Education

Juridisch debacle over vrolijk visje

Een IO-student heeft een kort geding tegen de TU verloren. Hij vindt dat de TU met zijn uitvinding aan de haal is gegaan.
De uitvinding waar de zaak om draait, heet E-Quarium’. In dat programma zwemt een schattig visje in een aquarium, dat in de gaten houdt hoe je met energie omspringt.

Hij kijkt vrolijk zolang je elektriciteitsgebruik laag is. Verkwist je energie, dan vertroebelt het water en kijkt de vis bedroefd.

Achter dit lieflijk tafereel schuilt een veel minder florissant verhaal. Al enkele jaren voeren IO-student Robert Stuursma en de faculteit IO strijd om de vraag aan wie het intellectuele eigendom toekomt en wie met de uitvinding aan de haal mag. Stuursma werkte aan het E-Quarium in het kader van de masteropleiding Industrial Design. Hij meent geestelijk vader van het programma te zijn.

E-Quarium was in eerste instantie een ontwerp in 2D, dat later is omgewerkt tot een 3D-versie. Het geschil draait om die laatste versie. De TU is van mening dat het intellectueel eigendom van de 3D-versie bij haar ligt. Of beter gezegd: de TU wás van mening. Vorig jaar hebben de universiteit en de student een onafhankelijk expert naar de zaak laten kijken. Deze jurist concludeerde dat het eigendom bij beide partijen lag.

Stuursma ging er vanuit dat dit eindoordeel automatisch zou leiden tot een schadevergoeding aan hem. De TU zou zich daar volgens hem aan gecommitteerd hebben. Met het oog op de exploitatie van het E-Quarium had Stuursma een vennootschap onder firma opgericht. De TU zou hem hebben belet om zaken te doen vanwege de eigendomskwestie. Bovendien had Stuursma flinke studievertraging opgelopen door het debacle.

Volgens de TU is het echter maar zeer de vraag of en in hoeverre Stuursma financiële schade heeft opgelopen door haar toedoen. Ze wil dat juristen en schade-experts zich nu over deze vraag buigen. Dit was volgens de TU ook het hele idee achter het inschakelen van onafhankelijke experts; eerst zouden zij zich buigen over de eigendomskwestie, daarna zouden andere experts zich verdiepen in de schade. Stuursma stapte hierop op 2 maart naar de rechter. De voorzieningenrechter ging echter mee in de redenering van de TU, zo staat in het vonnis van 25 maart.

De kous is hiermee niet af. Beide partijen moeten nu weer om de tafel om te bespreken hoe de schadekwestie verder afgehandeld moet worden. Waarschijnlijk gaan onafhankelijke schade-experts alsnog onderzoeken wat de eventuele schade is.

Gaat de TU in de buidel tasten? “Dat is helemaal niet gezegd”, laat TU-juriste Saskia Voortman zich ontvallen. Inhoudelijk wil ze verder niet reageren op lopende zaken.

Saillant detail is dat de TU zich moreel verantwoordelijk voelt voor deze kwestie. Begin vorig jaar klopte Stuursma aan bij de voorzitter van het college van bestuur, toen nog Dirk Jan van den Berg. Naar aanleiding van het gesprek dat de twee voerden, ontving Stuursma op 26 maart 2016 een mail met daarin onder andere de volgende passage:

“De TU Delft en [eiser] zijn het erover eens dat met betrekking tot E-Quarium een aantal zaken niet goed zijn verlopen. Daarbij zijn bij [eiser] verwachtingen gewekt, die gaandeweg niet realiseerbaar bleken. Zonder verder te treden in de juridische merites hiervan (hierover verschillen de meningen), voelt de TU Delft zich daarvoor moreel verantwoordelijk. Beide partijen streven ernaar de verschillen van inzicht zo snel mogelijk achter zich te laten. Het belang van [eiser] om weer verder te kunnen, op een goede manier af te studeren en zo zijn toekomst verder vorm te geven, staat daarbij voorop”.

Vanwege deze “morele verantwoordelijkheid” heeft de TU alle juridische kosten van Stuursma vergoed tot aan het kortgeding. Het gaat om een bedrag van rond de achtduizend euro. De proceskosten van het kortgeding aan zijde van de TU, ruim 1400 euro, moet Stuursma nu wel betalen, zo heeft de rechter bepaald.

In een eerdere overeenkomst, van 24 april, heeft de TU aangegeven dat ze “beleid [gaat] ontwikkelen om een dergelijke problematiek in de toekomst te voorkomen. Dit omvat tenminste een richtlijn over hoe om te gaan met IP in dit soort situaties, zowel voor faculteiten als studenten.”

Dit artikel is aangepast op 27-5-2016

De belangrijkste veranderingen:

De intro luidde oorspronkelijk als volgt: ‘Een IO-student heeft een kort geding tegen de TU verloren. Hij eiste ruim negen ton van de universiteit omdat deze aan de haal zou zijn gegaan met zijn uitvinding.’

Het kort geding ging niet om negen ton. Dat bedrag verwijst naar een eerder uitgebrachte grove schatting van de eiser in het kader van een onderhandeling om tot een schikking te komen.

In de eerdere versie stond dat zowel Stuursma als de universiteit blij waren met het eindoordeel van een jurist. Deze had geconcludeerd dat het eigendom van de 3D-versie van E-Quarium bij beide partijen lag. Stuursma heeft per mail laten weten dat dit onjuist is. De zin is uit het stuk verwijderd.

In de laatste alinea stond oorspronkelijk dat de TU tijdens het kort geding had aangegeven beleid te gaan ontwikkelen om degelijke problematiek in de toekomst te voorkomen. Maar de TU had dit eerder aangegeven; in een overeenkomst van 24 april.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.