Education

Kort Nieuws

SportHet Groot Nederlands Studenten Kampioenschap komt er weer aan. Het driedaags sportevenement dat dit jaar voor de 53ste keer wordt gehouden, vindt plaats van 27 tot en met 29 mei in Utrecht.

Op verschillende sportlocaties strijden zo’n vijftienhonderd studenten om de titel ‘Nederlands Studentenkampioen’. Daarnaast is er een algemeen klassement. De winnende stad mag zich een jaar lang studentensportstad van Nederland noemen.

www.gnsk.nl

Bachelorprijs
Studenten met het beste bacheloronderzoek of -ontwerp maken kans op een prijs van vijftienhonderd euro: de Student Research Award. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Student Research Conference op 23 en 24 november aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Wetenschappers vanuit alle universiteiten selecteren het winnend onderzoek of ontwerp. Studenten kunnen tot 1 juli inzenden via de website van initiatiefnemer en universiteitenvereniging VSNU.

www.vsnu.nl/SRC

Beste docent
Studenten kunnen tussen 30 mei en 2 juni via hun studieverenigingen stemmen voor de docent van het jaar. Die verenigingen werken hierbij voor het eerst samen. Verkiezingen verlopen nog steeds per vereniging anders, bij de één met papiertjes, bij de ander via de mail. Maar de verkiezingsdata zijn nu in tegenstelling tot voorgaande jaren wel gelijk. En bijvoorbeeld promotiemateriaal is ook hetzelfde. Zo lukt het dit jaar ook Stylos (Bouwkunde) om mee te doen. Per faculteit zijn er in eerste instantie meerdere beste docenten, doordat per jaar en per afstudeerrichting gekozen kan worden. Maar in september moet er bij iedere faculteit één beste docent overblijven. Die dingt mee naar de titel ‘beste docent van de TU’. Afgelopen studiejaar was dat dr.ir. Akke Suiker van Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.

Dat is één van de ambitieuze doelen in de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) die vanmorgen is gepubliceerd. Werkgevers, vakbonden, hogescholen en universiteiten pleiten daarin voor extra investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie.

Versnelling
Het nieuwe kabinet moet een ‘versnelling’ inzetten, vindt de zogeheten KIA-coalitie. De komende tien jaar moeten de investeringen in kennis en innovatie toenemen met 4,5 à 6 miljard euro. De private investeringen kunnen groeien met 2,5 à 4,5 miljard euro.

Voor de meest getalenteerde universitaire studenten is de komende vijf jaar zo’n honderd miljoen euro extra vereist, menen de partijen. Daarmee kunnen de zogeheten excellentieprogramma’s worden uitgebreid. Verder moet het aantal studenten per docent dalen: van 21 nu naar 17 studenten per docent in 2020. Zonder die daling kunnen universiteiten geen maatwerk leveren, aldus de KIA.

Doelmatiger
Universiteiten kunnen ook zelf geld vrijmaken door ‘doelmatiger’ te worden: betere begeleiding en betere docenten zorgen volgens de KIA-coalitie voor minder uitval en vertraging onder studenten. Ook het ziekteverzuim moet worden teruggedrongen.

Over het wetenschappelijk onderzoek in Nederland is de KIA tamelijk tevreden: “Nederlands wetenschappelijk onderzoek behoort tot de wereldtop en moet daar blijven.” Daarvoor zou de overheid meer moeten investeren, want andere landen zitten Nederland op de hielen.

Ranglijsten
Universiteiten moeten uiteindelijk klimmen in de internationale ranglijsten. De impactscore van wetenschappelijke artikelen – een maatstaf voor het belang van een wetenschappelijke publicatie – is nu al behoorlijk hoog en dat moet zo blijven. Nederland bezet wereldwijd de vierde plaats.

De KIA-coalitie is de opvolger van het Innovatieplatform, dat is opgeheven. Zij bestaat uit ongeveer dertig partijen die het belang van kennis en innovatie onderschrijven, variërend van leerling- en studentenorganisaties tot vakbonden en werkgeversverenigingen. Elke partij bepaalt per KIA-publicatie of ze deze ondertekent of niet.

Verbolgen
Studentenorganisatie ISO heeft dat deze keer gedaan, maar de Landelijke Studenten Vakbond niet. De LSVb is verbolgen dat in de KIA wordt gepleit voor een hogere ‘eigen bijdrage’ voor studenten. Dat kan een bezuiniging op de studiefinanciering betekenen of een verhoging van het collegegeld. Volgens de LSVb is dat slecht voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en dus ook voor de kenniseconomie.

Borden
Belangenvereniging TU Noord ergert zich aan de palen met ‘buitenproportionele’ borden die op de ring rond de campus verrijzen. “Moet het zo groot? Zo veel? Heeft de TU daar echt overeenstemming over bereikt met de gemeente? En waarom zijn bewoners niet geïnformeerd?”, zegt Erik van Hunnik. “Is er een fundering aangebracht? Zijn de borden doorberekend op windbelasting? Zondag zwaaiden ze behoorlijk in de wind.” Volgens TU-beleidsmedewerker Serena van der Klugt zijn er uitgebreide constructieberekeningen gemaakt en is er een zware fundering onder de negentien autoborden. Die zijn groot omdat ze goed leesbaar moeten zijn en ze voldoen aan veiligheidseisen. Volgens Van der Klugt is zo’n bord niet bouwvergunningplichtig en is er een overeenkomst met de gemeente gesloten. Ook hoeft de vereniging volgens haar niet te vrezen voor bomen die het zicht op sommige borden wegnemen. “Misschien worden er alleen her en der wat takken verwijderd.” 

Teamwork
Dutch Robotics? Delta Lloyd Solar Boat? Solar Decathlon – Revolt House? Of toch TU Delft iGem 2010? Vier teams, vier kansen op de UfD-E.ON Teamworkprijs. Woensdagmiddag 25 mei presenteerden deze vier teams zich voor een jury die daarna bepaalde welk team in de afgelopen periode de meest bijzondere en uitmuntende prestatie in teamverband verrichtte. Bij het ter perse gaan van deze Delta was die uitslag nog niet bekend, maar die is wel te vinden op universiteitsfonds.tudelft.nl.

Bolkhuisch
En weer mag een Delfts huis zich ‘Studentenhuis van het Jaar’ noemen. Het Bolkhuisch aan de Coenderstraat wist de meeste stemmen te werven in de verkiezingen op studenten.net. De studenten winnen een compleet nieuwe witgoed-uitzet: een koel-vriescombinatie, een wasdroger, een wasmachine, een televisie, een magnetron, een stofzuiger en een home entertainment system. Ook mogen de zeventien jongens en vier meisjes die in het Bolkhuisch wonen deze zomer hun huis verlaten voor een campingvakantie naar Italië.  

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.