Education

Klimaatpanel doorgelicht

Ze doen goed werk, maar de klimaatonderzoekers van de Verenigde Naties moeten waken voor belangenverstrengeling. Ook moeten ze beter duidelijk maken met welke onzekerheden ze werken.

Dat is de kern van de aanbevelingen die de InterAcademy Council (IAC) gisteren in New York presenteerde. De aanbevelingen komen na alle kritiek op klimaatcommissie IPCC. In het jongste rapport van deze commissie stonden enkele passages die politiek gekleurd leken, bijvoorbeeld over de gletsjers van de Himalaya die in 2035 weggesmolten zouden zijn. De feiten klopten niet altijd en sommige bronnen waren dubieus.

De internationale club van wetenschappelijke genootschappen mocht uitzoeken wat er mis was gegaan. De kritiek en aanbevelingen illustreren hoe de wetenschap werkt, schrijven Robbert Dijkgraaf en UvA-hoogleraar Louise O. Fresco vandaag in een opinieartikel in de Volkskrant. Wetenschap gaat vooruit dankzij “permanente cycli van beoordeling en verbetering”.

Fresco is een van de auteurs van het rapport over klimaatcommissie. Robbert Dijkgraaf, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), is co-voorzitter van de IAC.

De onzekerheden in de klimaatwetenschap betekenen niet dat bestuurders maar moeten afwachten. “Politici moeten beslissingen op onzekerheden durven baseren, ook al vraagt de kiezer om een risicoloze samenleving”, stellen de twee wetenschappers.

Volmaakt zijn de systemen echter nog allerminst. In elk geval moeten educatieve gebruikers en de aanbieders van mobiele content en dragers in de komende jaren nog naar elkaar toe groeien.

Aanvulling

Bij de pilots kregen zes scholen en onderwijsinstellingen een bijdrage om via verkennend onderzoek ervaring op te doen met mobiele technologie in leerprocessen. De deelnemende instellingen blijken positief over de mogelijkheden van mobile learning en zien het als een interessante aanvulling voor het huidige onderwijs.

Zwakke punten zijn nog dat interessante technologie als netbooks en E-readers nog niet zijn uitontwikkeld en dat de educatieve leermiddelen en applicaties voor mobiele dragers nog in onvoldoende mate beschikbaar zijn.

Te veel mogelijkheden

Kirsten Veelo, community manager van SURFnet voegt toe: “We hebben ontdekt dat de techniek vaak te veel mogelijkheden heeft. Zonder een goede didactische structuur worden niet de juiste leereffecten bereikt.”

Bert Lohman, projectmanager bij Kennisnet vult aan: “Het is van groot belang om de mobiele technologie af te stemmen met de onderwijsprocessen, het personeel en de bestaande ICT technologie van een school. Goede afstemming maakt succesvolle educatieve toepassing van mobiele technologie in het onderwijs kansrijker.”

De ervaringen en resultaten van de pilots staan op www.mobieleonderwijsdiensten.nl.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.