Education

Koerswijziging bij Civiel

De faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen bezint zich inhoudelijk en finan-cieel op haar toekomst. Vanwege haar financiële situatie is de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) genoodzaakt keuzes te maken.

Niet alleen over onderzoeksgebieden, ook over benodigde faciliteiten en laboratoria.
Decaan prof.ir. Louis de Quelerij was niet bereikbaar voor commentaar, maar volgens het college van bestuur zit CiTG al ‘een reeks van jaren in een lastige financiële situatie’. Over de redenen daarvan verschillen de meningen, zegt collegelid Paul Rullmann.
Zelf noemt hij er drie: “Vroeger kreeg de faculteit een groter vast bedrag toegekend van de universiteit. Verder heeft Civiel veel grote apparaten. Die moeten deels door de faculteit zelf worden betaald. Ook heeft Civiel te weinig inkomsten uit de tweede en de derde geldstroom.”
Een externe commissie onder leiding van prof.ir. J. Stuip heeft de afgelopen maanden onderzocht of Civiel een ‘te zwaar geheel in de lucht houdt’ en of er keuzes gemaakt moeten worden. “De commissie bekijkt het assortiment en beoordeelt of dat aansluit op toekomstige ontwikkelingen in de civiele techniek”, zegt Rullmann. Verder onderzoekt een werkgroep onder leiding van prof.dr.ir. Jan Rots samenwerking met Bouwkunde. Rots, plaatsvervangend decaan Bouwkunde, begon daarbij met een scan van leerstoelen, om te zien waar overeenkomsten en verschillen zitten.
Volgens Rots valt er al wat te winnen door docenten van beide faculteiten in elkaars piekuren te laten inspringen bij ontwerpbegeleiding. Nu worden daarvoor soms externe docenten ingehuurd.
Verder ziet Rots mogelijkheden op het gebied van serviceonderwijs: Bouwkunde zou bijvoorbeeld colleges 3d-informaticamodelling kunnen geven bij civiel, of civiel colleges draagconstructies bij Bouwkunde. Ook noemt Rots participatie in elkaars afstudeercommissies en mogelijke mixen in het minor-aanbod. Onderzoeksportfolio’s kunnen worden afgestemd of geïntegreerd. Ook zou Civiel gebruik kunnen maken van de maquettehal bij Bouwkunde. En kan Bouwkunde proeven doen in het Stevinlab.
Beide faculteiten zouden kunnen participeren in elkaars adviescommissies voor benoemingen, leerstoelplannen kunnen afstemmen en leerstoelen kunnen samenvoegen. “Dat kan leiden tot besparingen in fte’s. We gaan alles rustig onderzoeken”, zegt Rots.
Volgens het college gaat het niet alleen om een ‘platte bezuiniging’, maar ook om een oriëntatie op vakken. Het college wil al in januari of februari besluiten nemen. Om de vernieuwing in goede banen te leiden, komt er een tijdelijke vice-decaan. Een externe kandidaat.
De onderdeelcommissie van de faculteit vindt dat laatste een goed plan. “Alleen zijn er wel personele consequenties aan verbonden en wij vinden dat het zonder gedwongen ontslagen zou moeten gebeuren”, zegt Henny van der Meulen.
De inventarisatie van apparaten bij Civiel staat niet op zichzelf. In november stemde het college in met een project dat de hele onderzoeksinfrastructuur van de TU in kaart moet brengen. Dit ter besparing, maar ook om in te kunnen spelen op kansen voor extra overheidsfinanciering.
De andere faculteiten moeten in januari of februari komen met plannen voor de lange termijn. Zij mogen op korte termijn geen wilde uitgaven doen en moeten kritisch kijken naar tijdelijk personeel.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.