Education

Kamerverdeling naar instroom studenten

De TU gaat woningen voor nieuwe internationale studenten verdelen op basis van de instroom die faculteiten in het verleden hadden. Dat is een van de maatregelen die het college van bestuur neemt om de grote toeloop te reguleren.

Liet de TU vorig jaar nog 549 masterstudenten uit het buitenland toe, dit jaar zullen dat er zo’n 480 zijn, en dat terwijl het aantal aanmeldingen op dit moment al weer veertig procent hoger ligt dan vorig jaar.

Ongeveer dertig van de beschikbare 425 woningen gaan naar buitenlandse bachelorstudenten van Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. De overige woningen kunnen faculteiten zelf op grond van hun quotum verdelen naar volgorde van aanmelding.

Volgens directeur onderwijs & studentzaken Anka Mulder onderzoeken faculteiten of ze studenten ook bij medewerkers thuis kunnen onderbrengen. Mulder benadrukt dat de TU geen studenten weigert. “Als we ze geen woongarantie kunnen geven, vertellen we ze dat eerlijk en helder.”

Verder gaat de TU tijdelijke huisvesting reserveren voor het opvangen van vertragingen bij de oplevering van geplande woningen. Zo worden de drie woontorens bij de Hammenpoort pas in augustus, september en oktober opgeleverd. In die laatste toren kunnen tijdelijk Nederlandse studenten wonen: de internationale studenten moeten dan immers al zijn ondergebracht. Bovendien wil de TU Nederlandse en buitenlandse studenten meer met elkaar laten mengen.

Een andere maatregel voor het komende collegejaar is het inkorten van de Summer School voor internationale studenten. In plaats van een maand duurt deze slechts een week. Door deze studenten drie weken later te laten komen, is de kans groter dat de vorige lichting studenten de woningen heeft verlaten.

Dat moet wat lucht bieden nu de woonruimte bij de Hammenpoort in fases wordt opgeleverd. “Een maand een heel grote groep huisvesten is vrijwel onmogelijk, een week lukt wel”, zegt Mulder.

Tijdens hun Summer School leren studenten hoe het Delftse onderwijs in elkaar steekt, wie hun studiegenoten zijn en wat ze waar kunnen vinden op de campus en in Delft.

Vorig jaar volgden maar 88 van de circa 400 internationale studenten uit niet-Europese landen deze Summer School. Volgens Mulder komt dat doordat hun visum niet de ruimte biedt langer hier te zijn en omdat het studenten extra geld kost. Door ze drie weken later te laten komen, zou het aantal deelnemers kunnen toenemen.

Tijdens een eerder collegeoverleg betreurde (scheidend) collegevoorzitter Hans van Luijk het dat in de instroom zo niet extra wordt gestuurd op kwaliteit. Mulder gaf daarbij aan dat selectie op kwaliteit al gebeurt, maar dat voor het komende collegejaar geen nieuwe eisen kunnen worden gesteld, omdat de werving en de aanmelding al lopen. “Je kunt niet gaande het proces de regels veranderen. We gaan wel voor de zomer kijken naar eisen voor het jaar daarna en bijvoorbeeld met de twee andere technische universiteiten praten over taaleisen”, zegt Mulder.

Volgens de directeur kunnen de eenheden in de Heilig Hartkerk in Haarlem deze zomer bij het verlopen van het contract het beste worden afgestoten. De kamers zijn impopulair bij de studenten en bovendien erg duur voor de TU vanwege leegstandkosten en het vergoeden van de reiskosten.

Zie ook ‘Gespreid bedje voor internationale studenten’

Liet de TU vorig jaar nog 549 masterstudenten uit het buitenland toe, dit jaar zullen dat er zo’n 480 zijn, en dat terwijl het aantal aanmeldingen op dit moment al weer veertig procent hoger ligt dan vorig jaar.Ongeveer dertig van de beschikbare 425 woningen gaan naar buitenlandse bachelorstudenten van Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. De overige woningen kunnen faculteiten zelf op grond van hun quotum verdelen naar volgorde van aanmelding.Volgens directeur onderwijs & studentzaken Anka Mulder onderzoeken faculteiten of ze studenten ook bij medewerkers thuis kunnen onderbrengen. Mulder benadrukt dat de TU geen studenten weigert. “Als we ze geen woongarantie kunnen geven, vertellen we ze dat eerlijk en helder.”Verder gaat de TU tijdelijke huisvesting reserveren voor het opvangen van vertragingen bij de oplevering van geplande woningen. Zo worden de drie woontorens bij de Hammenpoort pas in augustus, september en oktober opgeleverd. In die laatste toren kunnen tijdelijk Nederlandse studenten wonen: de internationale studenten moeten dan immers al zijn ondergebracht. Bovendien wil de TU Nederlandse en buitenlandse studenten meer met elkaar laten mengen.Een andere maatregel voor het komende collegejaar is het inkorten van de Summer School voor internationale studenten. In plaats van een maand duurt deze slechts een week. Door deze studenten drie weken later te laten komen, is de kans groter dat de vorige lichting studenten de woningen heeft verlaten.Dat moet wat lucht bieden nu de woonruimte bij de Hammenpoort in fases wordt opgeleverd. “Een maand een heel grote groep huisvesten is vrijwel onmogelijk, een week lukt wel”, zegt Mulder.Tijdens hun Summer School leren studenten hoe het Delftse onderwijs in elkaar steekt, wie hun studiegenoten zijn en wat ze waar kunnen vinden op de campus en in Delft.Vorig jaar volgden maar 88 van de circa 400 internationale studenten uit niet-Europese landen deze Summer School. Volgens Mulder komt dat doordat hun visum niet de ruimte biedt langer hier te zijn en omdat het studenten extra geld kost. Door ze drie weken later te laten komen, zou het aantal deelnemers kunnen toenemen.Tijdens een eerder collegeoverleg betreurde (scheidend) collegevoorzitter Hans van Luijk het dat in de instroom zo niet extra wordt gestuurd op kwaliteit. Mulder gaf daarbij aan dat selectie op kwaliteit al gebeurt, maar dat voor het komende collegejaar geen nieuwe eisen kunnen worden gesteld, omdat de werving en de aanmelding al lopen. “Je kunt niet gaande het proces de regels veranderen. We gaan wel voor de zomer kijken naar eisen voor het jaar daarna en bijvoorbeeld met de twee andere technische universiteiten praten over taaleisen”, zegt Mulder.Volgens de directeur kunnen de eenheden in de Heilig Hartkerk in Haarlem deze zomer bij het verlopen van het contract het beste worden afgestoten. De kamers zijn impopulair bij de studenten en bovendien erg duur voor de TU vanwege leegstandkosten en het vergoeden van de reiskosten.Zie ook ‘Gespreid bedje voor internationale studenten’

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.