenverenigingen van Delft hopen deze week nog wat nieuwe leden binnen te halen in de NoWee, de na-ontvangstweek. Bij De Bolk konden verenigingsloze studenten maandagavond cocktails drinken, de Koornbeurs organiseerde gisteren een casinoavond en Wolbodo houdt vanavond een bierfeest. Het meest originele thema kwam van de Delftsche Zwervers. Zij hielden dinsdag een vuuravond, inclusief vuurspuwer. (Foto: Sam Rentmeester/FMAX)

In de plus

De universiteiten hebben het boekjaar 2004 afgesloten met een gezamenlijk positief resultaat van 45 miljoen euro, meldt het CBS. Dat is 29 miljoen euro meer dan in 2003. Inkomsten uit contractactiviteiten zijn belangrijker geworden. Het aandeel van de rijksbijdrage daalde. Volgens een woordvoerder van de VSNU bevestigen de CBS-cijfers dat de bekostiging per student structureel daalt en dat de overheid relatief steeds minder geld uitgeeft aan universitair onderwijs. Volgende maand presenteren de universiteiten hun eigen onderzoeksresultaten.
Kansenzone

In navolging van Delft beginnen ook Eindhoven en Enschede een zogeheten ‘kansenzone’: een gebied waarin jonge ondernemers extra worden ondersteund door het ministerie van economische zaken en de plaatselijke TU. Daartoe hebben de TU Eindhoven en de Universiteit Twente een convenant gesloten met de gemeenten en economische zaken. Startende ondernemers en snel groeiende concerns krijgen in de aangewezen ‘zone’ meer mogelijkheden. Een door het departement aangestelde ‘formulemanager’ regelt samen met de ondernemers vergunningen en subsidies en zorgt dat alle aanvragen binnen drie weken zijn afgehandeld. Ook fungeert hij als schakel tussen ondernemer en universiteit. De eerste zone werd vorig jaar door staatssecretaris Van Gennip geopend in Delft. Economische Zaken meldt dat inmiddels veertig bedrijven worden ondersteund. Daarmee is het succes volgens het departement aangetoond.
Misverstand

De student die vorige week om het leven kwam nadat hij zichzelf in zijn woning aan de Brasserskade in brand stak, studeerde niet aan de TU Delft. Dat heeft de politie bekendgemaakt. In eerste instantie verklaarde de politie tegen onder meer Delta dat het slachtoffer wel degelijk een TU-student was. Maar die mededeling klopte niet, zo erkent de persafdeling van de politie nu. “Vorige week wees het onderzoek uit dat we hier te maken hadden met een TU-student. Dat is echter onjuist gebleken.” Wel onderhield de student, die tandtechniek studeerde, persoonlijke contacten met een medewerker van de TU Delft. Vandaar het misverstand, zegt de perswoordvoerder van de politie achteraf. Het drama joeg een schok van afgrijzen door de buurt, nadat diverse buurtbewoners de student brandend in zijn woonkamer zagen staan.
Tramlijn

De aanleg van tramlijn 19, die medio 2008 ook over de campus van de TU Delft gaat rijden, is deze week officieel begonnen. Zondag gaven de deelnemende partijen . TU, gemeente Delft en stadsgewest Haaglanden . in Leidschendam het startschot voor de werkzaamheden. Leidschendam is het beginpunt van de tramlijn. Op de TU-campus komen drie haltes. De tram zal op het zogenoemde Mekelpark, de parkachtige omgeving waarin de campus de komende jaren wordt omgetoverd, niet harder rijden dan dertig kilometer per uur.
Tienduizend hits

Dagelijks bezoeken ruim tienduizend mensen een website van de TU. Dit blijkt metingen van Marketing en Communicatie. Een duidelijk overzicht van het totale aantal universitaire websites is er niet. De gegevens zijn gebaseerd op de pagina’s waarvoor gebruik gemaakt is van het contentmanagementsysteem van M&C. Dit zijn er een paar honderd. Daarnaast zijn er onderzoeksgroepen die onafhankelijk van de TU een site hebben. “Die tienduizend klinkt als een ontzettend hoog aantal’, zegt Martijn Krenn van M&C. “Maar het komt waarschijnlijk deels doordat veel medewerkers een pagina van de TU als startpagina hebben ingesteld.”
Schone benzine

Gewonnen olie wordt door toenemende schaarste steeds zwaarder en ‘vuiler’, terwijl de eisen voor aromaten- en zwavelgehaltes steeds strenger worden. Ir. Xander Dupain (TNW) promoveerde vrijdag op een methode die de techniek van het katalytisch kraken combineert met de zogenaamde Fischer-Tropsch-synthese, om zo schonere benzine te maken. Katalytisch kraken wordt nu gebruikt om uit olie benzine te maken, maar daarbij is vaak nog een dure bewerking nodig om de benzine en diesel voldoende schoon te krijgen. De Fischer-Tropsch synthese wordt toegepast om uit aardgas relatief schone, synthetische diesel te maken met extreem lage zwavel-, stikstof-, en aromaatconcentraties. Volgens Dupain kan het economisch en milieutechnisch interessant zijn om de ‘zware’ fractie die ontstaat bij Fischer-Tropsch-synthese katalytisch te kraken. Daarnaast is het mogelijk om diesel, propeen en buteen als bijproduct te produceren.
Partner voor TUe

De TU Eindhoven en Fontys Hogescholen gaan een gezamenlijk instituut oprichten dat zich concentreert op lerarenopleidingen, onderwijsonderzoek en onderwijsinnovatie. Directeur wordt hoogleraar Wim Jochems, die overkomt van de Open Universiteit. Het is de bedoeling dat vanuit het kenniscentrum een wetenschappelijke master in science education wordt opgezet, zoals afgesproken binnen het 3TU-verband. Verder richt het instituut zich vooral op de innovatie bij onderwijsinstellingen in Zuid-Nederland. Fontys en de TU Eindhoven gelden als gelijkwaardige partners.
Zwaar weer

De faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen gaat de komende jaren vijf miljoen euro bezuinigen. Er verdwijnen 52 formatieplaatsen, waarvan zo’n twintig via gedwongen ontslag. Volgens de universiteitskrant van Groningen worden er acht complete onderzoeksgroepen of onderzoeksthema’s opgeheven. Ook de vier wetenschapswinkels van de faculteit moeten na ruim 25 jaar sluiten. Een deel van de financiële problemen wordt veroorzaakt door de sterk gestegen energierekening van de faculteit. In 2006 bedraagt die naar verwachting 5,5 miljoen euro. De stijging zou te wijten zijn aan de verouderde, minder zuinige gebouwen van de bètafaculteit. Faculteitsdecaan Wiersma is boos over de Haagse bezuinigingen en noemt het overheidsbeleid ‘belachelijk’: “De enige conclusie die je kunt trekken is dat men het niet serieus meent van die kenniseconomie.” Hij heeft Balkenende een brief geschreven, zegt hij in de universiteitskrant.
Alarm van NWO

De Nederlandse wetenschap heeft grote financiële problemen. Na de geesteswetenschappen en de wiskunde komen nu ook de chemie en natuurkunde steeds meer in de verdrukking. Er moet hoognodig rust komen in de bekostiging, vindt onderzoeksfinancier NWO. Dat zeggen Annejet Meijler, gebiedsdirecteur exacte wetenschappen, en Mark Kas, coördinator informatica, in een interview met het Hoger Onderwijs Persbureau. ‘Er gaat precies hetzelfde gebeuren als in het middelbaar- en lager onderwijs’, zegt Kas. “Iedere keer gaat er een dun plakje vanaf en opeens is de situatie zo dramatisch dat iedereen vraagt: wie heeft dit laten gebeuren? En dan hebben we een decennium nodig om het allemaal weer op te bouwen.” Het NWO-gebied exacte wetenschappen heeft zelf een gat in de financiering. Begin dit jaar kondigde Meijler aan het budget van 2006 alvast uit te geven aan de voorstellen die in 2005 waren ingediend.
Harvard-soap

Lawrence Summers, de omstreden president van Harvard University, is afgetreden. Na vijf bestuursjaren vol aanvaringen met vrouwen en minderheidsgroeperingen acht hij zijn positie niet langer houdbaar. Directe aanleiding waren zijn uitspraken over aangeboren verschillen tussen de seksen, die volgens Summers de oorzaak zouden zijn van de ongelijke man-vrouwverhoudingen op de bètafaculteiten. Excuses mochten niet baten. De leiding komt nu in handen van Derek Bok, die al van 1971 tot 1991 Harvard-president was.
Quiz

Alle veertien Nederlandse universiteiten gaan in een nieuwe universiteitsquiz van de VPRO, UQ2006, strijden om de ‘Gouden Universiteitsgraal’. Elke universiteit vaardigt haar drie slimste masterstudenten af uit de alfa-, bèta- of gammawetenschappen. De TU selecteerde acht masterstudenten (van L&R, IO, TNW, TBM en CT) waaruit de VPRO het Delftse team zal samenstellen. Vanaf maandag 3 april strijden wekelijks twee teams tegen elkaar in verschillende rondes. Naast een algemene kennisronde wordt de kennis op het persoonlijk vakgebied van de studenten getest en hun creatieve en verbale talenten. De deelnemers moeten een betoog van twee minuten houden volgens de wetten van de klassieke retorica. Het Delftse team zal te zien zijn in de aflevering van 1 mei. Na zeven rondes treffen de twee universiteiten met de meeste punten elkaar in de finale, op 29 mei. Quizmaster is historicus Maarten van Rossem.
Anonieme tentamens

Tentamens moeten objectiever worden beoordeeld, vindt de Studenten Organisatie Groningen. Daarom moeten er nummers in plaats van namen boven het tentamenformulier komen. Collegevoorzitter Simon Kuipers denkt daar echter anders over. “Soms had een goede student een slechte dag bij het tentamen. Dan stond het er wel niet helemaal, maar keurden we het toch goed”, herinnert hij zich zijn eigen tijd als docent. Vice-voorzitter Stef Beek van de studentenvakbond LSVB ziet geen nadelen in anonieme tentamens. “Ik denk dat het bij sommige vakken nuttiger is dan bij andere. Een wiskundesom klopt, of klopt niet. Daar komt weinig subjectiviteit bij kijken.” Onderwijskundige Filip Dochy vindt het voorstel slecht, omdat hij bang is dat docenten dan meer willen standaardiseren. “Dat betekent meer multiple-choicevragen. Terwijl de praktijk juist uitwijst dat het vooral zinnig is om een combinatie van multiple choice, open en mondelinge tentamenvragen te bedenken.”
Owee

‘Get OWeek!’. Dat is het thema van de volgende ontvangstweek (OWee), die zal plaatsvinden van zondag 20 tot en met donderdag 24 augustus 2006. Het OWee-bestuur presenteerde gisteren het nieuwe thema, dat zij uitlegde met ‘ontwaak in Delft en ontdek alle mogelijkheden’. De OWee moet niet worden verward met de NoWee, die deze week plaatsvindt. Daarbij stellen verschillende kleinere studentenverenigingen nog eens hun deuren open voor nieuwe leden.

@04 fotokopje:NoWee

De kleinste studentenverenigingen van Delft hopen deze week nog wat nieuwe leden binnen te halen in de NoWee, de na-ontvangstweek. Bij De Bolk konden verenigingsloze studenten maandagavond cocktails drinken, de Koornbeurs organiseerde gisteren een casinoavond en Wolbodo houdt vanavond een bierfeest. Het meest originele thema kwam van de Delftsche Zwervers. Zij hielden dinsdag een vuuravond, inclusief vuurspuwer. (Foto: Sam Rentmeester/FMAX)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.