Education

Kamer wil inzage declaraties hbo-bestuurders

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat alle hogescholen de declaraties van hun bestuurders openbaar moeten maken. Een motie van SP en PvdA werd afgelopen donderdag aangenomen met steun van de PVV.

Volgens SP-kamerlid Jasper van Dijk is het niet meer dan logisch dat de regering inzage in de declaraties afdwingt. “Iedereen heeft er recht op om te weten wat er met belastinggeld gebeurt.” Als blijkt dat geld verkeerd is besteed, moet het worden terugbetaald, vindt hij.

De meeste hogescholen hoeven hun declaraties momenteel niet openbaar te maken. Vanwege hun christelijke achtergrond hebben bijna allemaal een bijzondere grondslag volgens artikel 23 van de Grondwet, en vallen daarom niet onder de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Hetzelfde geldt voor enkele universiteiten, waaronder de Radboud Universiteit Nijmegen, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Tilburg.

Regeringspartijen CDA en VVD stemden tegen de motie. Niettemin zei staatssecretaris Zijlstra vorige week dat “de vrijheid van onderwijs niet misbruikt mag worden om verantwoording van besteding van publiek geld moeilijk te maken”. Hij wil daarover nadenken als de Onderwijsinspectie haar onderzoek naar het declaratiegedrag van oud-bestuurders van Hogeschool Inholland heeft afgerond.

De Tweede Kamer nam donderdag eveneens een motie aan waarin het kabinet wordt verzocht “alles op alles te zetten” om de vertrekpremies van het vorige Inholland-bestuur – enkele tonnen in totaal – terug te vorderen en te investeren in het onderwijs.

‘Onderwijs en kennis hebben geen vijanden, maar te weinig echte vrienden’, zegt SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan in een persbericht. Hij is tevens voorzitter van een werkgroep die de nieuwe ‘Kennisinvesteringsagenda’ (KIA) heeft gemaakt. 

“We hebben de evaluatie aangeboden aan politici die straks campagne voeren voor de Tweede Kamerverkiezingen”, aldus Rinnooy Kan. “Wij willen dat politici op basis van onze evaluatie niet het mes zetten in onderwijs en kennis. Kennisinvesteringen maken onze economie sterker en leveren juist geld op.”

Andere leden van het Innovatieplatform vallen hem bij. Zo zegt KNAW-president Robbert Dijkgraaf in hetzelfde persbericht: ‘Ons land blijft verhoudingsgewijs opvallend weinig onderzoekers hebben. Nederlandse wetenschappers worden wereldwijd veel gelezen en geciteerd, maar Denemarken heeft ons dit jaar verstoten van de derde plaats.’

“We hebben voor het eerst gekeken of kennis wel voldoende omgezet wordt in commerciële toepassingen en ook dat kan en moet beter. Verder constateren we dat we geen duidelijke thema’s voor toponderzoek weten te kiezen en het geld te gefragmenteerd verdelen.”

De ‘meest zorgelijke constatering’ in de evaluatie noemen de leden het gebrek aan ‘innovatief ondernemen’ in Nederland: het bedrijfsleven vernieuwt onvoldoende. “Ook hier is het afgelopen jaar geen verbetering zichtbaar.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.