Education

Kort Nieuws

Reorganisaties
Niet alleen de TU Delft zit middenin reorganisaties, ook de TU Eindhoven en de Universiteit Twente moeten eraan geloven.

Dat melden hun universiteitskranten. Cursor schrijft dat er in Eindhoven komend jaar 13,5 miljoen euro bezuinigd moet worden. Net zoals in Delft komt er geen grote reorganisatie, maar zullen de veranderingen plaats moeten vinden binnen faculteiten en diensten. Het UT Nieuws citeert zijn collegevoorzitter Anne Flierman, die zegt dat er in Twente ‘hoogstens een tiental mensen’ mogelijk worden ontslagen. Toch verdwijnen er meer banen door de verbouwing van het onderwijsmodel en de grootscheepse reorganisatie van alle onderzoeksgroepen die op stapel staat. Flierman denkt echter dat het overgrote deel is op te vangen door natuurlijk verloop.www.tue.nl/cursor

www.utnieuws.nl


Verrassing

Tuindersbedrijf Ammerlaan in Pijnacker heeft afgelopen voorjaar tegenslag gekregen in de boring naar aardwarmte. Dat berichtte het AD op dinsdag. Het Delft Aardwarmte Project (DAP) is bij de boring betrokken. ‘Het Pijnackerse tuinbedrijf stuitte in het voorjaar totaal onverwacht op olie. Onderzoekers van de TU Delft hadden dit niet zien aankomen’, aldus het AD. “Het verraste ons niet echt”, zegt masterstudent petroleum engineering Chris den Boer van het DAP. “Deze regio zit vol kleine olie- en gasveldjes.” Niettemin waren er geen voorzieningen getroffen om met de vondst om te gaan. Gas in het water vereist een hogere druk op het boorsysteem en om olie af te scheiden moet het boorwater eerst verwarmd worden, legt Den Boer uit. Daarvoor zijn nu extra installaties besteld, maar het kan nog maanden duren voordat die er zijn. Ammerlaan zit met flinke extra kosten. Volgens het AD 1,5 tot 2 miljoen bovenop de al geïnvesteerde 7 miljoen. Den Boer erkent de schade maar vindt ‘de kinderziektes uit oogpunt van geothermie ook erg interessant’.


De slimste

Eindhoven kreeg onlangs het predicaat ‘slimste regio ter wereld’, maar daar valt veel op af te dingen, meldt het Financieel Dagblad. Zo zou de stad onaantrekkelijk en saai zijn voor hooggeschoolde mensen, zeker als ze uit het buitenland komen. Ook signaleren geïnterviewden dat de stad zichzelf slecht verkoopt. Verder zouden er niet meer zoveel nieuwe bedrijfjes ontstaan sinds in 2005 het Philips Natuurkundig Laboratorium verdween. De aanwas van nieuwe bedrijven stagneert.


Llowlabs

De TU komt naar je toe deze zomer. Op het Lowlandsfestival (19 t/m 21 augustus in Biddinghuizen) kunnen bezoekers in drijvende paviljoens kennismaken met duurzame techniek van de toekomst. De TU presenteert er een tent in de vorm van het Revolthuis, het Delftse zonnehuis voor de Solar Decathlon 2012. In de tent kunnen bezoekers water zuiveren, een rookhok blauwzetten en zelf biobrandstof maken.www.lowlab.nl (vanaf 1 juli)


Loting

Voor de TU-opleidingen met een numerus fixus (Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen eerstejaars) wordt mogelijk een wachtlijst ingesteld. Dit betekent dat studenten zich ook na 15 mei nog kunnen aanmelden. Dat meldt de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Bij Bouwkunde meldden zich tot deze inschrijfdatum 555 studenten voor 450 plaatsen. Voor IO 408 studenten voor 330 plaatsen. Alle plekken die na een tweede loting nog over zijn – door terugtrekking bijvoorbeeld – worden via de wachtlijst opgevuld.


,


Postzegels

Gist, schimmels, bacteriën en virussen; je kunt er rustig aan likken zonder ziek te worden. Althans aan de postzegels waar deze micro-organismen op afgebeeld staan. Dit postzegelvel met tien zegels is gemaakt ter ere van het honderdjarig bestaan van de vereniging van microbiologie die door de Delftse microbioloog Martinus Willem Beijerinck werd opgericht. 


De foto is gemaakt aan het bureau van Beijerinck in het museum voor microbiologie in het Kluyverlaboratorium. 

Medewerkers zijn donderdag 2 september geïnformeerd over de reorganisatie bij Bouw. Voor 21 functies geldt dat ze vervallen zonder dat er een andere passende functie is. De betreffende medewerkers worden boventallig. Voor hen dreigt ontslag.

Zes functies zijn ‘overtollig’: er zijn er te veel van, maar de inhoud van de functie blijft hetzelfde. Het gaat in vijf gevallen om secretaresses, voor wie het ‘last in first out-principe’ zal gelden. Decaan Louis de Quelerij verwacht dat er goede kans is ze te herplaatsen binnen de TU.

De overige 78 functies bij Bouw blijven bestaan: voor deze medewerkers verandert er niets, zij zijn zogeheten ‘functievolgers’. Daarnaast komen er twaalf nieuwe functies bij. De Quelerij denkt dat een deel daarvan is in te vullen door medewerkers die boventallig danwel ‘overtollig’ zijn. Zij krijgen tot 1 november – de ingangsdatum van de nieuwe organisatie – voorrang bij sollicitaties. Medewerkers hebben persoonlijk bericht gekregen. Als ze het er niet mee eens zijn, kunnen zij binnen twee weken hun zienswijze kenbaar maken bij hun leidinggevende of de plaatsingsadviescommissie (PAC).
Die commissie bestaat uit een onafhankelijke externe voorzitter, een waarnemer van de onderdeelcommissie, een lid uit de faculteit, een jurist en een secretaris namens de directie personeel & organisatie. Zij beoordelen of een juist plaatsingsbesluit is genomen.

Er geldt een herplaatsingstermijn van twaalf of vijftien maanden. Als dat niets oplevert, geldt een vertrekregeling. “Mensen kunnen ook zelf met een voorstel komen”, zegt De Quelerij. “We volgen het Sociaal Plan van de TU. Dat biedt een behoorlijke rechtsbescherming, wat niet wegneemt dat de appel behoorlijk zuur is.”

De motivatie onder medewerkers is een stuk minder, zegt Henny van der Meulen, voorzitter van de onderdeelcommissie. Bij het bouwlab bijvoorbeeld verdwijnen drie van de zeven functies. “Mensen kijken al onderling naar wie er kans maakt.”

Van der Meulen waarschuwt voor problemen bij onderwijs en contractonderzoek. “Boventalligen moeten hun werk onmiddellijk neerleggen. Daar heeft de leiding niet voldoende over nagedacht. Die had meteen moeten aanwijzen wie het werk moet overnemen.”
De Quelerij zegt echter dat dit niet kan voordat een formeel besluit is genomen. “Voor hetzelfde geld beslist de PAC dat iemand wèl kan blijven als ‘functievolger’. Je moet de goede volgorde aanhouden. Overigens zijn voor eerstejaarsvakken meer docenten capabel om in te vallen.”
Onderzoekscontracten worden volgens De Quelerij met de TU gesloten, niet met personen. “Het is aan ons om met een acceptabele oplossing te komen. Ik heb de afdelingsvoorzitter gevraagd te kijken hoe alles zo soepel mogelijk is op te vangen. Er zijn ongetwijfeld problemen, maar mensen kunnen tot 1 november werken.”

Van der Meulen constateert dat ‘hoogleraren zoals gebruikelijk’ buiten schot zijn gebleven. “Een hoogleraar is hier heilig.” De Quelerij zegt dat vijf hoogleraren de komende twee jaar uitzicht hebben op pensionering en via natuurlijk verloop afvloeien. De meesten hiervan zitten op sleutelgebieden die hij in stand wil houden. 

Postzegels
Gist, schimmels, bacteriën en virussen; je kunt er rustig aan likken zonder ziek te worden. Althans aan de postzegels waar deze micro-organismen op afgebeeld staan. Dit postzegelvel met tien zegels is gemaakt ter ere van het honderdjarig bestaan van de vereniging van microbiologie die door de Delftse microbioloog Martinus Willem Beijerinck werd opgericht. 

De foto is gemaakt aan het bureau van Beijerinck in het museum voor microbiologie in het Kluyverlaboratorium. 

Reorganisaties
Niet alleen de TU Delft zit middenin reorganisaties, ook de TU Eindhoven en de Universiteit Twente moeten eraan geloven. Dat melden hun universiteitskranten. Cursor schrijft dat er in Eindhoven komend jaar 13,5 miljoen euro bezuinigd moet worden. Net zoals in Delft komt er geen grote reorganisatie, maar zullen de veranderingen plaats moeten vinden binnen faculteiten en diensten. Het UT Nieuws citeert zijn collegevoorzitter Anne Flierman, die zegt dat er in Twente ‘hoogstens een tiental mensen’ mogelijk worden ontslagen. Toch verdwijnen er meer banen door de verbouwing van het onderwijsmodel en de grootscheepse reorganisatie van alle onderzoeksgroepen die op stapel staat. Flierman denkt echter dat het overgrote deel is op te vangen door natuurlijk verloop.

www.tue.nl/cursor
www.utnieuws.nl

Verrassing
Tuindersbedrijf Ammerlaan in Pijnacker heeft afgelopen voorjaar tegenslag gekregen in de boring naar aardwarmte. Dat berichtte het AD op dinsdag. Het Delft Aardwarmte Project (DAP) is bij de boring betrokken. ‘Het Pijnackerse tuinbedrijf stuitte in het voorjaar totaal onverwacht op olie. Onderzoekers van de TU Delft hadden dit niet zien aankomen’, aldus het AD. “Het verraste ons niet echt”, zegt masterstudent petroleum engineering Chris den Boer van het DAP. “Deze regio zit vol kleine olie- en gasveldjes.” Niettemin waren er geen voorzieningen getroffen om met de vondst om te gaan. Gas in het water vereist een hogere druk op het boorsysteem en om olie af te scheiden moet het boorwater eerst verwarmd worden, legt Den Boer uit. Daarvoor zijn nu extra installaties besteld, maar het kan nog maanden duren voordat die er zijn. Ammerlaan zit met flinke extra kosten. Volgens het AD 1,5 tot 2 miljoen bovenop de al geïnvesteerde 7 miljoen. Den Boer erkent de schade maar vindt ‘de kinderziektes uit oogpunt van geothermie ook erg interessant’.

De slimste
Eindhoven kreeg onlangs het predicaat ‘slimste regio ter wereld’, maar daar valt veel op af te dingen, meldt het Financieel Dagblad. Zo zou de stad onaantrekkelijk en saai zijn voor hooggeschoolde mensen, zeker als ze uit het buitenland komen. Ook signaleren geïnterviewden dat de stad zichzelf slecht verkoopt. Verder zouden er niet meer zoveel nieuwe bedrijfjes ontstaan sinds in 2005 het Philips Natuurkundig Laboratorium verdween. De aanwas van nieuwe bedrijven stagneert.

Llowlabs
De TU komt naar je toe deze zomer. Op het Lowlandsfestival (19 t/m 21 augustus in Biddinghuizen) kunnen bezoekers in drijvende paviljoens kennismaken met duurzame techniek van de toekomst. De TU presenteert er een tent in de vorm van het Revolthuis, het Delftse zonnehuis voor de Solar Decathlon 2012. In de tent kunnen bezoekers water zuiveren, een rookhok blauwzetten en zelf biobrandstof maken.

www.lowlab.nl (vanaf 1 juli)

Loting
Voor de TU-opleidingen met een numerus fixus (Bouwkunde en Industrieel Ontwerpen eerstejaars) wordt mogelijk een wachtlijst ingesteld. Dit betekent dat studenten zich ook na 15 mei nog kunnen aanmelden. Dat meldt de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Bij Bouwkunde meldden zich tot deze inschrijfdatum 555 studenten voor 450 plaatsen. Voor IO 408 studenten voor 330 plaatsen. Alle plekken die na een tweede loting nog over zijn – door terugtrekking bijvoorbeeld – worden via de wachtlijst opgevuld.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.