Opinion

Kies voor P+90

Kies voor P+90Paul Rullmann vindt dat de harde knip past in de lijn van kwalitatieve voortgangseisen (Delta 26). Al wordt de term inhoudelijke voortgangseisen nog net niet gebruikt, wat hij zegt is in tegenspraak met wat altijd gezegd is in de P+90-discussie.

Namelijk: inhoudelijke eisen zijn administratief onhaalbaar en daarom geen alternatief voor de harde knip.

Een reden waarom dit alternatief werd afgewezen, wordt nu bijna letterlijk gebruikt als rechtvaardiging va’n de harde knip. Een door het cvb ingestelde commissie, bestaande uit studenten, medewerkers en juridisch adviseurs, adviseerde tegen de harde knip en kwam met het voorstel P+90. P+90 houdt in dat een student minimaal het propedeutisch examen moet halen en negentig punten uit het tweede en derde jaar, voor hij aan de masterfase mag beginnen. Het argument van het college tegen dit voorstel wordt nu bijna letterlijk gebruikt als argument voor de harde knip. Waarom dan niet alsnog kiezen voor de P+90-regeling?

De harde knip zorgt voor een minder soepele ingangsregeling, waardoor studenten soms een half jaar moeten wachten om aan hun master te mogen beginnen, terwijl zij nog maar één bachelorvak moeten afronden. Hierdoor ontstaat studievertraging en wordt de opleiding minder studeerbaar. Ook wordt het minder aantrekkelijk om je te ontplooien naast je studie, omdat je het risico loopt om een vak niet te halen. Inhoudelijke of kwalitatieve ingangseisen zijn logischer en verhogen het onderwijsniveau. Omdat dit eerst door het cvb als ‘administratief onhaalbaar’ werd gezien, en nu niet meer volgens Rullmann, staat niets het alternatief P+90 nog in de weg. Wat mij betreft is de keus duidelijk.

Gijsbert Koren, voorzitter VSSD.

Kies voor P+90

Paul Rullmann vindt dat de harde knip past in de lijn van kwalitatieve voortgangseisen (Delta 26). Al wordt de term inhoudelijke voortgangseisen nog net niet gebruikt, wat hij zegt is in tegenspraak met wat altijd gezegd is in de P+90-discussie. Namelijk: inhoudelijke eisen zijn administratief onhaalbaar en daarom geen alternatief voor de harde knip.

Een reden waarom dit alternatief werd afgewezen, wordt nu bijna letterlijk gebruikt als rechtvaardiging va’n de harde knip. Een door het cvb ingestelde commissie, bestaande uit studenten, medewerkers en juridisch adviseurs, adviseerde tegen de harde knip en kwam met het voorstel P+90. P+90 houdt in dat een student minimaal het propedeutisch examen moet halen en negentig punten uit het tweede en derde jaar, voor hij aan de masterfase mag beginnen. Het argument van het college tegen dit voorstel wordt nu bijna letterlijk gebruikt als argument voor de harde knip. Waarom dan niet alsnog kiezen voor de P+90-regeling?

De harde knip zorgt voor een minder soepele ingangsregeling, waardoor studenten soms een half jaar moeten wachten om aan hun master te mogen beginnen, terwijl zij nog maar één bachelorvak moeten afronden. Hierdoor ontstaat studievertraging en wordt de opleiding minder studeerbaar. Ook wordt het minder aantrekkelijk om je te ontplooien naast je studie, omdat je het risico loopt om een vak niet te halen. Inhoudelijke of kwalitatieve ingangseisen zijn logischer en verhogen het onderwijsniveau. Omdat dit eerst door het cvb als ‘administratief onhaalbaar’ werd gezien, en nu niet meer volgens Rullmann, staat niets het alternatief P+90 nog in de weg. Wat mij betreft is de keus duidelijk.

Gijsbert Koren, voorzitter VSSD.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.