Education

Kamer wordt tureluurs van gegoochel met bezuinigingen

‘Taakstellingen’, ‘ruilvoetproblematiek’, ‘prioriteiten’: het ministerie van Onderwijs gebruikt allerlei verschillende woorden voor bezuinigingen. De Tweede Kamer wordt er korzelig van en vraagt opheldering.

De Tweede Kamer stuurt het ministerie van OCW een lijst van 205 ‘feitelijke vragen’ over de begroting van 2017. De ergernis spat er bij sommige vragen vanaf: het kabinet grossiert in synoniemen voor het woord bezuiniging en die maken de begroting er niet overzichtelijker op.

En dus wil de Kamer duidelijkheid van de minister: “Kunt u een uitputtende lijst aanleveren met alle alternatieve namen voor bezuinigingen, taakstellingen of belastingmaatregelen die het ministerie van OCW hanteert of gaat hanteren bij deze en volgende begrotingen?”

Daarnaast willen de Kamerleden weten hoeveel er de komende jaren precies wordt bezuinigd in de verschillende sectoren van het onderwijs. Kan de minister daar een helder overzicht van geven? En kan ze uitsluiten dat er vóór de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer nog een volgend financieel lijk uit de kast komt waar niemand rekening mee had gehouden?

De ergernis begon misschien wel bij de ‘ruilvoetproblematiek’: een probleem waarbij de lonen weliswaar omhoog gaan, maar het budget voor de ministeries niet. Om de hogere lonen toch te kunnen betalen, moet het ministerie van Onderwijs meer dan 250 miljoen euro bezuinigen om de begroting rond te kunnen krijgen.

Het maakt de kamer wantrouwig. Het ministerie zei bij de presentatie van zijn begroting toch méér te willen investeren in onderwijs? Was de minister even vergeten erbij te zeggen dat er ook bezuinigingsmaatregelen worden genomen, die een groot deel van het extra budget weer opsnoepen?

Dus gaan de Kamerleden overal iets achter zoeken. Ze zien bijvoorbeeld dat er minder hbo-studenten worden verwacht, misschien wel mede doordat de basisbeurs is afgeschaft. Hierdoor krijgen hogescholen minder subsidie. Zoals het er nu naar uitziet, wordt dit verlies in 2020 niet gecompenseerd door de opbrengsten van het leenstelsel. Gaat het hbo er straks wel op vooruit zoals de minister suggereert?

De Tweede Kamer wacht de antwoorden van de minister af voordat zij straks over de Onderwijsbegroting zal debatteren.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.