Education

Kort nieuws

Holle retoriekHoogleraar technologie, strategie en ondernemerschap dr.ir. Guus Berkhout (Techniek, Bestuur en Management) heeft informateur Herman Wijffels een manifest gestuurd waarin hij er onder meer voor pleit dat burgers inspraak krijgen in het werkprogramma voor een kabinet.

Dat berichtte dagblad Trouw deze week. Berkhout publiceerde vorig jaar een opinieartikel (Delta 36) met dezelfde strekking. Hij schreef toen dat de bevolking zich volgens hem moet kunnen uitspreken ‘over de vraag welke grote maatschappelijke vraagstukken ze in de komende kabinetsperiode opgelost wil zien’. “Vervolgens kunnen politieke partijen hun prioriteiten aangeven”, zo vervolgde de hoogleraar. “Ze moeten duidelijk maken hoe ze hun verkiezingsbeloften denken waar te maken. Geen holle retoriek.”
Blikjes

Ontwerp een minisatelliet ter grootte van een frisdrankblikje. Aan die opdracht werken zes teams 5-vwo-scholieren van vijf middelbare scholen, onder leiding van studentenmentoren van de TU Delft. De scholieren mogen zelf bedenken wat ze hun satelliet mee willen geven, als deze in mei in amateurraketten van vereniging Dare worden gelanceerd. Eén groep denkt aan een bestuurbare parachute, een andere aan ingebouwde airbags. De zogenoemde Cansat-competitie, georganiseerd door de TU Delft en ruimtevaartbedrijf Isis moet de interesse in de exacte wetenschappen bevorderen en de instroom in Delftse studies vergroten.

www.cansat.nl
Subsidie

Een veelbelovende technische vinding waar vervolgens niets mee gebeurt. Zonde. Dat vond ook de technologiestichting STW. Vorige week kende ze, voor de vijfde keer sinds 2004, twintig valorisation grants toe aan wetenschappers en eventueel bijbehorende bedrijven. Vijf Delftse ondernemers krijgen een beurs voor het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis naar een commercieel product. Prof. Adriaan Beukers en de Delftse technostarter Taniq ontvingen het hoogste bedrag, 200 duizend euro. Met dit geld kunnen Beukers en Taniq hun nieuwe technologie om composieten te maken aan de man brengen. Vier Delftse projecten krijgen een subsidie van 25 duizend euro. Prof.dr.ir. Gerard Meijer en Aquatag kregen het geld voor hun goedkope draad- en batterijloze watergehaltesensor voor potplanten. Verder werden de aanvragen van prof. Just Herder, dr. Geert Leus en dr.ir. Reinoud Wolffenbuttel gehonoreerd.
Ondernemersprof

De faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM) heeft Kenneth Morse benoemd tot deeltijdhoogleraar ‘Entrepreneurship, innovation and competitiveness’. Morse is hoofd van het Entrepreneurship Center van de MIT Slaon School of Management, een instituut voor onderwijs en onderzoek over hightech ondernemerschap. TBM wil met de aanstelling van Morse studenten en onderzoekers stimuleren het ondernemerschap als serieus carrièrepad te beschouwen. Morse, zelf nauw betrokken bij de oprichting van een reeks succesvolle hightech bedrijven, was vorig jaar in Delft voor een masterclass aan Delftse technostarters.
Kernprobleem

Niet goed: net in de week dat prof.dr. Tim van der Hagen tijdens de dies een lans breekt voor onder andere kernenergie, wordt duidelijk dat er een probleem is met een duurzaam geachte opslagmethode voor radioactief afval. Synthetisch keramiek met radioactief materiaal erin begint wellicht namelijk al na 1400 jaar straling te lekken, in plaats van na de verwachte 250 duizend jaar. Dat schrijft een Brits-Amerikaans onderzoeksteam deze week in Nature. Het team onderzocht het mineraal zirkoon (ZrSiO4), een materiaal dat de laatste tijd veel wordt genoemd als mogelijk opslagmedium voor radioactief afval. Maar de alfastraling van bijvoorbeeld plutonium-239 kan het zirkoon wel degelijk snel beschadigen, blijkt nu.
Vrije dag

Oudejaarsdag is dit jaar een collectieve verlofdag op de TU Delft. Daartoe is onlangs besloten. Eerder al was zoals ieder jaar vastgelegd dat Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koninginnedag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag dagen zijn waarop TU-medewerkers thuis moeten blijven.
Vrijwillig collegegeld

In Oostenrijk kunnen studenten straks kiezen: collegegeld betalen, of zestig uur vrijwilligerswerk per semester doen. Dat compromis hebben de Oostenrijkse politieke partijen SPö en öVP gesloten tijdens onderhandelingen over een nieuwe regering. De uitwerking van de ‘Sozialdienst’ laat nog even op zich wachten. Zo is nog niet duidelijk welk werk er precies onder zal vallen. Studentenbonden reageren verbolgen en gingen gisteren in Wenen de straat op. Niet alleen worden studenten ‘gedwongen’ om laagbetaald werk te doen, bovendien zal de kwaliteit van het werk onder de maat zijn: studenten zijn niet opgeleid om in verpleegtehuizen of bij de brandweer te werken.
EIT onder vuur

Het EU-plan voor een European Institute of Technology (EIT) met eigen opleidingen, draaft volgens de Eerste en Tweede Kamer te ver door. Daarmee steunen ze de terughoudende opstelling van minister Van der Hoeven. De volksvertegenwoordigers vinden het verzorgen van onderwijs en het verstrekken van diploma’s een zaak van de individuele EU-lidstaten, zo schrijven ze aan verantwoordelijk eurocommissaris Figel. Bovendien vinden ze de financiële basis van het instituut erg wankel. Van de benodigde 2,4 miljard euro is slechts 309 miljoen gegarandeerd. Het leeuwendeel van de EIT-begroting (anderhalf miljard euro) zou uit het bestaande onderzoeksbudget van de EU moeten komen. De plannen voor een Europese super-TU zijn afkomstig van voorzitter Barroso van de Europese Commissie. Een Europese tegenhanger van het Massachusetts Institute of Technology kan volgens hem een belangrijke impuls geven aan de kenniseconomie. Andere landen, waaronder Nederland, liepen er niet warm voor. Zij hamerden met succes op de vorming van een overwegend virtueel netwerk van bestaande technische universiteiten.
Studiedrukte

Studentenraadsfractie Oras peilt deze tentamenperiode net als vorig jaar de drukte in de bibliotheek van de TU Delft. Studenten blijven klagen over de drukte en een tekort aan computers. Daarom meten de studenten deze week iedere dag op een ander tijdstip de bezettingsgraad. Oras wil ook weten wie er precies in de bibliotheek zitten: alleen TU-studenten of ook hbo’ers en anderen? Uit het onderzoek van vorig jaar bleek dat op piekmomenten zeshonderd van de negenhonderd werkplekken in de bibliotheek bezet waren. Zo’n bezettingsgraad van bijna zeventig procent kan toch erg druk aanvoelen, was toen de conclusie. De maximale bezettingsgraad zou namelijk rond de 85 procent liggen.
Katheder

Het spreekgestoelte dat het podium van de aula al dertig jaar siert, gaat verdwijnen. Studenten kunnen een nieuwe ontwerpen, die naast ‘dynamisch’ gemakkelijk bedienbaar moet zijn. De lijst van eisen is redelijk lang. Zo moet er een laptop op de katheder kunnen staan, moet het TU-logo ergens terugkomen en is een plateautje voor een waterkaraf en een glas water een pre. Maar vooral moet het ontwerp eigentijds zijn. Studenten kunnen tot 1 maart hun creaties insturen.

www.io.tudelft.nl/katheder
Belastingtruc

Studenten met een fikse bijbaan kunnen dankzij een belastingtruc voorkomen dat ze studiefinanciering moeten terugbetalen. Dat melden enkele regionale dagbladen. Het kan en het mag, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van onderwijs. Maar 2007 is wel het laatste jaar waarin de truc werkt. Studenten mogen dit jaar ruim tienduizend euro netto verdienen naast hun studiefinanciering. Verdienen ze meer . en vergeten ze hun beurs stop te zetten . dan moeten ze normaal gesproken hun studiefinanciering terugbetalen en krijgen ze een boete voor het gebruik van de ov-jaarkaart. Maar daaraan valt te ontkomen. Dit is het idee: betaal aanvankelijk te veel belasting, zodat het nettosalaris onder de bijverdiengrens duikt. Vraag daarna die extra belasting terug met een T-biljet. Die teruggave telt niet mee voor het netto inkomen en blijft dus buiten beschouwing als de IB-groep haar controles uitvoert.

Holle retoriek

Hoogleraar technologie, strategie en ondernemerschap dr.ir. Guus Berkhout (Techniek, Bestuur en Management) heeft informateur Herman Wijffels een manifest gestuurd waarin hij er onder meer voor pleit dat burgers inspraak krijgen in het werkprogramma voor een kabinet. Dat berichtte dagblad Trouw deze week. Berkhout publiceerde vorig jaar een opinieartikel (Delta 36) met dezelfde strekking. Hij schreef toen dat de bevolking zich volgens hem moet kunnen uitspreken ‘over de vraag welke grote maatschappelijke vraagstukken ze in de komende kabinetsperiode opgelost wil zien’. “Vervolgens kunnen politieke partijen hun prioriteiten aangeven”, zo vervolgde de hoogleraar. “Ze moeten duidelijk maken hoe ze hun verkiezingsbeloften denken waar te maken. Geen holle retoriek.”
Blikjes

Ontwerp een minisatelliet ter grootte van een frisdrankblikje. Aan die opdracht werken zes teams 5-vwo-scholieren van vijf middelbare scholen, onder leiding van studentenmentoren van de TU Delft. De scholieren mogen zelf bedenken wat ze hun satelliet mee willen geven, als deze in mei in amateurraketten van vereniging Dare worden gelanceerd. Eén groep denkt aan een bestuurbare parachute, een andere aan ingebouwde airbags. De zogenoemde Cansat-competitie, georganiseerd door de TU Delft en ruimtevaartbedrijf Isis moet de interesse in de exacte wetenschappen bevorderen en de instroom in Delftse studies vergroten.

www.cansat.nl
Subsidie

Een veelbelovende technische vinding waar vervolgens niets mee gebeurt. Zonde. Dat vond ook de technologiestichting STW. Vorige week kende ze, voor de vijfde keer sinds 2004, twintig valorisation grants toe aan wetenschappers en eventueel bijbehorende bedrijven. Vijf Delftse ondernemers krijgen een beurs voor het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis naar een commercieel product. Prof. Adriaan Beukers en de Delftse technostarter Taniq ontvingen het hoogste bedrag, 200 duizend euro. Met dit geld kunnen Beukers en Taniq hun nieuwe technologie om composieten te maken aan de man brengen. Vier Delftse projecten krijgen een subsidie van 25 duizend euro. Prof.dr.ir. Gerard Meijer en Aquatag kregen het geld voor hun goedkope draad- en batterijloze watergehaltesensor voor potplanten. Verder werden de aanvragen van prof. Just Herder, dr. Geert Leus en dr.ir. Reinoud Wolffenbuttel gehonoreerd.
Ondernemersprof

De faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM) heeft Kenneth Morse benoemd tot deeltijdhoogleraar ‘Entrepreneurship, innovation and competitiveness’. Morse is hoofd van het Entrepreneurship Center van de MIT Slaon School of Management, een instituut voor onderwijs en onderzoek over hightech ondernemerschap. TBM wil met de aanstelling van Morse studenten en onderzoekers stimuleren het ondernemerschap als serieus carrièrepad te beschouwen. Morse, zelf nauw betrokken bij de oprichting van een reeks succesvolle hightech bedrijven, was vorig jaar in Delft voor een masterclass aan Delftse technostarters.
Kernprobleem

Niet goed: net in de week dat prof.dr. Tim van der Hagen tijdens de dies een lans breekt voor onder andere kernenergie, wordt duidelijk dat er een probleem is met een duurzaam geachte opslagmethode voor radioactief afval. Synthetisch keramiek met radioactief materiaal erin begint wellicht namelijk al na 1400 jaar straling te lekken, in plaats van na de verwachte 250 duizend jaar. Dat schrijft een Brits-Amerikaans onderzoeksteam deze week in Nature. Het team onderzocht het mineraal zirkoon (ZrSiO4), een materiaal dat de laatste tijd veel wordt genoemd als mogelijk opslagmedium voor radioactief afval. Maar de alfastraling van bijvoorbeeld plutonium-239 kan het zirkoon wel degelijk snel beschadigen, blijkt nu.
Vrije dag

Oudejaarsdag is dit jaar een collectieve verlofdag op de TU Delft. Daartoe is onlangs besloten. Eerder al was zoals ieder jaar vastgelegd dat Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koninginnedag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag dagen zijn waarop TU-medewerkers thuis moeten blijven.
Vrijwillig collegegeld

In Oostenrijk kunnen studenten straks kiezen: collegegeld betalen, of zestig uur vrijwilligerswerk per semester doen. Dat compromis hebben de Oostenrijkse politieke partijen SPö en öVP gesloten tijdens onderhandelingen over een nieuwe regering. De uitwerking van de ‘Sozialdienst’ laat nog even op zich wachten. Zo is nog niet duidelijk welk werk er precies onder zal vallen. Studentenbonden reageren verbolgen en gingen gisteren in Wenen de straat op. Niet alleen worden studenten ‘gedwongen’ om laagbetaald werk te doen, bovendien zal de kwaliteit van het werk onder de maat zijn: studenten zijn niet opgeleid om in verpleegtehuizen of bij de brandweer te werken.
EIT onder vuur

Het EU-plan voor een European Institute of Technology (EIT) met eigen opleidingen, draaft volgens de Eerste en Tweede Kamer te ver door. Daarmee steunen ze de terughoudende opstelling van minister Van der Hoeven. De volksvertegenwoordigers vinden het verzorgen van onderwijs en het verstrekken van diploma’s een zaak van de individuele EU-lidstaten, zo schrijven ze aan verantwoordelijk eurocommissaris Figel. Bovendien vinden ze de financiële basis van het instituut erg wankel. Van de benodigde 2,4 miljard euro is slechts 309 miljoen gegarandeerd. Het leeuwendeel van de EIT-begroting (anderhalf miljard euro) zou uit het bestaande onderzoeksbudget van de EU moeten komen. De plannen voor een Europese super-TU zijn afkomstig van voorzitter Barroso van de Europese Commissie. Een Europese tegenhanger van het Massachusetts Institute of Technology kan volgens hem een belangrijke impuls geven aan de kenniseconomie. Andere landen, waaronder Nederland, liepen er niet warm voor. Zij hamerden met succes op de vorming van een overwegend virtueel netwerk van bestaande technische universiteiten.
Studiedrukte

Studentenraadsfractie Oras peilt deze tentamenperiode net als vorig jaar de drukte in de bibliotheek van de TU Delft. Studenten blijven klagen over de drukte en een tekort aan computers. Daarom meten de studenten deze week iedere dag op een ander tijdstip de bezettingsgraad. Oras wil ook weten wie er precies in de bibliotheek zitten: alleen TU-studenten of ook hbo’ers en anderen? Uit het onderzoek van vorig jaar bleek dat op piekmomenten zeshonderd van de negenhonderd werkplekken in de bibliotheek bezet waren. Zo’n bezettingsgraad van bijna zeventig procent kan toch erg druk aanvoelen, was toen de conclusie. De maximale bezettingsgraad zou namelijk rond de 85 procent liggen.
Katheder

Het spreekgestoelte dat het podium van de aula al dertig jaar siert, gaat verdwijnen. Studenten kunnen een nieuwe ontwerpen, die naast ‘dynamisch’ gemakkelijk bedienbaar moet zijn. De lijst van eisen is redelijk lang. Zo moet er een laptop op de katheder kunnen staan, moet het TU-logo ergens terugkomen en is een plateautje voor een waterkaraf en een glas water een pre. Maar vooral moet het ontwerp eigentijds zijn. Studenten kunnen tot 1 maart hun creaties insturen.

www.io.tudelft.nl/katheder
Belastingtruc

Studenten met een fikse bijbaan kunnen dankzij een belastingtruc voorkomen dat ze studiefinanciering moeten terugbetalen. Dat melden enkele regionale dagbladen. Het kan en het mag, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van onderwijs. Maar 2007 is wel het laatste jaar waarin de truc werkt. Studenten mogen dit jaar ruim tienduizend euro netto verdienen naast hun studiefinanciering. Verdienen ze meer . en vergeten ze hun beurs stop te zetten . dan moeten ze normaal gesproken hun studiefinanciering terugbetalen en krijgen ze een boete voor het gebruik van de ov-jaarkaart. Maar daaraan valt te ontkomen. Dit is het idee: betaal aanvankelijk te veel belasting, zodat het nettosalaris onder de bijverdiengrens duikt. Vraag daarna die extra belasting terug met een T-biljet. Die teruggave telt niet mee voor het netto inkomen en blijft dus buiten beschouwing als de IB-groep haar controles uitvoert.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.