Education

Kort nieuws

MeidenmeeloopdagVan de studenten luchtvaart- en ruimtevaarttechniek (L&R) is 7 procent vrouw. De ‘meeloopdag voor meiden’ deze week, moet helpen dat percentage te verhogen.

Dertig meisjes hebben zich aangemeld. “Ik heb het zelf nooit vervelend gevonden tussen zoveel mannen te studeren”, aldus medeorganisator Agnes van Driel (24). “Maar ik kan me voorstellen dat het een extra drempel is om L&R te gaan studeren, als je als enige meisje op een kijkdag komt.” De studentes in spe krijgen introductiecolleges en een rondleiding langs de vliegsimulator en de windtunnels van L&R. Ook bouwen ze in een practicum een wing in ground-vliegtuig. Het laagvliegende vliegtuig dat het verst vliegt, wint een prijs.
Architectonisch gezicht

Een groepje bouwkundestudenten werkt mee aan de tentoonstelling ‘architectonische gezicht van Nederland’ van de stichting Bonas (Bibliografieën en Oeuvrelijsten Nederlandse Architecten en Stedenbouwkundigen). Op basis van archief- en literatuuronderzoek brengen ze oeuvres van Nederlands’ belangrijkste ontwerpers vanaf 1790 in kaart en verwerken deze in een computerprogramma. Een deel van hun werk is vanaf vrijdag te zien in een door Bonas ingerichte expositieruimte bij Bouwkunde.
Leerrechten opgeschort

Het wetsvoorstel waarmee de leerrechten zouden worden ingevoerd gaat de ijskast in. Ruttes weinig populaire plan wordt opgeschort om ruimte te maken voor een nieuw ‘geïntegreerd’ wetsvoorstel voor bekostiging en besturing van hoger onderwijs en onderzoek. Dat staat in het regeerakkoord van CDA, PvdA en CU. Het wetsvoorstel gaat ‘uniforme, eenvoudige en handhaafbare bekostigingsregels bevatten die oneigenlijke bekostiging kunnen tegengaan en recht doen aan de positie van de student’. Onderwijs krijgt er de komende vier jaar 2,5 miljard euro bij. Hoeveel daarvan naar het hoger onderwijs gaat, blijkt niet uit de financiële paragraaf. Gunstig voor universiteiten en onderzoeksorganisaties lijkt het dat de investeringen van het nieuwe kabinet in innovatie, kennis en onderzoek (750 miljoen extra) structureel zijn. Onder Balkenende III moesten ze het voornamelijk van incidentele extra investeringen hebben. (HOP)
Beste publicatie

Ir. Karin de Lathouder van Technische Natuurwetenschappen heeft samen met vijf Delftse co-auteurs de prestigieuze Senior Moulton Medal gewonnen voor haar in 2006 gepubliceerde artikel ‘Structured reactors for Enzyme Immobilization’. De jaarlijkse prijs wordt uitgereikt door het Britse instituut voor chemische ingenieurs voor de beste publicatie op het gebied van de chemie.
Nieuwe Delft

De promenade die door het Mekelpark komt te lopen, gaat ‘Nieuwe Delft’ heten. De naam is bedacht door een medewerker van de TU Delft, dr. Piet W. Verbeek, die daarmee de winnaar is van de door de universiteit uitgeschreven prijsvraag. In totaal kwamen 109 inzendingen binnen. Namens de jury legde prof.dr.ir. Hugo Priemus vorige week uit waarom Verbeeks idee het beste was: “Nieuwe Delft legt letterlijk een verbinding tussen de gemeente Delft en de campus, is internationaal toepasbaar en herkenbaar en legt een historische link met de bestaande Oude Delft, waaraan de oorspronkelijke universiteitsgebouwen 165 jaar geleden zijn gevestigd.”
Afscheidsbundel

Na vijfendertig dienstjaren neemt dr. Sierksma . zijn voornaam gebruikt hij niet . donderdag afscheid van Bouwkunde. Ter ere van deze gelegenheid heeft de bouwkundige een afscheidsbundel samengesteld met ongepubliceerd werk, stukken van hem die door de jaren heen verschenen in het faculteitsblad B-Nieuws en gedichten. Sierksma was berucht om zijn scherpe pen en uitgesproken mening. In 2000 zorgde hij voor veel ophef toen hij weigerde zijn handtekening te zetten onder een examen. De kwaliteit van de afstudeerscriptie was onder de maat en hij was, vond hij, ongeveer de enige die dat kon constateren. Er moest toen een door de decaan ingestelde ‘commissie van wijze mannen’ aan te pas komen om de zaak te sussen.
Grond

Civiele Techniek en Geowetenschappen start samen met onderzoeksinstituut GeoDelft een kenniscentrum over grond. Deze week tekenden collegevoorzitter Van Luijk en Joost Wentink, algemeen directeur van GeoDelft, een samenwerkingsovereenkomst. Het Kenniscentrum Geo-engineering gaat onderzoek doen naar de grondgesteldheid. Informatie hierover is, zeker in de Nederlandse delta met slappe grond, belangrijk voor de bouw van onder andere wegen, gebouwen en waterkeringen. Met het kenniscentrum willen de instituten hun onderzoeksprogramma’s op elkaar afstemmen, wetenschappers uitwisselen en het gemeenschappelijke gebruik van onderzoeksfaciliteiten bevorderen.
Emancipatie

Het ministerie van onderwijs (OCW) moet samen met universiteiten en hogescholen doelstellingen formuleren over hoe zij de emancipatie van vrouwen en minderheden willen bevorderen. Achteraf kan het ministerie de instellingen afrekenen op hun resultaten. Dat staat in de eindrapportage van een commissie die het emancipatiebeleid van OCW tegen het licht heeft gehouden. De bestuursfilosofie van ‘decentralisatie’ ontslaat het ministerie niet van zijn verplichtingen op het gebied van emancipatie, benadrukt de commissie. (HOP)
Verhuisd

De studentenraad (sr) is deze week verhuisd naar de laagbouw van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI). De sr huisde hiervoor drie jaar in de Tempel, een gebouwtje tussen het voormalige TU-hoofdgebouw en de gebouwen van de afdeling vastgoed in. De sr zit bij EWI op de gang met onder meer het Owee-bestuur, de studieverenigingenraad en de verenigingenraad. Al deze organisaties moeten in 2008 verhuizen naar de ‘plint’ (begane grond aan de straatkant) van Civiele Techniek, zodat studenten er vanuit het Mekelpark zo naar binnen kunnen lopen.
Intelligentietest

Studenten van de TU Delft zijn derde geworden op de IQ-test van Nobiles Media. Het gemiddelde IQ van de 561 Delftse studenten die de online test deden, was 118,95. De beste Delftenaar scoorde 122 punten. Winnaar werd de TU Eindhoven met een gemiddeld IQ van 122,49. Studenten van de Universiteit Twente werden tweede. Op de EQ-test werden de Delftse studenten vierde met 52,99 punten gemiddeld. De andere twee technische universiteiten scoorden ook op EQ beter, maar studenten van de Wageningse universiteit werden op dit vlak eerste. Academici scoren met een IQ van bijna 116 punten duidelijk hoger dan hbo’ers, die op een gemiddelde van ruim 108 komen.
Bajesbeurs

Gedetineerden moeten geen studiefinanciering meer krijgen. Dat vindt staatssecretaris Bruno Bruins van onderwijs. Hij reageert daarmee op een bericht in het Algemeen Dagblad dat een 26-jarige bajesklant een uitwonendenbeurs voor een lerarenopleiding kreeg. De ‘student’ die vastzat wegens oplichting, maakte gebruik van een maas in de wetgeving. De constructie was mogelijk dankzij speciale projecten met afstandsonderwijs: om een beurs te bemachtigen schreef hij zich in voor de bekostigde lerarenopleiding-op-afstand die LOI en de Christelijke Hogeschool Windesheim samen aanbieden. De inmiddels ex-gedetineerde liet het AD weten dat hij dankzij zijn studiefinanciering met genoegen terugdenkt aan zijn verblijf in de gevangenis. Op verzoek van bewakers hielp hij nog eens vijf medegevangenen aan een beurs. Ook kreeg hij acht weken voor zijn vrijlating speciaal verlof om zijn OV-studentenkaart op te halen. (HOP)

Meidenmeeloopdag

Van de studenten luchtvaart- en ruimtevaarttechniek (L&R) is 7 procent vrouw. De ‘meeloopdag voor meiden’ deze week, moet helpen dat percentage te verhogen. Dertig meisjes hebben zich aangemeld. “Ik heb het zelf nooit vervelend gevonden tussen zoveel mannen te studeren”, aldus medeorganisator Agnes van Driel (24). “Maar ik kan me voorstellen dat het een extra drempel is om L&R te gaan studeren, als je als enige meisje op een kijkdag komt.” De studentes in spe krijgen introductiecolleges en een rondleiding langs de vliegsimulator en de windtunnels van L&R. Ook bouwen ze in een practicum een wing in ground-vliegtuig. Het laagvliegende vliegtuig dat het verst vliegt, wint een prijs.
Architectonisch gezicht

Een groepje bouwkundestudenten werkt mee aan de tentoonstelling ‘architectonische gezicht van Nederland’ van de stichting Bonas (Bibliografieën en Oeuvrelijsten Nederlandse Architecten en Stedenbouwkundigen). Op basis van archief- en literatuuronderzoek brengen ze oeuvres van Nederlands’ belangrijkste ontwerpers vanaf 1790 in kaart en verwerken deze in een computerprogramma. Een deel van hun werk is vanaf vrijdag te zien in een door Bonas ingerichte expositieruimte bij Bouwkunde.
Leerrechten opgeschort

Het wetsvoorstel waarmee de leerrechten zouden worden ingevoerd gaat de ijskast in. Ruttes weinig populaire plan wordt opgeschort om ruimte te maken voor een nieuw ‘geïntegreerd’ wetsvoorstel voor bekostiging en besturing van hoger onderwijs en onderzoek. Dat staat in het regeerakkoord van CDA, PvdA en CU. Het wetsvoorstel gaat ‘uniforme, eenvoudige en handhaafbare bekostigingsregels bevatten die oneigenlijke bekostiging kunnen tegengaan en recht doen aan de positie van de student’. Onderwijs krijgt er de komende vier jaar 2,5 miljard euro bij. Hoeveel daarvan naar het hoger onderwijs gaat, blijkt niet uit de financiële paragraaf. Gunstig voor universiteiten en onderzoeksorganisaties lijkt het dat de investeringen van het nieuwe kabinet in innovatie, kennis en onderzoek (750 miljoen extra) structureel zijn. Onder Balkenende III moesten ze het voornamelijk van incidentele extra investeringen hebben. (HOP)
Beste publicatie

Ir. Karin de Lathouder van Technische Natuurwetenschappen heeft samen met vijf Delftse co-auteurs de prestigieuze Senior Moulton Medal gewonnen voor haar in 2006 gepubliceerde artikel ‘Structured reactors for Enzyme Immobilization’. De jaarlijkse prijs wordt uitgereikt door het Britse instituut voor chemische ingenieurs voor de beste publicatie op het gebied van de chemie.
Nieuwe Delft

De promenade die door het Mekelpark komt te lopen, gaat ‘Nieuwe Delft’ heten. De naam is bedacht door een medewerker van de TU Delft, dr. Piet W. Verbeek, die daarmee de winnaar is van de door de universiteit uitgeschreven prijsvraag. In totaal kwamen 109 inzendingen binnen. Namens de jury legde prof.dr.ir. Hugo Priemus vorige week uit waarom Verbeeks idee het beste was: “Nieuwe Delft legt letterlijk een verbinding tussen de gemeente Delft en de campus, is internationaal toepasbaar en herkenbaar en legt een historische link met de bestaande Oude Delft, waaraan de oorspronkelijke universiteitsgebouwen 165 jaar geleden zijn gevestigd.”
Afscheidsbundel

Na vijfendertig dienstjaren neemt dr. Sierksma . zijn voornaam gebruikt hij niet . donderdag afscheid van Bouwkunde. Ter ere van deze gelegenheid heeft de bouwkundige een afscheidsbundel samengesteld met ongepubliceerd werk, stukken van hem die door de jaren heen verschenen in het faculteitsblad B-Nieuws en gedichten. Sierksma was berucht om zijn scherpe pen en uitgesproken mening. In 2000 zorgde hij voor veel ophef toen hij weigerde zijn handtekening te zetten onder een examen. De kwaliteit van de afstudeerscriptie was onder de maat en hij was, vond hij, ongeveer de enige die dat kon constateren. Er moest toen een door de decaan ingestelde ‘commissie van wijze mannen’ aan te pas komen om de zaak te sussen.
Grond

Civiele Techniek en Geowetenschappen start samen met onderzoeksinstituut GeoDelft een kenniscentrum over grond. Deze week tekenden collegevoorzitter Van Luijk en Joost Wentink, algemeen directeur van GeoDelft, een samenwerkingsovereenkomst. Het Kenniscentrum Geo-engineering gaat onderzoek doen naar de grondgesteldheid. Informatie hierover is, zeker in de Nederlandse delta met slappe grond, belangrijk voor de bouw van onder andere wegen, gebouwen en waterkeringen. Met het kenniscentrum willen de instituten hun onderzoeksprogramma’s op elkaar afstemmen, wetenschappers uitwisselen en het gemeenschappelijke gebruik van onderzoeksfaciliteiten bevorderen.
Emancipatie

Het ministerie van onderwijs (OCW) moet samen met universiteiten en hogescholen doelstellingen formuleren over hoe zij de emancipatie van vrouwen en minderheden willen bevorderen. Achteraf kan het ministerie de instellingen afrekenen op hun resultaten. Dat staat in de eindrapportage van een commissie die het emancipatiebeleid van OCW tegen het licht heeft gehouden. De bestuursfilosofie van ‘decentralisatie’ ontslaat het ministerie niet van zijn verplichtingen op het gebied van emancipatie, benadrukt de commissie. (HOP)
Verhuisd

De studentenraad (sr) is deze week verhuisd naar de laagbouw van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI). De sr huisde hiervoor drie jaar in de Tempel, een gebouwtje tussen het voormalige TU-hoofdgebouw en de gebouwen van de afdeling vastgoed in. De sr zit bij EWI op de gang met onder meer het Owee-bestuur, de studieverenigingenraad en de verenigingenraad. Al deze organisaties moeten in 2008 verhuizen naar de ‘plint’ (begane grond aan de straatkant) van Civiele Techniek, zodat studenten er vanuit het Mekelpark zo naar binnen kunnen lopen.
Intelligentietest

Studenten van de TU Delft zijn derde geworden op de IQ-test van Nobiles Media. Het gemiddelde IQ van de 561 Delftse studenten die de online test deden, was 118,95. De beste Delftenaar scoorde 122 punten. Winnaar werd de TU Eindhoven met een gemiddeld IQ van 122,49. Studenten van de Universiteit Twente werden tweede. Op de EQ-test werden de Delftse studenten vierde met 52,99 punten gemiddeld. De andere twee technische universiteiten scoorden ook op EQ beter, maar studenten van de Wageningse universiteit werden op dit vlak eerste. Academici scoren met een IQ van bijna 116 punten duidelijk hoger dan hbo’ers, die op een gemiddelde van ruim 108 komen.
Bajesbeurs

Gedetineerden moeten geen studiefinanciering meer krijgen. Dat vindt staatssecretaris Bruno Bruins van onderwijs. Hij reageert daarmee op een bericht in het Algemeen Dagblad dat een 26-jarige bajesklant een uitwonendenbeurs voor een lerarenopleiding kreeg. De ‘student’ die vastzat wegens oplichting, maakte gebruik van een maas in de wetgeving. De constructie was mogelijk dankzij speciale projecten met afstandsonderwijs: om een beurs te bemachtigen schreef hij zich in voor de bekostigde lerarenopleiding-op-afstand die LOI en de Christelijke Hogeschool Windesheim samen aanbieden. De inmiddels ex-gedetineerde liet het AD weten dat hij dankzij zijn studiefinanciering met genoegen terugdenkt aan zijn verblijf in de gevangenis. Op verzoek van bewakers hielp hij nog eens vijf medegevangenen aan een beurs. Ook kreeg hij acht weken voor zijn vrijlating speciaal verlof om zijn OV-studentenkaart op te halen. (HOP)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.