Ongecategoriseerd

Kamer wil snel wetsvoorstel rond toestroom buitenlandse studenten

Minister Dijkgraaf van Onderwijs moet voor de zomer met een wetsvoorstel komen om de instroom van internationale studenten te beheersen. Dat vindt de Tweede Kamer.

International students love to come to Delft. (Photo: Roos van Tongeren)

Regeringspartijen VVD en CDA hadden vorige week een motie ingediend tijdens het debat over de Onderwijsbegroting, samen met JA21, BBB en Pieter Omtzigt. Ze wilden minister Dijkgraaf tot spoed manen.


Want na jaren van overleg is er nog steeds geen oplossing om de instroom van internationale studenten te remmen, aldus de motie. Hierdoor staat de toegankelijkheid van het onderwijs voor Nederlandse studenten onder druk, menen de ondertekenaars.


Ze doelen op de situatie dat Nederlandse studenten moeten concurreren met internationale studenten bij de selectie voor populaire opleidingen. Indirect staat de toegankelijkheid ook onder druk door een gebrek aan woningen in studentensteden.


Voor de zomer

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dus dat Dijkgraaf nog vóór de zomer met een nieuw wetsvoorstel komt om de instroom te beheersen. Ook regeringspartij ChristenUnie stemde voor de motie. Dijkgraafs eigen partij, D66, stemde ertegen.


Want de minister was nog niet van plan zo’n wetsvoorstel te schrijven, zei hij vorige week in het debat. In februari wil hij voorstellen doen voor de internationalisering en later in het voorjaar komt hij met een visie op de toekomst van het hele onderwijsstelsel. Zonder die visie kun je toch geen wetsvoorstel schrijven?


Daar denkt de Tweede Kamer dus anders over. De VVD wil voor het einde van volgende week een brief van de minister hoe hij de motie gaat uitvoeren, zei Tweede Kamerlid Hatte van der Woude dinsdag tijdens de stemmingen. Zo’n verzoek is niet ongebruikelijk als een minister eigenlijk tegen de motie is.


Deur op kier

In het debat leek de minister de deur al op een kier te zetten voor een compromis. De Tweede Kamer ging eerder akkoord met een wetsvoorstel van zijn voorganger, Ingrid van Engelshoven. Dat voorstel ligt nog bij de Eerste Kamer. Hij was terughoudend, maar hintte erop dat het kabinet daar op terug kan vallen. Hij kan dit voorstel desnoods enigszins aanpassen op de punten die hem niet bevallen.


Een PVV-motie om Nederlands de voertaal te maken van alle universitaire bacheloropleidingen is verworpen, al stemden onder meer regeringspartijen CDA en ChristenUnie ervoor.

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.