Education

Kamer heeft waslijst met vragen over advies-Van Rijn

Waarom bijvoorbeeld gaat er meer geld naar bèta-technische studies van universiteiten, maar niet naar die in het hbo?

De Tweede Kamer heeft veel vragen over de aanbevelingen van de commissie-Van Rijn. (Foto: Towfiqu barbhuiya / Unsplash))

De Tweede Kamer heeft veel vragen over de aanbevelingen van de commissie-Van Rijn. Afgelopen woensdag zou er in de Tweede Kamer een ‘technische briefing’ plaatsvinden met de commissie-Van Rijn, maar die is verplaatst naar 12 juni. De Kamer voorzag dat een uur uitleg niet zou volstaan om antwoord te krijgen op de vele vragen die het advies oproept.


Bèta-techniek

Van de 116 vragen die de fracties samen hebben ingediend, gaan er veel over de effecten van de budgetverschuiving naar bèta-techniek. Waarom gebeurt dit wel bij de universiteiten maar niet in het hbo, terwijl de commissie zelf schrijft dat de tekorten aan hbo-technici bijna tweemaal groter zijn dan die aan wo-technici.


Gaat er nu een einde komen aan de studentenstops bij de TU’s? Waarom doen bèta-technische studenten zo lang over hun opleiding en vallen ze relatief vaak uit? Gaan instellingsbesturen het geld intern straks wel zo verdelen dat het ten goede komt aan bèta-techniek?


Switchers

Veel vragen gaan ook over de budgetverschuiving naar hogescholen en universiteiten met veel studenten die overstappen van andere instellingen (‘externe switchers’). Instellingen krijgen daar nu minder bekostiging voor. Maar waarom wordt die externe switch volledig gecompenseerd in het hbo, maar slechts ten dele in het wo?


En pakt dit alles niet erg nadelig uit voor hogescholen en universiteiten buiten de Randstad, die logischerwijs minder switchers binnenkrijgen? Ook wil de Kamer weten of het niet beter zou zijn om juist instellingen te belonen van wie de studenten weinig uitvallen en ‘extern switchen’.


Vaste voet

Andere vragen gaan onder meer over de verschuiving van 100 miljoen euro naar de eerste geldstroom, over internationale studenten en over de vaste-voet-bekostiging, die in het hbo nog altijd veel kleiner is dan in het wo.


En ten slotte: wat voor effect op de herverdeling heeft de extra 41 miljoen euro die het kabinet in de Voorjaarsnota beschikbaar stelt voor de bèta-technische opleidingen? De minister zal de vragen voor 12 juni beantwoorden.


HOP, Hein Cuppen

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.