Education

Kort nieuws

P&O-baasNynke Jansen is per 8 april de nieuwe directeur Personeel en Organisatie van de TU Delft. Zij volgt Ben Geerts op.

Hij stopt op 1 mei als interim-directeur. Nynke Jansen (37) werkte sinds 1996 bij Shell, waar zij verschillende HR-functies bekleedde. Daarvoor studeerde ze Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Haar afstudeerscriptie ging over de organisatiecultuur bij de Britse Spoorwegen. Nynke Jansen is getrouwd en heeft twee kinderen.
Honourstraject

Studenten van de TU Eindhoven hoeven vanaf volgend jaar niet meer hun volledige propedeuse te hebben behaald, om een honoursprogramma te kunnen volgen. Dat moet de toegankelijkheid van het traject voor topstudenten verbeteren. Het besluit van de TU Eindhoven wekt bevreemding. Als de instroom tegenvalt, hoeft een instelling toch niet meteen aan de selectiecriteria te tornen? Maar een woordvoerder van de TU Eindhoven verzekert dat de studenten aan een zware selectie worden onderworpen. “Als vervolgens blijkt dat er van de dertig geselecteerde studenten maar vijftien overblijven omdat ze hun propedeuse niet halen, gaan er dingen mis. Vandaar dat we nu hebben afgesproken wat minder star met de propedeuse-eis om te gaan.” Hoeveel studiepunten de studenten van de Eindhovense instelling straks moeten halen om mee te kunnen doen aan het programma is nog niet duidelijk. (HOP)
Visitekaartje

Het lijkt zo mooi: universiteiten kiezen eendrachtig 36 onderzoeken uit die als internationaal visitekaartje van de Nederlandse wetenschap gelden. Totdat blijkt dat de VU en de Radboud Universiteit maar twee paradepaardjes in de etalage mogen zetten. De Universiteit Utrecht en de TU Delft mogen elk vier onderzoeken aanleveren en de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden elk drie. De rest moet genoegen nemen met minder. Rector magnificus Bouter van de Vrije Universiteit laat via zijn secretariaat weten meer te willen leveren dan de twee voorbeelden waar de Vereniging van Universiteiten (VSNU) om vraagt. “Bij het volgende rectorencollege komt dat zeker aan de orde.” Ook de Radboud Universiteit Nijmegen plaatst kanttekeningen bij de verdeling. TU Delft is vanzelfsprekend blij met de mogelijkheid om vier onderzoeken te etaleren. Het is nog niet duidelijk welk onderzoek wordt uitverkoren. (HOP)
Aflossing

De studentenbonden zijn het niet eens over de nieuwe aflossingstermijn van de studieschuld. Het ISO heeft geen bezwaar tegen 25 jaar, maar de LSVb houdt vast aan vijftien jaar. Als het aan minister Plasterk ligt krijgen afgestudeerden straks tien jaar langer de tijd om hun studieschuld af te lossen. Hij zegde de Tweede Kamer eind vorig jaar toe dat de studentenorganisaties mogen uitmaken of de verlenging er komt. Aan de vooravond van het formele overleg met de minister in de Studentenkamer moeten de bonden erkennen dat ze geen eensgezind advies hebben. Het ISO heeft geen probleem met Plasterks voorstel. “Tien jaar langer aflossen kost weliswaar meer rente”, zegt voorzitter Verweij, “maar je betaalt een lager maandbedrag.” Westerveld van de LSVb wil vasthouden aan vijftien jaar. “Zo hikken mensen met een mager inkomen tien jaar korter aan tegen hun schuld. En ze krijgen het eventuele restbedrag eerder kwijtgescholden.” (HOP)
Slappe bagger

Baggerspecie kan ingezet worden als wegfundering, stelt dr.ir. Cheevin Limsiri. Hij promoveerde afgelopen dinsdag bij prof.dr.ir. F.B.J. Barends van Civiele Techniek en Geowetenschappen. In zijn thuisland Thailand is baggerslib een nog groter probleem dan in Nederland. Bij ieder bouwproject komt daar dunne natte klei vrij, waar je constructief niks mee begint. In zijn proefschrift laat Limsiti zien dat ook deze dunne klei te gebruiken is als wegfundament. Daarvoor moet de slappe klei zoveel mogelijk gedroogd worden, door verdamping, schudden, persen en drainage. Bovendien moet de kleilaag altijd ingebed worden in een zandlaag. Limsiri optimaliseerde het verbeteringsproces van de klei met een neuraal netwerk dat er bekend om staat patronen te ontwaren in complexe processen. Ook gebruikte hij een genetisch algoritme om de goedkoopste oplossing te vinden.

‘Very soft organic caly applied for road emmbankment’, Cheevin Limsiri, 11 maart 2008
Standaardstrijd

Praat mee over de strijd tussen Microsoft en de rest van de wereld over open standaards. Het gaat om standaards voor het bewaren en uitwisselen van tekstbestanden, rekenbladen, grafieken en presentaties. Het publieke Open Document Format (ODF) staat tegenover het concurrerende Open Office XML (OOXML) van Microsoft. Dr. Tineke Egyedi (TBM/ICT) organiseert het seminar ‘Oorlog tussen de documentformaten: berichten van het standaardisatiefront’ met deelnemers van beide kampen. Dinsdag 18 maart bij IO, Crouwelzaal.

http://www.standards-education.org/ooxml/
Studielink

De TU Delft stelt de invoering van het landelijke studentenadministratiesysteem Studielink zeker een jaar uit. Via studielink.nl kunnen scholieren zich straks overal aanmelden en inschrijven op hogescholen en universiteiten. De invoering stuit bij veel universiteiten echter op enorme problemen. Het landelijke programma sluit vaak niet aan op het lokale administratiesysteem. De TU Delft zal pas overstappen als het lokale ISIS-systeem is vervangen door Osiris, een nieuw inschrijvingspakket. Wanneer de TU zich vervolgens bij Studielink aansluit, is nog niet duidelijk. In de tussentijd blijven studenten zich op de oude manier bij de TU inschrijven.

Studielink was destijds een voorwaarde voor de invoering van het leerrechtensysteem, de ‘strippenkaart’ voor het hoger onderwijs waar voormalig VVD-staatssecretaris Mark Rutte voor pleitte. (HOP)
Decanenrepubliek

Dirk-Jan van den Berg heeft een goed gevoel over de TU Delft gekregen tijdens zijn eerste weken van inwerken en kennismaken. De nieuwe collegevoorzitter meldde in zijn eerste or-vergadering vorige week: “Sommigen hadden mij gewaarschuwd: ‘Waar begin je aan? Die TU is een decanenrepubliek!’ Maar dat blijkt enorm mee te vallen.” “Bananenrepubliek?”, meenden sommige or-leden te verstaan. Van den Berg: “Nee: decanenrepubliek. Maar voor sommigen is dat misschien hetzelfde als bananenrepubliek.”
Verwering

Bescherming van metaaloppervlakken is essentieel voor schepen, bruggen, auto’s enzovoort. Maar de levensduur van een lak blijkt slecht te voorspellen. Er zijn veel verweringstests ontwikkeld, maar geen ervan blijkt een betrouwbare voorspelling van de duurzaamheid op te leveren. Daarom neemt men zijn toevlucht tot het meten van de mate van verwering. Zo blijkt de elektrische geleidbaarheid maatgevend voor de verwering van laklagen. Dat concludeert dr.ir. Tom Bos in zijn proefschrift ‘Prediction of coating durability’. Hij vergeleek de goedkopere geleidbaarheidsmeting ENM (Electrochemical Noise Measurement) met de meer gebruikelijke impedantie spectroscopie (Electrochemical Impedance Spectroscopy). De stroom door een lakmonster bleek sterk samen te hangen met de mate van verwering. Volgens Bos verdient geleidbaarheidsmeting ENM de voorkeur. Daarmee zouden zelfs verschillende types corrosie onderscheiden kunnen worden.

Dr. W.M. Bos promoveerde 11 maart bij prof.dr. J.H.W. de Wit van de afdeling ‘surfaces and interfaces’ bij 3Me.

P&O-baas

Nynke Jansen is per 8 april de nieuwe directeur Personeel en Organisatie van de TU Delft. Zij volgt Ben Geerts op. Hij stopt op 1 mei als interim-directeur. Nynke Jansen (37) werkte sinds 1996 bij Shell, waar zij verschillende HR-functies bekleedde. Daarvoor studeerde ze Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Haar afstudeerscriptie ging over de organisatiecultuur bij de Britse Spoorwegen. Nynke Jansen is getrouwd en heeft twee kinderen.
Honourstraject

Studenten van de TU Eindhoven hoeven vanaf volgend jaar niet meer hun volledige propedeuse te hebben behaald, om een honoursprogramma te kunnen volgen. Dat moet de toegankelijkheid van het traject voor topstudenten verbeteren. Het besluit van de TU Eindhoven wekt bevreemding. Als de instroom tegenvalt, hoeft een instelling toch niet meteen aan de selectiecriteria te tornen? Maar een woordvoerder van de TU Eindhoven verzekert dat de studenten aan een zware selectie worden onderworpen. “Als vervolgens blijkt dat er van de dertig geselecteerde studenten maar vijftien overblijven omdat ze hun propedeuse niet halen, gaan er dingen mis. Vandaar dat we nu hebben afgesproken wat minder star met de propedeuse-eis om te gaan.” Hoeveel studiepunten de studenten van de Eindhovense instelling straks moeten halen om mee te kunnen doen aan het programma is nog niet duidelijk. (HOP)
Visitekaartje

Het lijkt zo mooi: universiteiten kiezen eendrachtig 36 onderzoeken uit die als internationaal visitekaartje van de Nederlandse wetenschap gelden. Totdat blijkt dat de VU en de Radboud Universiteit maar twee paradepaardjes in de etalage mogen zetten. De Universiteit Utrecht en de TU Delft mogen elk vier onderzoeken aanleveren en de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden elk drie. De rest moet genoegen nemen met minder. Rector magnificus Bouter van de Vrije Universiteit laat via zijn secretariaat weten meer te willen leveren dan de twee voorbeelden waar de Vereniging van Universiteiten (VSNU) om vraagt. “Bij het volgende rectorencollege komt dat zeker aan de orde.” Ook de Radboud Universiteit Nijmegen plaatst kanttekeningen bij de verdeling. TU Delft is vanzelfsprekend blij met de mogelijkheid om vier onderzoeken te etaleren. Het is nog niet duidelijk welk onderzoek wordt uitverkoren. (HOP)
Aflossing

De studentenbonden zijn het niet eens over de nieuwe aflossingstermijn van de studieschuld. Het ISO heeft geen bezwaar tegen 25 jaar, maar de LSVb houdt vast aan vijftien jaar. Als het aan minister Plasterk ligt krijgen afgestudeerden straks tien jaar langer de tijd om hun studieschuld af te lossen. Hij zegde de Tweede Kamer eind vorig jaar toe dat de studentenorganisaties mogen uitmaken of de verlenging er komt. Aan de vooravond van het formele overleg met de minister in de Studentenkamer moeten de bonden erkennen dat ze geen eensgezind advies hebben. Het ISO heeft geen probleem met Plasterks voorstel. “Tien jaar langer aflossen kost weliswaar meer rente”, zegt voorzitter Verweij, “maar je betaalt een lager maandbedrag.” Westerveld van de LSVb wil vasthouden aan vijftien jaar. “Zo hikken mensen met een mager inkomen tien jaar korter aan tegen hun schuld. En ze krijgen het eventuele restbedrag eerder kwijtgescholden.” (HOP)
Slappe bagger

Baggerspecie kan ingezet worden als wegfundering, stelt dr.ir. Cheevin Limsiri. Hij promoveerde afgelopen dinsdag bij prof.dr.ir. F.B.J. Barends van Civiele Techniek en Geowetenschappen. In zijn thuisland Thailand is baggerslib een nog groter probleem dan in Nederland. Bij ieder bouwproject komt daar dunne natte klei vrij, waar je constructief niks mee begint. In zijn proefschrift laat Limsiti zien dat ook deze dunne klei te gebruiken is als wegfundament. Daarvoor moet de slappe klei zoveel mogelijk gedroogd worden, door verdamping, schudden, persen en drainage. Bovendien moet de kleilaag altijd ingebed worden in een zandlaag. Limsiri optimaliseerde het verbeteringsproces van de klei met een neuraal netwerk dat er bekend om staat patronen te ontwaren in complexe processen. Ook gebruikte hij een genetisch algoritme om de goedkoopste oplossing te vinden.

‘Very soft organic caly applied for road emmbankment’, Cheevin Limsiri, 11 maart 2008
Standaardstrijd

Praat mee over de strijd tussen Microsoft en de rest van de wereld over open standaards. Het gaat om standaards voor het bewaren en uitwisselen van tekstbestanden, rekenbladen, grafieken en presentaties. Het publieke Open Document Format (ODF) staat tegenover het concurrerende Open Office XML (OOXML) van Microsoft. Dr. Tineke Egyedi (TBM/ICT) organiseert het seminar ‘Oorlog tussen de documentformaten: berichten van het standaardisatiefront’ met deelnemers van beide kampen. Dinsdag 18 maart bij IO, Crouwelzaal.

http://www.standards-education.org/ooxml/
Studielink

De TU Delft stelt de invoering van het landelijke studentenadministratiesysteem Studielink zeker een jaar uit. Via studielink.nl kunnen scholieren zich straks overal aanmelden en inschrijven op hogescholen en universiteiten. De invoering stuit bij veel universiteiten echter op enorme problemen. Het landelijke programma sluit vaak niet aan op het lokale administratiesysteem. De TU Delft zal pas overstappen als het lokale ISIS-systeem is vervangen door Osiris, een nieuw inschrijvingspakket. Wanneer de TU zich vervolgens bij Studielink aansluit, is nog niet duidelijk. In de tussentijd blijven studenten zich op de oude manier bij de TU inschrijven.

Studielink was destijds een voorwaarde voor de invoering van het leerrechtensysteem, de ‘strippenkaart’ voor het hoger onderwijs waar voormalig VVD-staatssecretaris Mark Rutte voor pleitte. (HOP)
Decanenrepubliek

Dirk-Jan van den Berg heeft een goed gevoel over de TU Delft gekregen tijdens zijn eerste weken van inwerken en kennismaken. De nieuwe collegevoorzitter meldde in zijn eerste or-vergadering vorige week: “Sommigen hadden mij gewaarschuwd: ‘Waar begin je aan? Die TU is een decanenrepubliek!’ Maar dat blijkt enorm mee te vallen.” “Bananenrepubliek?”, meenden sommige or-leden te verstaan. Van den Berg: “Nee: decanenrepubliek. Maar voor sommigen is dat misschien hetzelfde als bananenrepubliek.”
Verwering

Bescherming van metaaloppervlakken is essentieel voor schepen, bruggen, auto’s enzovoort. Maar de levensduur van een lak blijkt slecht te voorspellen. Er zijn veel verweringstests ontwikkeld, maar geen ervan blijkt een betrouwbare voorspelling van de duurzaamheid op te leveren. Daarom neemt men zijn toevlucht tot het meten van de mate van verwering. Zo blijkt de elektrische geleidbaarheid maatgevend voor de verwering van laklagen. Dat concludeert dr.ir. Tom Bos in zijn proefschrift ‘Prediction of coating durability’. Hij vergeleek de goedkopere geleidbaarheidsmeting ENM (Electrochemical Noise Measurement) met de meer gebruikelijke impedantie spectroscopie (Electrochemical Impedance Spectroscopy). De stroom door een lakmonster bleek sterk samen te hangen met de mate van verwering. Volgens Bos verdient geleidbaarheidsmeting ENM de voorkeur. Daarmee zouden zelfs verschillende types corrosie onderscheiden kunnen worden.

Dr. W.M. Bos promoveerde 11 maart bij prof.dr. J.H.W. de Wit van de afdeling ‘surfaces and interfaces’ bij 3Me.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.