Education

Kort nieuws

Iraniërs‘Stop verdachtmaking Iraniërs! Academische vrijheid kent geen nationaliteit!’ Die leuzen staan boven een petitie op de deze week geopende website

raansestudenten.nl/”>www.iraansestudenten.nl.De site is een initiatief van Nederlandse en buitenlandse onderzoekers en studenten aan Nederlandse universiteiten, medische ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen. Van de initiatiefgroep maken onder anderen de Delftse promovendi Ali Mesbah en Behnam Taebi en de Delftse student Sara Emami deel uit. De groep vindt de beperkingen die universiteiten op aandringen van de Nederlandse overheid opleggen aan Iraanse studenten ‘stigmatiserend en discriminerend’. Vooral de uitsluiting van Iraanse studenten en promovendi door de Universiteit Twente en de Technische Universiteit Eindhoven ligt hen zwaar op de maag; ze noemen die gang van zaken ‘waanzin’. In de petitie wordt aangedrongen op intrekking van de maatregelen. Hoogleraren van de drie TU’s en andere universiteiten hebben inmiddels getekend.

Zie pag. 9: ‘Geen hek om de TU’s alstublieft’
Gesloopt

Een 19-jarige TU-student heeft afgelopen vrijdagnacht de spiegels van vier auto’s aan de Phoenixstraat vernield. Hij was bij het verlaten van discotheek Lorre zo beschonken, dat hij aan het vernielen sloeg onder het oog van de beveiligers van het nabij gelegen museum Het Prinsenhof. Die hielden de student aan en droegen hem over aan de politie. Nadat de jongen zijn roes had uitgeslapen, kreeg hij een proces-verbaal. De politie schreef een brief aan de eigenaars van de auto’s met het verzoek aangifte te doen.
Borrelpraat

Als de druk in een gasveld daalt, wat op termijn onvermijdelijk is, vult de productiebuis zich met water en neemt de productie van gas sterk af. Soms moet dan de productie stilgelegd worden om eerst het water weg te werken. Dr. ir. Jos van ‘t Westende onderzocht die zogenaamde ‘terugstroming’ bij de afdeling Multi Scale Physics van Technische Natuurwetenschappen. “Het is niet te voorkomen,” weet Van ‘t Westende. Maar men dacht altijd dat druppels in de pijp de terugstroming van vloeistof in de productiebuis veroorzaakten. Dat is niet zo, vond de promovendus. Het is de vloeistoffilm langs de wand die terugzakt als de gassnelheid te laag wordt. De gassnelheid (zo’n 20 tot 40 meter per seconde) hangt af van de dalende druk in het veld. Een nauwere pijp vergroot de snelheid, maar vermindert de productie. “Ze willen dus weten wanneer ze over moeten op een smallere pijp, maar liefst zo laat mogelijk.”

Als de druk in een gasveld daalt, wat op termijn onvermijdelijk is, vult de stijgbuis zich met water en begint de bron naast gas ook water te spuwen. Soms moet dan de productie worden stilgelegd, om eerst het water weg te werken. Dr.ir. Jos van ‘t Westende onderzocht die zogenaamde terugstroming bij de afdeling multifase stromingen van Technische Natuurwetenschappen. “Het is niet te voorkomen”, weet Van ‘t Westende. Maar men dacht altijd dat druppels in de pijp de terugstroming langs de wand veroorzaakten. Dat is niet zo, vond de promovendus. Het is de vloeistoffilm langs de wand die terugzakt als de gassnelheid te laag wordt. De gassnelheid (zo’n twintig tot veertig meter per seconde) hangt af van de dalende druk in het veld. Een nauwere pijp vergroot de snelheid, maar vermindert de productie. “Ze willen dus weten wanneer ze over moeten op een smallere pijp, maar liefst zo laat mogelijk.” Van ’t Westende promoveerde op 14 januari.
Vrouwen

Het aandeel vrouwen met een doctorstitel groeit gestaag. Van de gepromoveerden jonger dan 35 jaar is al bijna de helft vrouw. Ze deden gemiddeld 5,4 jaar over hun promotie . negen maanden korter dan de mannen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek deze week publiceerde. Nederland telde eind 2005 72 duizend gepromoveerden onder de zeventig jaar oud. Van hen was dertig procent vrouw. Bijna negen op de tien gepromoveerden werkten, van wie twintig procent (dertienduizend) als onderzoeker. Ongeveer dertig procent van deze onderzoekers was vrouw. Gepromoveerde vrouwen hebben vaker dan andere werkende vrouwen een volledige baan. Ruim zeventig procent werkte dertig uur of meer in de week, tegen een gemiddelde van veertig procent. Bij de werkende mannen was dit verschil veel kleiner. (HOP)
Ov-chip

De Nijmeegse student computer science Roel Verdult heeft de ov-chipkaart gekraakt. In het RTL-Nieuws activeerde hij in een paar seconden een valse dagkaart. Hij gebruikt daarvoor een kastje dat het formaat heeft van een iPod. Daarop kopieert hij met behulp van een laser een zogenaamde wegwerpkaart, waarmee hij een dag gratis kan reizen. Verdult toont met het vervalsingsapparaatje aan dat de beveiliging van de ov-chipkaartniet deugt. Bovendien zegt hij met informatie uit Duitsland op korte termijn ook de abonnementskaarten te kunnen kopiëren. Duitse hackers kraakten vorige week al de beveiliging van die kaarten. Werk aan de winkel dus voor het bedrijf Trans Links, dat de ov-chip maakt. Daar was men net klaar met het dichten van een gat dat vorig jaar al door Amsterdamse studenten in de beveiliging was geslagen.(HOP)
Paal

Hoewel het terrein waar ooit het gebouw stond van Technische Materiaalwetenschappen er al tijden desolaat bijligt, komt daar nu toch echt verandering in. De eerste paal voor de Haagsche Hogeschool gaat vandaag de grond in. Vanaf september volgend jaar biedt het pand aan de Rotterdamseweg 137 onderdak aan 1600 techniekstudenten. Zij gaan zich het hoofd breken over de studierichtingen bedrijfswiskunde, technische informatica, technische natuurkunde, werktuigbouwkunde, technische bedrijfskunde, elektrotechniek en installatietechniek. Volgens de hogeschool wordt het het duurzaamste schoolgebouw van Nederland.
Hyves

Het sport- en cultuurcentrum van de TU Delft heeft twee eigen Hyves-pagina’s in het leven geroepen. Vragen, tips of onzinnige opmerkingen kunnen er geplaatst worden. De pagina van het sportcentrum heeft inmiddels 22 leden, die van het cultuurcentrum 39.

cultuurcentrum-tud.hyves.nl/

sportcentrum-tud.hyves.nl/
Student-cao

Een aparte horeca-cao voor studenten stuit op te veel praktische en juridische bezwaren, vindt de FNV Horecabond. Het plan van collega-vakbond de Unie zou niet haalbaar zijn. Wel willen ze studenten een grotere loonsverhoging bezorgen. “Studenten verdienen nu vaak niet meer dan het minimumloon, en dat wordt in ons voorstel 110 procent”, zegt voorzitter Ben Francooy van de FNV Horecabond desgevraagd. Het plan van de Unie vorige week om studenten een eigen cao te geven, heeft de FNV-man verrast. “Het zou betekenen dat de horeca werknemers met totaal verschillende arbeidsvoorwaarden in dienst heeft. Erg onoverzichtelijk.” Anders dan zijn collega van De Unie wil Francooy niet tornen aan de bindende pensioenafspraken. “Als je dat doet, valt het hele systeem in duigen. Want geef je studenten de ruimte om van bepaalde voorzieningen af te zien, dan heb je geen argument om dit niet toe te staan aan anderen.” (HOP)
Uitgesteld

Een week voordat Marcoen Cabbolet op een omstreden natuurkundige theorie zou promoveren, heeft de Technische Universiteit Eindhoven de plechtigheid uitgesteld. De natuurkundige verdedigt een proefschrift dat de kwantummechanica en de algemene relativiteitstheorie tart. “Hij zou zomaar eens de Einstein van deze eeuw kunnen worden”, schreef universiteitskrant Cursor. “Als hij gelijk krijgt.” Maar de buitenlandse leden van de promotiecommissie waren bij nader inzien geen professoren. De commissie was niet deskundig genoeg om over het proefschrift te oordelen en daarom moest de faculteit de promotie opschorten. Twee nieuwe deskundigen is nu gevraagd een oordeel over het proefschrift te geven. “Een puur politieke beslissing”, oordeelt de boze promovendus.

Zullen de nieuwe deskundigen de promotie dwarsbomen? Maandag vergadert het college voor promoties. De universiteit vindt het ‘buitengewoon betreurenswaardig’ dat het zo gelopen is, zegt een woordvoerder, ‘maar we moeten het niveau van de promoties bewaken’.(HOP)

Iraniërs

‘Stop verdachtmaking Iraniërs! Academische vrijheid kent geen nationaliteit!’ Die leuzen staan boven een petitie op de deze week geopende website www.iraansestudenten.nl.De site is een initiatief van Nederlandse en buitenlandse onderzoekers en studenten aan Nederlandse universiteiten, medische ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen. Van de initiatiefgroep maken onder anderen de Delftse promovendi Ali Mesbah en Behnam Taebi en de Delftse student Sara Emami deel uit. De groep vindt de beperkingen die universiteiten op aandringen van de Nederlandse overheid opleggen aan Iraanse studenten ‘stigmatiserend en discriminerend’. Vooral de uitsluiting van Iraanse studenten en promovendi door de Universiteit Twente en de Technische Universiteit Eindhoven ligt hen zwaar op de maag; ze noemen die gang van zaken ‘waanzin’. In de petitie wordt aangedrongen op intrekking van de maatregelen. Hoogleraren van de drie TU’s en andere universiteiten hebben inmiddels getekend.

Zie pag. 9: ‘Geen hek om de TU’s alstublieft’
Gesloopt

Een 19-jarige TU-student heeft afgelopen vrijdagnacht de spiegels van vier auto’s aan de Phoenixstraat vernield. Hij was bij het verlaten van discotheek Lorre zo beschonken, dat hij aan het vernielen sloeg onder het oog van de beveiligers van het nabij gelegen museum Het Prinsenhof. Die hielden de student aan en droegen hem over aan de politie. Nadat de jongen zijn roes had uitgeslapen, kreeg hij een proces-verbaal. De politie schreef een brief aan de eigenaars van de auto’s met het verzoek aangifte te doen.
Borrelpraat

Als de druk in een gasveld daalt, wat op termijn onvermijdelijk is, vult de productiebuis zich met water en neemt de productie van gas sterk af. Soms moet dan de productie stilgelegd worden om eerst het water weg te werken. Dr. ir. Jos van ‘t Westende onderzocht die zogenaamde ‘terugstroming’ bij de afdeling Multi Scale Physics van Technische Natuurwetenschappen. “Het is niet te voorkomen,” weet Van ‘t Westende. Maar men dacht altijd dat druppels in de pijp de terugstroming van vloeistof in de productiebuis veroorzaakten. Dat is niet zo, vond de promovendus. Het is de vloeistoffilm langs de wand die terugzakt als de gassnelheid te laag wordt. De gassnelheid (zo’n 20 tot 40 meter per seconde) hangt af van de dalende druk in het veld. Een nauwere pijp vergroot de snelheid, maar vermindert de productie. “Ze willen dus weten wanneer ze over moeten op een smallere pijp, maar liefst zo laat mogelijk.”

Als de druk in een gasveld daalt, wat op termijn onvermijdelijk is, vult de stijgbuis zich met water en begint de bron naast gas ook water te spuwen. Soms moet dan de productie worden stilgelegd, om eerst het water weg te werken. Dr.ir. Jos van ‘t Westende onderzocht die zogenaamde terugstroming bij de afdeling multifase stromingen van Technische Natuurwetenschappen. “Het is niet te voorkomen”, weet Van ‘t Westende. Maar men dacht altijd dat druppels in de pijp de terugstroming langs de wand veroorzaakten. Dat is niet zo, vond de promovendus. Het is de vloeistoffilm langs de wand die terugzakt als de gassnelheid te laag wordt. De gassnelheid (zo’n twintig tot veertig meter per seconde) hangt af van de dalende druk in het veld. Een nauwere pijp vergroot de snelheid, maar vermindert de productie. “Ze willen dus weten wanneer ze over moeten op een smallere pijp, maar liefst zo laat mogelijk.” Van ’t Westende promoveerde op 14 januari.
Vrouwen

Het aandeel vrouwen met een doctorstitel groeit gestaag. Van de gepromoveerden jonger dan 35 jaar is al bijna de helft vrouw. Ze deden gemiddeld 5,4 jaar over hun promotie . negen maanden korter dan de mannen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek deze week publiceerde. Nederland telde eind 2005 72 duizend gepromoveerden onder de zeventig jaar oud. Van hen was dertig procent vrouw. Bijna negen op de tien gepromoveerden werkten, van wie twintig procent (dertienduizend) als onderzoeker. Ongeveer dertig procent van deze onderzoekers was vrouw. Gepromoveerde vrouwen hebben vaker dan andere werkende vrouwen een volledige baan. Ruim zeventig procent werkte dertig uur of meer in de week, tegen een gemiddelde van veertig procent. Bij de werkende mannen was dit verschil veel kleiner. (HOP)
Ov-chip

De Nijmeegse student computer science Roel Verdult heeft de ov-chipkaart gekraakt. In het RTL-Nieuws activeerde hij in een paar seconden een valse dagkaart. Hij gebruikt daarvoor een kastje dat het formaat heeft van een iPod. Daarop kopieert hij met behulp van een laser een zogenaamde wegwerpkaart, waarmee hij een dag gratis kan reizen. Verdult toont met het vervalsingsapparaatje aan dat de beveiliging van de ov-chipkaartniet deugt. Bovendien zegt hij met informatie uit Duitsland op korte termijn ook de abonnementskaarten te kunnen kopiëren. Duitse hackers kraakten vorige week al de beveiliging van die kaarten. Werk aan de winkel dus voor het bedrijf Trans Links, dat de ov-chip maakt. Daar was men net klaar met het dichten van een gat dat vorig jaar al door Amsterdamse studenten in de beveiliging was geslagen.(HOP)
Paal

Hoewel het terrein waar ooit het gebouw stond van Technische Materiaalwetenschappen er al tijden desolaat bijligt, komt daar nu toch echt verandering in. De eerste paal voor de Haagsche Hogeschool gaat vandaag de grond in. Vanaf september volgend jaar biedt het pand aan de Rotterdamseweg 137 onderdak aan 1600 techniekstudenten. Zij gaan zich het hoofd breken over de studierichtingen bedrijfswiskunde, technische informatica, technische natuurkunde, werktuigbouwkunde, technische bedrijfskunde, elektrotechniek en installatietechniek. Volgens de hogeschool wordt het het duurzaamste schoolgebouw van Nederland.
Hyves

Het sport- en cultuurcentrum van de TU Delft heeft twee eigen Hyves-pagina’s in het leven geroepen. Vragen, tips of onzinnige opmerkingen kunnen er geplaatst worden. De pagina van het sportcentrum heeft inmiddels 22 leden, die van het cultuurcentrum 39.

cultuurcentrum-tud.hyves.nl/

sportcentrum-tud.hyves.nl/
Student-cao

Een aparte horeca-cao voor studenten stuit op te veel praktische en juridische bezwaren, vindt de FNV Horecabond. Het plan van collega-vakbond de Unie zou niet haalbaar zijn. Wel willen ze studenten een grotere loonsverhoging bezorgen. “Studenten verdienen nu vaak niet meer dan het minimumloon, en dat wordt in ons voorstel 110 procent”, zegt voorzitter Ben Francooy van de FNV Horecabond desgevraagd. Het plan van de Unie vorige week om studenten een eigen cao te geven, heeft de FNV-man verrast. “Het zou betekenen dat de horeca werknemers met totaal verschillende arbeidsvoorwaarden in dienst heeft. Erg onoverzichtelijk.” Anders dan zijn collega van De Unie wil Francooy niet tornen aan de bindende pensioenafspraken. “Als je dat doet, valt het hele systeem in duigen. Want geef je studenten de ruimte om van bepaalde voorzieningen af te zien, dan heb je geen argument om dit niet toe te staan aan anderen.” (HOP)
Uitgesteld

Een week voordat Marcoen Cabbolet op een omstreden natuurkundige theorie zou promoveren, heeft de Technische Universiteit Eindhoven de plechtigheid uitgesteld. De natuurkundige verdedigt een proefschrift dat de kwantummechanica en de algemene relativiteitstheorie tart. “Hij zou zomaar eens de Einstein van deze eeuw kunnen worden”, schreef universiteitskrant Cursor. “Als hij gelijk krijgt.” Maar de buitenlandse leden van de promotiecommissie waren bij nader inzien geen professoren. De commissie was niet deskundig genoeg om over het proefschrift te oordelen en daarom moest de faculteit de promotie opschorten. Twee nieuwe deskundigen is nu gevraagd een oordeel over het proefschrift te geven. “Een puur politieke beslissing”, oordeelt de boze promovendus.

Zullen de nieuwe deskundigen de promotie dwarsbomen? Maandag vergadert het college voor promoties. De universiteit vindt het ‘buitengewoon betreurenswaardig’ dat het zo gelopen is, zegt een woordvoerder, ‘maar we moeten het niveau van de promoties bewaken’.(HOP)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.