Education

Kivi-congres kiest voor veiligheid

‘Leven met risico’s’ is het thema van het Kivi jaarcongres dat volgende week woensdag 30 november in Gorinchem plaatsvindt. TU-emeritus en medeorganisator John Stoop (CiTG) benadrukt het belang voor studenten.

Wat is uw betrokkenheid bij het Kivi-congres?

“Die betrokkenheid komt voort uit mijn carrière in veiligheid en risico-onderzoek. Veiligheid is gekozen als jaarthema omdat we op een interessante tweesprong staan. We hebben grote infraprojecten en grote organisaties als Schiphol, Prorail en Havenbedrijf Rotterdam die hun zaak goed op orde hebben. Maar tegelijkertijd zijn ze tot de grenzen van hun kunnen belast. Dat maakt ze kwetsbaar. Daarnaast zijn er veiligheidsvragen op nieuwe terreinen zoals composieten, genetische modificatie en internet of things. Er voltrekken zich een aantal technologische veranderingen waarvoor het huidige instrumentarium in veiligheidsbeoordelingen niet meer adequaat is.”

Is dat de aanleiding om veiligheid als congresthema te kiezen?

“Ja, want wat moet je doen met grote lopende zaken die op dit moment in transitie zijn? En hoe kun je vooraf de veiligheid en de risico’s beoordelen van grote nieuwe ontwikkelingen voordat ze in praktijk tot onaanvaardbare consequenties leiden? Dat zijn de centrale vragen op het congres. En daar willen we jonge mensen van de TU bij betrekken. Want beslissen over veiligheid in de praktijk is één ding, maar veiligheid begint bij het ontwerp.”

Dus u vindt het belangrijk dat er studenten aanwezig zijn op het congres. Wat heeft het hen te bieden?

“Het congres is opgezet als een cafetariasysteem. We hebben 67 inleidingen over een veelheid aan onderwerpen om alle sectoren en ontwerpdisciplines te interesseren. Daarnaast hebben we een paar centrale lezingen waarin we over de projecten en de technologie heen interessante maatschappelijke vragen aan de orde stellen over aanvaardbaarheid en betrouwbaarheid.”

Kunt u daar voorbeelden van geven?

“De lezing van Pieter van Vollenhoven is de eerste. Tijdens zijn werkzame leven heeft hij samenwerking tot stand gebracht tussen de raden als onafhankelijke beoordelaars na ongevallen. Nederland heeft daarmee een standaard gezet op het gebied van onafhankelijk deskundig ongevallenonderzoek. Nu bespreekt hij de rol van inspecties.”

Wat bedoelt u met ‘de raden’?

“De Onderzoeksraad voor Veiligheid, de Amerikaanse collega’s en anderen die na bijvoorbeeld een luchtvaartongeval in actie komen. Een andere insteek komt van Ben Droste die laat zien dat je vanuit de TU met heel nieuwe ontwikkelingen aan de slag kunt voordat zich ongevallen voordoen. Droste werkt met XCOR aan reizen langs de rand van de dampkring. Hij wil daarmee het gat vullen tussen de reguliere luchtvaart en de ruimtevaart – een gebied waar veel van verwacht wordt. Ik vind het inspirerend voor jonge mensen om een slag ruimer te denken en XCOR vind ik daar een goed voorbeeld van omdat het een aanzet geeft voor een nieuwe wereldwijde ontwikkeling.”

En dat doen ze ook allemaal veilig?

“De bedoeling is dat het allemaal veilig wordt, en daar zul je dus nieuwe methoden, technieken en beoordelingswijzen voor moeten ontwikkelen. Want voor wat er in de ruimte gebeurt, schieten bestaande methoden en technieken uit procesindustrie, kernenergie, transport of voedselveiligheid tekort. Daar moet nieuwe methoden voor ontwikkeld worden. Dat heeft het XCOR-project zichtbaar gemaakt. Pier Eringa van Prorail sluit het congres af met zijn verhaal over hoe hij Prorail, dat 24/7 paraat en accuraat moet zijn, door de transitie loodst van het huidige spoor naar het spoor van de toekomst. Het is een enorme uitdaging om een infrastructuur waar vele mensen dagelijks gebruik van maken zo te veranderen dat het in de komende eeuw weer verder kan groeien. Luchthaven Schiphol en het Havenbedrijf Rotterdam staan voor vergelijkbare opgaven. We willen het palet aan emplooi laten zien dat openstaat voor toekomstige veiligheidskundigen en de opgaven waar hun denkvermogen voor nodig is.”

Kivi jaarcongres 2016 ‘Leven met Risico’s’, woensdag 30 november in Gorinchem. Inschrijven via de website. Studenten betalen 10 euro, maar groepen (>1 persoon) hebben gratis toegang. Groepsaanmeldingen via congres@kivi.nl

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.