Education

Kort nieuws

OordeelStudentoordelen hebben weinig effect op de groei en krimp van universitaire opleidingen, blijkt uit een analyse van Elsevier-oordelen.

De verschillen tussen de universiteiten zijn daarvoor niet groot genoeg. Pas als een nabije concurrent beduidend hoger scoort, houden studiekiezers rekening met de kwaliteitsverschillen, schrijven drie onderzoekers in het blad Economisch Statistische Berichten. Maar meestal kiezen de scholieren voor de dichtstbijzijnde universiteit. De onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben de studentenoordelen in het weekblad Elsevier van de afgelopen zes jaar bekeken. Die vergeleken ze met de jaarlijkse instroom van studenten. Voor de meeste universiteiten viel er geen verband tussen die twee gegevens aan te wijzen. Alleen Delft, Eindhoven en Utrecht leken enigszins te profiteren van een stijging in de waardering. (HOP)
Straatnamen

Door de bouwactiviteiten in TU Noord ontstaan nieuwe straten. Het gemeentebestuur heeft besloten dat professor Willem Schermerhorn (1894-1977) en professor Gerrit van Iterson jr. (1878-1972) een eigen straatnaam krijgen. Schermerhorn was aan de TU verbonden als hoogleraar landmeet- en waterpaskunde en geodesie. Hij was de eerste minister-president na de Tweede Wereldoorlog. Hoogleraar microscopische anatomie Van Iterson was specialist de tropische botanie en de grondlegger van de huidige Botanische Tuin.
Geld voor medewerkers (1)

Sinds de wijziging van de landelijke kinderopvangregeling, besteedt de TU niet meer al het geld dat gereserveerd is voor kinderopvang. De lokale vakbonden vinden dat dit geld ten goede moet komen aan de medewerkers. “Wij zijn hierover in onderhandeling met het college van bestuur.” Ook arbeidsvoorwaardengeld, dat beschikbaar is voor mensen van de sociale werkvoorziening (Combiwerk), is de laatste paar jaar minder uitgegeven. “Met de OOD zijn veel combiwerkers vertrokken, maar het bedrag dat daarvoor staat gereserveerd is hetzelfde gebleven”, zegt Hans van Schagen (vakbond Abvakabo FNV).

Om hoeveel geld het precies gaat weet Van Schagen niet, maar ‘het loopt aardig in de papieren’.

www.vakbonden.tudelft.nl
Geld voor medewerkers (2)

Al eerder ontstond een conflict tussen de bonden en het college van bestuur (cvb) over ongeveer 1,2 miljoen euro aan arbeidsvoorwaardengelden. Dit geld was bestemd voor gratis adsl en telefonie voor medewerkers, maar werd niet volledig gebruikt. De bonden vinden dat de TU de medewerkers dit geld moet schenken, in de vorm van een eenmalige belastingvrije uitkering van tweehonderd euro. Dit als beloning voor de inspanning in de reorganisatie OOD. Het cvb is daar tegen. Op een oproep van de vakbonden om via een e-mail aan te geven of ze het eens zijn met het vakbondsstandpunt, kwamen ruim driehonderd reacties binnen. 94 procent van de respondenten deelt de mening van de vakbond. Op 21 april is de volgende vergadering tussen de bonden en het cvb en komen de arbeidsvoorwaardengelden wederom aan de orde.
Bereikbaar

Er komt een e-mailadres voor berichten van medewerkers en studenten aan de nieuwe voorzitter van het college van bestuur Dirk Jan van den Berg. Hij wil zo voor iedereen goed bereikbaar zijn. Ook gaat hij regelmatig informele lunchbijeenkomsten voor groepen medewerkers organiseren. Het e-mailadres gaat nog niet onmiddellijk in de lucht omdat de accurate beantwoording eerst moet zijn geregeld. Van den Berg zal de mailtjes niet allemaal persoonlijk beantwoorden, maar hij wil ze wel allemaal bekijken.
Spaarvarkens

De universiteiten potten te veel geld op. Dat vindt de onderwijsbond AOb. De solvabiliteit van de meeste universiteiten (het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen) gaat de toch al ‘royale marge’ van 45 procent te boven, heeft de vakbond vastgesteld. Alleen de Wageningen Universiteit (45 procent) en de Open Universiteit (24 procent) blijven daar onder, blijkt uit een overzicht over 2006 van de bond. Publiek bekostigde instellingen lopen een gering financieel risico, is de redenering, en dus kunnen ze een groter aandeel van hun vermogen investeren in goed onderwijs. De Rijksuniversiteit Groningen was in 2006 koploper met een solvabiliteit van 72 procent. De solvabiliteit van de TU Delft is tussen 2003 en 2006 flink toegenomen. In 2003 bedroeg het eigen vermogen van de TU 163,5 miljoen euro; in 2006 was dat uitgegroeid tot 222,5 miljoen. De solvabiliteit liep daarmee op van 46 naar 55 procent. (HOP)
Drinkwater

Hoe veilig is drinkwater eigenlijk? Hoe groot is de kans dat iemand, ondanks alle zuivering, er ziek van wordt en welk risico is acceptabel? Ir. Patrick Smeets (sectie gezondheidstechniek, CiTG) ontwikkelde er een risicoanalysemodel voor. Het geeft aan hoe veilig drinkwater is, hoe zeker dat is en wat er moet gebeuren om het zo te houden. Op 15 april hoopt Smeets te promoveren op zijn proefschrift ‘Stochastic modelling of drinking water treatment in quantative microbial risk assessment’.
Spoorprofessor

Eén miljoen euro is beschikbaar gesteld voor een leerstoel Spoorwegtechniek aan de faculteit CiTG. Op 3 april ondertekenden de heer Michael Franklin, directeur van Lloyd’s Register Educational Trust, en CiTG decaan prof.ir Louis de Quelerij de overeenkomst voor een eerste bijdrage van 50.000 euro. De faculteit ontvangt dit bedrag ieder kwartaal gedurende vijf jaar. Franklin (LRET) verklaarde het groeiende belang van spoorwegen te willen onderstrepen en koos voor de TU Delft vanwege de internationale oriëntatie en reputatie.
Delft calendar

Voor iedereen die wil weten wat er te doen is op en rond de campus is er nu een nieuwe website: www.delftcalendar.tudelft.nl. Op deze Engelstalige site zijn alle activiteiten en evenementen voor studenten en medewerkers van de TU samengebracht in één digitale kalender. Studenten, studie- en sportverenigingen kunnen hun activiteit zelf op de site zetten zolang die maar toegankelijk zijn voor zowel studenten als medewerkers. Ook is op de nieuwe website het programma van Studium Generale te vinden. De activiteiten zijn in maand- en weekoverzichten onderverdeeld in de categorieën: debate, career, culture, lecture, party en other.

Het is de bedoeling dat door deze bundeling van activiteiten dubbeling wordt voorkomen. Binnen de studieverenigingenraad is eerst een soortgelijke opzet uitgeprobeerd: De Delftse Agenda. Daar werd door studenten positief op gereageerd. De komende tijd wordt de site nog via flyers, posters en spandoeken onder de aandacht gebracht.
Onderzoeksprofilering

Eind dit jaar zal de financiering vastgesteld worden van de onderzoeksprogramma’s voor energie, milieu, gezondheid en infrastructuur. De aanloop daar naartoe staat geschetst in het rapport ‘Onderzoeksprofilering TU Delft 2009 – 2013’ dat eind maart werd uitgebracht. Het introduceert vier ‘Delft Research Initiatives’ (DRI’s) op gebied van Energy, Environment, Health en Infrastructures en het Network Fundamental Sciences. Eind september zullen de leiders van de DRI’s hun meerjarenplan met begroting inleveren bij het cvb.

Oordeel

Studentoordelen hebben weinig effect op de groei en krimp van universitaire opleidingen, blijkt uit een analyse van Elsevier-oordelen. De verschillen tussen de universiteiten zijn daarvoor niet groot genoeg. Pas als een nabije concurrent beduidend hoger scoort, houden studiekiezers rekening met de kwaliteitsverschillen, schrijven drie onderzoekers in het blad Economisch Statistische Berichten. Maar meestal kiezen de scholieren voor de dichtstbijzijnde universiteit. De onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben de studentenoordelen in het weekblad Elsevier van de afgelopen zes jaar bekeken. Die vergeleken ze met de jaarlijkse instroom van studenten. Voor de meeste universiteiten viel er geen verband tussen die twee gegevens aan te wijzen. Alleen Delft, Eindhoven en Utrecht leken enigszins te profiteren van een stijging in de waardering. (HOP)
Straatnamen

Door de bouwactiviteiten in TU Noord ontstaan nieuwe straten. Het gemeentebestuur heeft besloten dat professor Willem Schermerhorn (1894-1977) en professor Gerrit van Iterson jr. (1878-1972) een eigen straatnaam krijgen. Schermerhorn was aan de TU verbonden als hoogleraar landmeet- en waterpaskunde en geodesie. Hij was de eerste minister-president na de Tweede Wereldoorlog. Hoogleraar microscopische anatomie Van Iterson was specialist de tropische botanie en de grondlegger van de huidige Botanische Tuin.
Geld voor medewerkers (1)

Sinds de wijziging van de landelijke kinderopvangregeling, besteedt de TU niet meer al het geld dat gereserveerd is voor kinderopvang. De lokale vakbonden vinden dat dit geld ten goede moet komen aan de medewerkers. “Wij zijn hierover in onderhandeling met het college van bestuur.” Ook arbeidsvoorwaardengeld, dat beschikbaar is voor mensen van de sociale werkvoorziening (Combiwerk), is de laatste paar jaar minder uitgegeven. “Met de OOD zijn veel combiwerkers vertrokken, maar het bedrag dat daarvoor staat gereserveerd is hetzelfde gebleven”, zegt Hans van Schagen (vakbond Abvakabo FNV).

Om hoeveel geld het precies gaat weet Van Schagen niet, maar ‘het loopt aardig in de papieren’.

www.vakbonden.tudelft.nl
Geld voor medewerkers (2)

Al eerder ontstond een conflict tussen de bonden en het college van bestuur (cvb) over ongeveer 1,2 miljoen euro aan arbeidsvoorwaardengelden. Dit geld was bestemd voor gratis adsl en telefonie voor medewerkers, maar werd niet volledig gebruikt. De bonden vinden dat de TU de medewerkers dit geld moet schenken, in de vorm van een eenmalige belastingvrije uitkering van tweehonderd euro. Dit als beloning voor de inspanning in de reorganisatie OOD. Het cvb is daar tegen. Op een oproep van de vakbonden om via een e-mail aan te geven of ze het eens zijn met het vakbondsstandpunt, kwamen ruim driehonderd reacties binnen. 94 procent van de respondenten deelt de mening van de vakbond. Op 21 april is de volgende vergadering tussen de bonden en het cvb en komen de arbeidsvoorwaardengelden wederom aan de orde.
Bereikbaar

Er komt een e-mailadres voor berichten van medewerkers en studenten aan de nieuwe voorzitter van het college van bestuur Dirk Jan van den Berg. Hij wil zo voor iedereen goed bereikbaar zijn. Ook gaat hij regelmatig informele lunchbijeenkomsten voor groepen medewerkers organiseren. Het e-mailadres gaat nog niet onmiddellijk in de lucht omdat de accurate beantwoording eerst moet zijn geregeld. Van den Berg zal de mailtjes niet allemaal persoonlijk beantwoorden, maar hij wil ze wel allemaal bekijken.
Spaarvarkens

De universiteiten potten te veel geld op. Dat vindt de onderwijsbond AOb. De solvabiliteit van de meeste universiteiten (het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen) gaat de toch al ‘royale marge’ van 45 procent te boven, heeft de vakbond vastgesteld. Alleen de Wageningen Universiteit (45 procent) en de Open Universiteit (24 procent) blijven daar onder, blijkt uit een overzicht over 2006 van de bond. Publiek bekostigde instellingen lopen een gering financieel risico, is de redenering, en dus kunnen ze een groter aandeel van hun vermogen investeren in goed onderwijs. De Rijksuniversiteit Groningen was in 2006 koploper met een solvabiliteit van 72 procent. De solvabiliteit van de TU Delft is tussen 2003 en 2006 flink toegenomen. In 2003 bedroeg het eigen vermogen van de TU 163,5 miljoen euro; in 2006 was dat uitgegroeid tot 222,5 miljoen. De solvabiliteit liep daarmee op van 46 naar 55 procent. (HOP)
Drinkwater

Hoe veilig is drinkwater eigenlijk? Hoe groot is de kans dat iemand, ondanks alle zuivering, er ziek van wordt en welk risico is acceptabel? Ir. Patrick Smeets (sectie gezondheidstechniek, CiTG) ontwikkelde er een risicoanalysemodel voor. Het geeft aan hoe veilig drinkwater is, hoe zeker dat is en wat er moet gebeuren om het zo te houden. Op 15 april hoopt Smeets te promoveren op zijn proefschrift ‘Stochastic modelling of drinking water treatment in quantative microbial risk assessment’.
Spoorprofessor

Eén miljoen euro is beschikbaar gesteld voor een leerstoel Spoorwegtechniek aan de faculteit CiTG. Op 3 april ondertekenden de heer Michael Franklin, directeur van Lloyd’s Register Educational Trust, en CiTG decaan prof.ir Louis de Quelerij de overeenkomst voor een eerste bijdrage van 50.000 euro. De faculteit ontvangt dit bedrag ieder kwartaal gedurende vijf jaar. Franklin (LRET) verklaarde het groeiende belang van spoorwegen te willen onderstrepen en koos voor de TU Delft vanwege de internationale oriëntatie en reputatie.
Delft calendar

Voor iedereen die wil weten wat er te doen is op en rond de campus is er nu een nieuwe website: www.delftcalendar.tudelft.nl. Op deze Engelstalige site zijn alle activiteiten en evenementen voor studenten en medewerkers van de TU samengebracht in één digitale kalender. Studenten, studie- en sportverenigingen kunnen hun activiteit zelf op de site zetten zolang die maar toegankelijk zijn voor zowel studenten als medewerkers. Ook is op de nieuwe website het programma van Studium Generale te vinden. De activiteiten zijn in maand- en weekoverzichten onderverdeeld in de categorieën: debate, career, culture, lecture, party en other.

Het is de bedoeling dat door deze bundeling van activiteiten dubbeling wordt voorkomen. Binnen de studieverenigingenraad is eerst een soortgelijke opzet uitgeprobeerd: De Delftse Agenda. Daar werd door studenten positief op gereageerd. De komende tijd wordt de site nog via flyers, posters en spandoeken onder de aandacht gebracht.
Onderzoeksprofilering

Eind dit jaar zal de financiering vastgesteld worden van de onderzoeksprogramma’s voor energie, milieu, gezondheid en infrastructuur. De aanloop daar naartoe staat geschetst in het rapport ‘Onderzoeksprofilering TU Delft 2009 – 2013’ dat eind maart werd uitgebracht. Het introduceert vier ‘Delft Research Initiatives’ (DRI’s) op gebied van Energy, Environment, Health en Infrastructures en het Network Fundamental Sciences. Eind september zullen de leiders van de DRI’s hun meerjarenplan met begroting inleveren bij het cvb.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.