Education

Kamer spaart universiteiten bij bezuiniging op onderwijs

De universiteiten draaien mogelijk toch niet helemaal op voor de bezuiniging van 200 miljoen gulden op het hoger onderwijs. Minister Ritzen is bereid van jaar tot jaar te beoordelen of niet ook de hogescholen moeten inleveren.

br />
Dit bleek vorige week tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting voor 1996. De beoogde wijziging in het stelsel van hoger onderwijs zal er volgens minister Ritzen toe leiden dat de universiteiten kleiner worden, en de hogescholen groter. De universiteiten kunnen daarom 200 miljoen gulden inleveren, en de hogescholen geen cent.

De Tweede Kamer dacht daar anders over. Volgens de grote fracties is het nog maar de vraag of de verschuivingen er werkelijk zo uit zullen zien. De Kamer wil de bezuinigingen daarom koppelen aan de huidige aantallen studenten in het hbo en wo. Dat betekent dat het hbo 120 miljoen gulden moet inleveren, en het wo 80 miljoen. Die verdeling kan volgens de Kamer later worden aangepast, als er werkelijk minder studenten op de universiteiten zijn. Er bestaan bijvoorbeeld twijfels of er wel zoveel minder vwo-ers naar een universiteit gaan, als minister Ritzen wil. In het hbo mogen zij immers nog slechts drie jaar studeren.

Hoewel minister Ritzen vooralsnog uitgaat van de juistheid van zijn voorspellingen, bood hij de Kamer enige ruimte. Ritzen wil definitieve afspraken maken bij de behandeling van het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP), volgend jaar januari. Vooruitlopend op dat debat zegde hij vorige week al toe, dat hij bereid is om van jaar tot jaar te beoordelen of de universiteiten mogelijk niet helemaal voor de bezuiniging hoeven op te draaien. In elk geval moeten ze hun uiterste best doen om de beoogde afslanking te bereiken, kondigde Ritzen alvast aan.

De korting van 200 miljoen gulden staat begroot vanaf het jaar 2004. In de drie jaren daarvoor gaat het om 50, 100 en 155 miljoen gulden. De bezuiniging is een uitvloeisel van het regeerakkoord.

Tijdens de behandeling van HOOP, in januari, praat de Kamer ook verder over het voorstel van Ritzen om de universiteiten en hogescholen voor een periode van tien jaar (1997-2007) een budget te garanderen. Ritzen nam enige afstand van zijn uitspraak dat een volgend kabinet zich aan die garantie zal houden. Hij noemde het echter onvermijdelijk dat de garantie de zittingsduur van het huidige kabinet overtreft. ,,Vier tot vijf jaar is zeker nodig, om de zaken te kunnen veranderen die wij willen veranderen.”(HOP/P.E.)

Pieter Evelein

De universiteiten draaien mogelijk toch niet helemaal op voor de bezuiniging van 200 miljoen gulden op het hoger onderwijs. Minister Ritzen is bereid van jaar tot jaar te beoordelen of niet ook de hogescholen moeten inleveren.

Dit bleek vorige week tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting voor 1996. De beoogde wijziging in het stelsel van hoger onderwijs zal er volgens minister Ritzen toe leiden dat de universiteiten kleiner worden, en de hogescholen groter. De universiteiten kunnen daarom 200 miljoen gulden inleveren, en de hogescholen geen cent.

De Tweede Kamer dacht daar anders over. Volgens de grote fracties is het nog maar de vraag of de verschuivingen er werkelijk zo uit zullen zien. De Kamer wil de bezuinigingen daarom koppelen aan de huidige aantallen studenten in het hbo en wo. Dat betekent dat het hbo 120 miljoen gulden moet inleveren, en het wo 80 miljoen. Die verdeling kan volgens de Kamer later worden aangepast, als er werkelijk minder studenten op de universiteiten zijn. Er bestaan bijvoorbeeld twijfels of er wel zoveel minder vwo-ers naar een universiteit gaan, als minister Ritzen wil. In het hbo mogen zij immers nog slechts drie jaar studeren.

Hoewel minister Ritzen vooralsnog uitgaat van de juistheid van zijn voorspellingen, bood hij de Kamer enige ruimte. Ritzen wil definitieve afspraken maken bij de behandeling van het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP), volgend jaar januari. Vooruitlopend op dat debat zegde hij vorige week al toe, dat hij bereid is om van jaar tot jaar te beoordelen of de universiteiten mogelijk niet helemaal voor de bezuiniging hoeven op te draaien. In elk geval moeten ze hun uiterste best doen om de beoogde afslanking te bereiken, kondigde Ritzen alvast aan.

De korting van 200 miljoen gulden staat begroot vanaf het jaar 2004. In de drie jaren daarvoor gaat het om 50, 100 en 155 miljoen gulden. De bezuiniging is een uitvloeisel van het regeerakkoord.

Tijdens de behandeling van HOOP, in januari, praat de Kamer ook verder over het voorstel van Ritzen om de universiteiten en hogescholen voor een periode van tien jaar (1997-2007) een budget te garanderen. Ritzen nam enige afstand van zijn uitspraak dat een volgend kabinet zich aan die garantie zal houden. Hij noemde het echter onvermijdelijk dat de garantie de zittingsduur van het huidige kabinet overtreft. ,,Vier tot vijf jaar is zeker nodig, om de zaken te kunnen veranderen die wij willen veranderen.”(HOP/P.E.)

Pieter Evelein

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.