Education

Kort nieuws

Weg bestekLekker in het zonnetje je mensamaaltijd eten zit er sinds maandag niet meer in. Beveiligingsmensen bij de deuren van ‘Restaurant Aula’ zijn onverbiddelijk: met bord en bestek mogen de eters niet naar buiten.

“Wij zien dagelijks servies verdwijnen. Daar zijn de nodige kosten mee gemoeid. We willen dat deze spullen binnen blijven”, vertelt Bosco Boog van cateringbedrijf Sodexo. De maatregel is ingesteld naar aanleiding van de recente toename in de verdwijning van serviesgoed. Dagelijks gaat het om zo’n vijftig borden en besteksetjes. Boog ziet een verband tussen deze toename en de komst van de mensen van Bouwkunde. Boog: “Gebruikers van de Bouwkundefaculteit zijn misschien nog niet helemaal op de hoogte van de regels die hier gelden. Mensen nemen spullen mee naar buiten en naar hun werkplek en brengen ze vervolgens niet meer terug.” Sodexo is met de TU in gesprek over een mogelijke oplossing. De trappen van de universiteitsbibliotheek worden er ondertussen niet schoner op: overal liggen plastic bekertjes.
Cooling down

Het EK hebben ze gemist, maar ze blijven hopen op de Olympische Spelen. De hockeyvrouwen willen namelijk wel met hen in zee, of liever: in bad. Studenten Tarek Ghobar en Hicham Shatou van de technostarter IcySolutions ontwikkelden een compacte koelmachine (60 bij 60 bij 75 centimeter) die water koelt naar een temperatuur van ongeveer tien graden Celsius. Dat is de temperatuur van het ijsbad dat topsporters nemen na zware inspanning, om beter te herstellen. Een proefperiode bij Sparta wees uit dat de sporters graag in een koud bad gingen, maar dat het gesleep met ijsblokjes – zoals dat traditioneel gaat – vaak te veel moeite was. Ook de hockeydames zijn enthousiast, maar het medische team beslist. Het apparaat kost ongeveer twintigduizend euro.

www.icysolutions.com
Wetenschapsportal

Het TU Delft Repository, het online archief met proefschriften, redevoeringen en afstudeerscripties, maakt sinds 2 juni deel uit van het KNAW wetenschapsportal Narcis. Hierin komt alle onderzoeksinformatie van Nederland samen: informatie over onderzoekers, universiteiten en onderzoeksinstellingen. En wetenschapsnieuws. De site zal de komende jaren door de KNAW verder worden uitgebouwd.

De Delftse vertakking telt inmiddels meer dan tienduizend documenten, waarvan de helft bestaat uit proefschriften. Na een pilot bij Bouwkunde worden ook afstudeerscripties steeds vaker opgenomen.

www.narcis.info
Met BAM

Een betere afstemming tussen het kennisaanbod van de TU en de behoefte van Koninklijke BAM Groep vormt de basis van de overeenkomst tot samenwerking die vorige week werd ondertekend door collegevoorzitter Dirk Jan van der Berg en ir. N.J. de Vries, vice-voorzitter van de raad van bestuur van BAM. Voor de TU biedt de overeenkomst mogelijkheden voor gericht onderzoek op gebied van rail- en wegenbouw. BAM hoopt de kennis te kunnen benutten bij nieuwe initiatieven.
Leermeesterprijs

De Leermeesterprijs van het Universiteitsfonds Delft wordt dit jaar toegekend aan prof.dr.ir. Leo Kouwenhoven van Technische Natuurwetenschappen. Hij ontvangt deze jaarlijkse prijs omdat hij ‘excelleert in onderwijs en onderzoek en daarmee inspirerend is voor studenten en promovendi’. Kouwenhoven krijgt de prijs op 1 september uitgereikt, vlak voor de officiële opening van het collegejaar. Kouwenhoven (1963) studeerde natuurkunde aan de TU Delft en promoveerde in 1992 cum laude op een onderwerp op het snijvlak van quantummechanica en nanostructuren. In 1999 bood Harvard hem een hoogleraarschap aan, maar in plaats daarvan aanvaardde hij een professoraat in Delft. In 2007 kreeg hij de Spinozaprijs, de belangrijkste wetenschappelijke prijs van Nederland, voor zijn werk aan quantumtransport in halfgeleiders.
Biogrondstoffen

De populaire pers mag sceptisch zijn over biobrandstoffen, de deskundigen blijven hoopvol en eensgezind. Dat bleek op de conferentie ‘4th International Conference on Renewable Resources & Biorefineries (RRB4)’ vorige week in Rotterdam. Minister Gerda Verburg (landbouw, natuur en voedselkwaliteit) stelde in haar openingstoespraak dat de doelstelling van tien procent biobrandstoffen in 2020 onverkort haalbaar is. Volgens ir. Erik van Hellemond (biotechnologie, TNW) waren de aanwezigen het eens dat de toekomst van biobrandstoffen in de zogenaamde ‘tweede generatie’ biofuels ligt. Die worden uit reststromen gewonnen en concurreren daarom niet met voedselvoorziening. De Wageningse hoogleraar prof. Johan Sanders ziet een veel grotere toekomst voor biogrondstoffen dan alleen de bioethanol en de biodiesel. Hij verwacht dat in de komende vijf jaar natuurlijke grondstoffen steeds vaker de plaats van olie en gas innemen bij raffinage en verwerking tot bulkchemicaliën.

www.rrbconference.com
Vooraanmeldingen

De TU lijkt fors marktaandeel te winnen waar het gaat om het aantal vooraanmeldingen. Volgens de laatste officiële cijfers (7 juni) van de Informatie Beheer Groep stijgt het marktaandeel van 4,5 procent in 2007 naar 5,1 procent (1799 studenten). De andere twee technische universiteiten verliezen elk 0,2 procent. Eindhoven komt nu uit op 2,5 procent en Twente op 3,0 procent. Het aantal vooraanmeldingen voor de TU stijgt met 17,5 procent. Ongefilterde cijfers van Studielink van eind mei laten andere cijfers zien. De TU trekt daar 1851 studenten. Bouwkunde telt de meeste aanmeldingen: 381. Industrieel Ontwerpen komt op 273 en Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek op 256. Deze cijfers moeten wel voorzichtig worden geïnterpreteerd. Door de introductie van Studielink kunnen studenten zich nu via internet bij meerdere instellingen inschrijven en wordt dus niet uitgegaan van de eerste keuze zoals vorig jaar.
Avondcolleges

Ook komend studiejaar roostert de TU ‘daar waar nodig is’ weer avondcolleges in. Dat zal vooral in het eerste semester het geval zijn. Dat zei collegelid Paul Rullmann woensdag in een overleg met de studentenraad (sr). De sr drong er op aan om deze avondcolleges zoveel mogelijk te voorkomen voor eerste- en tweedejaars. Masterstudenten zouden volgens de sr minder moeite hebben met avondcolleges, maar volgens Rullmann liggen de pieken nu juist vooral in het eerste jaar. Gekeken wordt nu of voor de dagroosters eerder kan worden begonnen, de lunch een kwartier korter kan en er een uur aan het eind van de dag kan worden geplakt. De sr wil voorkomen dat studenten twee avonden in de week colleges hebben. Vooral voor thuiswonende studenten zou dat problemen opleveren.
Masterproject

Vanaf september gaan de faculteiten IO, TBM, EWI en TNW experimenteren met een gezamenlijk masterprogramma. Studenten van alle faculteiten krijgen de kans om in het laatste jaar van de masterfase deel te nemen aan het multidisciplinaire TU-initiatief: Design Challenge. De uitverkoren deelnemers uit verschillende faculteiten gaan in groepen van vier â vijf personen een uitdagend innovatieprobleem te lijf, in nauwe samenwerking met een opdrachtgever uit het bedrijfsleven.

www.designchallenge.tudelft.nl

Weg bestek

Lekker in het zonnetje je mensamaaltijd eten zit er sinds maandag niet meer in. Beveiligingsmensen bij de deuren van ‘Restaurant Aula’ zijn onverbiddelijk: met bord en bestek mogen de eters niet naar buiten. “Wij zien dagelijks servies verdwijnen. Daar zijn de nodige kosten mee gemoeid. We willen dat deze spullen binnen blijven”, vertelt Bosco Boog van cateringbedrijf Sodexo. De maatregel is ingesteld naar aanleiding van de recente toename in de verdwijning van serviesgoed. Dagelijks gaat het om zo’n vijftig borden en besteksetjes. Boog ziet een verband tussen deze toename en de komst van de mensen van Bouwkunde. Boog: “Gebruikers van de Bouwkundefaculteit zijn misschien nog niet helemaal op de hoogte van de regels die hier gelden. Mensen nemen spullen mee naar buiten en naar hun werkplek en brengen ze vervolgens niet meer terug.” Sodexo is met de TU in gesprek over een mogelijke oplossing. De trappen van de universiteitsbibliotheek worden er ondertussen niet schoner op: overal liggen plastic bekertjes.
Cooling down

Het EK hebben ze gemist, maar ze blijven hopen op de Olympische Spelen. De hockeyvrouwen willen namelijk wel met hen in zee, of liever: in bad. Studenten Tarek Ghobar en Hicham Shatou van de technostarter IcySolutions ontwikkelden een compacte koelmachine (60 bij 60 bij 75 centimeter) die water koelt naar een temperatuur van ongeveer tien graden Celsius. Dat is de temperatuur van het ijsbad dat topsporters nemen na zware inspanning, om beter te herstellen. Een proefperiode bij Sparta wees uit dat de sporters graag in een koud bad gingen, maar dat het gesleep met ijsblokjes – zoals dat traditioneel gaat – vaak te veel moeite was. Ook de hockeydames zijn enthousiast, maar het medische team beslist. Het apparaat kost ongeveer twintigduizend euro.

www.icysolutions.com
Wetenschapsportal

Het TU Delft Repository, het online archief met proefschriften, redevoeringen en afstudeerscripties, maakt sinds 2 juni deel uit van het KNAW wetenschapsportal Narcis. Hierin komt alle onderzoeksinformatie van Nederland samen: informatie over onderzoekers, universiteiten en onderzoeksinstellingen. En wetenschapsnieuws. De site zal de komende jaren door de KNAW verder worden uitgebouwd.

De Delftse vertakking telt inmiddels meer dan tienduizend documenten, waarvan de helft bestaat uit proefschriften. Na een pilot bij Bouwkunde worden ook afstudeerscripties steeds vaker opgenomen.

www.narcis.info
Met BAM

Een betere afstemming tussen het kennisaanbod van de TU en de behoefte van Koninklijke BAM Groep vormt de basis van de overeenkomst tot samenwerking die vorige week werd ondertekend door collegevoorzitter Dirk Jan van der Berg en ir. N.J. de Vries, vice-voorzitter van de raad van bestuur van BAM. Voor de TU biedt de overeenkomst mogelijkheden voor gericht onderzoek op gebied van rail- en wegenbouw. BAM hoopt de kennis te kunnen benutten bij nieuwe initiatieven.
Leermeesterprijs

De Leermeesterprijs van het Universiteitsfonds Delft wordt dit jaar toegekend aan prof.dr.ir. Leo Kouwenhoven van Technische Natuurwetenschappen. Hij ontvangt deze jaarlijkse prijs omdat hij ‘excelleert in onderwijs en onderzoek en daarmee inspirerend is voor studenten en promovendi’. Kouwenhoven krijgt de prijs op 1 september uitgereikt, vlak voor de officiële opening van het collegejaar. Kouwenhoven (1963) studeerde natuurkunde aan de TU Delft en promoveerde in 1992 cum laude op een onderwerp op het snijvlak van quantummechanica en nanostructuren. In 1999 bood Harvard hem een hoogleraarschap aan, maar in plaats daarvan aanvaardde hij een professoraat in Delft. In 2007 kreeg hij de Spinozaprijs, de belangrijkste wetenschappelijke prijs van Nederland, voor zijn werk aan quantumtransport in halfgeleiders.
Biogrondstoffen

De populaire pers mag sceptisch zijn over biobrandstoffen, de deskundigen blijven hoopvol en eensgezind. Dat bleek op de conferentie ‘4th International Conference on Renewable Resources & Biorefineries (RRB4)’ vorige week in Rotterdam. Minister Gerda Verburg (landbouw, natuur en voedselkwaliteit) stelde in haar openingstoespraak dat de doelstelling van tien procent biobrandstoffen in 2020 onverkort haalbaar is. Volgens ir. Erik van Hellemond (biotechnologie, TNW) waren de aanwezigen het eens dat de toekomst van biobrandstoffen in de zogenaamde ‘tweede generatie’ biofuels ligt. Die worden uit reststromen gewonnen en concurreren daarom niet met voedselvoorziening. De Wageningse hoogleraar prof. Johan Sanders ziet een veel grotere toekomst voor biogrondstoffen dan alleen de bioethanol en de biodiesel. Hij verwacht dat in de komende vijf jaar natuurlijke grondstoffen steeds vaker de plaats van olie en gas innemen bij raffinage en verwerking tot bulkchemicaliën.

www.rrbconference.com
Vooraanmeldingen

De TU lijkt fors marktaandeel te winnen waar het gaat om het aantal vooraanmeldingen. Volgens de laatste officiële cijfers (7 juni) van de Informatie Beheer Groep stijgt het marktaandeel van 4,5 procent in 2007 naar 5,1 procent (1799 studenten). De andere twee technische universiteiten verliezen elk 0,2 procent. Eindhoven komt nu uit op 2,5 procent en Twente op 3,0 procent. Het aantal vooraanmeldingen voor de TU stijgt met 17,5 procent. Ongefilterde cijfers van Studielink van eind mei laten andere cijfers zien. De TU trekt daar 1851 studenten. Bouwkunde telt de meeste aanmeldingen: 381. Industrieel Ontwerpen komt op 273 en Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek op 256. Deze cijfers moeten wel voorzichtig worden geïnterpreteerd. Door de introductie van Studielink kunnen studenten zich nu via internet bij meerdere instellingen inschrijven en wordt dus niet uitgegaan van de eerste keuze zoals vorig jaar.
Avondcolleges

Ook komend studiejaar roostert de TU ‘daar waar nodig is’ weer avondcolleges in. Dat zal vooral in het eerste semester het geval zijn. Dat zei collegelid Paul Rullmann woensdag in een overleg met de studentenraad (sr). De sr drong er op aan om deze avondcolleges zoveel mogelijk te voorkomen voor eerste- en tweedejaars. Masterstudenten zouden volgens de sr minder moeite hebben met avondcolleges, maar volgens Rullmann liggen de pieken nu juist vooral in het eerste jaar. Gekeken wordt nu of voor de dagroosters eerder kan worden begonnen, de lunch een kwartier korter kan en er een uur aan het eind van de dag kan worden geplakt. De sr wil voorkomen dat studenten twee avonden in de week colleges hebben. Vooral voor thuiswonende studenten zou dat problemen opleveren.
Masterproject

Vanaf september gaan de faculteiten IO, TBM, EWI en TNW experimenteren met een gezamenlijk masterprogramma. Studenten van alle faculteiten krijgen de kans om in het laatste jaar van de masterfase deel te nemen aan het multidisciplinaire TU-initiatief: Design Challenge. De uitverkoren deelnemers uit verschillende faculteiten gaan in groepen van vier â vijf personen een uitdagend innovatieprobleem te lijf, in nauwe samenwerking met een opdrachtgever uit het bedrijfsleven.

www.designchallenge.tudelft.nl

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.