Education

Keuzegids: drie onvoldoendes voor TU

De TU Delft bungelt bijna onderaan in een ranglijst van de Keuzegids Universiteiten 2017. Drie bacheloropleidingen krijgen een onvoldoende. Studenten vinden de studielast zwaar, maar dat vindt het cvb niet per se problematisch.

De onvoldoendes zijn voor bouwkunde (score 54 uit 100), maritieme techniek (52) en technische aardwetenschappen (46, het laagst van de vier landelijk beoordeelde opleidingen aardwetenschappen). Werktuigbouwkunde is met 56 punten met de hakken over de sloot. De hoogste score krijgt technische wiskunde: 70.

De cijfers zijn gebaseerd op studentenoordelen, de mening van deskundigen, uitval van studenten en aantal contacturen. Delftse studenten aardwetenschappen en bouwkunde hebben volgens de Keuzegids moeite met de studielast. Bij maritieme techniek vinden studenten de feedback en begeleiding van docenten aan de magere kant en klagen ze over werkplekken en ict.

De deskundigen, van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, zijn vaak wat enthousiaster over de Delftse opleidingen. Bijvoorbeeld over bouwkunde, elektrotechniek en industrieel ontwerpen. Civiele techniek noemen ze zelfs ‘excellent’ en ook van luchtvaart- en ruimtevaarttechniek zijn ze ‘onder de indruk’.

Toch komt de totaalscore van de TU Delft slechts op 57 punten, waarmee de TU op de twaalfde plaats eindigt. De andere technische universiteiten scoren beter: Eindhoven belandt met 64 punten op de derde plaats en Twente met 60 punten op de achtste.

Aan die universiteiten deelt de Keuzegids een handvol predicaten ‘topopleiding’ uit. Twente krijgt er drie: technische natuurkunde (82), scheikundige technologie (78) en technology and liberal arts & sciences (78). Eindhoven krijgt er twee: voor technische wiskunde (84) en scheikundige technologie (82).

Collegelid Anka Mulder zegt dat ze nog niet concreet op deze resultaten kan ingaan, omdat ze er eerst met opleidingsdirecteuren en studenten naar wil kijken. Wel wijst ze erop dat er al jaren wordt gewerkt aan het aannemen van extra docenten, het verbeteren van horeca op de campus en het creëren van meer studieplekken en onderwijszalen.

Studentenhuisvesting is volgens haar fors verbeterd. “Dat de studielast zwaar is, is een bijzonder geval”, zegt Mulder. “Dat is nu eenmaal eigen aan Delftse studies, dus een lage score zien we niet per se als een probleem, zolang de eigenlijke studielast klopt met de geplande.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.