Education

Kamer stemt over studievertraging, voertaal en screening Chinezen

Na een bewogen voorjaar gaat de Kamer bijna met reces. Op de valreep werd nog gestemd over allerlei onderwerpen die met hoger onderwijs en onderzoek te maken hebben.

Er zijn ongetwijfeld studenten die vertraging hebben opgelopen door de coronacrisis. Maar hoeveel zijn dat er precies? (Foto: Marjolein van der Veldt)

Vlak voor het zomerreces hakt de Tweede Kamer nog enkele knopen door. Instellingen zonder goedgekeurd kwaliteitsplan hoeven niet langer te vrezen voor een boete. En wie Engels als voertaal wil hanteren, moet dat straks beter kunnen verantwoorden.


‘Wiersma-boete’

Zo wil minister Van Engelshoven vanwege de coronacrisis alle instellingen volgend jaar hun deel van de ‘basisbeursmiljoenen’ geven, ook als ze nog geen goede kwaliteitsplannen hebben ingediend. VVD-Kamerlid Dennis Wiersma is daar op tegen. Hij opperde een soort boete: wie volgend jaar nog geen goed kwaliteitsplan heeft, moet een deel van het geld terugbetalen, stelde hij in een motie.


Maar instellingen zonder goedgekeurd plan hebben voorlopig niets te vrezen. De minister zag de ‘Wiersma-boete’ al niet zitten en ook de Tweede Kamer stemde tegen.


Vertraging

Er zijn ongetwijfeld studenten die vertraging hebben opgelopen door de coronacrisis. Maar hoeveel zijn dat er precies? Minister Van Engelshoven had al toegezegd dat ze het een goed idee vond om dit te inventariseren. Daar is de Kamer het mee eens: deze motie van Frank Futselaar (SP) werd aangenomen.


En wat die vertraagde studenten betreft: waarom zouden alleen laatstejaars studenten aanspraak kunnen maken op financiële compensatie, wilden SP en PvdA weten. De fracties willen dat de minister haar regeling verruimt. Het blijft even spannend: de stemmen staakten vrijdagmiddag in de Tweede Kamer. Vrijdagavond volgt er een nieuwe poging.


Voertaal

Niet alle moties hadden met de coronacrisis te maken. CDA-Kamerlid Harry van der Molen brak een lans voor het beschermen van het Nederlands op de technische universiteiten van Twente en Eindhoven. Beiden instellingen stapten vorig jaar over op Engels als voertaal.


De minister vond dat niet bezwaarlijk, maar de Kamer denkt er anders over. De CDA-motie “om de communicatie van hogeronderwijsinstellingen buiten onderwijstijd primair in het Nederlands te laten zijn”, werd aangenomen.


Ook de CDA-motie om Chinese studenten en wetenschappers net zo te screenen als nu gebeurt bij Iraniërs werd aangenomen. Geen enkele partij stemde tegen.


Kirsten van den Hul (PvdA) had minder succes. Ze kreeg de handen niet op elkaar voor haar idee om een landelijk meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie in het leven te roepen.


HOP, Evelien Flink

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.