Education

Jammer voor de deeltijders

De regering heeft gekeken of deeltijdstudenten konden worden uitgezonderd van het verhoogde collegegeld voor langstudeerders, schrijft staatssecretaris Zijlstra aan de Eerste Kamer. Maar dat kan volgens hem echt niet.


Naar alle waarschijnlijkheid zal de Eerste Kamer morgen vergaderen over de wet op het verhoogde collegegeld voor langstudeerders. Aansluitend zal er worden gestemd. Er hoeft maar één senator van de regeringspartijen en gedoogpartijen tegen te stemmen of de wet is van de baan, maar ze lijken niet meer tegen te stribbelen: Zijlstra hoefde alleen nog een paar vragen van de oppositie te beantwoorden.


Maas in de wet

Die gingen vooral over nut en noodzaak van de maatregel, maar ook de deeltijdstudenten kwamen opnieuw ter sprake: zij krijgen evenveel tijd als voltijdstudenten voordat ze drieduizend euro extra collegegeld moeten betalen.

Dat kan niet anders, meent Zijlstra. Hij wil langstudeerders niet de kans bieden om het verhoogde collegegeld te ontduiken via de deeltijdopleiding.

Er zou volgens hem een maas in de wet ontstaan. “Deeltijd betekent niet per definitie halftijd”, legt hij uit. De wet op het hoger onderwijs maakt wel een onderscheid tussen voltijd- en deeltijdopleidingen, maar bepaalt niet hoe hogescholen en universiteiten hun programma’s inrichten. Dus zouden ze een voltijdopleiding zomaar een deeltijdopleiding kunnen noemen, als dat financieel beter uit zou komen. 


Ruimte scheppen

In het hbo doen de meeste deeltijdstudenten bovendien niet langer over hun opleiding, constateert Zijlstra. In het wetenschappelijk onderwijs wel, maar Zijlstra kaatst de bal terug: “De regering verwacht van de instellingen dat zij zich bezinnen op de kwaliteit en studeerbaarheid van de opleidingen opdat de studenten niet nodeloos geconfronteerd worden met onvermijdelijke studievertraging.”

Toch zit hij kennelijk met de deeltijdopleidingen in zijn maag. In zijn strategische agenda stipt hij dit onderwerp ook even aan. Hij overweegt het collegegeldkrediet ook voor deeltijders beschikbaar te stellen. Hij wil ook meer ruimte scheppen voor deeltijdaanbod ‘in sectoren waarin dit nodig is’.

 

Begin deze maand kondigde de gemeente Delft aan dat het station en de omgeving op de schop gaan. Zo komen er onder meer 735 nieuwe fietsplekken, 32 fietskluizen, wordt het aantal Kiss & Ride-plekken uitgebreid en wordt de bereikbaarheid verbeterd. Verder krijgen de stationspleinen Oost en West eenveiliger indeling en betere verlichting.

Schrik
De plannen deden de KNNV ‘de schrik om het hart’ slaan. De vereniging vreest dat er ‘een steenwoestijn’ ontstaat en stelt ‘dat de steenmassa in de stad de de grootste oorzaak’ is van opwarmende steden.

Waterproblemen
Ook is de KNNV bang dat de in hun ogen overvloedige bestrating leidt tot problemen met de afwatering ten tijde van overvloedige neerslag. Juist verharding in tuinen, bebouwing en aanleg bijvoorbeeld bedrijventerreinen heeft de laatste jaren geleid tot problemen omdat het rioolselsel dan heel snel heel veel water te verwerken krijgt. Bij minder verharding is de grond in staat water enige tijd vast te houden. De vereniging vindt de plannen daarom ‘een slecht signaal naar bewoners en bedrijven. Want tegelijk roept de overheid op om je tuin niet te bestraten’.

Oplossing
Als oplossing draagt KNNV onder meer aan om alleen de looppaden in steen uit te voeren en de overige open gebieden te voorzien van open bestrating. Daar kan gras tussen groeien dat als waterbuffer kan dienen. Ook pleit de KNNV voor overkappingen boven de looppaden die kunnen worden voorzien van dakbeplanting. Dergelijke beplanting zou ook moeten komen op de daken van de fietsenstallingen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.