Campus

Ja/Nee: Integriteit

Jack Pronk was sinds 2014 vertrouwenspersoon
wetenschappelijke en bestuurlijke integriteit .
Jenny Dankelman (3mE) en Bernard Dam (TNW)
volgen hem per 1 februari 2017 op. Pronk: “Binnen
de universiteit zijn veel mensen bereid problemen
rond integriteit op te lossen.”

1. Een vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit is een must voor een universiteit als de TU.
Ja

2. Er klopten meer wetenschappers aan dan ik vooraf had verwacht.
Nee

3. Ik ben soms geschrokken van meldingen.
Ja

4. Het aantal meldingen neemt af.
Nee

Op welke stelling wilt u terugkomen?
“Op stelling 3: Ik ben soms geschrokken, en dan vooral van de psychische belasting die ‘cases’ bij collega’s of studenten kunnen veroorzaken. In enkele gevallen heb ik, uiteraard met instemming, geprobeerd te mediëren of contacten te leggen. Mijn ervaringen met de benaderde sectieleiders en afdelingsvoorzitters waren vrijwel altijd positief. Ik heb met enkele tientallen collega’s en studenten gesproken en dat was ongeveer wat ik vooraf verwachtte. Soms wilden collega’s hun eigen handelen nog eens doorpraten. Dat was ook voor mij waardevol en leerzaam. Met andere collega’s heb ik acht of tien gesprekken gevoerd. Ik ben blij dat het aantal contacten niet afneemt, want een vertrouwenspersoon zou moeten helpen de drempel te verlagen. Veel gesprekken hebben een preventief of informerend karakter.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.