Education

Je webcam aan terwijl je een tentamen maakt? Liever niet

Je webcam aan terwijl je een tentamen maakt? Liever niet, zeggen politieke jongeren en studenten. Ze hebben grote bezwaren tegen ‘online proctoring’ en eisen een alternatief.

( Aksa2011 / Pixabay)

Elf organisaties maken zich zorgen over het digitale surveilleren als studenten online hun toetsen maken. Ze roepen het mbo en hoger onderwijs op om zoveel mogelijk te stoppen met zulke zogenoemde ‘online proctoring’.Met online proctoring worden studenten via een webcam in hun kamer gefilmd en kunnen hun toetsaanslagen en ander gedrag worden gevolgd. Van tevoren moeten ze de onderwijsinstelling toegang geven tot hun software en hardware.


Onwijs veel

De elf organisaties waarderen dat er “onwijs veel” werk wordt verzet om het onderwijs ondanks de coronacrisis zo goed mogelijk online te verzorgen en studievertraging te voorkomen, schrijven ze. Maar de overstap naar online toetsen moet wel zorgvuldig gebeuren. Vaak worden studenten voor de keuze gesteld tussen studievertraging of privacyschending: als zij geen inbreuk op hun privacy toestaan en online proctoring accepteren, dan kunnen zij voorlopig geen tentamen doen en lopen ze studievertraging op.

Opleidingen zouden eerst alternatieven moeten overwegen zoals openboektentamens, vervangende opdrachten en essays, vinden de jongeren. En als het echt niet anders kan, moet de instelling met studenten overleggen over online proctoring en bijvoorbeeld duidelijk maken wat er precies met hun gegevens gebeurt.

Voor studenten die niet willen (of kunnen) deelnemen aan een toets met online proctoring moet er altijd een alternatief zijn, stellen de jongerenorganisaties. Bijvoorbeeld een kleinschalige fysieke toets waarbij de hygiënemaatregelen in acht worden genomen.


Impact

Onlangs publiceerde ict-onderwijsstichting Surf een nieuwe white paper over online proctoring. De privacyimpact is inderdaad “zeer groot”, staat daarin. Opleidingen moeten daarom zorgvuldige afwegingen maken of het tentamen zwaarder weegt dan de privacy. Bovendien moeten opleidingen, net als bij gewone tentamens, oppassen dat studenten niet frauderen. Om dat te voorkomen, moet iedere student een uniek tentamen krijgen, met eigen vragen en eigen casussen. Soms is er misschien een tweede camera vereist, naast de webcam op de laptop. Nog een probleem: als de lockdown nog lang duurt, komt er misschien fraudesoftware om surveillanten bij online proctoring te misleiden.


‘Er zitten te veel haken en ogen aan’


Delta sprak na de eerste online tentamenperiode met verschillende docenten over, onder andere, hun ervaring met online proctoring. Wat bleek? Het merendeel had er geen gebruik van gemaakt. Zo koos de vakgroep van Roel Schipper (Civiele Techniek en Geowetenschappen) er bewust voor om te tentamineren met behulp van het programma Maple TA (een digitaal toetssysteem voor het afnemen van online toetsen). ‘Doordat we niet voor online proctoring hebben gekozen kun je niet goed controleren op spieken, onderling overleg of andere vormen van fraude. Voor een deel wil ik uitgaan van het goede in studenten. Vooral masterstudenten ken ik persoonlijk goed. Ze zijn erg gemotiveerd dus ik denk niet dat ze snel zouden overleggen met elkaar. Wel hebben we bij een tentamen studenten gevraagd een selfie te maken met hun computerscherm erop. Zo kunnen we in ieder geval nagaan of ze het tentamen zelf hebben gemaakt.”Ook voor Maarten Kroesen (Techniek, Bestuur en Management) was online proctoring geen optie. “Daar zitten te veel haken en ogen aan, vooral op het vlak van privacy.” Ook hij koos daarom voor Maple TA. “Studenten hadden twee uur om het tentamen te maken en van één van hen kreeg ik te horen dat dit aan de krappe kant was. Ik heb bewust voor een wat uitgebreider tentamen gekozen zodat studenten na het invullen van de opgaven niet nog zeeën van tijd zouden hebben om onderling te overleggen. Ik geloof sterk dat deze tentamenvorm – dus werken met zo veel mogelijk willekeurige vragen en waarden zodat iedere student een uniek tentamen krijgt voorgeschoteld – beter is dan online proctoring. 


Brief

Inmiddels hebben elf jongerenorganisaties hun bezwaren in een brief opgesomd en aan de onderwijsinstellingen verstuurd. Hij is ondertekend door de politieke jongerenorganisaties van GroenLinks, D66, VVD, PvdA, Denk, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en SP, en door studentenorganisaties ISO, LSVb en JOB.


HOP, Hein Cuppen / Delta, Marjolein van der Veldt

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Do you have a question or comment about this article?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.